Českotřebovský deník 77/2018  (13/3) 
Krátká lyžařská sezóna 2018 na Pekláku skončila

Zima se letos ne a ne rozhoupat k pořádnému nástupu a tak snaha pracovníků skiareálu bohužel přišla díky nestálému počasí vniveč. Pořádná zima umožňující provoz skiareálu začala až začátkem února. A byla využita tak jak podmínky dovolovaly. Celkem se zde jezdilo 32 dnů. Nebýt deštivého pondělí 12. března, mohlo se ještě pár dnů jezdit. V dobrém stavu je zatím stále areál lyžařské školy a sjezdovka Zahrádky.  Na velké sjezdovce jsou už vydřená místa. Sníh je technickým také jarní, údržba svahu se už nevyplatí a tak se vlek podvečer zastavil. Sice se mluví ještě o víkendové zimě, ale to  může změnit jen poměry v horských střediscích. Škoda, že místní, ale i "přespolní" z blízkého okolí nevyužívají zdejších možností jak by mohli. Mají zde kvalitní svah za humny s parkováním zdarma vlastně u sjezdovky bez stresů a jízd daleko na hory. Je zde také servis, občerstvení, všechny služby, které jsou potřeba.... O tom, jak to vypadalo na Pekláku před zastavením vleku 13. 3. 2018 podvečer vypovídají obrázky.

Vítězství v soutěži o nejlepší (mimo) školní projekt

Volnočasový klub Rébus pod záštitou Domu dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová se v létě 2017 zapojil do Pilotáží v rámci projektu MAP vzdělávání Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Celkem jsme podávali 4 pilotážní projekty. V únoru 2018 byla vyhlášena soutěž o nejlepší (mimo) školní projekt. A velké překvapení pro nás – vyhráli jsme. Moc děkujeme všem, kdo hlasovali. Vítězství patří projektu „Co jsme vypěstovali, to si sníme.“ V pátek 9. 3. 2018 jsme převzali cenu od paní místostarostky Ing. Jaromíry Žáčkové (za Řídící výbor MAP). A co je tedy odměnou, kromě naší velké radosti, že se projekt veřejnosti líbil? Výlet pro 20 dětí do vědeckého centra VIDA Brno. Už teď se moc těšíme a děkujeme všem, kteří nás podpořili.
Jana Endyšová, ředitelka DDM Kamarád, Pavla Šedivá, vedoucí klubu Rébus           (více ZDE)

Dlouhodobě pronajmeme zařízené kosmetické studio

v České Třebové za velmi výhodných podmínek.

Vhodné i na masáže, nehtovou modeláž a další služby. Volejte 731 465 619


Přihlášky na střední školy v Pardubickém - o 180 více než loni

Do prvního kola přijímacího řízení přišlo ředitelům středních škol zřizovaných Pardubickým krajem 8 839 přihlášek. Oproti předchozímu školnímu roku jsme zaznamenali nárůst počtu přihlášek zhruba o 180, tento nárůst však způsobili téměř výhradně uchazeči o studium na osmiletých gymnáziích,“ informoval radní pro školství Bohumil Bernášek.
Zájem o tříleté učební obory je stabilní, naopak méně přihlášek než v loňském roce přišlo na čtyřleté maturitní obory,“ podotkl radní Bernášek.
Školami s nejvyšším počtem podaných přihlášek jsou Střední průmyslová škola chemická Pardubice, kam dorazilo 553 přihlášek, a Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, která eviduje 525 přihlášek. „Největší nárůst počtu přihlášených letos zaznamenala Střední průmyslová škola stavení Pardubice a holické gymnázium. Více přihlášek než vloni bylo podáno také na obě zemědělské školy zřizované krajem, tedy Střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu Chrudim a Střední školu zemědělskou a veterinární Lanškroun,“ dodal Bohumil Bernášek.
Jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení budou na žáky čekat mezi 12. a 17. dubnem. Každý žák si mohl podat přihlášku na dvě školy, definitivně jasno v počtu nově přijatých žáků budou mít ředitelé středních škol až po letních prázdninách.  
 
Wonkův most v Pardubicích projde dílčí rekonstrukcí

Je to nejzatíženější mostní stavba na silnicích II. třídy ve městě a kraji. Denně tudy projede až pětadvacet tisíc automobilů, také autobusy a trolejbusy městské hromadné dopravy. Proto Pardubický kraj věnuje mostu zvýšenou pozornost. Při mostních prohlídkách tak čas od času odhalí potřebu dílčí rekonstrukce. V současné době zadá příspěvková organizace kraje Správa a údržba silnic Pardubického kraje projekt na výměnu nosných lan, které ve Wonkově mostu slouží už od počátku 80. let minulého století. Most byl postaven v letech 1956 – 1959. V letech 2005 až 2006 prošel most největší rekonstrukcí ve své historii, která se ovšem týkala především betonové konstrukce mostu. Ta je stále ve velmi dobrém stavu, most nevykazuje žádné trhliny nebo deformace. „Ve druhé polovině loňského roku Správa a údržba silnic Pardubického kraje při mostní prohlídce zjistila poškození tzv. deviátoru, který přenáší napětí mezi mostní konstrukcí a ocelovými lany. Vysokopevnostních lan je na mostě dvaačtyřicet, jedno z nich teď volá po rekonstrukci. Důvodem je i koroze, které mostní lana čelí už více než třicet let,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Po odborném posouzení již víme, že oprava havárie včetně některých preventivních opatření přijde kraj řádově na 20 - 30 milionů korun. Význam mostu pro krajské město je zcela mimořádný, a proto budeme nuceni nezbytné investice provést v krátké době. Nemůžeme připustit, aby podcenění situace vedlo k uzavření mostu tak, jak jsme tomu svědky v Praze," řekl hejtman Netolický. „Bohužel není dosud jasné, z jakých zdrojů budeme opravu platit, protože stát stále není schopný garantovat krajům příspěvek ze SFDI, který se nabízí jako primární zdroj. Schválený krajský rozpočet s takto rozsáhlým financováním nepočítá. Bude proto velice těžké prostředky na nezbytné opravy najít," doplnil Netolický.
„Wonkův most budeme opravovat za provozu v etapách tak, aby bylo možné zachovat vždy tři až čtyři jízdní pruhy a plný komfort pro pěší a cyklisty. Dojde však k omezení tonáže vozidel nad tři a půl tuny při odbočení ze směru od Hradce Králové do Labské ulice. Provoz městské hromadné dopravy zůstane zachován s tím, že dopravní opatření nasměruje tuto dopravu na vnější pomalé jízdní pruhy. Právě kvůli zachování provozu potrvají práce na mostě nejméně jeden rok. Připravované dopravní opatření mají preventivní charakter, do doby než bude most opraven,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.
 
Investice kraje do silnic na Hlinecku

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal se starostou Včelákova nedaleko Hlinska Janem Pejchou o investiční činnosti kraje v oblasti silničního hospodářství nejen v okolí obce, ale v rámci celého širšího regionu. Kraj v letošním roce plánuje zahájit rekonstrukci komunikace III/3437 přes Srní směrem na Hlinsko za částku okolo 33 milionů korun. Další investice do silniční sítě budou následovat v příštích letech.  „Oblast Hlinecka byla dlouhodobě v oblasti investic do silnic nižších tříd poměrně zanedbávaná, a proto se to snažíme postupnými kroky napravovat. V letošním roce chceme zahájit rekonstrukci první etapy silnice III/3437 od odbočky na Petrkov přes Srní směrem na Hlinsko, což je úsek dlouhý 2,7 kilometru. Přepokládaná hodnota rekonstrukce činí okolo 33 milionů korun. Následně bychom v příštích letech chtěli pokračovat dalšími úseky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Finanční prostředky na tuto investici jsme získali díky zvýšenému inkasu daní a převodu financí zpět do krajského rozpočtu. V loňském roce jsme díky podhodnocení příjmové stránky a srážení provozních výdajů získali pro kraj 416 milionů korun, které vracíme zpět do území a rozhodně tak nedochází k jejich projídání. Největší díl financí přesouváme právě do dopravy a silničního hospodářství na silnicích nižších tříd. Celkově se jedná o 220 milionů korun,“ sdělil hejtman Netolický, který zmínil také další plánované krajské investice. „Připravujeme modernizaci silnice z Trhové Kamenice do Ronova nad Doubravou. Tento úsek chceme realizovat v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, a proto v současné době nemá ekonomický smysl řešit místní opravy. Problémem je stejně jako v případě dalších velkých projektů majetkoprávní vypořádání. Předpokládáme však, že bychom modernizaci mohli zahájit v příštím roce,“ sdělil hejtman Netolický. Ten se starostou hovořil také o vyhlašovaných dotačních titulech a finanční pomoci kraje. V minulých letech pomohl kraj obci například podporou rekonstrukce kostela či poskytnutím sanitního vozu pro potřeby jednotky dobrovolných hasičů. „V rámci běžné obnovy majetku Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje jsme v loňském roce vyřadili sanitní vozidlo z roku 2012, které po přestavbě za 60 tisíc korun bude sloužit jako technické vozidlo po včelákovské dobrovolné hasiče,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že obec plánuje v příštím roce nákup cisternové automobilové stříkačky.
 
Chystá se novela vodního zákona

Novela zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) je v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení. Další projednávání je možné od 16. 3. 2018, po 1. 4. 2018 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.
Sněmovna v rámci novely dále zřejmě:
- umožní zřizovat stanové tábory v záplavových územích,
- odstraní pasáž, která brání občanským sdružením právo připomínkovat vodní stavby,
- případně umožní bezplatné čerpání povrchových vod také pro lesní školky, nejen pro zemědělce,
- upraví ve prospěch malých obcí podmínky pro osvobození od poplatku za odběr podzemní vody.
Vládní novela nemění poplatky za odběr podzemní vody nebo za vypouštěné odpadní vody. Spravovat poplatky bude nově Státní fond životního prostředí místo České inspekce životního prostředí. Odvážet odpad z jímek budou smět jen čistírny odpadních vod nebo podnikatelé podle živnostenského zákona.

 


Evropská komise povolila podporu pro Českou poštu

Letošní únor přinesl hned dvě pozitivní rozhodnutí Evropské komise v případech podpory pro Českou poštu, s. p. Evropská komise schválila dne 2. 2. 2018 nejprve podporu na financování provozu informačního systému datových schránek v letech 2018 – 2022; následněvyslovila souhlas také s podporou určenou na financování tzv. všeobecné poštovní služby v letech 2013 -2017. V obou případech se podle Evropské komise jedná o podporu, která je slučitelná s vnitřním trhem EU, tedy je povolená. 
Vydání obou rozhodnutí předcházel několik let trvající proces (první úkon vůči Evropské komisi byl učiněn již v létě roku 2015), který byl na české straně koordinován Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a do něhož byli zapojeni zástupci Českého telekomunikačního úřadu, Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu, a také společnosti Česká pošta, s. p. Délku procesu ovlivnila zejména existence dvou stížností, které se týkaly obdobných opatření a kterými se musela Evropská komise souběžně zabývat. Ve druhém případě se navíc vyskytla komplikace v podobě nástroje určeného k financování všeobecné poštovní služby, který byl původně zaveden pro období let 2013-2014. Znatelný pokrok v řízeních následoval poté, co Česká republika v polovině minulého roku označila případy před Evropskou komisí za prioritní. 
Výše podpory se v obou případech pohybuje v řádech několika miliard korun – na provoz informačního systému datových schránek by měl stát v pětiletém období 2018 – 2022 vynaložit přes 2 miliardy korun; zajištění tzv. univerzální poštovní služby za celé období 2013 – 2017 pak zatíží státní rozpočet v rozsahu nejvýše 2,6 miliardy korun. Obě rozhodnutí, která mají z celospolečenského hlediska zcela zásadní význam,