Českotřebovský deník 187/2018 (26/6)
Regionova v krajských barvách představena v České Třebové

Českotřebovské nádraží patřilo v pondělí dopoledne kromě běžného ruchu, který na tomto železničním uzlu panuje, také slavnostnímu odhalení nového barevného vzhledu vozidel Regionova v barvách Pardubického kraje. České dráhy tak společně s krajem upraví 14 motorových jednotek, které budou obsluhovat regionální tratě.  
„Dlouhodobě na besedách se studenty, ale i občany narážím na to, že přesně nevědí, co pro ně kraje zajišťují. Odění vlaků Regionova do našich krajských barev je jednou z možností, jak ukázat, že regionální železniční, ale i autobusová doprava je zajišťována právě krajem. Postupně v rámci stávající smlouvy s Českými drahami takto upravíme 14 vozidel. Zároveň chceme, aby dopravce pro příští období, ať už jím bude kdokoliv, zajistil obdobné barevné provedení také na ostatních vozidlech, která brázdí náš region,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Celkové náklady na změnu vizuálu jednoho vozidla činí 200 tisíc korun s tím, že Pardubický kraj přispěl dopravci částkou 60 tisíc korun. Laky vozidel se průběžně obnovují, a proto jsme využili tento moment pro změnu jejich vzhledu tak, jak to činí i jiné kraje,“ sdělil hejtman Netolický.
 
Legiovlak v České Třebové do konce června

Legiovlak, který parkuje několik dnů v České Třebové, představuje naši vojenskou historii široké veřejnosti. „V roce, kdy si připomínáme 100. výročí vzniku naší republiky a konec jedné z nejstrašnějších válek všech dob, je návštěva Legiovlaku ideální příležitostí, jak si tyto významné události připomenout. Souprava historických vagonů, která vznikla za podpory Ministerstva obrany ČR a mnoha dalších institucí, projede do roku 2020 celou Českou republiku a Slovensko. V současnosti se Legiovlak skládá ze 13 zrekonstruovaných vagonů, jakými se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918–1920. Připomíná, že vznik Československé republiky stál na životech a odvaze legionářů, kteří s myšlenkou samostatného státu Čechů a Slováku bojovali prakticky po celém světě a na všech bojištích první světové války.Legiovlak má tu výhodu, že za ním nemusíte nikam cestovat a přijede až do vašeho města,“ říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100. Expozice Legiovlaku bude po oba dny přístupná zcela zdarma od 9:00 do 19:00. Komentované prohlídky s průvodcem začínají hned ráno a opakují se v pravidelných hodinových intervalech. Každý návštěvník Legiovlaku může na místě zjistit, jestli měl legionáře mezi svými předky. Posádka v Plukovní prodejně dokáže hledat konkrétní osoby v databázi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, dokumenty, vzpomínky i hmotné předměty z pozůstalostí. Od výjezdu Legiovlaku v roce 2015 se takto podařilo doplnit na 5 000 karet legionářů.  VÍCE ZDE

Zprávy z Letohradu

Také červnové jednání zastupitelů v Letohradu bylo důležité a přineslo některá usnesení, která stojí za to zmínit. Zajímavé je např. to, že  Město Letohrad pořizuje z jednání zastupitelstva  videozáznam veřejně přístupný na webové stránce města.  Také v Letohradu schválili  pro Pardubický kraj, jako správce  silnice III. třídy do Kunčice investiční dotaci 2 miliony korun (podobně jako v České Třebové), neboť nebylo ani ve výhledu  reálné, aby že se touto investiční akcí bude kraj zabývat.  Díky dotaci  je zajištěno, že minimálně stejnou částku přidá také Pardubický kraj a silnici zrekonstruuje nejpozději do  30.11. 2019. Péče o sport patří mezi jedny z důležitých úkolů zajišťovaných obcemi. Plán rozvoje sportu v obci ukládá zákon. Povinností krajů, obcí a měst je zpracovat výhled rozvoje sportu spravovaného území do 30. 6. 2018. Strategický dokument nazvaný Plán rozvoje sportu města Letohrad zastupitelé schválili, podobně jako v České Třebové a dalších městech o obcích.  Plán rozvoje sportu na 7 let schválilo také zastupitelstvo Pardubického kraje.
 
Myslivci v Letohradu postaví novou střelnici
Myslivecké sdružení Lukavice-Letohrad obdrží od města investiční příspěvek ve výši 400 tisíc korun na výstavbu nové střelnice. Pouhé přemístění střelnice, vyvolané výstavbou bydlení nad Bažantnicí, jak původně plánovali, jim neumožňuje současná legislativa. Myslivci museli zadat zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nové střelnice, rozpočet se vyšplhal na více než dva miliony korun. Finanční prostředky sdružení získá od sponzorů a z vlastních zdrojů, uvažují i o úvěru, který by spláceli z budoucího provozu střelnice.
 
Závod OEZ ze skupiny Siemens daruje městu 3,5 milionu 
Darovací smlouvy na sociální, vzdělávací a kulturní projekty v hodnotě 3,5 milionu korun v pátek 22. června na radnici slavnostně podepsali generální ředitel společnosti OEZ  Roman Schiffer, finanční ředitel OEZ  Franz Girschick a starosta města Petr Fiala.
Dary společnosti OEZ podpoří tyto organizace a projekty:
·         Dům s pečovatelskou službou Letohrad, vybudování spojovací lávky; 1 100 000 Kč.
·         Podpora letohradského hospice; 250 000 Kč.
·         Pořízení vzdělávacích publikací a rozvoj akcí pro veřejnost, knihovna Letohrad; 150 000 Kč.
·         Nákup výpočetní techniky a podpora výuky IT, ZŠ Komenského; 200 000 Kč.
·         Nákup výpočetní techniky a podpora výuky IT, ZŠ U Dvora; 200 000 Kč.
·         Příspěvek na nový hasičský vůz letohradskému SDH; 1 000 000 Kč.
·         Příspěvek na organizaci oslav 710. výročí založení města Letohrad; 350 000 Kč.
·         Příspěvek na organizaci Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad, 250 000 Kč.
 
Moravská Třebová souhlasí s výstavou nové nemocnice následné péče

V pondělí odpoledne schválilo Zastupitelstvo Moravské Třebové předběžný návrh darovací smlouvy mezi městem a Pardubickým krajem ohledně převodu pozemku pro výstavbu nové budovy Nemocnice následné péče Moravská Třebová a provedením této stavby na dotčených pozemcích. Zastupitelé schválili návrh 17 hlasy z 18 přítomných, jeden se zdržel. Rada Pardubického kraje již v průběhu května schválila investiční záměr stavby nové centrální budovy nemocnice včetně výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Předpoklad zahájení stavby, která by měla vyjít řádově na 150 milionů korun bez DPH je v podzimních měsících roku 2019 s dokončením koncem roku 2020.
„Sklízíme, co bylo zaseto v divokých 90. letech. Po 24 let zde panuje naprosto nestandardní stav, kdy je provozovatelem zdravotnického zařízení jeden subjekt a vlastníkem druhý. Výstavba nové zdravotnické budovy, která bude odpovídat podmínkám 21. století, je pro nás v současné době jednoznačnou prioritou. Město vnímá nutnost výstavby nové nemocnice, a proto jsme se již před časem předběžně dohodli se starostou na převodu pozemků po bývalé dětské nemocnici. Nyní tomuto procesu dali zelenou i zastupitelé města. Uděláme všechno proto, abychom plnohodnotnou budovu včetně výjezdové stanice záchranné služby postavili za řádově 150 milionů korun bez DPH do konce roku 2020,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Plán Pardubického kraje vnímá pozitivně také starosta Moravské Třebové Miloš Izák. „Pro město je tento plán tím nejlepším, co se mohlo stát. Získáme nové moderní zařízení, na které jsme ve městě dlouho čekali. Je pro nás velmi důležité, že Pardubický kraj vnímá udržení a zkvalitnění zdravotnické péče ve městě jako jednu ze svých priorit. Tento záměr je důkazem stability zdravotnictví v Moravské Třebové,“ řekl starosta Moravské Třebové Miloš Izák, který doplnil, že na příštím jednání zastupitelstva města budou schvalovány konkrétní smlouvy.
Svůj názor v rámci diskuse přidal také bývalý hejtman kraje, současný senátor a radní Moravské Třebové Radko Martínek. „Investice Pardubického kraje do Moravské Třebové je tou největší, kterou cizí subjekt v našem městě realizoval od roku 1989. Nejen naše město, ale i široké okolí získá moderní zařízení. Město vkládá to této stavby jeden z nejlukrativnějších pozemků ve městě, ale získá mnohem a mnohem víc, protože moderní zdravotnictví je základ,“ sdělil Radko Martínek.
Obdobný názor mají také někteří zástupci opozice, mezi které patří také Pavel Dostál z ODS. „Zapomeňme na myšlenky, že město v minulosti za pozemek dalo nějaké peníze a nechalo zbourat starou budovu. Toto je náš vklad k tomu, abychom měli ve městě moderní nemocnici. Je to vklad města za hříchy minulosti,“ uvedl Dostál. Ve stejném duchu reagoval také zastupitel města a předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje Miroslav Jurenka.
 
Plán rozvoje sportu v Pardubickém kraji

Plán rozvoje sportu v Pardubickém kraji mezi lety 2018 – 2025 schválili na svém pondělním jednání krajští radní. Základním cílem dokumentu je zkvalitnit a rozšířit podmínky pro sport, tělovýchovu a volnočasové pohybové aktivity v Pardubickém kraji. Navazuje na státní strategický dokument Koncepce podpory sportu 2016 – 2025 a jeho plnění je tedy vázáno na financování z úrovně rozpočtu České republiky a na fungování sportovních svazů v jednotlivých sportovních odvětvích.
„Po dlouhé době získáváme ucelený materiál, ze kterého budeme mimo jiné vycházet i při rozdělování finančních prostředků z krajského rozpočtu na investiční, ale i neinvestiční účely. Zákon o podpoře sportu ukládá povinnost zpracovat podobnou koncepci i pro nejmenší obce. Zatímco u krajů a velkých měst tomuto rozumím, tak jsem přesvědčen, že v případě malých obcí je zbytečnost zpracovávat další písemné podklady. V obcích se, pokud vůbec, nachází fotbalisté, dobrovolní hasiči, jedno fotbalové a jedno víceúčelové hřiště,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Starostové tak budou atakováni různými poradenskými firmami, které jim nabídnou zpracování studie za různých finančních podmínek. Navíc děláme všechno proto, abychom starosty otrávili další administrativní zátěží. Ve skutečnosti to znamená, že v našem kraji bude 453 koncepčních materiálů a v celé republice 6500,“ řekl hejtman Netolický.
Plán rozvoje sportu v Pardubickém kraji pro období 2018 – 2025 je jedním z koncepčních materiálů samosprávy kraje. Při vytváření podmínek pro sport a tělovýchovu v oblasti investičního i materiálně technického zabezpečení navazuje na dosavadní výsledky a odráží sportovní úspěchy z uplynulého období dosažené především dětmi a mládeží. Zároveň vychází ze strategických dokumentů v oblasti sportu, zejména ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a ze státní Koncepce podpory sportu 2016 - 2025.