Českotřebovský deník 125/2018 (26/4)
Zdeněk Řekák byl jmenován jednatelem společnosti Eko Bi na dobu neurčitou

Rozhodnutí provedla rada města ve funkci valné hromady městské obchodní společnosti Eko Bi., s.r.o. v pondělí 23. dubna.   Zdeněk Řehák se tak stal definitivním jednatelem společnosti, loni po odstoupení Ing. Milana Cinka z této funkce nebylo pro krátkost času vypsáno výběrové řízení a Zdeněk Řehák byl jmenován do funkce jednatele na dobu určitou jednoho roku. Tato doba nyní vypršela. To je důvod, proč se tímto rada města zabývala  právě zdánlivě nestandardně v tomto termínu.  Zdeněk Řehák se ve funkci jednatele společnosti osvědčil. 
 
Den Země v České Třebové

Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí, pořádá 10.5.2018 Den Země
 
 
 
Pro děti a občany našeho města a okolí jsme připravili již XI. ročník pestré nabídky EKO informací, soutěží a her.  Co vás čeká?
8.30 - 14.00 Park Javorka
·         Cesta Javorkou plná úkolů a soutěží se sladkou odměnou na konci
·         Zábavné hry a programy podporující třídění odpadů – společnost EKO-KOM a.s.
·         Projížďka na lodičkách – skauti
·         Exkurze na ČOV a skládce pro školy
8.00 a 10.15 Kulturní centrum
·         Promítání filmu Planeta Česko, beseda s režisérem Mariánem Polákem
·         Vyhlášení výsledků videosoutěže Můj eko život
Den Země pro vás připravují: Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí, Eko Bi s.r.o., Kulturní centrum Česká Třebová, ZŠ Nádražní, ZŠ Habrmanova, ZŠ Ústecká, Gymnázium, Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová, Rosa rodinné centrum, DDM Kamarád, ČSOP Podorlicko, ČSOP Zlatá studánka, skauti a další.
V případě nepříznivého počasí (trvalý déšť) bude akce přesunuta do prostor Zimního stadionu Na Skalce.
 

Oslava Dne Země navazuje na úspěšné předešlé ročníky

 Opět se chystá v parku Javorka den zaměřený na podporu informovanosti o životním prostředí a způsobech jeho ochrany. Především pro mateřské a základní školy bude připravena cesta plná úkolů a soutěží, na jejímž konci čeká děti sladká odměna. Další zábavné hry a programy, zaměřené na podporu třídění odpadů, připravuje společnost EKO-KOM a.s.  Paralelně s tímto programem je pro vyšší ročníky základních škol a školy střední připraveno promítání filmu Planeta Česko, spojené s besedou s jeho režisérem Mariánem Polákem. Pro školy jsou dále připraveny exkurze do městské čističky odpadních vod a na skládku v Třebovici.  Druhým ročníkem pokračuje videosoutěž s tématem Můj eko život. Je vyhlášena pro týmy, ale i jednotlivce, z řad studentů českotřebovských základních (druhý stupeň) i středních škol. Cílem je natočit krátké video o tom, jakým způsobem náš životní styl ovlivňuje životní prostředí nás, či někoho dalšího. Vítězné snímky v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeny v rámci dopoledního promítání v Kulturním centru. Cenou pro vítěze je výlet do olomoucké Pevnosti poznání.
 •  

 • Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí, M.R.Štefánika 234, tel. 606 748 616 www.ckm-tour.cz

  Zveme vás na zájezd do Drážďan - nákupy v PRIMARKU s možností prohlídky města,
  jedeme v sobotu dne 2.6.2018 odjezd z ČT ve 3,20 hodiny od rest. Beseda, Kč 670,-/osoba
  Máme v nabídce autobusový zájezd s odjezdem z ÚO, ČT do Chorvatska,
  Makarská, Baška Voda, Tučepi Prodloužený pobyt 12 dní termín: 22.8. - 2.9.2018 Kč 6 990,-/osoba
  ubytování v apartmánech 250m od moře, možnost dokoupení polopenze za Kč 3 700,-/osoba


  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADU

  Správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 27. dubna 2018 do dne 28. května 2018 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj ve dnech
  pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
  úterý od 8:00 do 15:30 hodin
  středa od 8:00 do 17:00 hodin
  čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin
  pátek od 8:00 do 14:00 hodin
  zpřístupněn k nahlédnutí  hromadný předpisný seznam č.j.: 864690/18/2800-11460-602966, jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.
  Ing. Miroslav Vobejda vedoucí oddělení
   
   Kraj vnímá vietnamskou komunitu jako nedílnou součást společnosti

  Velvyslanec Vietnamské republiky Ho Minh Tuan se ve středu dopoledne na své první oficiální návštěvě Pardubického kraje setkal s hejtmanem Martinem Netolickým a radním pro oblast zemědělství, životního prostředí a venkova Václavem Kroutilem. Společně hovořili především o možné spolupráci kraje a vybraného regionu, postavení vietnamské komunity v regionu či oblasti výměny pracovníků.
  „Vietnamci tvoří po Slovácích a Ukrajincích třetí nejsilnější komunitu v rámci České republiky, a proto je logické, že chceme komunikovat nejen se zástupci velvyslanectví, ale také svazy Vietnamců v regionu. Vietnamci se v České republice dokázali velmi dobře integrovat do společnosti a stali se její součástí. V rámci výuky na vysoké škole jsem měl možnost vyučovat několik vietnamských studentů a musím konstatovat, že vždy patřili mezi nejnadanější, nejpracovitější a nejšikovnější. I přesto, že jsme nedůvěřivý národ, tak si myslím, že dnes bereme Vietnamce jako součást naší země a oni se u nás cítí doma,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také uvítal vznik svazu Vietnamců v Pardubickém kraji, můžeme být zprostředkovatelem při řadě jednání a navrhl možnost spolupráce a zprostředkování potřebných kontaktů.
  Pardubický kraj již spolupráci s některými vietnamskými provinciemi zvažoval v roce 2009. „Na základě provedené analýzy jednotlivých odborů jsme identifikovali jako možné oblasti hospodářskou spolupráci, oblast životního prostředí, zemědělství a venkova, školství a vzdělávání, IT a dopravy. Bohužel z různých důvodů k podpisu memoranda nakonec nedošlo, ale byla ponechána v platnosti možnost neformální spolupráce. Dnešním setkáním se otevírá příležitost na jednání navázat a dovézt do konkrétnější podoby,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostřední, zemědělství a venkova Václav Kroutil, který v roce 2010 v rámci jednání vybrané provincie navštívil.
  Možnost uzavření partnerství byla otevřena i v rámci současné návštěvy. „Problémem řady podobných partnerství je vzdálenost, avšak dovedu si představit, že bychom na základě konkrétních projektů v několika preferovaných oblastech zahájili spolupráci s regionem, který se nachází přibližně 100 kilometrů od Hanoje a svoji rozlohou je velmi podobný našemu kraji. Spolupráce nesmí být jen o výměně delegací, ale musí mít konkrétní výsledky,“ řekl hejtman Martin Netolický, který zmínil připravenost kraje pomoci v případě získávání pracovníků z Vietnamu pro firmy v regionu.
  Vietnamci přicházeli do České republiky zejména v 90. letech. Během působení ministra vnitra Ivana Langera vláda pozastavila vydávání víz a následně počet Vietnamců mírně klesal, současný stav se pohybuje kolem 57 000 osob. V Pardubickém kraji žije přibližně 13 000 cizinců, z čehož Vietnamci tvoří přibližně 14% (cca 1800 osob).

  Studenti učí studenty

  Pardubický podnikatelský inkubátor zahájil svoji činnost teprve nedávno a již hledá možné zajímavé projekty. S jedním z nich seznámil hejtmana Martina Netolického a ředitele P-PINKu Richarda Červenku student medicíny Václav Kotyza, který je mimo jiné držitelem zlaté medaile ze soutěže vědeckých talentů v Pekingu. Po představení a dopracování projektu budou následovat vstupní konzultace s mentory inkubátoru o případném zařazení a podpoře.
  „Podnikatelský inkubátor je sice na začátku svého působení, ale již nyní se snaží do svých řad získávat velmi zajímavé projekty, mezi které patří záměr na vytvoření kurzů pro zájemce o studium medicíny, které by lektorovali jak doktorandi lékařských fakult, tak samotní medici. Protože oni nejlépe vědí, jaké znalosti a způsob přípravy jsou k přijímacím zkouškám potřebné. Jedná se tak v zásadě o vyučování studentů studenty, což může být ve výsledku velmi efektivní,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Garantem projektu je navíc Václav Kotyza, který absolventem letohradského gymnázia a před několika lety získal zlatou medaili ze soutěže vědeckých talentů v Pekingu a zúčastnil se prestižní mezinárodní soutěže INTEL ISEF v Los Angeles. Dlouhodobě se v rámci svých činností zabýval například vývojem léčebných vlivů glukózy na zastavení šíření infekcí a hojení vředů u diabetiků,“ uvedl hejtman Netolický.
  P-PINK
  Cílem Pardubického podnikatelského inkubátoru je především pomoc začínajícím podnikatelům s rozvojem jejich myšlenek, administrativní či legislativní pomoc. Pardubický kraj se zavázal podporovat P-PINK částkou 1,5 milionu korun ročně.
  Co P-PINK nabízí?
  Nápad - Pomoc s vytvořením podnikatelského plánu a obchodního modelu, vyřizováním živnostenského oprávnění, založením firmy. Právní, daňové a účetní poradenství. Dotační výzvy.
  Produkt - Konzultace zaměřené na správné nastartování vývojových a obchodních aktivit. Od nápadu k funkčnímu prototypu, prvním platícím zákazníkům až po mezinárodní distribuční kanály
  Zázemí - Coworking, pronájem kanceláří a reprezentativních prostorů pro jednání a eventy, virtuální asistence a administrativní podpora v historickém centru Pardubic.
  Růst a expanzi - Pomoc se získáváním nových zákazníků a hledáním příležitostí pro další rozvoj. Interaktivní workshopy. Odborné semináře. Setkání majitelů úspěšných firem, investorů, startupů a partnerů P-PINK