Českotřebovský deník 116/2018 (16/4)

Velký zájem o studium na osmiletém gymnáziu 


Nejen deváťáci, ale i páťáci zažívají v těchto dnech perné chvilky. Ti, kteří si podali přihlášku na osmiletá gymnázia, musejí, stejně jako žáci devátých ročníků, úspěšně složit přijímací zkoušky. Takových zájemců přišlo v pátek na Gymnázium Česká Třebová na šest desítek. „Do 1. kola přijímacího řízení na osmileté gymnázium se nám přihlásilo 96 uchazečů, z čehož jich na první termín bylo 62. Přijímat budeme 30 žáků, máme tedy více než trojnásobný převis,“ řekl ředitel gymnázia Josef Menšík. Ten také uvedl, že v loňském roce se na víceleté gymnázium hlásilo 75 uchazečů, v roce 2016 jich bylo 69.
V gymnáziích zřizovaných Pardubickým krajem podali žáci celkem 1 178 přihlášek do osmiletého studia, což je o 299 přihlášek více než minulém roce,“ informovala o zvýšeném zájmu Petra Pospíšilová z odboru školství Krajského úřadu. „Tento nárůst je způsoben nejen vyšším počtem žáků 5. ročníků základních škol, ale zřejmě také způsobem hodnocení přijímacích zkoušek. Každý uchazeč může totiž do 1. kola přijímacího řízení podat dvě přihlášky a přijímací zkoušky tak konat dvakrát. Do hodnocení mu je pak započten lepší výsledek,“ podotkla Petra Pospíšilová s tím, že podrobněji se bude dalšími důvody odbor školství teprve zabývat.
Gymnázium v České Třebové bylo jedno z prvních v Pardubickém kraji, které otevřelo víceleté studium, a to už v roce 1990. „Zhruba 85 procent žáků, kteří se na osmileté gymnázium hlásí, přichází se samými jedničkami. Každá dvojka na vysvědčení způsobí pokles bodů, které se počítají v přijímacím řízení za prospěch ze ZŠ,“ uvedl Josef Menšík
Nároky kladené na žáky při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia jsou hodně vysoké. Je ale nutné si uvědomit, že se tito mladí lidé budou osm let systematicky připravovat na studium univerzitního typu,“ poznamenal radní pro školství Bohumil Bernášek.  Průběh zkoušky je stejný jako pro uchazeče o čtyřleté studium, tedy sedmdesát minut na test z matematiky a šedesát na český jazyk. „Každá forma testování má své pro a proti, ale myslím, že testy jsou dobře připravené. Dětem u nich určitě pomůže, když jsou už se základní školy zvyklé na podobný typ úloh,“ dodal ředitel.
Kajetánek a Smetanova Litomyšl 

Dětský pěvecký sbor Kajetánek se sbormistryní Petrou Kotyzovou ze ZUŠ Česká Třebová vystoupí na festivalu Smetanova Litomyšl v úterý 26.6.2018 v 18.00 hod. na II. zámeckém nádvoří. Koncert s názvem Zpěváčci kraje mého se připravuje již delší dobu. Náročný program, ve kterém zazní například Moravské dvojzpěvy A. Dvořáka, písně B. Smetany, písničky Osvobozeného divadla J. Ježka a v závěru směs národních písní v úpravě pro dětský sbor a instrumentální soubor, DPS Kajetánek nacvičuje jak v týdnu, tak o víkendech. Vedle Kajetánku na koncertě vystoupí i další dětské sbory Pardubického kraje a hosté. Pod taktovkou dirigenta Jakuba Kleckera se na jednom pódiu představí cca 270 dětí. Tento velkolepý projekt bude jedinečným zážitkem jak pro diváky, tak samotné účinkující. Jsme rádi, že se ho zúčastní i náš českotřebovský dětský sbor Kajetánek.
 
Příští rok by železničářská dechovka oslavila "stovku" 

Vznikla v roce 1919, prvním kapelníkem byl vrchní oficiál ČSD František Chládek  V té době byly ve Třebové ještě dvě kapely první tzv. městskou kapelu řídil František Preisler, druhou na Parníku Vilém Kyral. Od r. 1935 byl kapelníkem Leopold Paul, o deset let později se ujal vedení dechovky Čeněk Urbánek na to dlouhou dobu  během které měla českotřebovská dechovka  snad největší rozmach a úspěchy. V . r. 1973 Čeněk Urbánek zemřel a na jeho místo nastoupil Dobromil Keprt, vynikající pedagog a absolvent vojenské hudební školy. Doba rozmachu dechovky pokračovala.   Po neshodách s vedením závodního klubu železničářů však Dobromil Keprt odešel, místo něho převzal kapelu František Vilím, avšak jen na krátkou dobu, v r. 1978 zemřel. Po něm vedl kapelu   Stanislav Horáček, kapela však spíše stagnovala a při činnosti ji držela  snad jen snaha minulého režimu, která potřebovala dechovku např. do prvomájového průvodu. dalším kapelníkem se stal Jan Škeřík, pracovník ÚVARU ČSD  a známý výtvarník. Kapela pak pod jeho vedením byla opět schopna pořádat samostatné koncerty. Ze zdravotních důvodů však Jan Škeřík funkci kapelníka složil, předal tehdy 41letému Jiřímu Tölgovi.  Pod jeho vedením českotřebovská železničářská dechovka úspěšně fungovala ještě do konce devadesátých, své 75. narozeniny ještě oslavila v r. 1995 s velkým koncertem.  Více i fotografiemi najdete ZDE
 
Příprava na nový ročník CHL 2018/2019 zahajuje

Eko Bi, jako organizátor CHL zahajuje první přípravy. Organizační výbor svolává schůzku zástupců týmů, která se bude konat dne 2. 5. 2018 v 18:30 hod v klubovně na Zimním stadionu Česká Třebová a vydal již také návrh soutěžního a organizačního řádu nového ročníku soutěže, který si získala oblibu v širokém regionu a zdaleka se tedy nejedná jen o soutěž městskou, jak napovídá zkratka "CH"" tedy City hockey league. 
CHL je amatérskou soutěží bezkontaktního ledního hokeje určenou pro hráče, kteří si chtějí zahrát pro radost s minimálním rizikem zranění. V soutěži mohou hrát hráči od 15 let do 18 let věku pouze s písemným souhlasem rodičů a s potvrzením od lékaře. (15 let věku musí být dovršeno v době zahájení prvního soutěžního utkání CHL daného hráče) Registrovaní hráči se nemohou soutěže zúčastnit (více viz bod 7D soutěžního řádu). Turnaje se mohou zúčastnit i dívky a ženy starší 16 let a to i registrované u ČSLH (všechny bez výjimky s potvrzením lékaře). Všichni účastníci startují v soutěži na vlastní nebezpečí
Povinností každého hráče je být vybaven kompletní hokejovou výstrojí včetně přilby. Tato podmínka bude striktně vyžadována. Hráč, který tuto podmínku nesplní, nesmí nastoupit do utkání. Hráči mladší 18 let mají povinnost nosit jako ochranu obličeje kromě helmy i košík. Je doporučeno, aby hráči nosili chránič očí. Kalhoty a vesty na in-line hokej jsou povoleny.
Používání brýlí při hře bez ochranného krytu obličeje NENÍ dovoleno. Hráč, který je nucen používat brýle je POVINEN nosit celo obličejový kryt a brýle musí být zabezpečeny proti spadnutí Hráč, který nebude splňovat tuto podmínku, NEBUDE PŘIPUŠTĚN ke hře.

TERMÍNY PŘIHLÁŠEK A PLATEB:

  • Přihláška do 20. 7. 2018
  • Startovné do 17. 8. 2018
  • Soupiska týmu do 17. 8. 2018
  • První část ceny do 16. 9. 2018 – první polovina výsledné částky stanovené pro tým
  • Druhá část ceny (doplatek) do 14. 10. 2018 – druhá polovina výsledné částky
Kamiony na "dvojce" Svitavy - Javorník vadí

Chránit občany i silnice před negativními vlivy, které způsobují projíždějící kamiony a nákladní auta, chce vedení Pardubického kraje. Na podnět náměstka pro dopravu a dopravní obslužnost Michala Kortyše proto vznikl dokument, díky kterému se zklidní doprava na silnici II/366 mezi městem Svitavy a obcí Mikuleč.
Přes obce Mikuleč, Kukle a Javorník jezdí směrem od Brna na Hradec Králové tranzitní kamionová doprava, která zatěžuje silnici nižší třídy s poměrně úzkým profilem. Obce na trase projevují dlouhodobou nespokojenost se stávajícím stavem a žádají takovou změnu organizace dopravy, která by zmírnila dopady na místní obyvatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o silnici v majetku Pardubického kraje, chceme najít společnou shodu a v rámci našich možností dotčeným obcím pomoci. Proto jsme společně s nimi za účasti města Svitavy a Správy a údržby silnic Pardubického kraje dohodli, že podpisem memoranda stvrdíme společný zájem a vzájemnou spolupráci na zklidnění dopravy v tomto zhruba tři kilometry dlouhém úseku,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.
V první řadě necháme provést průzkum zatížení, ze kterého bude vycházet studie k navržení bezpečnostních opatření v daném úseku. SÚS Pk dopracuje studii k výstavbě technického opatření na spojnici silnic I/35, I/34 a III/36824 a Pardubický kraj spolu s obcemi zajistí organizační a stavebně technická opatření k vybudování bezpečnostních prvků na silnici,“ informoval náměstek Michal Kortyš s tím, že silnice II/366 je jednou z nejzatíženějších silnic II. třídy v rámci kraje a připravovaná opatření pomohou jak k vyšší bezpečnosti, tak větší plynulosti provozu. „Necháme vybudovat zpomalovací ostrůvky, upravíme přechody a zamezíme odstavování kamionů na autobusových zastávkách. Zvážíme také možnost vybudovat vysokorychlostní váhy před železničním přejezdem v úseku Svitavy – Javorník,“ dodal Kortyš. Celý projekt by měl být připravený do konce letošního července.
 
Litomyšl opět otevře po sedmé lázeňskou sezónu 

Na zámku v Litomyšli chystají na 26. dubna besedu s PhDr. Vlastimilem Vondruškou, známým autorem historických knih a románů, a to ve Velkém sále zámku od 17 hodin.  O víkendu 28. – 29. dubna se zámek připojuje k akci Lázně ducha v Litomyšli (7. ročník): příchozím na litomyšlský renesanční zámek, památku UNESCO, kteří budou oblečeni v lázeňském kostýmu, bude poskytnuto na základní prohlídkovou trasu Reprezentačními sály a divadlem snížené vstupné. Děti do 15 let v kostýmu budou mít prohlídku zcela zdarma. Slavnostní program a promenáda bude na I. nádvoří. (www.zamek-litomysl.cz) Fotografie z loňského zahájení sezóny v Litomyšli.
Návštěvnická sezóna na Veselém kopci u Hlinska zahajuje

V sobotu 21. dubna bude zahájena nová návštěvnická sezóna v muzeu v přírodě na Veselém Kopci. Roubenky v malebném prostředí otevře program nazvaný Není bylina, aby na něco nebyla, jehož cílem je osvěžit polozapomenuté znalosti o využití rostlin v minulosti.
Od pradávných dob se lidé naučili rostliny využívat k různým účelům. Sloužily jim jako potrava, při zahánění neduhů, k budování přístřeší, získávání materiálu k výrobě oděvů, jejich zdobení, ale i v lidové magii“, upřesňuje etnoložka Ilona Vojancová, co vedlo k výběru tohoto tématu, jímž organizátoři chtějí část těchto znalostí a dovedností připomenout. Návštěvníci se tak mohou dozvědět o využití rostlin v léčitelství, lidovém jídelníčku i přípravě textilií a jejich barvení. Kromě toho si budou moci nakoupit sazenice bylinek i dalších rostlin, ale také domácí marmelády, bylinné sirupy, bylinné čajové směsi, sušené ovoce, přírodní mýdla a další výrobky. Děti a rodiče si mohou zahrát hru, která je přivede k zajímavým rostlinám vyskytujícím se přímo mezi roubenkami muzea. Něco málo z jídelníčku využívajícího bylinky a rostliny bude připraveno k ochutnání, stejně jako výtvarné dílničky pro děti. Chybět nebudou ani tradiční jarní hry. Víte například, jak se správně tlučou špačci nebo jak se honí obruč? To vše na vás čeká 21. dubna od 10 do 15 hodin na Veselém Kopci u Hlinska.
 
Startují registrace do soutěží  Firma roku 2018 a Živnostník roku 2018 

Právě v těchto dnech startují registrace do podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2018 a Česká spořitelna Živnostník roku 2018, které budou probíhat až do 30. června 2018.
Do soutěže se mohou přihlásit malé a střední firmy působící v České republice s nejméně dvouletou účetní historií a s obratem do 1,5 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou minimálně jeden rok vlastníky platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle právních předpisů. V roce 2017 tak učinilo 6 619 podnikatelů a živnostníků.
V roce 2017 se v Pardubickém kraji přihlásilo 193 firem a 208 živnostníků. Vloni v Pardubickém kraji zvítězila společnost H V H, která odlévá umělecká díla do bronzu metodou ztraceného vosku. Mezi živnostníky uspěla Radka Luňáková se svými tradičními bezlepkovými makronkami.
Krajská kola budou letos opět výjimečnou možností udělat si představu o místním podnikatelském prostředí, rozvíjet své podnikání a propojovat myšlenky. Proběhnou od 12. září do 18. října 2018. Nejlepší z každého kraje postoupí do celorepublikového finále, v němž bude udělena cena Vodafone Firma roku 2018 a Česká spořitelna Živnostník roku 2018. Vítězné firmy a živnostníci ze všech krajů se budou začátkem listopadu osobně prezentovat před odbornou porotou. Slavnostní vyhlášení proběhne v prosinci 2018 v Praze na Žofíně. Na žofínském galavečeru budou oceněni také celorepublikoví vítězové doprovodných kategorií Vodafone Odpovědná firma roku a Nejlepší Startup roku.
Tradičním titulárním partnerem kategorie Firma roku je společnost Vodafone
 
Do Skutče na symfonicky oděné hity Michaela Jacksona 

Program 15. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč se blíží své polovině a zve na první ze dvou velkých hudebních projektů do prostor zimního stadionu. V neděli 22. dubna zde návštěvníci uslyší nejslavnější hity krále popu Michaela Jacksona v provedení Filharmonie Hradec Králové a Moondance Orchestra Martina Kumžáka včetně čtyř vynikajících sólistů.
S Filharmonií Hradec Králové spolupracují pořadatelé skutečského festivalu už od roku 2013. Prvním zde realizovaným projektem filharmonie byl koncertní pořad Symfonic Queen. Následoval Vangelis - 1492: dobytí ráje, Rolling Rock, Pink Floyd Classic a Beatles Mania.  „Spolupráce s hradeckou filharmonií si velmi vážíme. Jejich projekty jsou mimořádné a těší se obrovské oblibě. Ten nejnovější, pro nějž veškeré aranže vytvořil Martin Kumžák, je zase trochu jiný a výjimečný i díky skvělým výkonům sólistů,“ uvedla za pořadatele k nedělnímu koncertu Lenka Frídlová. „V prodeji jsou poslední místa k sezení a omezený prostor vstupenek na stání,“ dodala.
Koncert začíná ve 20 hodin a je věnován poctě krále popu Michaela Jacksona, který by příští rok oslavil 60. narozeniny.  Dvacítku nejznámějších písní, jako Thriller, Billie Jean, Black Or White či I‘ll Be There a další zazpívají publiku slavní sólisté: Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kollár a Dušan Marko.
Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč uvede letos na zimním stadionu ještě jeden koncertní projekt, kterým jsou Proměny skupiny Čechomor a Moravské filharmonie Olomouc v pátek 11. května. Tento koncert je však již čtvrt roku zcela vyprodán.
Vstupenky v prodeji už nejsou ani na nejbližší koncert, který proběhne v pátek 20. dubna ve skutečském kostele a v němž se představí mladá úspěšná sopranistka Jolana Slavíková s klavíristou Janem Polívkou.
„Vyprodaných koncertů je více. Kromě Čechomoru a Jolany Slavíkové už máme zcela vyprodanou také operetu Cikánský baron a koncertní recitál Lubomíra Brabce v evangelickém kostele v Proseči. Pozvat však ještě můžeme na operu Panna Orleánská (28.4.) či závěrečný Galakoncert Gabriely Beňačkové a Jakuba Pustiny,“ doplnila Lenka Frídlová.

  

Prodám zahrádku 563m2 v ZO ČZS Podhorka Česká Třebová. Vybavená chatka, voda, elektrika, skleník, zahradní nářadí - motorová sekačka, manipulační vozík atd. Prodej r. 2018. 606 855 567