Českotřebovský deník 55/2018 (19/2)  
Zastupitelstvo mělo jednat, ale nejednalo

Českotřebovští zastupitelé se v pondělí 19. února k jednání nesešli. Důvodem není nějaká politická iniciativa nebo sabotáž, ale administrativní chyba radnice (na elektronické úřední desce), díky které  by přijatá usnesení mohla být úspěšně napadena stížnostmi a tomu lze zabránit jen odkladem jednání o 14 dnů na pondělí 5. března 2018. Město Česká Třebová tedy stále nemá schválený rozpočet a hospodaří pouze podle v prosinci schváleného rozpočtového provizória. To samo o sobě není optimální, na to, aby se mohlo rozběhnout financování  zejména investičních akcí je schválený rozpočet předpokladem.

Malování na sníh v MŠ U Koupaliště

Dlouho si s námi paní Zima hrála na schovávanou, až jsme se sněhu konečně dočkali.
Jakmile nachumelilo, děti si z domova přinesly různé plastové lahve a naše každoroční malování na sníh začalo 8. února 2018 byl mrazivý den, krásně svítilo sluníčko a tak se naši malí malíři vydali malovat.
Místo malířského plátna měly děti pro sebe celou zahradu s čerstvě napadnutým sněhem. Každý si našel svoje místečko a dal se do práce.
Během chvíle mrazivá zahrada „rozkvetla“ barvami a každý z malířů se pyšnil svým výtvorem.
Činil se i pan Mráz, který všem dětem vymaloval krásně červené tvářičky.  Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště


Stánek Východních Čech dostal stříbrnou medaili

Závěr minulého týdne patřil na výstavišti Incheba Praha mezinárodnímu veletrhu cestovního ruchu Holiday World.
V posledních třech letech se zde společně prezentují i Pardubický a Královéhradecký kraj pod značkou Východní Čechy.
Ke 100. výročí republiky se letos expozice nesla v duchu prvorepublikové kavárny. Ta zaujala porotou veletrhu natolik, že jí udělila stříbrnou medaili.
Na třetím místě skončil krásný stánek z Řecka a za celkového vítěze byla odbornou porotou vybrána prezentace Itálie.
Koně stále lákají
V Praze byla také vyhlášena anketa s názvem Kraj mého srdce. Tu pravidelně v několika kategoriích vypisuje redakce časopisu Kam po Česku a společnost Incheba Expo Praha. „Zdá se, že kategorie „Koně a koňské stezky“ je šitá jako na míru právě pro náš kraj, protože se nám zde už podruhé podařilo získat první místo. I v ostatních kategoriích se ale nemáme za co stydět, protože turistická nabídka Pardubického kraje je opravdu rozmanitá,“ uvedl radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch René Živný.
 
FESTIVAL AMAVET ZAHÁJILA OKRESNÍ SOUTĚŽNÍ KOLA

Dvě okresní kola v Lanškrouně a v Pardubicích mají za sebou žáci základních a středních škol v soutěži Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Ti nejlepší z nich se zúčastní krajského kola, jehož finalisty čeká cesta do Francie, Číny nebo Ameriky.
V okresním kole soutěže pro okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy, které se uskutečnilo 9. března 2018 ve sportovní hale Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Lanškroun, bylo prezentováno 96 projektů, které zastupovaly pestrou škálu vědeckých oborů. „V Lanškrouně představili žáci základních škol celkem 72 projektů a středoškoláci 26 projektů, což je opravdu vysoké číslo a řekl bych, že to bylo jedno z nejlepších okresních kol v jedenáctileté historii soutěže,“ podotkl předseda Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. Stanislav Medřický.
Na okresním kole pro okresy Chrudim a Pardubice, které hostila 15. března 2018 Střední průmyslová škola chemická Pardubice (SPŠCH), pak žáci a studenti představili celkem 66 projektů. „Nejlepší na soutěži je, že naučí principům, které pak fungují i v reálném pracovním životě, tedy nápad, prezentace, realizace,“ komentoval Marek Votroubek, někdejší finalista soutěže, který se jí dnes účastní jako hodnotitel, a dodal: „Děti se naučí najít řešení tak, aby mělo hlavu a patu.
V Pardubickém kraji se koná již 11. ročník projektu AMAVET, který krajská samospráva výrazně finančně podporuje. Systematickou odbornou činností se za ta léta zabývaly stovky žáků základních i středních škol, v mnoha případech došlo k jejich budoucímu profesnímu nasměrování. Projekt je unikátní v rámci naší republiky, několik krajů se nás ale chystá následovat,“ řekl radní pro školství Bohumil Bernášek.
Chtěl jsem se zabývat programováním, ale nevěděl jsem jak a kde. Pak k nám do školy přišli studenti Střední školy informatiky a ekonomie DELTA a uspořádali  pro nás desetihodinový kurz programování se systémem mikro:bit. Základy jsou jednoduché, ale třeba rovnání kol mi dalo zabrat,“ řekl žák 9. třídy Základní školy Závodu míru Jiří Juška, který na soutěži představil robotické autíčko sestavené právě z mikro:bitu.
Můj projekt má název Použití oligoheterodonorových ligandů pro kompletaci hlinitých sloučenin a jeho cílem je vytvořit co nejstabilnější sloučeninu. Práci jsem vytvářela s pomocí doktorandů z Univerzity Pardubice,“ řekla studentka 3. ročníku SPŠCH Pardubice Lenka Storoženková, která se s úspěchem účastnila také soutěže Mladý chemik.
Krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji se uskuteční ve dnech 8. a 9. března 2018 v Pardubicích a je přístupné nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti.

 

Kouzlo řemeslných učebních oborů: Mlékař

Mléko, tvaroh nebo máslo. Kdo by se s těmito a dalšími mléčnými výrobky téměř denně nesetkával. Na jejich výrobě mají zásluhu odborníci, kterých je však jako šafránu. Proto před rokem Pardubický kraj otevřel při Gymnáziu Karla Václava Raise v Hlinsku učební obor Výrobce potravin – Mlékař, v současné době jediný svého druhu v republice.
„Pardubický kraj reagoval na požadavky regionálních zaměstnavatelů a otevřel v Hlinsku učební obor určený pro budoucí mlékaře. Začátky ale nejsou nikdy jednoduché a o tříleté učební obory je mezi žáky obecně velmi malý zájem. Do prvního ročníku vloni nastoupili pouze čtyři studenti. “ uvedl radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
A nebylo by se čemu divit. Žáci tohoto učebního oboru mají ke studiu vynikající podmínky. „Všeobecné předměty žáky učí gymnaziální učitelé, odborný výcvik a specializované předměty mají na starosti odborníci z Mlékárny Hlinsko,“ podotkl ředitel hlineckého gymnázia Rostislav Dvořáček s tím, že učni mají praxi v provozu už od prvního ročníku, což na jiných učebních oborech není běžné. Školní výuka v malém kolektivu žákům prospívá, po prvním pololetí zřejmě všichni dosáhnou na prospěchové stipendium Pardubického kraje.
Uplatnění je jisté
Žáci si projdou výrobou od začátku do konce, sami si postupně zkouší práci na všech strojních zařízeních,“ řekl Jiří Tvrdík, generální ředitel Mlékárny Hlinsko. Tam mladí mlékaři přijdou do styku s nejmodernějším přístrojovým vybavením, však jen za posledních šest let bylo do firmy investováno téměř půl miliardy korun a další významné investice se připravují. Aby žáci měli po absolvování dost zkušeností, do projektu výuky se v druhé polovině prvního ročníku zapojují i další mlékárny z okolí a praxi budou žáci vykonávat i v mlékárnách v okolí Hlinska, tedy v Pribině Přibyslav, v Mlékárně Polná a mlékárně Moravia Lacto v Jihlavě. Tím pádem žáci uvidí a sami si vyzkouší práci ve všech provozech, které mlékárenská výroba nabízí.  

Nabídka zaměstnání

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, příjme na poloviční pracovní úvazek zaměstnance na pozici
Pracovní pozice je na dobu určitou od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2019. 
Bližší informace podá vedoucí kanceláře p. Rosenberger Karel,  tel: 605 547 064
 
Promyšlené investice do uměleckých děl se galerii a kraji mnohonásobně zhodnotily

K zajímavému srovnání došla Východočeská galerie, když vybrala přes 30 významných výtvarných děl zakoupených do sbírek od konce 50. let do 90. let minulého století. Jejich současná celková hodnota je přibližně 90x vyšší, než jejich nákupní cena. Na čas přerušené období, kdy se v budování sbírky nepokračovalo, v minulém roce opět nabralo dech. Se souhrnnými akvizicemi za rok 2017 se seznámili na svém zasedání radní Pardubického kraje.
„Je vidět, že na promyšlené nákupy je potřeba mít odborníky, kteří mají rozhled, ale také určitou intuici, díky které poznají, která tvorba překoná čas a bude zajímavá i pro další generace. Takovými přírůstky v majetku galerie a potažmo Pardubického kraje jsou například objekty a obrazy Karla Malicha nebo Zdeňka Sýkory, i když v jejichž nákupu hrály roli i dobré osobní vazby,“ říká Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu.
Pardubický kraj v roce 2017 poskytl Východočeské galerii na nové nákupy jeden milion korun. Díky tomu se mohla přihlásit do dotačního řízení na Ministerstvu kultury a získala dalších 1,46 milionu. V průběhu roku tak galerie zakoupila nebo získala darem 81 výtvarných děl v celkové hodnotě 2,7 milionu korun. A na koho galerie vsadila nyní?
Mezi přední zisky loňského roku doplňující sbírku současného umění patří trojice laminátových plastik předního českého sochaře Kurta Gebauera Figury v oknech (1996) či malba Vladimíra Kokolii Jasan při západu slunce (2013), meditativní dílo charakteristické mnohovrstevnatými strukturami a prostupy barev a světla.
Systematicky budovanou krajinářskou linii malířské sbírky VČG doplnila také plátna malíře Oldřicha Tichého, artikulujícího od závěru osmdesátých let téma hledání tajemství krajiny a přírody. Mladší autorskou generaci v akvizicích prezentuje dvojice výrazných velko-formátových figurálních maleb žáků Jiřího Sopka, olej Frieze (2010) od Petra Maliny a plátno Interview with Soros od Filipa Černého, jejichž díla výrazně zazněla na řadě přehlídek současné malby posledních let.
Významně obohatit se podařilo také sbírku fotografie. Získat se galerii podařilo dvojici známých rozměrných fotografických tisků Veroniky Šrek Bromové z cyklu Pohledy (Hlava a Nohy, 1996), publikovaných v předních přehledových monografiích oboru a patřících mezi ikonická díla českého umění závěru milénia. Soubor prací pardubických fotografů v loňském roce rozšířily téměř dvě desítky snímků reprezentující průřez tvorbou Luďka Vojtěchovského.
Podsbírky malby, kresby, grafiky a plastiky obohatila také cenná díla doplňující větší autorské sbírkové kolekce s regionem spjatých výtvarníků Vojmíra Vokolka a Františka Kyncla. Soubor současného českého umění doplnila galerie i rozměrným dílem Moskytiéra z roku 1998 od Otto Plachta, protagonisty divoké malby vycházející z neoexpresivních poloh. Na kolekci v galerii zastoupených autorů české grotesky z mladších výtvarníků naopak navazuje solitér Martin Velíšek, od nějž instituce také získala soubor maleb a kreseb. I tomuto, stejně jako řadě jmenovaných výtvarníků, uspořádala galerie v loňském roce či v předchozích letech výstavu.