Českotřebovský deník 56/2018 (20/2) 
Nová Lípa svobody bude vysázena ke 100 letům republiky.
Poroste v Parku legií.

Iniciativa sázení Stromů svobody je celostátní. Ke 100,. výročí založení Československa bude letos vysázeno 100 Stromů svobody, mezi nimi díky základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Podorlicko také v České Třebové. Již od začátku tohoto roku probíhala mezi členy a příznivci ZO ČSOP anketa pro umístění nové "Lípy svobody" na důstojném místě v České Třebové. Z více návrhů byla po posouzení možností vybrána lokalita v Parku legií (u městské polikliniky) , tedy na městské pozemkové parcele 3042/11 a žádost na posouzení této možnosti byla předložena radě města. 
Podle usnesení rady města z pondělí 19.2. rada města souhlasí s výsadbou jednoho kusu lípy na pozemku města Česká Třebová ppč. 3042/11 v katastrálním území a obci Česká Třebová (dle zákresu), na základě žádosti spolku ZO ČSOP PODORLICKO Česká Třebová, Podbranská 959, Česká Třebová, ze dne 13.02.2018. Výsadba se uskuteční ke 100. výročí vzniku Československé republiky, v rámci iniciativy nadace Partnerství „Stromy svobody“. Spolek ZO ČSOP PODORLICKO zodpovídá za následnou péči o strom na období 5 let. (Zodpovídá: Ing. Smrčka, usnesení č. 165/2018)
Je dobré ještě připomenout, že Česká Třebová byla iniciativní při vysazování Stromů svobody také pře 50 lety. 27. října 1968 byla tehdy z iniciativy skautů vysázena Lípa svobody na českotřebovském Novém náměstí, o den dříve, než první oficiální Lípa svobody v Praze. Českotřebovská Lípa svobody zdárně roste a v roce 2014 byla na podnět Ing. Jana Peringera označena příslušnou tabulkou, která umožní všem kolemjdoucím na Novém náměstí její identifikaci. V té době totiž po zveřejnění vítězných návrhů architektonické soutěže na nové řešení Nového náměstí dokonce hrozilo, že stávající zelen včetně tohoto památečního stromu bude zlikvidována. naštěstí na to nejsou peníze. Sázení a současný stav této letos padesátileté Lípy svobody je na dalších obrázcích. (mm)
AUtorské čtení z knih Jana Peringera

Středa 7. března 2018 od 17 hodin - Řimskokatolická fara Klácelova 1 Česká Třebová

 • Českotřebovský prozaik Jan Peringer představí českotřebovským čtenářům své dosud vydané publikace. Nejnovější publikace Jeho první návrat byla vydána na přelomu roku, popisuje příběh, který je třeba číst od začátku do konce. Další jsou knížky povídek, ze kterých je možné vybírat. Číst z knížek Jana Peringera bude Mgr. Magdaléna Peterková  a František Čech. O publikacích a jejich vzniku píšeme více ZDE


 • Pozvání na jarní prázdniny - Dětský lesní klub Letokruh Česká Třebová
   Jarní prázdniny s nádechem velkého lesního dobrodružství? To je jarní příměstský tábor v našem lesním klubu Letokruh Česká Třebová. Příměstský tábor je určený předškolním dětem ve věku od 2,5 do 7 let a dětem z 1. a 2. třídy základní školy (výjimky jsou možné po předchozí domluvě). Provozní doba je ve všední dny od pondělí do pátku, od 7:30 do 16:00 hod. Více informací naleznete na našem webu: letokruh-klub.cz


  Audiokniha o legendárním brankáři z Lanškrouna
  Hokejový brankář Boža Modrý byl úzce spjatý s Lanškrounem. Po roce 1945 se přistěhoval do Lanškrouna a stal se národním správcem cihelny pod zámečkem. V Ozvěnách Lanškrounska na něj vzpomínal jeho přítel Zdeněk Balcar. Český rozhlas o něm vydal teď audioknihu: https://audioteka.com/cz/audiobook/jachymov
  Svobodomyslný, vzdělaný a přemýšlivý člověk Bohumil Bóža Modrý. Jeho výkony obdivoval celý svět. Konkrétní nabídka z NHL na sebe nenechala dlouho čekat.
  Souhlas českých činovníků byl podmíněn ještě jednou účastí na mistrovství světa a ziskem medaile. Úkol splněn, Modrý a jeho kamarádi vezou další zlato. Přesto je jeho odchod do zahraničí zamítnut. Na protest ukončuje kariéru. To ale komunistické mašinérii o rok později nezabrání v tom, udělat z něj hlavu smyšlené protistátní skupiny. Do ní bylo zařazeno i dalších 11 hráčů reprezentačního mužstva. V tajném procesu vynesl soudce Josef Kruk brutální tresty. Po pěti letech těžkého žaláře v uranových dolech byl na amnestii propuštěn. Práce s uranem bez jakýchkoli ochranných prostředků byla hlavním důvodem jeho úmrtí v roce 1963 ve věku 46 let.

  Poděkování
  Poděkování blízké i vzdálenější rodině, všem přátelům, známým, sousedům, současným i bývalým kolegům za květiny, projevenou soustrast i nabídnutou pomoc a za jejich přítomnost při rozloučení s Pavlem. Vaší hojné účasti si velmi vážíme i s přihlédnutím k tomu, že nedošlo k přenosu smutečního proslovu do venkovních prostor, jak bylo předem domluveno a přislíbeno. Věříme, že i navzdory tomu jsme společně dostáli důstojného uctění Pavlovy památky. Děkujeme. Zina Rybková s rodinou.
  Nabídka zaměstnání

  Stavební bytové družstvo Česká Třebová, příjme na poloviční pracovní úvazek zaměstnance na pozici
  Pracovní pozice je na dobu určitou od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2019. 
  Bližší informace podá vedoucí kanceláře p. Rosenberger Karel,  tel: 605 547 064
   
  Téměř 50 nominovaných na Ceny Pardubického kraje 

  Cena za zásluhy o Pardubický kraj a Cena Michala Rabase za záchranu. To jsou nejvyšší krajská ocenění, která budou v letošním roce rozdána již popáté. Slavnostní předávání se uskuteční tradičně na začátku května ve Východočeském divadle. Jména osobností, která ocenění převezmou, dnes schválili krajští zastupitelé.
  Celkem jsme obdrželi 46 nominací, z toho 33 na Cenu o zásluhy a 13 na Cenu Michala Rabase. Vysoké číslo opět vypovídá o tom, že v našem kraji máme spoustu zajímavých osobností, jejichž činy si zaslouží ocenit. Komise složená ze zástupců jednotlivých politických klubů v zastupitelstvu se shodla na jménech, která jsou skutečně zajímavá a tato nejvyšší krajská ocenění si zcela jistě zaslouží,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
  Šestičlenný poradní sbor v čele s hejtmanem doporučil udělit celkem sedm cen. Jejich návrhy dnes schválilo i Zastupitelstvo Pardubického kraje. Cena za zásluhy bude udělena Vlastislavu Novákovi za celoživotní přínos k rozvoji hudebních aktivit a zejména sborového zpěvu v Pardubickém kraji, a Boženě Ivanové za účast ve druhé světové válce a celoživotní přínos české armádě a snahu o popularizaci armády nejen v Pardubickém kraji. Cenu za zásluhy získají také Vojtěch Sedláček a Karel Telecký za dlouholetou organizaci benefičního festivalu Hudba pomáhá. Posledním oceněným za zásluhy bude bývalý rektor pardubické univerzity Miroslav Ludwig za osobní přínos k rozvoji univerzitních studií v Pardubickém kraji.
  Cenu Michala Rabase za záchranu obdrží Michal Zölfl, Ladislav Částek a Miroslav Albert, kteří poskytli pomoc muži, kterého postihla náhlá srdeční příhoda. Cenu si odnese také student zdravotnické školy Ondřej Slabý za účinnou pomoc spolucestující, u které se rozvinula silná alergická reakce. Třetím laureátem na cenu za záchranu je organizace Zdravotní klaun za dlouhodobou spolupráci s nemocnicemi a dalšími zařízeními v Pardubickém kraji.
  Ocenění budou vybraným osobnostem předána 2. května 2018 ve Východočeském divadle.  Na fotografii: Božena Ivanová
   
  Vzorová zpráva o kontrole kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie

  U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků povinen zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejíž výsledkem je písemná zpráva. Podle vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie tuto kontrolu a zprávu o ní může zpracovat pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění od Ministerstva průmyslu a obchodu ke zpracovávání těchto zpráv. Pokud se jedná o provozované kotle a příslušné rozvody tepelné energie, které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, provádí jejich kontrolu a následnou zprávu zpracovává držitel této licence. Rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy stanovuje vyhláška 194/2013 Sb. Státní energetická inspekce každoročně kontroluje více než 5 % z počtu zpráv vydaných v předcházejícím roce. Protože mezi energetickými specialisty panují nejasnosti, jak správně tuto zprávu vyplňovat, připravila Státní energetická inspekce doporučení v podobě: