Českotřebovský deník 106/2018 (7/4)  
Dějepisná soutěž
gymnázií

Dějepisná soutěž gymnázií začala ve čtvrtek 5. dubna 2018 krajským kolem. Letošní téma soutěže zahrnuje období od roku 1968 do roku 1977. Zadání otázek všech tří kol byla tradičně velmi náročná a detailně prověřila připravenost soutěžících studentů gymnázií Pardubického kraje. Tým českotřebovského gymnázia ve složení Vojtěch John, Dalibor Beneš a Matouš Jirsa skvěle navázal na vynikající výsledky v předchozím roce a obsadil úžasné 2. místo, které studentům zajistilo postup do listopadového mezinárodního finále v Chebu. Gratuluji našim studentům a děkuji za vzornou reprezentaci školy. Jan Wątroba

Prodám stavební a rekreační pozemky v obci Přívrat.      Kontakt na tel. 602 329  427.

Zápis do prvních tříd - poprvé také na ZŠ v Borku

Zápís probíhá každý rok, dříve vždy v lednu, od loňska byl posunut na dubnový termín, budoucí prvňáčci jsou o čtvrt roku vyspělejší a je to poznat.  Zbývá však daleko méně času na zajištění všech náležitostí spojených např. s realizací odkladu školní docházky, nutná je návštěva pedagogicko-psychologické poradny a ta je permanentně přetížena. Novinkou letošního roku je zápis do 1. třídy základní školy v Borku na náměstí 17. listopadu.  Zdejší základní škola praktická již loni skončila, v tomto školním roce se zde naposledy učily dvě třídy organizované jako pobočka speciální školy Ústí nad Orlicí. Po skončení školního roku Pardubický kraj převede budovu na město Česká Třebová, které zde již provozuje prvním rokem mateřskou školu. To na plné využití školní budovy nestačí.
Ve čtvrti Borek bydlí cca 900 obyvatel  a je zde celkem více než stovka dětí, Bude pro ně výhodné, pokud budou mít školu co nejblíže svého domova. Budova bývalé ZŠ praktické je vybavení, je zde  dostatek učeben, tělocvična, jídelna, školní asfaltové hřiště, speciálně vybavené učebny (např. dílny, počítačová učebna), místnosti pro školní družinu. Nic by tedy nemělo bránit tomu, aby zde byla pro nejmladší ročníky zařízena řádná výuka základní školy. K tomu směřovala aktivita zastupitelů již od září 2017.
Vedení města  tento záměr přijalo za vlastní, připravuje se na převzetí školní budovy a poprvé zde organizuje zápis dětí do prvních tříd. Zatím má být škola v Borku pobočkou ZŠ na Nádražní ulici. Zájem o návštěvu školy v Borku je i když se najdou i rodiče, kteří zapíší dítě ke školní docházce do jiné školy ve městě.  Mají na to plné právo.  Může to však narušit rentabilitu školního vyučování, protože optimálně je  třeba mít ve třídě 15 dětí.  Jinak by muselo město na zdejší výuku doplácet.  Uvidíme, jak se podaří třídu v Borku naplnit, teprve potom bude možné dělat závěry.  Bylo by ovšem škoda, kdyby měla zůstat školní budova, kterou mají žáci v Borku za humny, prázdná. Zápis se zde konal včera 6. dubna odpoledne, byl jsem se podívat. Zájemci sem přicházeli podle mého názoru měli o školní docházku ve zdejší škole zájem. Škola však není v současné době tak útulně vybavená jako učebny prvňáčků ve městě, je to ovšem pochopitelné, budova školy patří zatím Pardubickému kraji a převod se teprve připravuje.
Výsledky zápisu jsou známé. V Borku se v pátek 6. dubna zapsalo 10 dětí, rodiče dalších dvou požádali o odklad. K zápisu přišli i rodiče starších dětí.  Zda to bude na otevření třídy v Borku stačit, rozhodne rada města. Platy pedagogických pracovníků  jsou transferem z rozpočtu kraje. Jde ovšem o lokalitu, které by zřízení školy velmi pomohlo. 
Koalice pro Českou Třebovou navrhuje co nejdříve  vytvořit plnohodnotnou Základní a mateřskou školu Borek se samostatným vedením, nikoliv jenom pobočku škol ze města. Vybavená a dále upravovaná budova stávající ZŠ praktické v této lokalitě velmi pomůže celkovému zvýšení prestiže této oblasti, která je pro město nepostradatelná a potřebuje mít své vybavené zázemí a to na dobré úrovni. Takové, které si zdejší školní mládež a jejich rodiče zasluhují.  Každá obec si zřízení školy považuje a brání, tady školní budovu máme a to je základ k budoucím povznesení celé této oblasti. 
Pro budoucnost školy v Borku bude zapotřebí, aby k ní rodiče z této čtvrti měli plnou důvěru. Odpadne jednak cestování  dětí již od první třídy do města, což např. v zimních měsících není zcela jednoduché. Odpoledne by zde děti měly zajímavé vyžití ve školní družině, snazší by byl kontakt rodičů s učitelkou, bylo by zde možné snadněji organizovat zájmové kroužky. Děti by zde chodily až do páté třídy a teprve potom by přešly na základní školy do města, kde by vhodně doplnily počet žáků, neboť řada jich z páté třídy odchází do osmiletého gymnázia  (mm)
Fotografie ze zápisu v Borku

Domov pro seniory Česká Třebová příjme na hlavní pracovní poměr pečovatele, pečovatelku. Nástup možný ihned. Požadavkem je flexibilita, chuť pracovat, bezúhonnost.  Informace poskytne Drvoštěpová Dagmar - vedoucí zdravotního úseku na tel.čísle 739344576, zdravotni@socialnisluzbyct.cz

Bývalá budova kanceláří Jevisportu už není

Na místě bývalých opuštěných budov (viz spodní obrázky)  vznikne potřebný prostor pro parkoviště zaměstnanců firmy IMS Drašnar. Jde o pozemky této firmy. Bylo by žádoucí, aby na úpravu tohoto prostoru navazovala také rekonstrukce Semanínské ulice, která je nyní velmi frekventovanou místní komunikací. projekt na rekonstrukce se připravuje, důležité bude nezůstat u projektu, ale zajistit také jeho realizaci.
V nově upraveném území také firma IMS Drašnar vybuduje požadovanou zakrytou (podzemní) retenční nádrž pro zachycení dešťové vody z areálu firmy při přívalových deštích. Deš´tová voda se pak bude dále odvádět do nově vybudované dešťové kanalizace, která nevede do čistírny odpadních vod, ale přímo do řeky. Proces čištění odpadních vod je dnes daleko nákladnější  než dříve. Podobně se budují nové podzemní retenční nádrže pro zachycení dešťové vody např. také v areálu gymnázia. Zde je tato investice součástí projektu sanace suterénu budovy, který byl zahájen v loňském roce 2017.

Prodám zahrádku 563m2 v ZO ČZS Podhorka Česká Třebová. Vybavená chatka, voda, elektrika, skleník, zahradní nářadí - motorová sekačka, manipulační vozík atd. Prodej r. 2018. 606 855 567

Mladí chemici regionu budou bojovat o titul mistra chemie

Pardubice – Periodická soustava prvků? Pro někoho horor, pro někoho denní chléb a nejlepší přítel. Žáci základních škol, kteří se ve středu sešli v ABC klubu v Pardubicích, mají chemické prvky „v malíku“. Slavnostně zde byl totiž vyhlášen 11. ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika České republiky.
Soutěž vznikla v roce 2006 ve spolupráci Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích a společnosti Synthesia. Mladý chemik se brzy rozrostl nad rámec Pardubického kraje a v současné době probíhá již šestým rokem celostátně.
V našem regionu, který čítá Pardubický, Královéhradecký, Středočeský, Liberecký kraj a Kraj Vysočina v letošním roce soutěžilo více než 5000 žáků ze 158 základních škol. V celostátním měřítku se soutěže zúčastnilo 15 tisíc žáků z 602 škol. Vyvrcholením soutěže bude celostátní finále jednotlivců 12. června 2018 v Pardubicích.
Do národního finále se probojovalo čtyřicet nejlepších žáků ze všech koutů republiky. Z Pardubického kola postoupilo 6 finalistů. Vítěz se stane žákovským mistrem ČR v chemii pro rok 2018.
Výsledky regionálního kola:
1. místo – Vít Pavlík, ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod
2. místo – Tereza Vomáčková, ZŠ Masarykova Polička
3. místo – Markéta Zavoralová, ZŠ Masarykova Polička
4. místo – Filip Brázda, ZŠ Kameničky
5. místo – Libor Kozák, ZŠ Pečky
6. místo – Lucie Popelková, ZŠ Masarykova Polička

Na pardubický Dům hudby má kraj zatím připraveno 33 milionů

Do další etapy vstupuje plánovaná modernizace společenské části Domu hudby v Pardubicích. Krajští radní nyní schválili výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace všech úprav v sálové společenské části, ve vstupní části konzervatoře a také ve venkovním parteru Domu hudby. Pardubický kraj má v rozpočtu na tuto etapu vyčleněno 33 milionů korun.
„Tato budova z poloviny 80. let od svého vzniku neprošla žádnou technologickou rekonstrukcí. Věděli jsme, že je potřeba vylepšit uživatelské prostředí pro návštěvníky i vystupující, vybavit sály novou technikou, ale po podrobnějším průzkumu se ukázalo, že na pokraji životnosti jsou také všechny technologické rozvody, které jsou běžným očím skryté. A protože by nebylo moc moudré krášlit interiéry a nechat ve zdech prohnilé trubky, čeká nás i tato etapa,“ konstatoval 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který má na starosti majetek, investice a kulturu.
Na projektovém záměru modernizace spolupracovali původní autor budovy architekt Jan Třeštík a mladý architekt Ondřej Teplý. Zpracovatele podrobné projektové dokumentace určí výběrové řízení, kde bude rozhodovat nejen cena, ale také zkušenosti s prací na podobných objektech.