Českotřebovský deník  89/2018 (23/3) 
Rada města vyhlásila dva konkurzy na městem zřízených školách
Základní škola Ústecká ulice Česká Třebová
Rada města Česká Třebová v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění  odvolala  k 31. 07. 2018 pana Mgr. Stanislava Beneše z pracovního místa ředitele Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice  a vyhlásila konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky této školy s předpokládaným nástupem od 01. 08. 2018 3.  
 
Mateřská škola U Stadionu Česká Třebová
Rada města Česká Třebová v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění odvolala  k 31. 07. 2018 paní Ludmilu Pechancovou z pracovního místa ředitelky Mateřské školy Česká Třebová, U Stadionu a vyhlásila konkurs na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele této školy od 01. 08. 2018 3.

Letní Streetball cup 2018  bude 13. - 15. července Na Skalce

Na novém parkovišti za zimním stadionem bude zřízeno pro tyto dny pět dočasných hracích ploch s využitím prefabrikovaných dílů a  umístěním pěti streetballových košů.  protože jde o pozemky města, projednala v předstihu tuto záležitost rada města a s návrhem projevila souhlas.

Kampaň KNIHA TI SLUŠÍ 2018 i v knihkupectví Paseka
Proběhne v týdnu od 23. do 29. dubna 2018

SLEVA 15% na veškerý sortiment
při předložení KUPONU, který bude možno získat stažením  z webu  www.knihatislusi.cz,

nebo vystřižením z inzerce v lifestylových časopisech,
rozdávat bude i městská knihovna a knihkupectví Paseka.
Platí i při objednání na www.knihkupectvi-paseka.cz
Při osobním odběru neplatíte poštovné. 

Turistický veletrh REGION PROPAG doprovodí řada cestovatelských besed

Veletrh cestovního ruchu má i metropole Pardubického kraje. Tento pátek a sobotu se uskuteční ve výstavním centru Ideon další ročník REGION PROPAGu. Představí nabídky cestovních kanceláří, ale také jednotlivých regionů
„Tento veletrh je specifický svým bohatým doprovodným programem, kdy nabízí spoustu ukázek, výstav, dílen a soutěží pro děti nebo ochutnávek. K tomu se přidají i cestovatelské přednášky – letos například o Bali, Gruzii nebo Jižní Americe. Podrobně se z našeho kraje představí například Archeoskanzen v Nasavrkách nebo Soubor lidových staveb Vysočina v Hlinsku a na Veselém Kopci. Svůj stánek tu bude mít také Nositel tradice z Pardubického kraje, pan Josef Fidler z Hlinska, který spolu s návrhářkou Beatou Rajskou vrací do módního světa tradiční žinylku,“ uvedl radní Pardubického kraje pro cestovní ruch René Živný. Ukázky aut nebo cestovatelských přívěsů doplní i projížďky na koních. Velkým lákadlem pro návštěvníky pak bude také přednáška Hmyz na talíři s ochutnávkou.
Veletrh se koná 23. – 24. března od 10 do 18 hodin v pardubickém IDEONu.
Malé jarní zamyšlení o životě

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře , zůstane samo. Matouš 12,24
Ne všechno, co vypadá bez života je mrtvé a neužitečné. Právě tato biblická věta - ač mluví o smrti vypovídá o novém životě v plnosti. Je to slovo o naději, nové radosti, o množství, ze kterého je užitek pro mnohé. Že ta věta je nicneříkající? Vzpomeňte si na ni, když nebe potemní a lidé okolo Vás budou jen brblat, ztěžovat si - stačí úsměv, pohled, pohlazení - a rozzáří se sluníčko.
Ježíš v tomto proslovu ke svým posluchačům poukazuje nejen na svůj životní úkol, ale všeobecně na to, že životem, kterým procházíme, každý přijímá " sladké i trpké - příjemné i odporné". Je-li vše přijímáno s nadějí, pokorou a láskou je k užitku. Cosi umírá, odchází, aby jiné mohlo povstat
Už jako malé dítě mě fascinovalo, kde se schoval  ten velký strom, když semínko je tak malinké, jak je možné, aby křehoučká pampeliška svým sluníčkovým kvítkem prorazila asfalt, díky malému pšeničnému zrnku si můžu ukrojit krajíc chleba . . . Síla života překoná smrt (onu přeměnu) a naplní její prázdnotu novou  podobou - Životem.
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas " je čas rození i umírání ... čas mlčet i čas mluvit". . .. (Kazatel 3)
Lidmila Kukuczková :-)
Zlatý erb za nejlepší web a elektronickou službu si odvezlo Jablonné nad Orlicí

Pardubice – Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb má pro letošek své vítěze. Zástupci kraje dnes představitelům měst a obcí Pardubického kraje předali ocenění a zasloužené ceny.
Všem obcím patří velké dík, že se účastní soutěže, jako je Zlatý erb. Pro nás je to stěžejní soutěž v oblasti IT, která ukazuje aktivitu a snahu prezentovat obec či město občanům a přinášet jim nové služby. Pevně věřím, že vítězové krajského kola budou dobře prezentovat nejen svoje město, ale zároveň celý náš region na celostátním kole,“ řekl na vyhlášení radní pro cestovní ruch a sport, volnočasové aktivity a informatiku René Živný.
Porota, kterou tvořili IT odborníci z Krajského úřadu Pardubického kraje a Univerzity Pardubice, kromě celkového dojmu a designu webových stránek hodnotila, zda obsahují všechny povinně zveřejňované informace, zda je na ně snadný přístup nebo jestli se weby zobrazují správně v mobilních telefonech. „Hodnocení je ve srovnání s předešlými ročníky čím dál obtížnější a bodové rozdíly jsou čím dál menší. Letos se dokonce stalo, že dvě obce získaly stejný počet bodů, proto jsme museli dělat závěrečné hodnocení, které určilo pořadí,“ řekl předseda poroty a vedoucí oddělení informatiky krajského úřadu David Rezler.
Letošního jubilejní 20. ročník soutěže Zlatý erb se poprvé zúčastnilo všech čtrnáct krajů, v rámci celé republiky se přihlásilo 430 projektů, v Pardubickém kraji bylo podáno 13 projektů. Do celostátního kola postupují Jablonné nad Orlicí, Sobětuchy a Břehy. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni na konferenci ISSS 9. dubna v Hradci Králové.
Výsledky soutěže Zlatý erb 2018:
Nejlepší webová stránka města :   1. Jablonné nad Orlicí  2. Bystré
Nejlepší webová stránka obce :  1. Sobětuchy  2. Rohoznice  3. Břehy
Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba 
1. Břehy: Česká Obec – Břehy  2. Bystré: SMS info  3. Cotkytle: SMS informace, hlášení rozhlasem
 
Podpora rozvoje obcí i malých prodejen stále narůstá

Poskytování dotací v rámci Programu obnovy venkova zabezpečuje Pardubický kraj pravidelně od roku 2004. Krajští radní proto na svém posledním zasedání projednávali žádosti od obcí, svazků obcí nebo místních akčních skupin. Jejich návrhy budou schvalovat ještě zastupitelé.
Program obnovy venkova (POV) je zaměřen na trvalý rozvoj obcí, měst, svazků obcí a místních akčních skupin (MAS). Dotace z POV jsou určeny na financování běžného a investičního rozvoje, například na výstavbu, opravu, obnovu a údržbu venkovské zástavby, občanské vybavenosti, místních komunikací, chodníků, parkovišť, odstavných ploch, cyklistických a pěších stezek, veřejného osvětlení a rozhlasu nebo úpravu veřejné zeleně. Týkají se také zřízení sběrného místa nebo dvora, integrovaných projektů venkovských mikroregionů a podpory provozních nákladů pro MAS.
Z Programu obnovy venkova na rok 2018 bude celkem podpořeno 375 žádostí v rekordní částce 63,3 milionu korun. Alokace finančních prostředků, které kraj dává do tohoto programu, má stále vzestupný trend,“ informoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Obchody a pojízdné prodejny
„Kraj v letošním roce podpoří také 69 žádostí obcí na obchody a pojízdné prodejny v celkové částce 2,7 milionu, což je další navýšení téměř o 1 milion korun,“ řekl radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil. „Pardubický kraj již od roku 2009 jako jediný region pravidelně vyhlašuje tento dotační titul. Malé obchody a pojízdné prodejny jsou mnohdy méně využívané, ale pro obyvatele menších obcí zároveň nepostradatelné,“ dodal Kroutil.
 
Firmy mohou žádat o dotace na fotovoltaiku - do konce dubna

Firmy stále častěji objevují výhody energie ze slunce. Podle průzkumu společnosti E.ON využívá solární energii již asi 11 % středních či velkých firem a dalších 37 % o ní uvažuje do budoucna. S financováním fotovoltaických technologií navíc pomáhají dotace. Stát firmám uhradí až 80 % ceny elektrárny, což návratnost podobných projektů dále zrychluje.
Téměř pro polovinu velkých a středních podniků je fotovoltaika atraktivní technologií. Využívá ji zatím 11 % firem, ale dalších 37 % o jejím využití uvažuje do budoucna. Na instalaci fotovoltaických systémů mohou mimopražské firmy žádat o dotace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Firmy mohou získat dotaci od 300 tisíc až do 100 milionů korun. Dotace jsou nastaveny tak, aby podporovaly projekty, kde se vyrobená elektřina spotřebovává přímo na místě. Má to ale háček: Aby projekt získal dotaci, musí být fotovoltaika umístěna na střeše nebo na obvodové zdi daného objektu a minimálně 70 % celkového instalovaného výkonu musí podnik spotřebovat svou činností.
Návratnost fotovoltaické elektrárny s akumulací není dlouhá
Dotační program nově podporuje také fotovoltaické systémy s akumulací elektrické energie. Díky akumulaci pracuje solární elektrárna efektivněji, protože baterie umožňuje vyrobenou elektřinu spotřebovávat také v době, kdy nesvítí slunce. Právě nové nastavení dotací pro firmy učiní tyto systémy konklurenceschopné. Baterie pro akumulaci elektrické energie cenu solárních elektráren navyšuje, celková ekonomická návratnost těchto projektů není dlouhá. Důvodem je následná velká úspora energie. Ta je vyšší díky tomu, že akumulátor umožní využívat vyrobenou elektřinu v maximální míře. Firma ji totiž všechnu spotřebuje na místě a nedochází k ekonomicky neefektivním přetokům vyrobené elektřiny do distribuční sítě.
Například fotovoltaická elektrárna o výkonu 26,68 kWp s akumulací, kterou na střeše administrativní budovy v Brně majiteli ročně ušetří cca  111 400 Kč. Náklady na tuto fotovoltaickou elektrárnu jsou přibližně  dva miliony korun, doba návratnosti byla spočítána na 8,5 roku.
Skutečský festival v neděli 25. března hostí soubor opavského divadla

Řekne-li se Carmina Burana, logicky nás napadne překlad „písně buranské“. Název nejslavnějšího díla Carla Orffa však vznikl trochu jinak. Vytvořil ho německý ligvista J. A. Schmeller a odkazuje na hornoněmecké Bur (připomínající německý název Bavorska: Bayern). Carmina Burana tedy znamená spíše než „buranské písně“ „písně z Bavorska“.
„Původně šlo o soubor 254 středověkých náboženských, satirických, moralistických, milostných, pijáckých a dalších básní a písní, pocházejících z 11. - 13. století. Text byl zhudebněn mnohokrát, nejznámějším je bezesporu verze Carla Orffa, kterou jsme v provedení Slezského divadla Opava zařadili do programu 15. ročníku,“ popisuje Lenka Frídlová z týmu pořadatelů festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč.   
Carlu Orffovi bylo 42 let, když si kantátou Carmina Burana vydobyl světovou proslulost. "Všechno, co jsem dosud napsal, můžete nyní hodit do stoupy. Od Carmina Burana začíná mé souborné dílo," řekl.  Silný hudební motiv kantáty zná asi každý, Carmina Burana je pro svoji dramatičnost často používána i jako hudba filmová. Její scénické zpracování je však podstatně náročnější a tedy méně obvyklé. Zaujme především překvapující choreografií baletu s hlavními postavami Fortuny, Slunce a Smrti.
Pod režií a originální choreografií je podepsán šéf opavského baletu Valerij Globa. Vynikající výkony lze očekávat od sólistů – Anna Bocanové (soprán) a Pavel Klečka (baryton). To vše podpořeno zvukem divadelního orchestru pod taktovkou Marka Šedivého a dvou početných pěveckých sborů.
Celkem se na nedělním představení v Kulturním klubu Skuteč podílí 118 účinkujících!