Českotřebovský deník  87/2018 (22/3) 
AUTORSKÉ ČTENÍ – BLANKA KOSTŘICOVÁ: DVĚ VÝROČÍ  

Dvě výročí letošního roku nelze opomenout: 100. výročí konce první světové války a 50. výročí sovětské okupace.
Literární večer 19. března byl příležitostí, jak tato výročí připomenout, jak je prožít bez oficiálních projevů a bez poučování o historii. Literatura dokáže někdy více než učebnicová fakta nebo encyklopedie. 
Večer zahájila nahrávka prvoválečné písně "Válka na Itálii",  následovala povídka "Železná cesta" s autorčinými osobními prožitky z italských Dolomit. P"sobině a nenásilně, musela to být hrůza a v takové krásné přírodě. Potom se dostal ke slovu také spolupracující Bedřich Ducháček. Četl (střídavě s Blankou Kostřicovou)  z knihy Kronika, které jsou pouze mírně upraveným korespondenčním dialogem frontového vojáka (autorčina příbuzného) a jeho nejprve snoubenky, poté manželky..
Literární pásmo mělo dobrou režii a přesně do ní zapadla recenze Blanky Kostřicové  (psaná pro literární časopis Tvar) knihy "Přišel befel od císaře pána". Polní pošta – příběhy Čechů za první světové války včetně několika ukázek. Připomněl jsem si přitom také už v Českotřebovském zpravodaji publikované dopisy o osudu odvedeného parnického sedláka i další příběhy, které jsem četl v Lhotecké kronice. Prostě velmi dojemných příběhů z "Velké války" byť před sto a více lety bylo v naší těsné blízkosti velmi mnoho
Druhé výročí roku se vztahuje  k roku 1968, na který asi také nikdy nezapomeneme. Na literárním večeru proto zazněla (vlastně po deseti letech od křestu Třebovských povídek) povídka "Svátek", v níž autorka zachytila své dojmy a asociace vyvolané návštěvou semanínských kasáren v květnu 1990, těsně poté, co je opustila sovětská posádka.  Bylo to 9. května 1990 a sám jsem byl jedním z organizátorů tohoto "Dne otevřených dveří" a mám na stejnou událost také silné vzpomínky. Pro českotřebovskou veřejnost  jsme zde poprvé a vlastně naposled promítali ve zdejším kině (postaveném za 15 milionů pro sovětské vojáky) film o průběhu sametové revoluce vlastně jen pár měsíců po ní, v areálu byli ještě poslední sovětští vojáci. Pamatuji si i na konflikt, který vznik jen proto, že někteří aktivní Třebováci s československou vlajkou vylezli na komín zdejší kotelny. Dalo dost práce vysvětlit skupině zbývajících důstojníků, že to není namířeno proti nim, ale že jde o projev radosti z nabyté svobody..
Autentickým doplněním tohoto dne (9.5.1990) je také přiložená černobílá fotografie Martina Šebely  (mm)

Celorepubliková kampaň KNIHA TI SLUŠÍ 2018 i v knihkupectví Paseka      
proběhne v týdnu
od 23.do 29.dubna 2018
SLEVA 15% na veškerý sortiment
při předložení KUPONU, který bude možno získat  stažením  z webu  www.knihatislusi.cz,

nebo vystřižením z inzerce v lifestylových časopisech,
rozdávat bude i městská knihovna a knihkupectví Paseka.
Platí i při objednání na www.knihkupectvi-paseka.cz
Při osobním odběru neplatíte poštovné.

Výzvy MAS ORLICKO, z.s. v roce 2018

V loňském roce podali žadatelé na MAS ORLICKO, z.s. celkem 84 žádostí o dotace, do celkem 12 opatření ze tří různých fondů. Poslední výzva, Neformální a zájmové vzdělávání I., se uzavřela na konci listopadu a bylo do ní přijato 6 projektů. A tento kolotoč se nezastavuje. Zkraje tohoto roku se uzavřela také výzva Prorodinná opatření II., která přijala 2 projekty. Oba se týkají příměstských táborů v České Třebové. Na konci ledna jsme přijali ještě 5 žádostí ve výzvě Bezpečné silnice a chodníky pro všechny II. U žádostí z těchto výzev aktuálně probíhá proces hodnocení a schvalování. Aktuálně je otevřená výzva s názvem Komplexní podpora cyklistické dopravy I. Ta se uzavře 30.4.2018 a očekáváme 1 projekt s žádostí o dotaci.
V průběhu března až června letošního roku budou probíhat příjmy žádostí do výzev ze všech tří fondů: 
   Integrovaného regionálního operačního programu
Operačního programu Zaměstnanost
             Programu rozvoje venkova.
Bližší informace k jednotlivým výzvám naleznete v Harmonogramu výzev 2018  ZDE.  Podrobnosti výzev budou průběžně zveřejněny na webových stránkách www.mas.orlicko.cz

.


Karta volného městského bytu na Farářství v čp. 1104  

Informace k dražbě volného bytu najdete ZDE  (Byt 1+2m 88m2, přihláška do dražby do 9. května 2018)
 
K připravované rekonstrukci koridoru

Přeji hezký den, pane magistře. Nedá mi to, tak Vám píšu reakci na připravovanou rekonstrukci žel. koridoru v našem městě. V médiích jsem zaznamenal pár článků i reakce občanů. Nepochybuji o tom, že hluk je velmi nebezpečný. Hodně se diskutuje vzhled a výška protihlukových stěn, mám však pocit, že setkání veřejnosti se zástupci SŽDC, jak je prezentováno, moc prostoru ke změnám nedává. Především chci zdůraznit, že vedení města opět předvedlo svou nekompetentnost a mělo připomínkovat projekt mnohem dříve. Myslím však, že není všechno úplně ztraceno, je možnost demonstrovat názory občanů, podepsat petici, případně se obrátit i na soud. Mě velmi mrzí, že vedení na radnici opět předvedlo, že ho veřejná doprava pro občany města vlastně nezajímá. Kolik dostává starosta od autobusové společnosti, že neprosazuje žel. zastávku na Parníku pro osobní vlaky? Vyjádření pana Zeleného, že není možné realizovat zastávku, pokud se nenarovná celý průjezd městem, snad ani není možné brát vážně. Je nutné táhnout městem čtyři koleje? Dnes jsou moderní jednotky, které nepotřebují k zastavení enormně dlouhý rovný úsek. Osobní vlak postaru je v současnosti lokomotiva a dva vagóny. Bude mít někdy tato lidnatá část města (Parník-Lhotka) přístup k modernímu cestování 21. století? Nebo musíme navždy jezdit do města vzdáleného 10 km autobusem s 20 zastávkami přes vesnici v čase 35 až 40 minut? Dráha má k městu velké dluhy, jen namátkou např. neodborně stržený Beranův most bez náhrady, místo něho lávka pro pěší a cyklisty asi nebude nikdy. Vedení města má poslední šanci něco udělat pro lidi, využije ji nebo skončí v propadlišti dějin jako hrobaři služeb pro občany?
Děkuji a jsem s pozdravem. Jiří Vojtas

  

Dotaci od kraje dostanou včelaři i obce na vodovody

Žádosti o dotace včelařům i obcím na vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod schvalovali na svém posledním jednání radní Pardubického kraje. Tématem jejich jednání byla i protipovodňová opatření.
Dotační program Podpora začínajícím včelařům v Pardubickém kraji pro rok 2018 slouží jako podpůrný systém pro ty, kteří mají zájem pořídit si včelstva. Cílem je rozšíření včelařské základny, zvýšení počtu včelstev na území našeho regionu a tím i zlepšení opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách,“ vysvětlil radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil s tím, že rada navrhla podpořit všech 38 včelařů, kteří si podali žádost.
O dotaci požádalo 31 mužů a 7 žen. Nejmladšímu žadateli je 19 let, nejstaršímu 60 let. „Dotace bude poskytnuta jednotlivým příjemcům po předložení vyúčtování skutečně vynaložených finančních prostředků, maximálně ve výši 12 tisíc korun. Celkem se navrhuje k rozdělení 456 tisíc,“ dodal radní Kroutil.
Dotace na drobné vodohospodářské akce
Radní schvalovali také žádosti o dotace na rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství. „V tomto případě se jedná o finance, kterými kraj podpoří přípravu projektových dokumentací i realizaci výstavby, popřípadě rekonstrukce a opravy kanalizací a vodárenské infrastruktury v obcích do 2000 obyvatel,“ informoval Václav Kroutil. Na projektovou dokumentaci kanalizací a čistíren odpadních vod (ČOV) dá Pardubický kraj příspěvek ve výši 3,4 milionu korun, projektovou dokumentaci vodovodů podpoří částkou 395 tisíc. Na samotnou výstavbu kanalizací a ČOV Pardubický kraj poskytne 11,8 milionu, na výstavbu vodovodů 14 milionů.
Dotace na protipovodňová opatření
Rada kraje věnuje trvalou pozornost také protipovodňové ochraně území kraje. „Na letošní rok vyčlení Pardubický kraj na přípravu protipovodňových opatření 364 tisíc,“ dodal radní Kroutil.
Návrhy radních týkající se dotací na vodohospodářské akce a protipovodňová opatření musí ještě schválit zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání.
Velikonoce na pardubickém Zámku již tuto neděli

Tradiční velkolepou oslavu jara připravují kulturní instituce, sociální organizace a střední školy kraje na tuto neděli na pardubický zámek. Velikonoce na Zámku nabídnou od 10 do 17 hodin bohatý program s řadou vystoupení, tvůrčích dílen, hospodářských zvířat i jarních dobrot zejména pro rodiny s dětmi. Jako každý rok představí etnografové tradiční zvyk spojený s Velikonocemi a nechají ho příchozí vyzkoušet. Letos to bude koulení vajec.
Velcí i malí návštěvníci budou moci ochutnat mazance, jidáše, kynuté věnce, cukrářské výrobky a jiné velikonoční dobroty. Děti mohou také navrhnout jméno pro letošní telátko. Ve velikonočních dílnách si za asistence žáků středních škol a kulturních organizací kraje vyzkoušejí vazby a dekorace, výrobu velikonočních zápichů, zdobení perníčků, filcování ovčí vlny, výrobu velikonočních zahrádek v květináčích, pletení pomlázek, zdobení vajíček a mnoho další velikonočních technik a neotřelých nápadů. V rytířském sále se bude hrát divadlo pro děti a na venkovním pódiu bude připraven hudební program. Více ZDE


  TO TU JEŠTĚ NEBYLO - vernisáž 5. dubna v 17 hodin v Městském muzeu