Českotřebovský deník 104/2018 (5/4)  
Stručně z dění ve městě

Českou Třebovou navštívila delegace z partnerského města Agrate Brianza.

Jde o návštěvu delegace dobrovolníků, zabývající se sociální činnosti, vedená radní zodpovídající za sociální politiku v Agrate Brianza. odpoledne navštívili českotřebovský stacionář na Lhotce, kde probíhala zajímavá akce vedená Spolkem za jeden provaz. Byla to jedna z aktivit zaměřená k desetileté existenci spolku. Podrobnosti ve zvláštním článku.

To tu ještě nebylo

V Městském muzeum byla 5.4. podvečer otevřena výstava "To tu ještě nebylo"- výstava nových akvizic Městského muzea Česká Třebová. Je součástí cyklu akcí zaměřených k letošním 130. narozeninám českotřebovského městského muzea. Zorganizovaní takové výstavy byl velmi logický krok, zvláště když si uvědomíme velký počet obrazů, který byl do sbírek našeho muzea připsány. Za posledních 15 let se jedná o cca 350 (!) obrazů a trojrozměrných artefaktů.  Takové čís,.o nám mohou jiná (i regionální) muzea závidět.   Obrazy se do sbírek získávají jednak dare m a jednak i nákupem, pokud zapadají do sbírkotvorného plánu muzea.  Především jde o obrazy autorů, kteří v České Třebové a okolním regionu působili, kteří  k němu mají vztah. Postup při získávání akvizic pro muzeum přiblížila ředitelka muzea Mgr. Jana Voleská, s výstavou seznámila přítomné kurátorka PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D. Upozornila na nové přírůstky sbírek od Rudolfa Vejrycha, Maxe Švabinského V. Bělského, Karla Tomeše, Otty Fuska,  Jana Mehla a řady dalších, někteří autoři se objevili ve sbírkovém fondu poprvé. Na vernisáži vystoupil vokální oktet z Litomyšle.  Více najdete ZDE, včetně fotoreportáže
 
HC Kohouti zhodnotí letošní sezónu

Zítra 6. dubna večer se v orlickoústeckém hotelu UNO koná hodnocení hokejové sezóny 2017 /2018, za účasti hráčů, sponzorů a také zástupců fanklubu Kohoutů. Budou vyhodnoceni a odměněni nejlepší hráči sezóny....
 
Česká Třebová buduje v červeňáku středisko osobní hygieny

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost pečovatelskými službami poskytovaných služeb prostřednictvím adaptace stávající bytové jednotky na středisko osobní hygieny.  Jednou z poskytovaných služeb je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Současný stav Střediska osobní hygieny na Matyášově ulici 983 pro uspokojování hygienických potřeb neodpovídá požadavkům klientů, kteří trpí zdravotním postižením nebo mají sníženou soběstačnost. Rovněž materiálně-technické vybavení sociálního zařízení je již zastaralé a nedovoluje poskytovat klientům kvalitní, komfortní a důstojnou pomoc při zvládání běžné péče a při osobní hygieně v míře žádoucí. Realizace projektu tento deficit odstraní, čímž dojde ke zvýšení kvality poskytovaných služeb, ale i zvýšení reálné dostupnosti širší cílové skupině – nová technologie totiž umožní poskytnout komfortní hygienickou pomoc také osobám s těžším postižením. Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Podle rozpočtu města je pro tento účel v rozpočtu města částka vyčíslena na 900 tis. Kč.
 
Taneční skupina roku a Czech dance Masters 2018 

O víkendu 17. a 18. března se Taneční škola Česká Třebová zúčastnila regionálních kol dvou nejprestižnějších tanečních soutěží v České republice. Regionálním kolem se rozumí postupová soutěž 3 krajů – Pardubického, Královéhradeckého a části Vysočiny. V regionálním kole Taneční skupiny roku (Chrudim) reprezentovalo Českou Třebovou 206 tanečníků, do soutěže CzechDance Masters (Hradec Králové) jsme vyslali 242 reprezentantů. Celkem bylo potřeba zajistit 8 autobusů, což se při současném problému s řidiči ukázalo jako téměř nadlidský výkon.
Zatímco v Hradci Králové jsou prostory kulturního centra Aldis ke konání takovýchto soutěží předurčeny, v Chrudimi je potřeba taneční stage v místní sportovní hale celou postavit. Obě akce moderují profesionální spíkři – v Chrudimi to byl Ondra Vodný (Evropa 2), v Hradci nás soutěží provedli Jakub Kotek a Veronika Lálová.
Taneční škole se v obou regionálních kolech zadařilo a tak jsme po vyčerpávajícím víkendu napočítali zisk 24 medailí a stejný počet nominací na Mistrovství Čech.
V žebříčku statisticky nejúspěšnějších tanečních organizací účastnících se soutěže Czech Dance Masters 2018 jsme po ukončení všech regionálních kol na úžasném 2. místě (z 97 klubů) z celé ČR.  Velké poděkování patří samozřejmě trpělivým rodičům, našim pracovitým a nadšeným tanečníkům,  skvělým trenérům a organizátorům obou soutěží.   Taneční škola Česká Třebová
Krajská podpora výstavby a rozvoje dopravních hřišť zahajuje
První projekty schváleny - Česká Třebová hřiště nemá a nežádala

V loňském roce krajští radní vyhlásili nový dotační program „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“. Na svém středečním jednání již schvalovali konkrétní projekty, které budou z tohoto programu podpořeny.
V letošním roce jsme na návrh pana náměstka Kortyše vyčlenili finanční prostředky na stavbu či rozvoj dětských dopravních hřišť poprvé. V rámci tohoto programu jsou vyčleněny finanční prostředky v objemu necelých tří milionů korun. V prvním ročníku bude z krajského rozpočtu podpořeno 13 projektů,“ informoval hejtman Martin Netolický s tím, že finální slovo při schválení dotací bude mít na svém dubnovém jednání krajské zastupitelstvo.
Uvědomujeme si důležitost rozvoje teoretických a praktických znalostí dětí na základních školách pro pohyb v silničním provozu. Nejvhodnějším místem, jak si mohou děti zažít základní návyky, jsou proto dětská dopravní hřiště,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.
V současné době se na území Pardubického kraje nachází 15 dopravních hřišť, která však neslouží jen dětem ze základních škol. „Finanční prostředky, které jsou do hřišť vkládány, bohužel nezajišťují pravidelnou modernizaci. Stavební řešení hřišť je třeba postupně obnovovat tak, jak obnovujeme i naše silnice druhých a třetích tříd. V rámci dotace budou stávající hřiště vybavena novým dopravním značením, moderními typy křižovatek, kruhovými objezdy, přenosnými semafory nebo oblíbenými dopravní prostředky, jako jsou koloběžky nebo in-line brusle. Z dotace lze také nakoupit kompletní přenosná dopravní hřiště,“ řekl Michal Kortyš. Dotace na jednu žádost činí minimálně 10 tisíc korun a maximálně může dosáhnout 400 tisíc. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 % z poskytnuté dotace.
V České Třebové (jako čtvrtém největším městě kraje) žádné dopravní hřiště nemáme a přesto jsme do vyhlášeného programu žádný projekt nepřihlásili. Máme zatím na papíře 4 roky rozpracovanou jednu velkou maxiakci "Dopravní hřiště Benátky" (s hodnotou 20 mil. Kč). Do její projektové přípravy, která nebyla nikde dosud prezentována, již bylo investováno více než 400 tisíc korun. Pro tak velkou investici bohužel není žádný vhodný dotační program. A tak musí naši mladí cyklisté čekat a čekat a učitelé při dopravní výchově improvizovat.
Fotografie: veřejně volně přístupné dopravní hřiště v Žamberku vybudovali ve spolupráci s místními firmami....
Není velké ale plně vyhovuje, v sousedství  vznikla další dvě veřejně přístupná sportovní hřiště.
 
Spolek Hurá na výlet
Místo nákupu hrnců a dek připravují seniorům skutečné výlety

Nejprve to byla parta lidí, kteří po zhlédnutí filmu Silvie Dymákové Šmejdi začali přemýšlet, jak naplnit touhu seniorů po zajímavých a levných výletech a přitom je ochránit od nepoctivých praktik různých prodejců. Během čtyř let se z této skupiny vyprofilovala úspěšná nezisková organizace, která v minulých  dnech dokonce otevřela v Chrudimi své první Hurá centrum pro seniory. Jmenují se Hurá na výlet! a pro seniory ve věku 65+ a osoby ZTP pořádají výlety a kulturní akce spojené s informačně osvětovou činností.
„Myslím, že spolek přišel s úžasným nápadem, který jeho členové dokázali dotáhnout do konce. Není to cestovní kancelář zaměřená na starší klientelu, ale svým způsobem služba, na kterou si musí sehnat sponzory, dotace, granty… A sympatická je i skutečnost, že jsou to vesměs velmi mladí lidé, kteří pořádají akce pro generaci svých babiček a dědečků. Proto mají i naši podporu,“ řekl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.
Spolek Hurá na Výlet! byl založen v Pardubickém kraji a doposud právě do tohoto kraje spadá značná část jeho činnosti. Spolek zde od roku 2015 uskutečnil již 30 výletů pro osoby starší 65 let a odvezl tak přes 1 200 seniorů. Výlety jsou koncipovány tak, aby odpovídaly možnostem a specifickým potřebám těchto osob. Činnost spolku je určena pro křehké a pohybově handicapované seniory, kterým umožňuje podívat se do míst, která jsou pro ně vzhledem k přibývajícímu věku a specifickým zdravotním potřebám i zhoršujícím se finančním a sociálním možnostem stále hůře dostupná.
Každý senior či osoba ZTP za výlet zaplatí symbolickou částkou 100 Kč. Skutečné průměrné náklady na osobu jsou cca 800 Kč / výlet. Zbylé náklady hradí spolek a prostředky vyhledává z veřejných i firemních zdrojů, grantů a nadací.
Letošní rok je pro Spolek Hurá na Výlet! rokem zlomovým. Koncem března proběhlo slavnostní otevření nového Hurá centra pro seniory v Chrudimi. Vznikl tak prostor pro pořádání vzdělávacích, informačních a cestovatelských přednášek pro seniory a realizaci dalších aktivit dle přání a potřeb seniorů. Nad rámec těchto aktivit zde bude probíhat promítání fotografií z výletů zejména pro ty, kteří se s námi nemohli vypravit. Své zázemí tu mají i dobrovolníci, kteří pomáhají s přípravou výletů.
Spolku se podařilo rozšířit svou činnost z Pardubického kraje do  Kraje Vysočina a poté do dalších tří krajů České republiky. Začali pořádat výlety pro seniory z Prahy, Jihomoravského kraje a pro spolek sousedního Královéhradeckého kraje. Patronkou spolku se stala režisérka Silvie Dymáková.
Velké díky patří stávajícím i novým dárcům, kteří s činností nejvíce pomohli a nadále pomáhají, a to většinou formou daru od 100 Kč do 10.000 Kč. Přispět je možné na transparentní účet: 2701034210 / 2010.
 
Domov pro seniory Česká Třebová příjme na hlavní pracovní poměr pečovatele, pečovatelku. Nástup možný ihned. Požadavkem je flexibilita, chuť pracovat, bezúhonnost.  Informace poskytne Drvoštěpová Dagmar - vedoucí zdravotního úseku na tel.čísle 739344576, zdravotni@socialnisluzbyct.cz
 
Připraven konkrétní program spolupráce s gruzínským regionem 

Pardubický kraj se zapojil do výzvy České rozvojové agentury, která ve spolupráci s Českou ambasádou v Tbilisi nabídla možnosti spolupráce s gruzínskými regiony.  Poté, co hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil oblast Mtskheta-Mtianeti a vytipoval možnosti, kde by spolupráce mohla být užitečná, vypracoval kraj konkrétní projekt spolupráce. Ten v těchto dnech schválila Česká rozvojová agentura a poskytla kraji na jeho realizaci půl milionu korun. Kraj poskytne ze svého rozpočtu finanční spoluúčast v hodnotě 355 tisíc korun.
„Česká ambasáda v Tbilisi se dlouhodobě snaží přibližovat Gruzii českým subjektům, a to jak z řad místních a krajských samospráv, tak potenciálních investorů. Vnímám možnosti spolupráce s gruzínským regionem v oblastech výměny studentů středních škol, ale také například životního prostředí, zemědělství nebo cestovního ruchu, kde můžeme fungovat v roli mentora a školitele, jelikož v těchto oblastech jsme mnohem dál a máme co předávat. Chceme být partnerem v místech, kde máme co nabídnout. Spolupráce musí dávat smysl a nesmí být pouze formální aktivitou. Obdobným způsobem fungujeme již několik let na Ukrajině,“ sdělil na začátku spolupráce hejtman Martin Netolický.
Partnerskými organizacemi projektu jsou Destinační společnost Východní Čechy, Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Regionální rozvojová agentura Mtskheta-Mtianeti, veřejná střední škola pro oblast zemědělství a služeb a nezisková organizace Social Solidarity založená za účelem udržitelného rozvoje Gruzie.
„Tento gruzínský region je skutečně nádherný a má obrovský turistický potenciál. V někdejším hlavním městě v Mcchetě jsou historické kostely památkou UNESCO a jsou vynikajícími příklady středověké architektury na Kavkaze. Nedaleko odtud je i jedna z nejvyšších hor Gruzie Kazbegi (5033m).  Podle řecké mytologie zde byl připoután Prométheus ke stěně a sup mu trhal vnitřnosti z těla za to, že věnoval lidem přes Diův zákaz oheň. Celá tato oblast je vhodná pro vysokohorskou turistiku a má také několik lyžařských středisek,“ popsal hejtman Netolický gruzínský region a pokračoval: „Zatím tu však neexistuje systém řízení cestovního ruchu, a proto se jedna z našich aktivit zaměřuje právě na přenos zkušeností Pardubického kraje z destinačního managementu. Gruzínci se zajímají o propagaci cestovního ruchu, zkušenosti s agroturistikou, zvyšování kvality služeb pro turisty i odborné semináře pro pracovníky v turistickém ruchu.“
Dalším cílem projektu je popularizace zemědělských oborů u mladých lidí, kteří by mohli studovat na zdejší střední škole. Ta byla koncipována na kapacitu 800 žáků a v současné době ji navštěvuje pouze 30 studentů. Pro výměnu zkušeností byla proto přizvána úspěšná zemědělská škola z Lanškrouna. Celkem 13 místních akčních skupin z Pardubického kraje má zase zkušenosti s komunitním rozvojem území či s podporou zaměstnanosti, které může předat zdejším samosprávám. „Dlouho pomáhaly západní země nám, a teď je na čase, abychom i my pomohli dalším zemím na východě,“ dodal k projektu hejtman (Mapa - zdroj Wikipedie)

Rekordní podpora pro dobrovolné hasiče na techniku, automobily a rekonstrukci zbrojnic

Rada Pardubického kraje na svém středečním jednání schválila poskytnutí finančních prostředků v rámci krajského dotačního programu na pořízení požární techniky a zásahového vybavení, a individuální podpory nákupu nových dopravních automobilů či výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí. Kraj vyčlenil 11,7 milionů korun jako svůj příspěvek k dotaci Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na 37 nových dopravních automobilů a na rekonstrukci a výstavbu 3 požárních zbrojnic. Dalších 2,5 milionu korun rozdělil kraj z krajské dotace na pořízení hasičské techniky. Konečné slovo ve schvalovacím procesu budou mít na svém dubnovém zasedání krajští zastupitelé.
Podpora dobrovolných hasičů v našem kraji je v současné době nejvyšší v celé historii kraje. Pro letošní rok podporujeme složky integrovaného záchranného systému souhrnnou částkou 25 milionů korun, což je jedna z největších podpor, pokud zohledníme velikost daných regionů. Vnímáme dobrovolné hasiče jako první složku, která zasahuje při živelních pohromách, požárech i dopravních nehodách. Proto postupně zlepšujeme jejich technické a materiální vybavení. Tato dotace je určena na pořízení a opravy požárních vozidel, ale i na zakoupení elektrocentrál, plovoucích a kalových čerpadel, dýchací techniky nebo přívěsných vozíků za dopravní automobily. V rámci ukončeného prvního kola bude podpořeno celkem 55 obcí v souhrnné částce necelých 2,5 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Druhým dotačním titulem, jehož rozdělení krajská rada schválila, byl příspěvek v rámci dotačního programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. „K tomuto státnímu dotačnímu titulu na pořízení dopravních automobilů a rekonstrukci či výstavbu hasičských zbrojnic se připojujeme již třetím rokem. Podíl kraje je v případě této dotace cca 2/3 z celkové výše dotace, kterou poskytne generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V letošním roce podpoříme rekordní počet 37 obcí, přičemž každá získá z krajského rozpočtu 300 tisíc korun na pořízení dopravních automobilů. V případě rekonstrukcí požárních zbrojnic budou podpořeny tři projekty v celkovém objemu 650 tisíc korun. Celkově tak bude státní dotační titul z krajského rozpočtu podpořen částkou přibližně 11,7 milionu korun,“ řekl hejtman Martin Netolický.
 
Prodám stavební a rekreační pozemky v obci Přívrat.      Kontakt na tel. 602 329  427.

Kraj podporuje také ostatní složky IZS. Získají dohromady přes půl milionu korun

Krajští radní na svém středečním jednání schválili dotace pro takzvané ostatní složky integrovaného záchranného systému v celkové hodnotě 550 tisíc korun. Dalších 350 tisíc korun získá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje například na prací s dětmi a mládeží při pořádání soutěží s požární a záchranářskou tématikou.
Kromě základních složek integrovaného záchranného systému a dobrovolných hasičů podporujeme každoročně také takzvané ostatní složky integrovaného záchranného systému. Po 30 tisících získá každý ze čtyř oblastních spolků Českého červeného kříže, 100 tisíc korun obdrží Horská služba, Vodní záchranná služba na Seči a na Pastvinách. Finanční podporu od kraje získá také Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje, RESCUE Pardubice, spolek 201. Pardubice, Patriot – Klub vojáků v záloze Pardubického kraje a spolek Sirius Rescue Pardubice. Celková finanční podpora dosahuje částky 550 tisíc korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V rámci dlouholeté podpory činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, krajského sdružení hasičů Pardubického kraje, byl schválen finanční dar v celkové výši 350 tisíc korun, který je určený především na nákup překážek pro požární sport, ochranných oděvů a stanových