Českotřebovský deník 50/2018 (15/2)  
Rekonstrukce železnice musí být ohleduplná k lidem ve městě

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal ve čtvrtek dopoledne v České Třebové se starostou města Jaroslavem Zedníkem především o záležitostech dopravy, a to jak silniční, tak železniční. Město přispěje kraji na rekonstrukci zničené silnice přes Semanín, která byla v době rekonstrukce železničních podjezdů zdevastována kamionovou dopravou. Zároveň hejtman přislíbil jednání se Správou železniční a dopravní cesty ohledně rekonstrukce železničního uzlu Česká Třebová.
„Správa železniční a dopravní cesty má zpracovanou vizualizaci lávky, ale také protihlukových stěn, které mají ochránit obyvatele města před hlukem projíždějících lokomotiv. Jejich současná podoba mi přijde na první pohled velmi nešťastná, jelikož se jedná spíše o nevzhledný nezastřešený tunel, který neprodyšně oddělí dvě části města historicky protnutého železnicí. Jsem přesvědčený, že protihluková bariéra, která má výšku až pět metrů musí být navržena tak, aby nezastínila výhled občanů žijících podél trati. Jednou věcí je otázka hygienického posudku a druhou estetika,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že v prvním čtvrtletí je očekáváno veřejné slyšení k tomuto návrhu, aby měli samotní občané právo se vyjádřit. Rekonstrukce železničního uzlu se týká především železničního svršku a spodku a mění se spíše kolejově a technologicky, nástupiště zůstávají ve stávající poloze s minimálními změnami.(ilustrační foto).
 
Česká Třebová přispěje na rekonstrukci zdevastované komunikace přes Semanín, dohodli se hejtman se starostou

Druhým tématem setkání byla rekonstrukce komunikace nedaleko logistického terminálu směrem na Semanín. „Po řadě jednání jsme dospěli s městem k dohodě, kdy na rekonstrukci silnice, která vede v bezprostřední blízkosti logistického terminálu přes Semanín a dále směrem k rybníku Hvězda, přispěje město Česká Třebová částkou dvou milionů korun tak, jak bylo v polovině loňského roku avizováno. Plánovaná rekonstrukce vychází z finančních prostředků, které máme k dispozici. Kromě prostředků z rozpočtu kraje a částky, kterou poskytne město, chceme přibližně 10 milionů korun získat od investora logistického terminálu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
 
Nejlevnější vodu v okrese nemá Česká Třebová (jak píše Orlický deník)        

Podstatně levnější vodu má město Žamberk
Orlický deník se věnuje ceně vodného a stočného v našem okrese a v už v titulku vyhlašuje, že nejlevnější  je vodné u nás v České Třebové. Není to však pravda.  Ze v redakci orlického deníku se zapomněli podávat na ceny, které jsou schváleny pro rok 2018. v Žamberku. Zatímco u nás ve Třebové platíme za 1m3 vody 66,36 Kč (včetně DPH) tak v Žamberku  podstatně levněji: vodné a stočené s daní činí 51,75 Kč. Bylo by dobře toto uvést na pravou míru také v Orlickém deníku, protože ten dělá z českotřebovského dodavatele vody přinejmenším "okresního hrdinu", kterým není. A jsem přesvědčen, že by při jiném modelu správy vodovodů a kanalizaci mohla být cena vody v České Třebové ještě nižší. Cena vodného a stočného postupně roste v podstatě u všech dodavatelů vody, jde však o to, aby růst ceny byl přiměřený vynaloženým nákladům, aby se do nákladů nezapočítávaly položky, které by zde být vůbec nemusely.
V tabulce uvádím růst cen vodného a stočného v Žamberku v posledních třech letech:
2016 21,85 Kč 26,45 Kč   48,30 Kč
2017 21,85 Kč 28,18 Kč   50,03 Kč
2018 22,43 Kč 29,33 Kč   51,75 Kč

Vodné a stočné v České Třebové 2018

cena vodného v Kč za m3 bez DPH = 30,50 Kč                          Cena s daní 35,08  Kč

cena stočného v Kč za m3 bez DPH = 27,20 Kč                         Cena s daní 31,28 Kč  celkem 66,36 Kč.

Vodné a stočné v České Třebové 2017

cena vodného v Kč za m3 bez DPH  29,60 Kč                               Zvýšení ceny vodného je 0,90 Kč bez DPH

cena stočného v Kč za m3 bez DPH  26,40 Kč                              Zvýšení ceny stočného  je 0,80 Kč bez DPH

Celkové zvýšení ceny je 1,70 Kč bez DPH, s 15% DPH to vychází 1,96 Kč (3,04%)

 
Kraj schválil žádosti o kotlíkové dotace a připravuje další výzvu

Kombinované kotle na uhlí a biomasu, kotle na biomasu, tepelná čerpadla či plynové kondenzační kotle. Na tyto zdroje tepla si mohli zájemci podat žádost v rámci třetí výzvy kotlíkových dotací, která skončila v listopadu loňského roku. Radní Pardubického kraje na svém posledním zasedání schvalovali úspěšné žadatele z této výzvy. Nová výzva je naplánována na 2. pololetí roku 2018.
Žádosti o poskytnutí dotace byly ve třetí výzvě poprvé předkládány prostřednictvím aplikace dostupné na webu Pardubického kraje s následným doručením podepsané žádosti a příloh na Krajský úřad. Každé žádosti bylo přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času odeslání žádosti v aplikaci,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.
Celkem bylo ve třetí výzvě zaregistrováno 1 028 žádostí s požadovanou částkou 105,4 milionu korun. Od žádosti odstoupilo celkem 43 žadatelů a 20 žádostí bylo vyřazeno pro nesplnění podmínek výzvy. Žádostí, které splnily podmínky výzvy, je celkem 959 s požadovanými prostředky 99,4 milionu korun,“ informovala radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová. Finance nevyčerpané v této výzvě budou převedeny do následující výzvy, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje v srpnu letošního roku.
Pro velký zájem žadatelů byl příjem žádostí ve třetí výzvě ukončen předčasně 6. listopadu 2017, namísto 15. prosince. „Zájem byl velký i v předešlých dvou výzvách, prostředky byly vyčerpány během prvních dní po začátku podávání žádostí,“ dodala Hana Štěpánová s tím, že v první výzvě bylo podáno 1 049 žádostí, ve druhé pak 930. Předpokládá se, že ve 4. výzvě na kotlíkové dotace bude alokováno přibližně 72 milionů.  
Nabídka zaměstnání

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, příjme na poloviční pracovní úvazek zaměstnance na pozici
Pracovní pozice je na dobu určitou od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2019. 
Bližší informace podá vedoucí kanceláře p. Rosenberger Karel,  tel: 605 547 064
 
CHL - Městská hokejová liga - průběžný stav 3. části k 15. únoru 2018

  • Finanční tresty hráčům v CHL 

    Tresty ze začaly uplatňovat podle soutěžního řádu od 2. části letošního ročníku CHL. Celkem již bylo uděleno 14 finanční trestů, při kterých byly uloženy pokuty v celkové výši 2850 Kč. Při prvním trestu je udělena pokuta ve výši 150 Kč, při druhém prohřešku je pokuta 300 Kč a hráč má navíc stop na 1 zápas. tento trest byl udělen již pětkrát. Současně organizátor turnaje vyzdvihnout pozitivní jev ze zápasu č. 239 / LOMAX Česká Třebová – HC QANTO Bystřec, kdy hráč HC QANTO Bystřec - František Hrdina starší se za stavu 1:1 přiznal rozhodčímu k nedovolenému zákroku i přes to že věděl, že obdrží trest 2+2 min (rozhodčí tento zákrok přehlédli). Myslím si, že Františkovi patří poděkování za fair play chování při našem soupeření.

  • Kraj zmapuje inovační prostředí

    Zmapovat inovační prostředí v regionu chtějí krajští radní. Dohodli se na tom na svém posledním jednání. Analýzy budou sloužit pro projekt Smart akcelerátor Pardubického kraje.
    Pro projekt Smart akcelerátor necháme vytvořit analýzy z oblasti soukromých i veřejných výzkumných organizací a vysokých škol, ale i inovačních podniků. Chceme zjistit také stav networkingového a inovačního potenciálu v oblasti polytechnického vzdělávání na základních, středních a vyšších odborných školách a identifikovat talenty v našem kraji,“ upřesnil hejtman Martin Netolický. Analyzovány budou i bariéry získávání a udržení kvalifikovaných pracovníků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
    Projekt Smart akcelerátor Pardubického kraje má za cíl rozvíjet inovační prostředí v Pardubickém kraji, zvyšovat úroveň inovačních firem, iniciovat spolupráci v oblasti průmyslu, vědy a výzkumu nebo propagovat podnikatelské aktivity. „Jsem ráda, že se Smart akcelerátoru daří a přispěje k tomu, aby Pardubický kraj byl konkurenceschopný region, který se rozvíjí díky vysoké inovační aktivitě firem, špičkovému výzkumu a vzdělání, kreativitě a podnikavosti svých obyvatel,“ uvedla radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová a dodala: „Dá se očekávat, že díky těmto aktivitám zůstane v kraji více mladých perspektivních absolventů škol.“