Českotřebovský deník 75/2018 (12.3.)
Vasil Timkovič 95 let

Vasil Timkovič, válečný veterán a hrdina oslaví příští týden 21.3. neuvěřitelných 95 let. Při této příležitosti bude přijat 20. března vedením města na českotřebovské radnici.  Narodil se na Podkarpatské Rusi, navštěvoval školy v Mukačevě a po okupaci, tedy v roce 1939, emigroval tehdy ještě se dvěma dalšími spolužáky do Sovětského svazu.
O osudu veterána a válečného hrdiny Vasila Timkoviče a jeho anabázi z Podkarpatské Rusi přes sběrné tábory v městecku Skole, přes Charkov a gulagy na severu do Buzuluku a odtud s vytvořenou  československou jednotkou zase k nám do osvobozeného Československa natočili studenti českotřebovského gymnázia Adam Ostruszka, Jiří Štembírek, Adam Pávek, Michal Koubek a další se svými spolupracovníky filmový dokument "Vasil Timkovič - válečné osudy". Videofilm je stále volně šiřitelný a je k dispozici na odkaze https://www.csol-uo.cz/index.php/nasi-veterani/vasil-timkovic nebo přímo na webu youtube.com na adrese https://www.youtube.com/watch?time_continue=1218&v=T3QKWejfFHc Film je plně českotřebovskou produkcí, hudbu vytvořili Karel Hampl a Anna Hamplová, Kamera Luděk Petraš a Jan Jasanský. Film byl natočen v roce 2012, tedy před 6 lety, kdy bylo Vasilu Timkovičovi  89 let. Zde Vasil Timkovič vypráví svůj příběh, je doplněn komentářem Ing. Otokara Dobrovského i řadou autentických fotografií, záběrů a mapových podkladů.  Jeho shlédnutí je velkou výpovědí o tom, co všechno musel prožít, aby mohl později žít jako spokojený občan našeho města Česká Třebová. K jeho neuvěřitelnému životnímu jubileu je třeba Vasilu Timkovičovi popřát ho dalších let hodně zdraví  sil.  Videofilm si můžeme pustit i z naší webové stránky. (re)


Stručné zprávy

l Ocenění českotřebovských sportovců se uskuteční 14. 3. v 15 hodin v obřadní síni radnice
l Zasedání Komory měst Svazu měst a obcí České republiky se bude konat v pátek 16. března na českotřebovské radnici. Předcházet mu bude ve čtvrtek večer neformální setkání  představitelů SMO se členy Komory měst .
l Skupina dětí ZŠ Ústecká navštíví  24. března družební město Olawa, kde se zúčastní tradičního velikonočního jarmarku.
l Ocenění DDM a MŠ U Koupaliště.  projekty DDM a MŠ U Koupaliště uspěly v soutěži organizované MAS Orlicko. DDM získal 1. cenu, jejíž součástí je i 20 vstupenek na návštěvu zábavního vědeckého parku pro celou rodinu Vida Brno. Druhou cenou byl oceněn projekt "Co si vypěstujeme to sníme" z MŠ U Koupaliště.
 
l Zápis do mateřských škol v České Třebové - vyzvednutí přihlášky
Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout ve středu 04.04.2018  od 8:00 do 15:00 hodin a ve čtvrtek 05.04.2018 od 8:00 do 12:00 hodin v příslušné mateřské škole, ve které chtějí své dítě umístit.
l Zápis do mateřských škol - Zápis do MŠ proběhne ve středu 02.05.2018 od 8:00 do 15:00 hodin a ve čtvrtek 03.05.2018 od 8:00 do 12:00 hodin, v těchto dnech rodiče odevzdají vyplněnou přihlášku v příslušné mateřské škole.
l Termín zápisu do základních škol v České Třebové v roce 2018
Pro rok 2018 byl stanoven termín pátek 6.4. 2018 od 14:00 do 17:00 hodin a sobota 7.4.2018 od 9:00 do 11:00 hodin.
l Změna v osadním výboru Skuhrov. Novým členem osadního výboru Skuhrov byl na jednání zastupitelstva města  dne 4.3. zvolen pan Jiří Sonták, který v osadním výboru nahradil pana Lukáše Pakostu, který se ze Skuhrova odstěhoval.
 
Projektový den „Malý objevitel“ v MŠ Habrmanova

Protože již v předškolním věku je možné ukázat dětem krásu přírodních věd a zapálit v nich jiskřičku touhy po poznání, byl pro ně připraven v naší MŠ projektový den s názvem „Malý objevitel“.
Cílem projektu bylo probudit v dětech zvídavost, zájem o okolní svět a o to, co se v něm děje, motivovat je k bádání a prožívání reality při zapojení více smyslů.
Děti si hravou a zábavnou formou vyzkoušely, jak fungují základní přírodní zákony. Zkoumaly vlastnosti „záhadné hmoty“ vyrobené ze škrobu, magnetismus, zjistily, že olej a vodu nelze smíchat, nadšeně sledovaly reakci sody a octa a vyzkoušely mnoho dalších pokusů. Na závěr všechny děti obdržely diplom.


Dlouhodobě pronajmeme zařízené kosmetické studio

v České Třebové za velmi výhodných podmínek.

Vhodné i na masáže, nehtovou modeláž a další služby. Volejte 731 465 619


Zemřela poslední abiturientka reálného gymnázia maturitního ročníku 1941

Na fotografii představuji tablo  abiturientů maturitního ročníku 1941 Reálného gymnázia v České Třebové. V první řadě, druhá zprava je paní Anna Šťouračová, za svobodna Krausová, bydlela v České Třebové v Brožíkově ulici. Nedávno koncem února 2018 zemřela ve svých 97 letech, které oslavila 2. února t. r. se svou rodinou a přáteli v Brně. Její tatínek pan Antonín Kraus byl během II. světové války popraven v Berlíně. Poprvé se vdala za  M. Nastoupila z Rybníka, který byl během války také popraven v Dražďanech. 

Lepší vybavení  i stravování pro Průmyslovou střední školu Letohrad

Radní Pardubického kraje na svém posledním jednání schválili vyhlášení výběrového řízení na dodavatele frézky, soustruhu i gastrotechniky. „Do Průmyslové střední školy bude v rámci projektu „Průmyslová střední škola Letohrad - výstavba dílen a odborných učeben“ mimo jiné dodána, CNC frézka, CNC soustruh a také vybavení pro elektro pracoviště, jako je například pájecí stanice, měřící kabely, digitální multimetr, digitální osciloskop a další,“ uvedl radní pro školství Bohumil Bernášek. „Předmětem zakázky je i dodávka gastrotechniky pro zdejší výdejnu jídel a jídelnu,“ dodal radní Bernášek s tím, že ve všech případech se jedná o projekty spolufinancované Integrovaným regionálním operačním programem 2014-2020  (IROP).
Předpokládaná cena za vybavení je ve výši 6,8 milionu korun, z čehož až 5,3 milionu půjde z IROP, zbytek uhradí Pardubický kraj ze svého rozpočtu. Vybavení by škola měla získat v závěru roku 2018.

Soutěž o nejkrásnější vajíčko Lanškrounska  - VIII. ročník

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., Místní organizace Lanškroun zve všechny na výstavku zdobených velikonočních vajíček,
která se koná ve dnech  od neděle 25.3. do středy 28.3. 2018  v přízemí Domova pro seniory v Lanškrouně. 
Vernisáž, soutěž a zahájení výstavy, spojené s  kulturním programem,  ukázkami zdobení vajíček a kreativní dílnou, proběhne dne  25.3. 2018 ve 14.00 hodin  v prostorách chodby Domova pro seniory v Lanškrouně.
Návštěvníci budou prostřednictvím anketních lístků hlasovat, které vystavené vajíčko se jim nejvíce líbí.
Vítěze VIII. ročníku soutěže O nejkrásnější vajíčko Lanškrounska vyhlásí komise v neděli   25.3.2018 v 15 hodin.
Výstava potrvá do středy 28.3.2018   vždy od 10.00 do 17.00 hod 
Uzávěrka je 23.3.2018 v 16.00 hod.

Značka Východní Čechy je úspěšná 

O víkendu skončila hlavní sezóna turistických veletrhů na letošní rok. Pardubický a Královéhradecký kraj se pod značkou Východní Čechy prezentovaly společně už potřetí a opět úspěšně. Z mezinárodních veletrhů si přivezly několik cen.
Na lednovém veletrhu GO/REGIONTOUR v Brně se tradičně předávala ocenění v soutěži Velká cena cestovního ruchu 2017/2018. Pardubický kraj získal prvenství v kategorii Nejlepší elektronický projekt. Cenu za inovovaný oficiální turistický portál Pardubického kraje www.vyhodnicechy.info převzal radní pro cestovní ruch René Živný.  „Nová podoba portálu začala fungovat v polovině loňského roku. Snažíme se držet krok s dobou v informačních technologiích. Proto jsme sloučili verze pro počítače, tablety i chytré telefony do jedné moderní, na které se kromě jiného dá rychle vyhledat poptávaný objekt nebo akce. Portál má také geolokační funkci, která umožňuje vyhledávat objekty v aktuálním okolí uživatele,“ dodal radní Živný.
O úspěšné součinnosti krajů svědčí i ocenění za druhou nejpůsobivější expozici na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2018 v Praze. Expozice se ve spojitosti s oslavami stého výroční od založení samostatné Československé republiky nesla v duchu stylové prvorepublikové kavárny. Stánek Východních Čech se tak vklínil mezi státy jižní Evropy, kdy na třetím místě skončil krásný stánek z Řecka, a za celkového vítěze byla odbornou porotou vybrána prezentace Itálie. Dále porota ocenila brožuru na téma loutkářství ve východních Čechách.
Na pražském veletrhu zároveň probíhalo i vyhlášení tradiční ankety s názvem Kraj mého srdce. Pardubický kraj v letošním ročníku ankety obhájil loňské prvenství v kategorii Koně a koňské stezky. „Zdá se, že tato kategorie je jako předurčená právě pro náš kraj, protože se nám zde už podruhé za sebou podařilo získat první místo,“ měl radost René Živný.
Společnými aktivitami se šetří veřejné prostředky, zároveň je pro návštěvníky obou krajů, kteří tyto regiony vnímají celkově jako východní Čechy připravena ucelená a širší turistická nabídka,“ poznamenal z Královéhradeckého kraje radní Královéhradeckého kraje Pavel Hečko, do jehož gesce spadá regionální rozvoj a cestovní ruch. „Letos jsme kromě Turistických novin vydali společně také dva propagační materiály, konkrétně mapu pivovarů východních Čech a Architekturu první republiky ve východních Čechách,“ informoval radní Hečko.

Projekty na modernizace silnic jsou připravené

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal dnes v Praze s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou. Hlavním tématem jednání byla problematika čerpání prostředků Evropské unie na modernizace silnic nižších tříd. Hejtman upozornil především na problematiku majetkoprávních vypořádání, která oddalují zahájení staveb.
„Bohužel často jako kraje slyšíme, že se nám nedaří čerpat finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu. Důvodů, proč se tomu tak děje je více. Prvním z nich je, že jsme v minulém programovém období uspěli se všemi připravenými projekty a museli jsme začít vytvářet další. Druhým problémem je, že se velmi vleče majetkoprávní vypořádání, když u všech připravovaných projektů. Souhrnně se jedná o tisíce smluv s vlastníky pozemků, což samozřejmě vyžaduje nemalé úsilí a čas,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který ministryni informoval o postupu Pardubického kraje. „V letošním roce podáme žádost o evropské prostředky v celkové hodnotě 1,844 miliardy korun, a to včetně spolufinancování Pardubického kraje. Stejně jako v minulosti připravíme projekty do zásobníku akcí za více jak půl miliardy korun, abychom mohli v případě problémů pružně reagovat a neztráceli drahocenný čas,“ sdělil hejtman Netolický.
Ten s ministryní Dostálovou projednával také příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury, který je v gesci Ministerstva dopravy. „Dlouhodobě upozorňujeme, že evropské a státní dotace se velice odlišují. Evropské prostředky slouží na budování nových nebo modernizaci starých silnic s vazbou na transevropské silniční koridory, zatímco státní příspěvek je určen na opravy havarijních stavů. Dle slibu pana premiéra by měly kraje získat celkově čtyři miliardy, což pro náš region činí podle délky silniční sítě přibližně 283 milionů korun,“ dodal hejtman Martin Netolický.

Pozvánka na přednášku