Českotřebovský deník 88/2018 (22/3) 
ÚMRTÍ V březnu a závěru února 2018

Miloslav Dvořák nar. 1948  Česká Třebová Sadová 1732
Karel Bočkaj,  nar. 1949, Česká Třebová Na Strouze 1717
Věra Hyláková,  nar. 1926  Česká Třebová Jiráskova  1063
Věra Nováková, nar. 1944 Česká Třebová Litomyšlská 1771
Jan Pecháček, nar. 1942 Česká Třebová Trávník 2014
Jaroslav Koníček, nar. 1934 Česká Třebová Dr. E. Beneše 93
Pavel Skopec nar. 1943 Česká Třebová Rösslerova 1396
Libuše Bútorová  nar. 1942 Česká Třebová Nové náměstí  1748
Vlasta Jansová, nar. 1928 Česká Třebová
Otilie Robová nar. 1939 Česká Třebová
Drahoslava Chalabalová nar. 1945 Česká Třebová Trávník 1999
Božena Škeříková nar. 1932 Česká Třebová  Kozlov 52
Božena Tomková nar. 1934 Česká Třebová Masarykova 2100
Emilie Maděryčová nar. 1933 Česká Třebová Na Výšině 1968
Libuše Stará, rozená Mazuchová  nar. 1956  Ústí nad Orlicí
Pavel Novotný nar. 1943 Česká Třebová Lhotka 54
Jiří Šípek, nar. 1927  Česká Třebová Křib 2021
Alenka Mašková nar. 1932 Česká Třebová Lesní  1466
Marie Krsková, nar. 1920 Česká Třebová, Bezděkov 918 
Dana Rejmanová nar. 1934 Česká Třebová  Bezděkov 918
Marta Linhartová, nar. 1926 Němčice 11
Karel Mareš,  71 let, Anenská Studánka 47
Jiří Uma, 1940, Ústí n.O. Nerudova 131  Čest jejich památce !
Brně zemřela ve věku 97 let paní Marie Šťouračová, rozená Krausová, par dnů předtím dne 2.2. 2018 oslavila 97. narozeniny. Bydleli původně v Brožíkově ulici, její tatínek Antonín Kraus byl během války popraven v Berlíně. Její první manžel M. Nastoupil z Rybníka byla během války také popraven v Dražďanech.   Čest její památce !  
Úspěch  smyčcových souborů zušky
na krajské soutěži v Poličce

Ve čtvrtek 22. března žila Zuška  již od časného rána. Na soutěž smyčcových souborů v Poličce odjížděl zvláštní autobus se dvěma soubory a pedagogickým doprovodem již po sedmé hodině ranní. Soutěž v Tylově divadle v Poličce byla dobře obeslaná školami z celého kraje.
Naše soubory se mezi nimi neztratily. Jak soubor nejmladších, vedení Jitkou Novákovou v I. kategorii, tak soubor starších zkušenějších houslistů vedený MgA. Bohuslavem Mimrou ve III. kategorii  byly hodnoceny ze všech přihlášených souborů v těchto kategoriích nejlépe, přivezly domů diplomy a poháry za první místa. Byli nejlepší! Škoda že smyčcové soubory nemají v soutěži ZUŠ další pokračování v ústředním kole, jako tomu je v soutěži větších orchestrů a "klasickým složením".
Odpoledne se vrátili ze soutěže nejen s poháry, ale také s úsměvy a dobrý pocit z úspěšného zájezdu.
Za úspěch je třeba poděkovat především učitelům, kteří dokázali vybrat  vhodný soutěžní repertoár, sestavit nástrojové obsazení a hlavně se souborům věnovat bez ohledu na vlastní volný čas. (mm)
 
Krajské nemocnice jsou v plusu

Rada Pardubického kraje v pozici valné hromady společnosti Nemocnice Pardubického kraje (NPk) a.s. na svém pondělním setkání projednala předběžné výsledky hospodaření společnosti v roce 2017 a finanční plán na rok 2018. Z výsledků hospodaření plyne, že NPk hospodařila v loňském roce se ziskem čtyř milionů korun. Celkové výnosy za loňský rok dosáhly 4,15 miliardy korun, čímž je celkový plán výnosů splněn na 103,5 procent.
„Zatímco finanční plán pro rok 2017 byl ve ztrátě 36 milionů korun, i díky větším tržbám od zdravotních pojišťoven, tržbám v lékárnách či úsporám energií se nám podařilo dostat na plus čtyři miliony korun. Naším úkolem není na zdravotnictví vydělávat jako soukromé subjekty. Úkolem vedení nemocnice je přibližovat hospodaření nule, což je ostatně také zadání pro vedení nemocnic pro rok 2018,“ dodal hejtman Martin Netolický. „Pryč jsou doby, kdy bylo krajské zdravotnictví ve ztrátě a bylo nutné jej dotovat z krajského rozpočtu. Poté, co se nám podařilo pět samostatných nemocnic fúzovat do jedné akciové společnosti, držíme hospodaření největšího zaměstnavatele v regionu na kladné nule. S odstupem času se tak ukazuje, že tato změna, od které nás mnozí odrazovali, nese svoje ovoce. Ze ztrátových nemocnic se závazky po splatnosti za stovky milionů korun a zpožděním plateb až o více jak 180 dnů jsme se dostali do fáze vyrovnaného hospodaření s vlastní investiční činností v řádech stovek milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Investice za stovky milionů
Krajští radní projednávali také investiční činnost nemocnic v loňském a letošním roce. „Z vlastních zdrojů investovala nemocnice v roce 2017 celkově 112 milionů korun. Dalších téměř 42 milionů korun bylo investováno v rámci 16 stavebních projektů Pardubického kraje včetně prostředků EU. Nemocnice podala v loňském roce čtyři žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v celkové hodnotě 483 milionů korun. Majoritní podíl tvoří výstavba nového pavilonu psychiatrie v Pardubické nemocnici za 260 milionů korun,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Investiční činnost bude pokračovat i v letošním roce. „Vlastní zdroje nemocnice počítají v letošním roce s částkou 140 milionů korun včetně spolufinancování projektů z Integrovaného regionálního operačního programu. Celkový předpokládaný objem investic v letošním roce pak činí 339 milionů korun,“ uvedl generální ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.
 
Výběr dodavatele oddaluje zahájení stavby D35

Hejtman Martin Netolický jednal s krajským ředitelem Ředitelství silnic a dálnic Bohumilem Vebrem o harmonogramu výstavby dálnice D35. V souvislosti s probíhajícím tendrem na výběr firmy, která bude stavět klíčovou dálnici D35, se zahájení této stavby nadále protahuje. Součástí jednání byla také zimní údržba na silnicích prvních tříd v Pardubickém kraji či investiční akce kraje v oblasti dopravní infrastruktury.
 „Vzhledem k množství přihlášených subjektů, mezi kterými jsou i zahraniční firmy, a náročnosti celé stavby, se protahuje tendr na výběr dodavatele. Bohužel se tím oddaluje zahájení samotné stavby, která je pro náš kraj nesmírně důležitá. Stále věřím, že se v letošním roce podaří stavbu v prvních úsecích zahájit. Od konce loňského roku probíhají archeologické průzkumy a po technické stránce zahájení stavby nic nebrání,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
 Ten s Bohumilem Vebrem hovořil také o zimní údržbě na silnicích prvních tříd v kraji. Od listopadu loňského roku došlo ke změně ve způsobu údržby silnic prvních tříd v České republice. Od tohoto data zajišťují zimní údržbu na základě proběhlého jednacího řízení bez uveřejnění soukromé společnosti. „Dlouhodobě jsme stát upozorňovali na problém, který změnou zavedeného systému údržby silnic první třídy mohl nastat a při první zatěžkávací zkoušce nastal. Naše správa a údržba silnic měla léta zavedený a fungující systém. Jednotliví pracovníci znali místní specifika regionu, která nelze navnímat ze dne na den. Na řadě jednání se sdružením společností jsme pracovali na tom, aby veškeré zkušenosti byly předávány a řidič na cestách v našem kraji nic nepoznal. Věřím, že se to nakonec i díky relativně klidné zimě podařilo,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Krajské zdravotnictví je dnes stabilní.
Nedostatek lékařů je celorepublikový problém, řekl hejtman odborářům

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal ve středu s předsedou Asociace samostatných odborů Bohumírem Dufkem a předsedou Lékařského odborového klubu Martinem Engelem. Hlavním tématem tohoto jednání byla aktuální situace v krajském zdravotnictví. Hejtman seznámil odboráře se změnami, kterými krajské zdravotnictví prošlo, ale i s plány do budoucna včetně investiční činnosti a personální situace.
 „Chtěli jsme vytvořit silnou akciovou společnost, která bude fungovat společně, a jednotlivé nemocnice si nebudou vzájemně konkurovat. I vzhledem k tomu, že hospodaření nemocnic je oddělené od rozpočtu kraje a jsou finančně stabilizované, ukazuje se, že se nám tento krok povedl. Daří se nám postupně naplňovat rozvojový plán a máme připravenu řadu investic nejen do přístrojového vybavení, ale především vybudování centrálních příjmů a nového pavilonu psychiatrie v Pardubické nemocnici,“ řekl hejtman odborářům, kteří se zajímali o průběh fúze, ale i další směřování krajského zdravotnictví.
 Odboráři upozornili hejtmana na neutěšenou personální situaci v českém zdravotnictví, kde chybí nejen zdravotní sestry, ale především obvodní lékaři, pediatři a stomatologové. Hejtman proto seznámil odboráře s dotačním titulem, který může pomoci vzdělávání nových praktických lékařů. „V roce 2015 jsme zavedli dotační program poskytování praxe absolventům lékařských fakult. Chceme tímto způsobem zvýšit počet lékařů v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti. Školitelé získají na stáže absolventů 60 tisíc korun. V rozpočtu máme pro tyto účely vyčleněno půl milionu korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Česko-polská Hřebenovka získala finance z Evropské unie

Na zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko se v minulých dnech rozhodovalo o podpoře projektů v tolik očekávané oblasti turistiky a zpřístupnění historického dědictví. Ze stran žadatelů byly předloženy projekty převyšující šestinásobně stanovenou alokaci na uvedené kolo. Na tomto zasedání bylo k podpoře schváleno 12 projektů z celkově 50 projednávaných.

Byl mezi nimi i strategicky významný projekt Česko-polská Hřebenovka – východní část, kterého se účastní i Pardubický kraj. Jedná se o historický úspěch, jinak to nemohu nazvat. U Hřebenovky je celkem 18 partnerů, což vyžadovalo ohromné úsilí pro sladění potřebných dokumentů a termínů. Těší mě zejména účast krajských samospráv v projektu, což je důkaz, že tento záměr má význam i pro samosprávné celky,“ komentoval situaci Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis, který je zároveň koordinátorem a zpracovatelem projektu.

Radní Pardubického kraje pro cestovní ruch René Živný dodal: „Pardubický kraj je od začátku partnerem tohoto prestižního projektu a já jsem velmi potěšen, že projekt nakonec získal podporu, bude to velké táhlo pro cestovní ruch v česko-polském pohraničí.“ Radní Pardubického kraje Hana Štěpánová s gescí pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace upřesnila: Pardubický kraj na svém území zajistí ve spolupráci s Klubem českých turistů označení hřebenové trasy a napojení na označení na území Olomouckého a Královéhradeckého kraje. Zabezpečí také značnou část propagační kampaně celého projektu.“ V rámci celého projektu bude obnovena historická dálková turistická trasa s několika propojeními přes hranici, vybudováno 11 rozhleden (z toho 8 rozhleden bude historickým obnovením již zaniklých rozhleden), vzniknou dvě česko-polská turistická informační centra v Neratově a Novém Hrádku a současně bude obnoven Jánský most v Neratově. Celý projekt bude provázen masivní propagační kampaní.

Mezi k financování doporučenými projekty byl ovšem také projekt  Sinletrack Glacensis, jehož součástí je Bikerezort Orlicko-Třebovsko, který prošel dokonce hodnocením ze všech předložených projektů nejlépe. Díky němu přiteče především do České Třebové do lokality kolem Pekláku na 17 milionů korun