Českotřebovský deník 49/2018(14/2)   
ZO ČSOP Zlatá   studánka, Česká Třebová pořádá v sobotu  24. 2. 2018 
Zimní toulky s překvapením

Setkáme se ve 13 hodin v parku Javorka u hříbku. 
Sebou dobrou náladu, zimní oblečení, svačinu s pitím, igelitku s náplní (noviny, textil). Pěšky půjdeme ke kótě 487m n. m. 
Přitom se podíváme z vyhlídek po okolí, jak to  vypadá v přírodě a ve městě v zimě.
Předpokládaný návrat, dle rychlosti kroku posledního ve skupině a počasí kolem 15hod.
V případě deště nebo jiné nepřízně počasí se akce nekoná z důvodu zdraví.
 
Na českotřebovském gymnáziu startuje nový investiční projekt

V rámci nového projektu bude vybudována především nová odborná učebna fyziky, bude také rekonstruována odborná učebna biologie. Součástí investiční akce bude také nový venkovní biotop s jezírkem, a parkovou úpravou, vlastně nová učebna pod otevřeným nebem. To doprovází další doprovodné investice, díky který se výše rozpočtu na tento projekt vyšplhá až na 17 milionů korun. Čtrnáct milionů pochází z evropských fondů, více než dvěma miliony přispěje Pardubický kraj a osmi sty tisíci akci podpoří stát. “Předání staveniště bylo naplánováno na dnešek, 14. únor, dokončení je dle harmonogramu prací 31. října t. r. Práce tedy budou probíhat tedy i během doby věnované školnímu vyučování. Jsou však naplánovány tak, že na chod školy zásadní vliv mít nebudou. Jistě to nějakým způsobem omezí výuku, ale škola se podle slov ředitele Mgr. Josefa Menšíka bude snažit, problémů bylo co nejméně. Důležité je, že všechny práce se stihnou v letošním kalendářním roce 2018, za rok se pak českotřebovské gymnázium připravuje na oslavu 110  let své existence. A při oslavách takového výročí nejsou jakékoliv  stavební práce žádoucí.  V letošním roce by měl projít úpravou také park před budovou gymnázia na Tyršově náměstí.
Inventura virtuální sbírky obrázků "Kostelíčka"

Vyhlášená virtuální sbírka obrázků českotřebovského "kostelíčka" neboli rotundy sv. Kateřiny do dnešního dne podle provedené inventury čítá 49 obrázků různých autorů a různé kvality, přislíbeno mám závazně ještě poslání deseti dalších exemplářů, některé další musím zajet vyfotit osobně.  Taková je "inventura" ke dni 12. února 2018.
Děkuji všem za zaslání, ne všem jsem možná odepsal.  Sbírka pokračuje i nadále, jednám také o "výrobě" nových obrázků nadanými kreslíři a malíři  ať již ze Základní umělecké školy, tak i ze střední školy umělecko-průmyslové, věřím, že se připojí i další mladí umělci z českotřebovských škol. 
Ze zaslaných a jinak získaných (vyfotografovaných) obrázků  vytvořím přehled na samostatné webové stránce. Řada majitelů  a autorů také přislíbila zapůjčit obrazy na výstavu, která bude jistě zajímavou přehlídkou různých technik na jedno zadané téma. Mezi autory obrázků se objevuje samozřejmě dost často Karel Tomeš, Josef Škeřík, také Jan Mehl, Suchomel, Víša, Vladimír Kormout, Brázda a dostal jsem také fotokopie obrázků "mládežnických", tedy malovaných v raném věku. Dostal jsem i fotografii paličkovaného kostelíčku. Řadu autorů se také zatím nepodařilo určit. Je to samozřejmě jen dílčí inventura, jejíž výsledek je zveřejněn proto, aby bylo jasné, že se projekt rozběhl. Dostal jsem obrázky nejen od Třebováků doma, ale zaslané také od našich rodáků z řady míst mimo Českou Třebovou.
Máte-li doma obrázek našeho "Kostelíčku" vyfoťte jej třeba mobilem a pošlete na e-mail mikolecky@probit.cz.
 
Eurocentrum Pardubice pořádá na bezplatný seminář Energetické úspory

Uskuteční v úterý 27. února v Domě techniky v Pardubicích.  Cílem této akce je informovat zejména případné žadatele a poskytnout jim prostor pro dotazy. Obsahem semináře jsou evropské dotační příležitosti v Integrovaném regionálním operačním programu, v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí a představení finančních nástrojů. V druhé části semináře budou představeny národní programy Úspory energie s rozumem, EFEKT, Nová zelená úsporám a Panel 2013+.  Účastníci z České Třebové vítáni.
Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar navštívil Pardubický kraj
„Jedním z cílů pana ministra je zaktivizovat státní správu, a proto se vydává do regionů, jelikož chce znát názory krajů na celou řadu otázek, které pod jeho resort spadají. Obecně velice vítám, pokud jsou ministři směrem k názorům a problémům regionů aktivní. Z našeho pohledu se jedná především o problematiku nezbytné novelizace zákona o střetu zájmů či nutnosti vyřešení problematiky systémové podjatosti. Populární se stává také otázka přímé volby starostů a hejtmanů, kde je však nutné upozorňovat na řadu dílčích problémů,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který byl pověřen vedením Komise pro veřejnou správu a legislativu Asociace krajů ČR.
Zákon o střetu zájmů
Jedním z hlavních témat setkání byla novelizace zákona o střetu zájmů. Hejtman Netolický patří dlouhodobě mezi zastánce nutnosti změny tohoto zákona, jelikož se ukazuje, že může výrazným způsobem negativně ovlivnit již letošní komunální volby. Na malých obcích bude v případě stávající podoby zákona dle mnohých velký problém kandidátní listinu sestavit. Hejtman se kromě podstaty problému a návrhům na změnu věnoval také technickému zpracování dotazníku. „Bohužel je zřejmé, že dotazník není příliš kvalitně technicky zpracován. Navíc, pokud si veřejnost profil toho či onoho politika, tak to vypadá, že řada součástí zůstala nevyplněna, jelikož se jedná o neveřejnou součást. Bohužel se však návštěvník registru nic takového nedozví, a proto může podat podnět na nedůsledné vyplnění,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Předem se řeší presumpce viny i u lidí, kteří své posty vykonávají jako neuvolnění a získávají za to odměnu v řádech stokorun či tisícikorun. Po nich chceme, aby zveřejnili svůj majetek a majetkové poměry svých blízkých, což je absolutně nevyvážené,“ sdělil Netolický.
Přímá volba starostů a hejtmanů
Hejtman s ministrem Metnarem hovořil také o návrzích na zavedení přímé volby starostů a hejtmanů, což je záležitost, kterou prosazují některé parlamentní strany. „V případě, že o této změně začneme vážně uvažovat, musíme mít na paměti, že se jedná o legislativně velmi složitou změnu. Bude muset být změněn nejen volební zákon, ale také zákon o obcích, krajích, ale především česká ústava. Přímá volba je samozřejmě možná, avšak musí dojít k zásadním legislativním změnám, a to nejen v rámci volebních zákonů, ale také zákonů o obcích a krajích a především změnám ústavy. S přímou volbou by mělo jít ruku v ruce také posílení kompetencí po vzoru Slovenska či Polska,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Systémová podjatost
Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém prosincovém jednání schválilo legislativní iniciativu, která řeší problém takzvané systémové podjatosti. „Problematika systémové podjatosti je problém od přijetí usnesení Nejvyššího správního soudu z roku 2012. Námi navrhovaná právní úprava řeší systémovou podjatost tak, že vymezuje podmínky, při nichž může dojít k vyloučení úřední osoby ze všech úkonů v řízení. To znamená, že úřední osoba nebude moci být vyloučena, bude-li její domnělá podjatost vyvolána mimo jiné jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku. Protože se tento důvod v námitkách systémové podjatosti objevuje nejčastěji, je nezbytné upravit zákon tak, aby tento institut nebyl častým důvodem vzniku procesních obstrukcí, jako je tomu dosud,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Důsledkem přijetí navrhované úpravy by měl být výrazný pokles počtu zejména účelových námitek podjatosti, tedy námitek systémové podjatosti, což povede k efektivnějšímu a rychlejšímu rozhodování správních orgánů,“ doplnil hejtman Martin Netolický s tím, že ministerstvo vnitra krajský návrh podporuje.
Financování Národního informačního systému IZS
Dalším tématem pondělního jednání bylo financování Národního informačního systému IZS po ukončení udržitelnosti projektu, který byl připraven a realizován v letech 2010 až 2015 v gesci Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Evropská unie financovala 85 procent způsobilých nákladů projektu.
Projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému je součástí významného souboru projektů, který směřoval do oblasti informačních systémů operačního řízení a technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému. Cílem programu IS IZS bylo zvýšení kvality poskytovaných služeb občanům v úseku tísňového volání, operačního řízení a interoperability jednotlivých základních složek integrovaného záchranného systému.
Podpora dobrovolných hasičů
Hejtman si s ministrem a zástupci IZS vyměnil informace o krajské podpoře jednotek dobrovolných hasičů v obcích. „Pro letošní rok podporujeme složky integrovaného záchranného systému částkou 25 milionů korun, což je nejvíce v krajské historii a podle mého je to jedna z největších podpor, pokud zohledníme velikost regionů. Postupně dostáváme vybavení dobrovolných hasičů na velmi dobrou úroveň a obce již nežádají o příspěvky na repasované automobily, ale postupně více na výstroj a výzbroj,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Pardubický kraj se již třetím rokem připojuje k tomuto národnímu dotačnímu titulu na pořízení dopravních automobilů a rekonstrukci či výstavbu hasičských zbrojnic. „Podíl kraje je v případě tohoto státního dotačního titulu cca 1/3 z celkové výše dotace, kterou poskytne generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,“ doplnil hejtman.
Nabídka zaměstnání

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, příjme na poloviční pracovní úvazek zaměstnance na pozici
Pracovní pozice je na dobu určitou od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2019. 
Bližší informace podá vedoucí kanceláře p. Rosenberger Karel,  tel: 605 547 064
 
Pardubický kraj připravuje archeodepozitář

V bývalém školním zařízení v Ohrazenicích roste depozitární komplex kulturních institucí Pardubického kraje. Dalším dílkem do mozaiky bude archeodepozitář s pracovištěm Východočeského muzea v Pardubicích. Krajští radní nyní vybrali projektanta stavby.
„Na rozdíl od nové budovy depozitáře muzea, který se už buduje, jdeme v tomto případě do rekonstrukce stávající vedlejší budovy,“ vysvětluje 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek. „Tato 40 metrů dlouhá budova má tři patra a je částečně podsklepená. Počítáme tu s umístěním depozitáře archeologie a umývárny střepů, s konzervátorským pracovištěm a s pracovnami pro archeology a dokumentátory. Ti tu budou mít moderní sociální zařízení i výtah pro manipulaci s objemnými sbírkovými předměty.“
Stavba vyřeší problém s ukládáním archeologických nálezů z trasy D35 i z dalších míst kraje a také přesun některých obslužných pracovišť muzea z budovy pardubického zámku. Samotná rekonstrukce začne zřejmě na přelomu let 2019/20 a Pardubický kraj na ni chce čerpat evropské dotace.

Kraj pomůže Chvaleticím s řešením lávky přes Labe
Problematika lávky přes Labe byla hlavním tématem jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického se starostkou Chvaletic Blankou Zaklovou. Lávka spojuje město se sousední obcí Selmice. Koncem 80. let lávku postavil národní podnik Československá plavba labsko-oderská. Pravděpodobný současný majitel se k ní nehlásí a do její rekonstrukce neinvestuje. Hejtman se starostkou hovořil také o rekonstrukci silnic nižších tříd a místních komunikací či dotačním titulu na pořízení mobiliáře pro dětská dopravní hřiště. „Lávka je jedinou spojnicí mezi Chvaleticemi a okolními obcemi. Nejbližší most přes Labe je až v Řečanech nad Labem nebo v Týnci nad Labem, a proto je lávka využívaná lidmi, kteří do města chodí na vlak nebo do školy a zaměstnání. Lávku využívají také cyklisté nebo pěší turisté. Současný vlastník nemá na údržbu lávky dle svého prohlášení peníze a čas od času provede drobné úpravy na vodovodní přípojce. Další investice bohužel neprovádí,“ uvedl hejtman Martin Netolický a navrhl další možný postup. „Jednou z variant je složené financování kraje a okolních měst a obcí, jejichž občané lávku využívají. V první fázi je však nutné udělat revizi a posudek současného stavu, aby bylo jasné, kolik finančních prostředků bude na opravu lávky potřeba. Můžeme také se společností jednat o bezúplatném převodu na město. V případě, že by byla lávka v majetku města, je možné řešit další postup. Všem zainteresovaným musí jít především o zajištění bezpečnosti občanů,“ řekl Netolický.
Ten se starostkou Zaklovou hovořil také o krajském dotačním programu na dětská dopravní hřiště či rekonstrukce místních komunikací. „V krajském dotačním titulu je pro žadatele na pořízení mobiliáře na dopravní hřiště připravena částka tři miliony korun. Jeden žadatel získá částku 100 až 200 tisíc korun. Žádosti bylo možné podávat do konce ledna. Předpokládám, že po letošním prvním ročníku budeme v tomto dotačním titulu pokračovat i v příštích letech,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
K fotografii: Kolaudace lávky se dělala v roce 1987, postavil ji tehdejší Národní podnik Československá plavba labsko-oderská. Od té doby prodělal mostek jen kosmetické úpravy.