Českotřebovský deník 143/2018 (14/5)
Dopravní masakr na Tyršově náměstí

Automobilisté projíždějící zejména po hlavní komunikaci měli při průjezdu Tyršovým náměstím problémy, vyhnout se protijedoucím kamionům na rozestavěné komunikaci nebylo vždy jednoduché, tvořily se fronty. To ovšem doprovází každou dopravní stavbu na frekventované komunikaci. Pokud taková stavba  rychle pokračuje, je vše odpuštěno, jedná se prostě o proces, který povede ke zlepšení.  Na druhé straně si procházející chodci mohou ukroutit hlavu nad tím, že se opět zasahuje do nedávno draze pořízeného "záhonu" podél chodníku a řada rostlin a úprav vezme za své. Kocourkov. To se nemohlo s dalšími úpravy úpravami "záhonu" počkat až budou všechny potřebné práce kolem silnice dokončeny a nevyhazovat zbytečně peníze ?  Pořízení "záhonu" přišlo město na 154 tisíc korun. Kolik budou stát další následné úpravy a kdo je zaplatí?  (mm)

Kdy bude mít Česká Třebová nový územní plán?

Pořízení nové územně plánovací dokumenty  není jednoduchá záležitost. Má svoje stanovené postupy, které vyžadují čas, nelze je obcházet. Nový územní plán města také stojí dost peněz. V tomto případě můžeme  být klidní, na pořízení nového územního plánu získala Česká Třebová významnou dotaci.  Více ve zvláštním článku ZDE
Děti z MŠ U Stadionu pomáhaly dětem z dětského domova v Dolní Čermné

Počátkem letošního roku se děti ze třídy Berušek z mateřské školy U Stadionu v rámci tématu „Rodina“ a také „Tříkrálová sbírka“, zapojili společně s paními učitelkami do sbírky hraček, které by byly ochotné darovat dětem z dětského domova v Dolní Čermné. (Tuto pomoc jsme již jednou, asi před dvěma roky také zorganizovali).  Letos se do sbírky aktivně zapojili i rodiče a sešlo se spoustu krásných hraček, knížek a nejrůznějších kreativních a výtvarných pomůcek.  Poté co rodiče projevili zájem pomáhat, byla sbírka časově prodloužena.  Paní ředitelka MŠ neváhala a zavolala paní ředitelce do dětského domova, aby zjistila, co by si děti přály, nebo jaké vybavení by v domově potřebovaly. Po domluvě s paní ředitelkou jsme v MŠ uspořádali sbírku oblečení pro tyto děti, která byla také velmi vydařená. Po ukončení sbírky paní ředitelka odvezla všechny potřebné věci a dárky do dětského domova v Dolní Čermné. Odměnou všem zúčastněným v této sbírce, byl krásný děkovný dopis od paní ředitelky z dětského domova. I my za MŠ ještě jednou všem děkujeme. 
Jsme velice rádi, že jsme mohli pomoci dětem, které skutečně pomoc potřebují a zároveň, že jsme „naše“ děti zapojily do projektu podporující sociální vnímání a solidaritu k ostatním.   Za MŠ U Stadionu Česká Třebová Bc. Radka Vávrová
Bleší trhy "U malířů" na Splavě  budou 25. - 26. května 

Ve dnech 25. - 26. 5.2018 (pátek a sobota)
 
v pátek        od 9:00 - 17:00 hodin
v sobotu      od 9:00 - 15:00 hodin
 
ulice Na Splavě,
v areálu firmy Malířství a Natěračství Kohoutek
12. bleší trh „U malířů“.
Opět bude možnost navštívit místo,
kde nepotřebné věci jednoho člověka
se můžou stát pokladem pro druhého. 
 
Přijďte si nakoupit, vyměnit a nebo nabídnout
starožitnosti, keramiku, sklo, pohlednice, hračky,
ale i  obrazy, knihy a mnoho dalšího.
 
Těšíme se na Vás. 
 
Kontaktní osoba: Pavel Kohoutek tel. 603 503 421.

Vydry likvidují ryby ve Třebovce i jejich přítocích

Nedávná otrava ryb na Třebovce v úseku Zámostí - Podhorka  obrátila pozornost mnohých lidí na život v Třebovce i jejich přítocích.  V době, kdy jsou odpadní vody svedeny kanalizačním systémem do čistírny odpadních vod, by měla být Třebovka vhodným biotopem pro řadu druhů ryb, pokud by nebyly likvidovány jednak malým letním průtokem vody nebo predátory.  Při vysokých letních teplotách se voda zahřívá a klesá množství  rozpuštěného kyslíků, což mnohým druhům ryb nevyhovuje. Navíc se na březích Třebovky a také jejich přítoků, kde je celoroční průtok vody, usadila vydra říční, která systematicky likviduje  ryby, jen co dorostou do dospělosti.  Díky vydře nejsou nakonec ryby ve větším množství ani v javoreckém parkovém rybníčku a dokonce také v umělém rybníčku postaveném přímo v areálu vodárny v sousedství Vrbovky na Kozlovské ulici. Zde zmizely především všechny červené ryby. Vydra je predátor a to chráněný druh. U mnohých ryb není možní ani přirozená obměna, tedy není umožněno, aby došlo k vytření ryb. rybáři mohou ve své líhni odchovat především pstruhovou násadu, ale i tak jejich práce často marná, ryby nemají šanci dožít do dospělosti. Proto je tok Třebovky na ryby velmi chudý. Podobně tomu ale je ovšem i na jiných obdobných tocích, např. na řece Loučné na Litomyšlsku. Zarybnit vodní toky v našem okolí je tedy pro rybáře nadlidský úkol. Vydra je chráněná a těžko ji někdo vyžene. Díky tomu se situace na vodních tocích rok od roku spíše zhoršuje. A přijde-li do toho nějaká katastrofa, tedy otrava ryb z vnějšího zdroje, je to pak ještě horší. (mm)
 
CYKLO GLACENSIS 2018

Region Orlicko – Třebovsko připravuje na dny 18. a 19. května ve spolupráci se Sdružením obcí Orlicko, městy Lanškroun, Choceň, Vysoké Mýto a Náchod, obcí Bačetín, DSO Regionem Orlické hory a s okresem kladským 17. ročník mezinárodní cyklistické akce Cyklo Glacensis 2018. Tato akce zahajuje cykloturistickou sezónu v česko-polském příhraničí a koná se s finanční podporou zúčastněných regionů, Pardubického a Královéhradeckého kraje.  
CYKLO GLACENSIS se opakovaně koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka. „Ze sedla kola člověk krajinu pozná skutečně fyzicky, je to rozdíl, proti jízdě autem a navíc společně prožitá cesta lidi sbližuje. Zdravím všechny účastníky a přeji dobrou formu do kopců i pěkné počasí,“ vzkázal Roman Línek, který každoročně akci finančně podporuje.
Akce se zúčastní 18 týmů startujících v pátek 18. 5. 2018 z deseti českých a osmi polských měst příhraničních regionů. Z českých měst vyjedou týmy z Ústí nad Orlicí, České Třebové, Brandýsa nad Orlicí, Chocně, Žamberka, Králík, Lanškrouna, Vysokého Mýta, Náchoda a Bačetína. V každém týmu pojede více než deset cyklistů a po různých trasách dojedou do cíle symbolicky v blízkosti česko-polské hranice, cíl je v letošním roce v polském Zielenieci v resortu Absolwent. Každý účastník získá na památku tričko a štítek na kolo s logem Cyklo Glacensis 2018. V letošním roce jsou nově cedulky opatřeny reflexním prvkem pro lepší viditelnost cyklisty v silničním provozu.
Akci od prvního ročníku podporuje také Královéhradecký kraj. „Rozvoj cyklistiky patří mezi priority Královéhradeckého kraje, protože zvyšuje jeho konkurenceschopnost v oblasti cestovního ruchu. Ten se na tvorbě HDP v kraji podílí čtyřmi procenty. Kraj proto podporuje budování dálkových cyklotras,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.
Účastníky Cyklo Glacensis přijede do Zieleniece podpořit také první náměstek Královéhradeckého kraje. „Královéhradecký kraj financuje provoz cyklobusů částkou okolo tří milionů korun ročně. Tímto způsobem dokážeme krásy Českého ráje, Kladského pomezí, Orlických hor i Krkonoš přiblížit prakticky všem občanům. Já sám nejraději vyrážím do skalních měst Broumovského výběžku,“ prozradil první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy.
V cíli v horském středisku Absolwent je očekáváno až 250 cyklistů. Od 19 hodin je polskými partnery připraven kulturní a společenský program. Ubytování a stravování je zajištěno v okolních ubytovacích zařízeních. Každý cyklista se účastní na vlastním kole a na vlastní zodpovědnost. Návrat je individuální v průběhu soboty – neděle. Pořadatel a organizátor Region Orlicko-Třebovsko srdečně zve.
Laureátem Kocianovy houslové soutěže je desetiletý Emrik Reverman

Ústí nad Orlicí – O víkendu skončil v Ústí nad Orlicí jubilejní šedesátý ročník Kocianovy houslové soutěže. Ta je pořádána od roku 1959 a je spojená se jménem ústeckého rodáka Mistra Jaroslava Kociana. Laureátem letošního ročníku se stal desetiletý kanadský houslista Emrik Reverman.
Letos se Kocianovy houslové soutěže zúčastnilo více než pět desítek mladých hudebníků ze všech koutů České republiky, ale například i z Černé Hory, Slovenska, Mongolska, Srbska, Číny, USA nebo Kanady. Houslisté zařazeni do čtyř věkových kategorií do deseti, dvanácti, čtrnácti a šestnácti let, byli hodnoceni odbornou porotou, které museli zahrát povinnou skladbu a svůj volný program, vše v celkové délce do 8 minut. Laureátem jubilejního ročníku se stal desetiletý Emrik Reverman z Kanady, a je tak jedním ze čtyř historicky nejmladších laureátů. Čeští zástupci získali tři první, jedno druhé a tři třetí místa.
Kocianova houslová soutěž svou vysokou úrovní a dlouholetým trváním patří mezi unikátní kulturní akce nejen v našem kraji, ale i v celé republice a Evropě,“ uvedl radní pro školství Bohumil Bernášek, který přijel do Ústí nad Orlicí na zahajovací koncert. „Všem soutěžícím přeji úspěšnou uměleckou kariéru a hezké vzpomínky na Ústí nad Orlicí,“ dodal radní Bernášek.
Kocianova houslová soutěž je od roku 2005 základní součástí obnoveného hudebního festivalu Kocianovo Ústí. Vyhlašovatelem soutěže je město Ústí nad Orlicí. Patronem soutěže je světoznámý houslový virtuóz Pavel Šporcl. Kocianova houslová soutěž je také zařazena v dokumentu Tvář Pardubického kraje jako jedna z nejvýznamnějších událostí regionu.
Podrobné výsledky soutěže a další informace naleznete zde.
 
Běh pro  Paměť národa - 9. června (nejen) v Hradci Králové

Třetí ročník Běhu pro Paměť národa se poprvé koná na více místech: kromě Prahy také v Plzni, Olomouci, Hradci Králové a Třebíči. Tam běh organizují studenti místního gymnázia, jinak akci organizují pobočky Paměti národa v Plzni, na Střední Moravě a ve Východních Čechách.
Na všech místech se běží ve stejný den – v sobotu, 9. června – a s téměř stejným programem. Hradci Králové se běh koná v městských lesích u rybníku Biřička. V 9.30 startuje běh na 5 a 10 km (obě trasy jsou měřené profesionální časomírou). Ve 13.00 je připravena kilometr a půl dlouhá trasa „během či chůzí“ - pro ty, kteří neběhají nebo s sebou mají třeba kočárek či babičku s dědou. Jsou připraveny i speciální dětské trasy a další program: taneční pro děti i dospělé s vítězkou StarDance Veronikou Lálovou, koncert, dětská sportovně-dovedností stanoviště, ukázky netradičních sportů, street workoutová exhibice, odpočinková zóna, dobré jídlo a pití i prezentace Paměti národa a další.
Všichni, kteří se k běhu připojí a zaplatí startovné, přispějí na další rozšiřování Paměti národa. Je to nejrozsáhlejší veřejně dostupná pamětnická sbírka v Evropě, kterou spravuje nezisková organizace Post Bellum společně s Ústavem pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem. Při registraci na webu běhu (www.behpropametnaroda.cz) mohou běžci zvolit výši startovného, tedy rozsah svého příspěvku: od 400 do 1200 Kč. Podle toho, na kolik minut kompletně zpracovaného příběhu chtějí přispět (do částky je započítáno několikahodinové natáčení pamětníka, skenování fotografií či dokumentů, přepis jeho vyprávění, překlad do angličtiny, editace textu).
Letos nově mohou fanoušci Paměti národa vyrazit na trať i „kdekoli!“. „Mohou se k nám připojit i fanoušci, kteří žijí v cizině nebo ti, co to mají do zapojených měst moc daleko. Asi je to dobrá možnost i pro běžce – samotáře, kteří nevyhledávají větší akce. Mohou se normálně přes web zaregistrovat, dostanou od nás e-mailem startovní číslo a vyběhnout mohou ve stejný čas jako my opravdu odkudkoli,“ popisuje Jakub Pánek, produkční ze společnosti Post Bellum.
Loni se na start v Praze postavilo více než 1160 běžců a vybralo se 364 600 Kč. Lidé z pořádajícího Post Bellum letos doufají v pokoření čísla 3000.
ZACHRAŇTE KATEŘINU!   Pátek 25. května 2018

Velká dobrodružně poznávací hra pro všechny generace jako součást akce „Noc kostelů“ v České Třebové
V sázce je život! Píše se rok 310 a císaři Maximinovi v Alexandrii se nechce podvolit krásná Kateřina. Kateřině Alexandrijské hrozí soud a poprava. Pomozte ji zachránit! 
Domluvte se mezi sebou a vytvořte týmy v počtu 2-5, ve věku od 1 do 100 let.
Přijďte na start od 17:00 na kteroukoliv z těchto adres:
-       Klácelova 1 (ŘKC)
-       Riegrova 283 (ČCE)
-       Smetanova 1450 (CASD)
-       Mlýnská 900 (CČSH)
-       Tykačova 1183 (CB)
Tam dostanete herní plán a herní průkaz. Dozvíte se pravidla hry a první úkol. Splněním úkolů získáte indicie, které vás navedou tak, abyste mohli ZACHRÁNIT KATEŘINU. Počítejte s tím, že se budete pohybovat po městě, a že vám soutěžní část hry zabere aspoň 2 hodiny.  Pokud byste to nestihli, nezvládli, tak Kateřině nepomůžete, ale i tak přijďte na závěrečné finále ve 20:00 v parku na Zámostí.  Uvidíme, jak soud dopadne…  Pro úspěšné týmy stolní desková hra „Zachraňte Kateřinu!“