Českotřebovský deník 85/2018 (20/3)  

Projekt Singletrack Glacensis je první a získává podporu EU

Velký úspěch Regionu Orlicko – Třebovsko a jeho partnerů Bystřicí Klodské a Zdobnice * 60 km nových singletracků a další chuťovky pro milovníky horských kol * nová silná značka Singletrack Glacensis.   
Region Orlicko – Třebovsko jakožto vedoucí partner spolu s Gminou Bystřicí Klodskou a Obcí Zdobnice v Orlických horách uspěl s projektem Singletrack Glacensis v programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko.  Projekt se umístil na 1. místě z 52 hodnocených projektů, kterých bude podpořeno pouze 12.  Projekt o rozpočtu 1,6 miliónů  € obdrží 85% dotaci EU ve výši 1,3 miliónů €.
V této první úspěšné etapě projektu plánované do roku 2020 jsou zahrnuty 4 areály, ve kterých bude vybudováno téměř 60 km nových singletracků a další infastruktura a služby pro návštěvníky,
 Na Pekláku v České Třebové vznikne 15 km singletracků střední a vyšší obtížnosti, 4 km rekonstruovaných sjezdových tratí, 25 km navazujících MTB tras po lesních cestách a nástupní místo - rozšířené parkoviště se zázemím. Tato první etapa Bike resortu Orlicko – Třebovsko bude zaměřena na široké spektrum uživatelů od dětí po náročné bikery a dokompletuje tak nabídku pověstných cyklo a in-line stezek regionu o další dimezi produktu pro všechny. Zdobnice bude společně s polskou Spalonou zaměřena na rodiny s dětmi v jádru krásné přírody Orlických a Bystřických hor. Ve Zdobnici vznikne 10 km singletracků nižší a střední obtížnosti,  zábavný pumptrack a cvičný trail pro děti. Spalona se pochlubí 15 km tras nižší obtížnosti. Další polský areál v Miedzygorze nabídne 19 km singletracků střední obtížnosti a v návaznosti na stávající traily v masivu Králického Sněžníku bude výzvou i pro náročné sportovce.  Areály budou vybaveny nezpoplatněnými stanicemi pro rychlou opravu kol, informačními tabulemi, zázemím pro návštěvníky a nabíjecími stanicemi pro elektrokola, počty návštěvníků budou monitorvat automatické sčítače. V terénu budou logem Singletrack Glacensis proznačeny spojky mezi jednotlivými areály.
Součástí projektu je také propagační kampaň. Veřejnost se může těšit na společnou bikerskou vyjížďku na Pekláku s atraktivní show mistrů, na projížďku s instruktory se skupinkou od těch nejmenších a začátečníků po skupinu ostřílených dravců  bikerů a další radovánky s rozdáváním orientačních mapek areálů a užitečných propagačních předmětů pro malé i velké bikery. Závěrečný workshop partnerů odstartuje provoz areálů a společných webových stránek produktu.
Tím to však nekončí, ale začíná. Partneři Singletracku Glacensis mají vyprojektované další singletracky a uvažují o podání navazujícího projektu, kdy by mohla být realizována například 2.etapa Bike resortu Orlicko – Třebovsko – Andrlův chlum v Ústí nad Orlicí a další traily v Polsku.  Každopádaně se těšme na velkou zábavu, lidské i sportovní zážitky pro všechny milovníky aktivního pohybu a přírody.
Oficiální předání lokomotivy 753.609 pro CER HUNGARY 

Slavnostní předání lokomotivy 753.609 se uskuteční za účasti vedení CER Hungary a Slovakia 28.3.2018 ve 13:00 ve výrobním závodě CZ LOKO závodě v České Třebové. Při této příležitosti bude podepsána smlouva na dodávku další lokomotivy. Železničním nadšencům nic neujde, a tak sledovali, jak se 2.3.2018 odpoledne uskutečnily jízdní zkoušky dvou nových lokomotiv z produkce CZ LOKO Česká Třebová První (na snímku vlevo) je  Effishunter 1000 – stroj označený 744.102 pro FS Mercitalia, určený pro posun v italských terminálech  lokomotiva a vpravo pak silnější Effiliner 1600 pro CER Cargo, označená 753.609.
Setkání s  PhDr. Mgr. Jeronýmem Klimešem Ph.D. 

Řeč bude o vztazích v rodině
 
V sobotu 28. dubna ve 14,00 se v Malé scéně budete moci setkat s předním
českým psychologem PhDr. Mgr. Jeronýmem Klimešem Ph.D. 
Řeč bude o vztazích v rodině.
Jste srdečně zváni.
Animační program pro děti je během setkání zajištěn.
 
Vstup volný.
Pořádá Cirkev adventistů s. d.

ZO ČSOP Zlatá studánka – Ekocentrum  Červenka, Česká Třebová
připravila pro veřejnost v dubnu 2018:

Sobota 7.4.2018:
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
Sraz: v 9 hodin u kynologického centra na Podhorce za Domovem důchodců
S sebou: dobrou náladu, vhodné oblečení a obuv, příp. rukavice a hrábě
WWW.UKLIDMECESKO.CZ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pondělí 16.4.2018 od 18 hodin v ekocentru:
OMÁN A POUŠTĚ
Poutavé povídání p. Jiřího Štyrského doplněné fotografiemi. Vstupné dobrovolné.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 21.4.2018:
OTVÍRÁNÍ ZLATÉ MAŘENČINY STUDÁNKY
Sraz: v 10 hodin u ekocentra pro dopravu auty nebo v 8,45 hod. na terminálu pro dopravu vlakem do stanice Semanín a odtud pěšky směr Kozlov.
S sebou: dobrou náladu, vhodné oblečení a obuv, něco na opečení.
Přihlášky NUTNÉ na tel. 605 717350 (P. Vomáčková) po 15. hod. nebo e-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz.
 
DÁLE NABÍZÍME:
Pravidelná  Ekoporadna pro veřejnost při všech akcích, na telefonu 605 717 350, e-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz
Dětské centrum Veská povede i nadále Markéta Tauberová

Rada Pardubického kraje potvrdila po výběrovém řízení ve funkci ředitelky Dětského centra Veská na dalších pět let Markétu Tauberovou. Paní ředitelka v minulém období úspěšně sloučila zařízení ve Veské se zařízením v Holicích a započala potřebné transformační kroky, které pomáhají předcházet nutnosti odebrání dětí, nebo umožňují zkrátit pobyt dětí, které vyžadují okamžitou pomoc, v novém prostředí. Pro tyto děti získala mimo jiné také byt na sídlišti v Pardubicích, kde mohou pobývat v běžném komunitním prostředí a získávat návyky, které by v ústavním centru získávaly jen těžko. Je nanejvýše žádoucí, aby v této vizi i návaznými kroky pokračovala právě dosavadní paní ředitelka,“ uvedl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.  „V dalším období je mým cílem rozvoj zdravotní a ošetřovatelské péče našeho zařízení o děti se závažnými onemocněními a hendikepy, které vyžadují intenzivní péči. A to jak poskytováním pobytových služeb, tak i formou služeb terénních, kdy dítě může zůstat doma v rodině, a odborní pracovníci za rodinou dojíždějí. Dále chci pokračovat v dalším osamostatňování domácností, ve kterých žijí děti vyžadující okamžitou pomoc, do běžné komunity, protože první zkušenosti dokazují daleko větší prospěch pro umístěné dětí, než v případě ústavního zařízení," sdělila staronová ředitelka Dětského centra Veská Markéta Tauberová.
TEPVOS CUP 2018 – 2019
PROPOZICE TURNAJE V MINIHOKEJI

POŘADATEL: TEPVOS, spol. s r. o. Ústí nad Orlicí
Zimní stadión Ústí nad Orlicí  listopad 2018  - březen 2019
Bez věkového omezení (za osoby mladší patnáct let zodpovídá vedoucí mužstva)
Řádně odevzdaná a vyplněná přihláška:  do 30. října 2018
V termínu zaplacené startovné (1000 Kč): do 30. října 2018 (po zaplacení nevratné!)
V termínu zaplacená první záloha na led, rozhodčí a časomíru (800 Kč x počet zápasů): do 18. listopadu 2018.  
V termínu (do 30. října 2018) řádně odevzdaná a vyplněná soupiska mužstva maximálně dvaceti hráčů + 2 brankářů.
Hráči narození v roce 1977 a starší (veteráni) – mohou startovat bez omezení.
U hráčů narozených v roce 1978 a mladších platí pravidlo, že nesmí nastoupit v sezóně 2018 – 2019 v registrovaných soutěžích.
U brankářů platí, že mohou nastupovat bez omezení, tedy ti, kteří hrají registrované soutěže (nesmí ale nastoupit jako hráči).
Hrací čas: 3 x 12 minut čistého času (minutové přestávky mezi třetinami), v případě nerozhodného stavu 2 minuty prodloužení
ve třech hráčích + brankář s pravidlem náhlé smrti, v případě nerozhodného stavu vždy jeden nájezd až do rozhodnutí
(jede libovolný hráč ze zápasové soupisky). Více na webu Tepvos, s.r.o.
 

Jídelna v OLÚ Jevíčko dostane novou střechu

V Odborném léčebném ústavu v Jevíčku koluje čilý stavební ruch, který ani v dalších letech neutichne. Pardubický kraj totiž připravil projektový záměr na rekonstrukci střechy stravovacího pavilonu. Předpokládané investiční náklady jsou 3,5 milionu korun.
„Současná střecha je v havarijním stavu. Potřebujeme zde vyměnit střešní krytinu, ale také poškozené části krovů a plechové krytiny na plochých částech střechy. Nad stropem posledního podlaží bude v půdním prostoru položena teplená izolace, budou opraveny komíny, hromosvody i klempířské prvky,“ informoval 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek.  „Stravovací pavilon je pro provoz ústavu velmi důležitý. Je zde umístěna kuchyň pro celý ústav, sklady potravin i prádla, jídelna zaměstnanců, zasedací místnosti i kanceláře. Kromě zlepšení podmínek pro práci si od rekonstrukce slibujeme i úspory energie na vytápění objektu,“ dodal radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.