Českotřebovský deník 79/2018 (15/3)  
Město převezme "starou tělocvičnu VDA" na Skále a bude ji využívat

Na jednání zastupitelstva města dne 4. března 2018 byl všemi hlasy přítomných zastupitelů odsouhlasen beúplatný převod budovy staré tělocvičny VDA  čp. 566 Na Skále  včetně pozemku o výměře 948 m2.  Dosavadním majitelem byl Pardubický kraj, pro který se tato tělocvična stala po výstavbě nové sportovní haly nepotřebnou. Ve schválené darovací smlouvě je darovaný majetek oceněn částkou 6035752 Kč (budova a stavební parcela č. 647/14). Podpisem této smlouvy bylo převedeno vlastnické právo do vlastnictví města Česká Třebová. Tělocvičnu je možné dále využívat, v časovém horizontu několika let je třeba naplánovat režim oprav a úprav. Největší problémy by vznikly při výměně či modernizaci pláště budovy, který obsahuje azbest. Pokud se při úpravách plášť nenaruší, nevznikají problémy.
Fyzické převedení budovy tělocvičny a také jejího instalovaného vybavení se uskuteční podle informace starosty města během jarních měsíců, město bude tuto tělocvičnu využívat ve prospěch sportovních oddílů, které o to budou mít zájem. Zájem o využití ze strany sportovních oddílků existuje, město předpokládá, že dojde k dohodě o společném využití prostor této tělocvičny, šaten a hygienického zařízení. Jednou z možností je např. společné využití pro sporty využívající žíněnky, tak, aby zde mohly být trvale umístěny. Tělocvična bude sportovním organizacím pronajata a velikost pronájmu určí rada města na základě ekonomického vyhodnocení.  Podle dosavadních zkušeností dosavadního uživatele, tedy VOŠ a SŠT činí provozní náklady na provoz, energie ročně cca 320 tis. Kč bez zajištění úklidu prostor (mzdy uklízečky). Navíc bude třeba investovat zatím alespoň do některých oprav a úprav. 

Kryt na Novém náměstí bude volný, prodejna se uzavírá

Společnost CBA, která zde dlouhá léta realizovala prodej potravin dala z tohoto prostoru výpověď a konči činnost. Prodejní síť v našem městě se tedy dále zmenšuje. V případě prodejny umístěné v krytu na Novém náměstí nevidím zas tak velký problém, prodávaly se zde potraviny, které  spíše doplňují prodejní sortiment , umístění prodejny v podzemních prostorách  se také každému nelíbilo. lákaly snad jen ceny některých vybraných produktů a poměrně široký sortiment např.  alkoholických nápojů.  Lze říci, že uzavřením této prodejny  v rámci města  velký problém v zásobování nevznikne, naopak to může pomoci některým okolním prodejnám na Novém náměstí nebo v Sadové ulici. Bylo trochu nelogické, že řádné obchodní prostory přístupné z chodníku jsou na Novém náměstí nevyužití a přitom se pro prodejnu využívá poměrně ne tak lákavý podzemní prostor s komplikovaným přístupem. Kryt na Novém  náměstí je nyní ve vlastnictví města, původně byl postaven jako protiatomový kryt IV. třídy odolnosti s kapacitou 900 osob, stejně veliký kryt je pak ještě Pod Horama v ulici B. Němcové. Původně měl své "mírové využití" jako (okresní) Výstavní síň, konalo se zde v 80. letech řada zajímavých výstav. Výstavní činnost byla přerušena po problémech s kanalizací, při prudkých deštích se do krytu dostávala voda z kanalizace a umístění výtvarných děl bylo třeba zajistit proto vlhkosti. Později byl tento problém dořešen. Byla zde také dočasně i školní jídelna.
Nové využití prostor krytu není zatím známé, zájem o jeho využití mají některé městské příspěvkové organizace, poptávkové řízení na jeho nové využití zatím nebylo vyhlášeno. Jde o veřejný prostor ve středu města, který by bylo škoda použít pouze pro nějaké sklady. Pamětníci vzpomínají na výstavní síň, která měla úroveň. A jistě by to mohlo být i nadále. Rozhodně by se jednalo o bezpečné umístění  výtvarných prací, takové jako málokde. Nakonec by zde bylo možné prozatímně vybudovat požadovanou expozici trampského muzea. Provoz by ovšem znamenal další mandatorní výdaje. Prostor by byl ale využit, jde o to, aby to bylo smysluplné. Centrum města (a Nové náměstí především) potřebuje oživit. (mm)
Městskou kartu v Ústí nad Orlicí je třeba  využívat, po 2 letech bude zablokována

V roce 2013 městská společnost TEPVOS zavedla systém Městské karty jako elektronické peněženky, kterou lze využívat pro vstup do rekreačních a sportovních zařízení provozovaných společností TEPVOS. Abychom naplnili legislativní a technické požadavky, musíme ze systému k 31. 12. 2018 vyřadit všechny karty, na které nebyla od založení karty vložena finanční částka po dobu 3 let. Zákazníci na tuto situaci byli upozorněni v „Podmínkách využívání vstupního a odbavovacího systému Městské karty v Ústí nad Orlicí“ v bodu č. 3 je uvedeno: Platnost konta je 2 roky od posledního nabití karty. Pokud MK nebude do 2 let nabita, bude karta zablokována. Zákazník má lhůtu ještě 1 rok na odblokování karty formou nabití, po této lhůtě bude karta i její konto ze systému vymazáno. Smazání finančního zůstatku konta u neaktivních karet bude prováděno každý rok, vždy k 31. 12. Majitelé Městské karty, kteří si nejsou jisti datem posledního nabití karty, si tuto skutečnost mohou ověřit na kterékoliv pokladně ve sportovištích městské společnosti TEPVOS a v Zákaznickém centru. (Krytý bazén, Sauna, Zimní stadion, Skatepark, Aquapark) Zablokované karty lze znovu aktivovat vložením částky minimálně 100 Kč.
Informace pro rodiče novorozených dětí – vítání občánků

Vážení rodiče, v případě zájmu o slavnostní uvítání Vašeho děťátka do života v obřadní síni města Česká Třebová, Vás žádáme o poskytnutí osobních údajů, potřebných k přípravě pozvánky na tuto akci. K tomuto účelu prosím vyplňte a podepište formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který naleznete na internetových stránkách městského úřadu včetně podrobných informací: http://www.ceska-trebova.cz/vitani-nove-narozenych-obcanku/d-4521 nebo jej obdržíte na podatelně úřadu a v kanceláři matriky. Předem děkujeme za Váš zájem. Matrika MěÚ Česká Třebová
 
V Ústí se chystají na čištění města

Každý rok s příchodem teplých dnů, připravuje městská společnost TEPVOS, úsek Komunální služby na území města Ústí nad Orlicí blokové čištění komunikací. Také v roce 2018 se provádí úklid na chodnících, silnicích, parkovištích a cyklostezkách, které využívají obyvatelé a návštěvníci při sportu, vycházce a také při každodenním pohybu ve městě. Plánovaný harmonogram blokového čištění města najdete na www.cisteniulic.cz. Jedná se o republikovou databázi, která vás informuje o čištění ve vaší ulici. Po jednoduché registraci vás tato služba upozorní na čištění s dostatečným předstihem (e-mail, příp. SMS). Sedm dní před plánovaným úklidem jsou místa označena dopravním značením. Předpokladem provedení kvalitního blokového čistění komunikací je ohleduplnost řidičů a včasné přeparkování vozidel.   Ing. Martin Pirkl  jednatel společnosti TEPVOS, spol. s r.o.
Na webu www.cisteni ulic jsou zatím z Pardubického kraje pouze data ze tří měst: z Pardubic, Chrudimi a z Ústí nad Orlicí. Město Česká Třebová ani Eko Bi, s.r.o. zde zatím informace o čištění ulic neposkytuje.
Ve Vysokém Mýtě vzniklo nové dialyzační středisko

Pacienti s chronickým selháním ledvin mohou nyní využívat nového dialyzačního střediska, které bylo otevřeno v prostorách Vysokomýtské nemocnice. Středisko, jehož kapacita činí jedenáct lůžek a které poskytuje komfortní zázemí pro pacienty i personál, navštívil krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
Krajská i soukromá zařízení se musí vzájemně doplňovat, pacienta zajímá dostupnost a úroveň zdravotnických služeb v jeho dosahu, ne forma vlastnictví. Žádné ze zařízení Pardubického kraje dialýzu neposkytuje, jsem proto velmi rád, že ve Vysokém Mýtě vzniklo dialyzační středisko, které služby v našem kraji rozšíří a vylepší,“ uvedl radní Ladislav Valtr.
Jen z Vysokého Mýta a okolí je více než 30 pacientů, kteří potřebují tuto léčbu a do teď museli dojíždět do vzdálenějších míst,“ řekl Aleš Zacharda, prokurista společnosti Fresenius Medical Care, která je provozovatelem vysokomýtské dialýzy. 
Dialyzační středisko, které bylo vybudováno v prostorách bývalých chirurgických sálů, splňuje ta nejpřísnější kritéria světových standardů kvality a patří k nejmodernějším u nás. Pro pacienty jsou k dispozici nejnovější hemodialyzační přístroje umožňující pokročilou a bezpečnou léčbu chronického selhání ledvin nebo speciální zařízení na měření tělesného složení pacienta. Součástí střediska je i úpravna vody, která je pro provoz velmi důležitá, protože voda jde přímo do krevního oběhu pacienta, a musí tak být dokonale čistá. Na jednu dialýzu, která trvá přibližně pět hodin, se spotřebuje kolem 400 litrů vody.
Dialyzační středisko úzce spolupracuje s Vysokomýtskou nemocnicí a ostatními nemocnicemi v okolí včetně transplantačního centra FN Hradec Králové a IKEM Praha. Součástí střediska je nefrologická ambulance, kam se mohou obracet pacienti s onemocněním ledvin všech stádií,“ dodal Aleš Zacharda. Výstavba střediska trvala zhruba šest měsíců, celková investice činila přes dvacet milionů korun. Pacienti mohou dialyzační středisko využívat od začátku března.
Pro Českotřebováky dobře slouží dialyzační středisko firmy B Braun v Orlickoústecké nemocnici, jehož záměrem bylo také rozšíření do Vysokého Mýta. Nakonec tam zřídila dialýzu jiná firma. Vznik vysokomýtské dialýzy nebyl proto bez problémů.
Rodina nemusí být ideální, ale s pomocí může dobře fungovat

Na Společné cestě pro rodiny se v Žamberku setkaly tři desítky odborníků ze sociálních, zdravotnických i vzdělávacích organizací z města a širokého regionu i zástupci Pardubického kraje. Workshop s tímto názvem připravila společnost Cesta pro rodinu.
Cesta pro rodinu má podporu města Žamberk, Pardubického kraje i celostátní Sítě pro rodinu. Radní Pardubického kraje Pavel Šotola, který nad akcí převzal spolu se starostou města Jiřím Dytrtem  záštitu, za uspořádání tohoto setkání poděkoval: „Skláním se před vámi, co vše děláte, a jak to máte nastavené do budoucna. Není totiž zcela běžné diskutovat nad tématem rodina. A přitom je to tak důležité. Vždyť vše, co se děje v jakékoliv oblasti našeho života, má dopad na rodinu. A mně nepřekvapuje, že setkání k tématu rodina pořádá právě Cesta pro rodinu, která je svými aktivitami známá v celém Pardubickém kraji. Ušli jste obrovský kus cesty v nastavení různých služeb pro podporu rodin funkčních, ale i v krizi. A co je důležité: stala se z vás organizace, která funguje velmi profesionálně a zaměřuje se vždy na podstatu problému.“ Pavel Šotola informoval, že kraji se  podařilo získat evropské prostředky na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a to na podporu ohroženým rodinám. To pomůže zvýšit dostupnost této terénní služby a předcházet tak případnému umístění dětí z rodiny do náhradní péče.
Rodinným centrem, Maceškou, volnočasovým Klubem bez klíče, zájmovými kroužky a semináři prošly za více než dvě desetiletí na dva tisíce rodičů a dětí, ale i seniorů. Služby azylového domu a krizovou pomoc vyhledalo za jedenáctiletou existenci zhruba 700 matek s dětmi v nouzi. Mladí lidé z dětských domovů a výchovných ústavů a bez podpory své rodiny nacházejí od roku 2008 zázemí v Domě na půl cesty, odkud odcházejí lépe připraveni na praktický život. „Vždycky jsme reagovali na nějakou potřebu v regionu službou, kterou zatím nikdo nedělal, až se nám původní záměr docela rozkošatěl,“ uvedla ředitelka a zakladatelka CEMY Dana Hubálková.
Pomoc mladým lidem a ženám v nouzi poskytují ve službách Azylový dům a Krizová pomoc nebo v Domu na půl cesty. „Občas se stane, že rodina strádá, vztahy se prudce zhorší, rodiny se rozcházejí ve zlém a mnohdy je zde násilí, dětem se rozpadá domov. Krizová pomoc je určena ženám, které žijí v neúnosných podmínkách,“ upřesnila Dagmar Jansová.
Do Domu na půl cesty zase přicházejí mladí lidé, kteří vyrůstali v dětských domovech a výchovných ústavech, vracejí se z výkonu trestu, nebo to prostě doma nefunguje a oni nemají kam jít. Nemají zázemí a hrozí, že svoji situaci bez podpory nezvládnou. „V Domě na půl cesty se mladí lidé učí hospodařit s penězi, hledat práci, vycházet s okolím, prostě se o sebe postarat. Pomáháme mladým dospělým tak, aby byli schopni vykročit do života, najít si partnera a založit si svoji rodinu a v té rodině se uplatnit,“ vysvětlila Kateřina Adamcová.