Českotřebovský deník 109/2018 (9/4) 
Nový autor Ceny města Kohout - Jakub Šich 

Od prvního ročníku, roku 1999, kdy se udělovaly Kohouty za předchozí rok 1998, byl autorem předaných cen  českotřebovský keramik Ladislav Šich, který loni v červnu zemřel. Občané se ptají, jaké ceny se budou udělovat v roce letošním.
Podle informace starosty města se Ceny města se budou udělovat dne 13. května na Slavnostním večeru, na kterém bude vystupovat Bára Basiková. Slavnostní předání cen proběhne v obdobném režimu za účasti moderátora Jana Čenského a ceny města Kohout 2017 budou opět pocházet z Šichovy keramické dílny. Autorem bude syn Ladislava Šicha Jakub, který podobně vytvořil již loni v prosinci udělované Ceny firmy Iscarex. Tyto ceny též dlouhá léta vyráběla pro pořadatele Iscarex cupu Šichova keramická dílna. Podoba nových  Kohoutů, které budou udělovány za předchozí rok 2017 zatím nebyla zveřejněna.  (mm)
 
Rekonstrukce nového chodníku u ČOV na Lhotce byla vynucena předpisy

Občané kritizují rozebrání nedávno nově vybudovaného chodníku vedeného kolem Čistírny odpadních vod na Lhotce. Jako bychom neměli k dispozici velké množství jiných špatné chodníků, po kterých se skoro nedá chodit. Místo, abychom se do nich pustili, tak "opravujeme" opravené,  tedy v tomto  případě jen pět let starý chodník u hlavní silnice.  Zeptal jsem se na to, kde je problém. Důvody jsou dva - obrubník dosavadního chodníku nevyhovoval normě, byl vytvořen z krátkých žulových kvádrů, ŘSD si takový chodník nepřeje a je třeba zde mít stejně jako jinde nové normalizované betonové obrubníky. Druhým důvodem, proč se chodník demontuje a předělává je potřeba položit nový kabel  pro veřejné osvětlení. Dosavadní dlažba se nevyhodila, ale bude znovu použita. Nemyslím, že  toto vysvětlení kritiky uspokojí.  Sloupy veřejného osvětlení mohly být třeba na druhé straně, kde žádný chodník není.
Základní otázka, proč vůbec bylo třeba měnit sloupy veřejného osvětlení, které zde mohly sloužit ještě dvacet let (stejně jako v jiných městech) je považována za nepatřičnou. I na staré sloupy bylo možné instalovat diodové osvětlení. Město přece není jen hlavní průtah, ale patří k němu i další ulice a uličky, kde se léta do veřejného osvětlení pod všelijakými záminkami neinvestuje. A nemusí se jednat jen o Parník - kopec, kde se občané ozývají nejhlasitěji. Stačí odbočit na více místech jen pár metrů z hlavní ulice a jste ve tmě. Tmavé období roku sice končí, ale přijde zase zima a vsadím se, že např. u bývalé Svářečské školy ve Slovanské ulici a v Pražského ulici směrem k ČSOB bude tma stejně jako dosud (a je to vlastně ve středu města) (mm)
 
Domov pro seniory Česká Třebová příjme na hlavní pracovní poměr pečovatele, pečovatelku. Nástup možný ihned. Požadavkem je flexibilita, chuť pracovat, bezúhonnost.  Informace poskytne Drvoštěpová Dagmar - vedoucí zdravotního úseku na tel.čísle 739344576, zdravotni@socialnisluzbyct.cz


Pošta 01 bude ukládací poštou jen pro vybranou část města, pro většinu se současný stav nezmění

To je důležitá zpráva pro občany města, kteří mohli být mystifikováni textem dopisu zveřejněným  30/3 ZDE. Dopis byl určený jen obyvatelům vybraných ulic ležících blízko nově zřízené pošty, bohužel byl zaslán z radnice také ke zveřejnění v Českotřebovském zpravodaji resp. v Českotřebovském deníku. Po ověření na poště jsem zjistil nesrovnalosti, ze kterých vyplývá, že změna ukládací pošty, kde lze vyzvednou nedoručené dopisy nebo balíky se týká pouze ulic v blízkosti nové Pošty 1, která bude otevřena  1.5. v ulici Chmelnice 129 v nákupním středisku Konzum Pokud se obyvatelům bydlícím v blízkosti nově přemístěné pošty 1 nebude návrh pošty zamlouvat, mohou si ukládací poštu pro sebe  určit jinde, na základě jejich žádosti jim pošta bude ukládat nedoručené balíky a dopisy např. jako dosud na poště 02 na náměstí Jana Pernera.
Prodám stavební a rekreační pozemky v obci Přívrat.      Kontakt na tel. 602 329  427.

Restaurování kříže v Bezděkově je reálné zařídit v příštím roce

 • Kříž v Bezděkově stojící poblíž Rambouskova mostu od roku 1869 má v příštím roce kulaté výročí vztyčení - 150 let. Bylo by velmi dobře, kdyby se podařilo v tomto roce zajistit jeho restaurování. Kříž není evidovanou kulturní památkou, avšak stojí na pozemku města. Restaurování kříže jako drobné historické architektury je možné zajistit pomocí příspěvku Pardubického kraje. Letos jsou již tyto prostředky rozděleny, bude z nich např. restaurován památník ve Skuhrově. Pro příští rok by však bylo možné  restaurování tohoto kříže do programu záchrany památek zařadit. V tomto smyslu jsem dostal informaci na zdejším odboru památkové péče. Na základě konzultace tedy podám písemný podnět k této akci s dokumentací současného stavu. další kroky již zajistí odbor památkové péče, tedy odborné posouzení současného stavu s návrhem na řešení. Bude zde třeba zvlášť řešit restaurování litinového kříže s tělem ukřižovaného Ježíše Krista a zvlášť restaurování kamenného podstavce a nápisu. V textu podnětu mohu využít text posudku PhDr. Ludmily Kesselgruberové v poslední ročenky Městského muzea. (mm)
 • Prodám zahrádku 563m2 v ZO ČZS Podhorka Česká Třebová. Vybavená chatka, voda, elektrika, skleník, zahradní nářadí - motorová sekačka, manipulační vozík atd. Prodej r. 2018. 606 855 567
  Kdo bude zajišťovat železniční dopravu v kraji dalších deset let?

  Jednání o výběru dopravce, který bude příštích deset let zajišťovat regionální železniční dopravu v Pardubickém kraji, pokračují. Zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a náměstkem hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michalem Kortyšem se znovu setkali s představiteli Českých drah, aby si ujasnili další náležitosti možné spolupráce včetně plánu rekonstrukce vozového parku se zaměřením na motorové vozy řady 810.
  Naším hlavním záměrem je, aby na železničních tratích jezdily nové, případně modernizované vozy. Každý z uchazečů nabízí jiná řešení, která se ovšem promítnou ve výsledné ceně za vlakokilometr. Při pořízení nových vozů záleží na tom, zda Pardubický kraj, respektive dopravci budou úspěšní při čerpání Operačního programu Doprava II. Nedovedu si představit, že by bez jakýchkoliv změn byly do ukončení platnosti smlouvy bez jakýchkoliv změn v provozu například motorové vozy řady 810. V roce, kdy bude smlouva končit, by tyto vozy jezdily téměř 50 let. Mohlo by se tak jednat o šrot na kolejích, který by obsluhoval naše regionální tratě,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jednáme proto o modernizaci těchto vozů s tím, že kromě často neviditelných změn v technické části chceme, aby se změna příznivě dotkla i samotných cestujících. Kromě pohodlnějších sedaček chceme zajistit klimatizaci, připojení k bezdrátovému internetu, ale také zásuvky 230V a USB. Jsou to všechno věci, které do dopravy 21. století jednoznačně patří,“ sdělil hejtman Martin Netolický. „Chceme, aby investované prostředky nabídly cestujícím dostatečný komfort, a navíc se za všech okolností chováme jako řádný hospodář, a proto nám jde o maximální efektivitu vynaložených prostředků. Ostatně tato zakázka za celých 10 let se bude pohybovat v celkové předpokládané hodnotě 3,5 miliardy korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
  Společně s hejtmanem se jednání se zástupci Českých drah zúčastnil také náměstek pro dopravu Michal Kortyš. „Naše jednání s dopravci směřují pomalu k tomu, že oslovíme jednoho konkrétního dopravce a budeme s ním jednat o finálním znění smlouvy. Chceme, aby došlo ke zkvalitnění služeb v rámci dopravní obslužnosti a případně nákup nových vlakových souprav. Postup, který nyní probíhá, je na základě nezávazných konzultací, jejichž výsledkem bude výběr jednoho konkrétního dopravce. Tato možnost výrazným způsobem posiluje pozici objednatele při jednáních s dopravci,“ uvedl krajský radní pro oblast dopravy Michal Kortyš.
   
  Milník pro kulturu: Zakoupení budovy Winternitzových mlýnů jde do zastupitelstva

  Projednání možnosti odkupu budovy Winternitzových automatických mlýnů pro budoucí sídlo Východočeské galerie předcházela složitá jednání. Poté, co pracovní skupina složená z představitelů všech stran  Zastupitelstva Pardubického kraje dojednala podmínky s majiteli památky, manželi Smetanovými, doporučila Rada Pardubického kraje připravené smlouvy zastupitelstvu ke schválení. To bude o tomto tématu jednat 17. dubna.
  Členové pracovní skupiny, hejtman Martin Netolický (ČSSD), 1. náměstek hejtmana Roman Línek (KPK/KDU-ČSL), radní Hana Štěpánová (STAN), a zastupitelé Jan Procházka (ANO), Václav Snopek (KSČM) a Magda Křivanová (ODS) se sešli celkem na třech jednáních ze všemi zainteresovanými stranami i byli se podívat i na místě samotném. „Zastupitelstvo, které v prosinci loňského roku záměr nákupu budovy mlýnů 35 hlasů schválilo, nás pověřilo dojednáním férových podmínek, a to bylo hlavním cílem tohoto čtyřměsíčního období,“ uvedl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro majetek, investice a kulturu, který skupinu řídil. „Vyžádali jsme si znalecké posudky i další potřebné podklady, hovořili jsme s majiteli, s projektantem i s ředitelkou Východočeské galerie,“ dodal.
  „Vybudování galerie moderního umění v prostorách historické industriální architektury je pro Pardubický kraj velkou výzvou a zároveň unikátní příležitostí o to více, že jednáme o objektu z dílny Josefa Gočára, jehož stavby patří k vrcholům české moderní architektury. Těší mě, že jako krajští zastupitelé si většinově uvědomujeme památkovou, architektonickou i společenskou hodnotu tohoto díla, a proto věřím, že na dubnovém zasedání projekt schválíme," řekla Magda Křivanová, členka komise a zároveň předsedkyně Výboru pro kulturu a památkovou péči.
  Budova mlýnů za 22,5 milionu korun
  „Znalecký posudek stanovil tržní cenu poptávané budovy na 23,3 milionu korun, my jsme se s majitelem dohodli na ceně 22,5 milionu korun,“ konkretizoval finanční dohodu Roman Línek a pokračoval: „Tato dohoda zahrnuje i věcná břemena pro obě strany, která zajišťují například funkčnost inženýrských sítí, možnost příjezdu nákladního auta až k budově galerie nebo potřebná parkovací místa, která budou na pozemcích majitelů vytvořena,“ doplnil Línek.
  Projekt dodá majitel
  Součástí dohody je také odkoupení zpracované projektové dokumentace, kterou pro spolumajitele Mlýnů Lukáše Smetanu zpracovává architekt Petr Všetečka. Ta bude hotová do konce listopadu letošního roku a Pardubický kraj za ni zaplatí necelé dva miliony korun. „Vyšli jsme vstříc majiteli Mlýnů, který chtěl mít výslednou podobu budovy pod svou kontrolou a spolupracuje i s Východočeskou galerií. Zároveň nám to zkrátí celkovou přípravu stavby. V závěru roku bychom měli mít vše hotové k zahájení společného územního a stavebního řízení,“ vysvětlil Línek a pokračoval: „Celkové náklady projektu jsou odhadnuty na 160 milionů korun + DPH, a z toho 100 milionů bychom měli využít z evropských projektů pro Hradecko-pardubickou aglomeraci. Rekonstrukce by pak mohla začít na sklonku roku 2019.“
  Dotace kraje do areálu Mlýnů
  Vzhledem k tomu, že Pardubický kraj koupí hlavní budovy Národní kulturní památky Winternitzových mlýnů vstupuje na území požívající zvláštní ochrany a nemůže z něj tento objekt jen tak vydělit, navrhuje kraj podílet se na úpravách parteru Winternitzových automatických mlýnů dotací ve výši 13,5 milionu korun.  Tento projekt bude realizovat spolumajitel areálu Mlýnů, architekt Lukáš Smetana. Spočívá v  komplexní přeměně i některých zastavěných pozemků na kvalitní veřejný prostor, a to jak na nádvoří, tak i před hlavními budovami. Bude zahrnovat i demolice nevhodných objektů a výsledná podoba bude s krajem konzultována.
  Splácení dluhu pro kulturu v kraji
  Roman Línek, který se po návrhu tří architektů stal iniciátorem celého projektu, vidí v jeho dotažení do konce splacení určitého dluhu pro kulturu v kraji: „Návrh na moderní výtvarnou galerii jsme měli na stole už na začátku tisíciletí, ale nakonec to nedopadlo, což je z dnešního hlediska možná dobře. Souhra nečekaných okolností nás dovedla k renomovaným architektům Pleskotovi, Lábusovi a Všetečkovi a posléze také k architektu Josefu Gočárovi a jeho ojedinělé budově v areálu Winternitzových mlýnů. Okolnosti do sebe zapadají, pomůžeme vzkřísit brownfield na úžasném místě a umělecká galerie spolu s celým areálem této národní kulturní památky vytvoří jednu z dominant nového zlatého trojúhelníku, který spojí mlýnský ostrov se zámkem a renesančním náměstím.“


 •