Českotřebovský deník 204/2018 (14/7)
Streetballový memoriál Mistra Jana Husa takový, jaký ještě nebyl

měna prostředí - hrálo se v areálu zimního stadionu na Skalce a to z důvodu rekonstrukce budovy a areálu gymnáziaDo České Třebové opět přijeli streetballisté z různých koutů České republiky, ale i zahraničí. Díky spolupráci s Česko basketbalovou federací a sekcí trojkového basketbalu byl českotřebovský memoriál  Mistra Jana Husa zařazen do mezinárodní soutěže Cjance 3x3 Tour a tím se turnaj stal také turnajem mezinárodním. K vidění tak v areálu u zimního stadionu  byli velice kvalitní hráči a hráčky. Parkoviště u zimního stadionu se změnilo k nepoznání, vzniklo zde 6 streetballových hřišť s umělým povrchem a také s profesionálním vybavením včetně veškeré potřebné elektroniky.
Zatímco dříve si na Streetballcupu rozhodovali utkání sami hráči a hlásili pak dosažené výsledky, pořadatelům, tak letos vše bylo v rukou profesionálů. Každý zápas rozhodovala dvojice rozhodčích, byla profesionální časomíra  odpočítávající čistý čas utkání. Utkání tak již nemusela začínat a končit ve zcela stejnou dobu, družstva si vybírala také někdy i oddechový čas. I letos byl součástí turnaje Dětský den, také navíc ukázky z nově ve Třebové prezentovaného sportu jiu-jitsu, i letos měl českotřebovský turnaj svůj charitativní rozměr. Letošní velká charitativní akce byla pořádána společně se spolkem Za jeden provaz.
Více ZDE v samostatném článku s fotografiemi
Ústí nad Orlicí má záměr postavit v bývalé Perle parkovací dům

Kapacita současného parkoviště v lokalitě bývalé Perly je 150 až 170 aut a pomáhá tak řešit parkování ve městě. Přes uvedenou skutečnost zpracovalo město architektonickou studii parkovacího domu, který navrženou dispozicí koresponduje se schválenou koncepcí revitalizace území. „Architektonická studie nejprve ověřila možnost výstavby parkovacího domu v návaznosti na autobusové nádraží./řekl starosta Ústí Petr Hájek. "Bohužel se prokázalo, že zde umístění parkovacího domu není téměř možné a ani vhodné. Naopak prostor Perly prokázal vhodnost jak z pohledu dispozice, tak i architektonického vzhledu a ekonomické rozvahy projektu. Parkovací dům je situován za stávající prodejnu Konzumu. Jedná se o třípodlažní železobetonovou konstrukci, opláštěnou transparentním tahokovem s částečně zapuštěným podzemím. Výška objektu je 9,6 m a navržené řešení vytváří 196 parkovacích míst, za předpokladu využití střechy se kapacita zvýší o 26 míst. Propočet nákladů odhaduje cenu za realizaci na 51,5 mil. Kč včetně DPH, což znamená průměrnou cenu v přepočtu na jedno parkovací místo cca 250 tis. Kč,“ dodal starosta Hájek.

Všem přátelům a příznivcům pravěké osady Křivolík

Nejbližší akce na kterou se chystáme je Lughnasad v Nasavrkách. Budeme rádi když se tam spolu potkáme na oslavách počátku sklizně :) více info o akci na http://www.lughnasad.cz/ V Křivolíku se můžeme následně setkat na otevřené srpnové brigádě, která proběhne v sobotu 11.8. od 10:00 do 17:00. A je samozřejmě možné přijet na celý víkend a pátek a neděli využít zázemí osady ať již k práci, relaxu nebo klidně k výletům do okolí. Schermen

Úprava Domova mládeže na stacionář v Ústí nad Orlicí bude zahájena v září

Rada města Ústí nad Orlicí rozhodla o výběru dodavatele stavby nového Stacionáře. Vlastní stavební práce budou zahájeny po podpisu smlouvy v září, termín dokončení je stanoven na srpen příštího roku. Cena za realizaci dosáhne téměř 31 milionů korun. Město na akci získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu v celkové výši 90% způsobilých výdajů. Finanční spoluúčast města Ústí nad Orlicí bude tedy představovat 3,1 mil. Kč. Stávající zařízení se nachází v bývalé rodinné vile v ulici TGM a bylo zřízeno již v roce 1992. Poskytuje služby lidem s mentálním postižením ve věku od 3 do 64 let, převážně z okresu Ústí nad Orlicí. Současný stacionář poskytuje denní a týdenní sociální službu a disponuje celkovou kapacitou 25 míst, z toho je 13 míst v denním stacionáři a 12 míst v týdenním.
Díky dotaci se podaří vyřešit tři problémy zároveň. Za prvé získá Stacionář novou a důstojnou budovu, kapacitně nadčasovou a pro uživatele bezbariérově přístupnou. Za druhé se vyřeší využití několik let opuštěné budovy bývalého domova mládeže  SZŠ a za třetí město ušetří z vlastního rozpočtu nemalé peníze. Do soutěže, vyhlášené na konci loňského roku, se nepřihlásil žádný uchazeč. Opakovaného výběrového řízení se účastnili čtyři uchazeči. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.
 
Ústí nad Orlicí získalo dotaci ze SFDI na nový chodník

V Kerharticích, městské části Ústí nad Orlicí, bude zahájena výstavba nového chodníku podél silnice II/315. Chodník v délce 200 m navazuje na již realizovanou první etapu a výrazně zvýší bezpečnost chodců. „Při cestě k autobusu, do školy či školky nebo do obchodu musí obyvatelé této městské části denně chodit po okraji frekventované silnice druhé třídy a tu jsou zároveň nuceni na nevhodných místech přecházet. Pohyb podél silnice výrazně komplikuje hustý provoz a v zimních měsících sníh. Výstavba nového chodníku představuje výdaje ve výši 1,87 mil. Kč. Dotace představuje 85%, tedy téměř 1,6 milionu korun.
 
Svitavy: sedmý ročník pivních slavností

V sobotu 14. července proběhl na svitavském náměstí již sedmý ročník Pivních slavností, obohacený o výstavu historických vozidel. Pozvání přijalo 18 pivovarů a všechny se zúčastní soutěže o nejlepší pivovar, který vybírali návštěvníci slavností vhozením žetonů do hlasovacího válce svého favorita.  Již od devíti hodin proběhla v dolní části náměstí prezentace historických vozidel a od 11:30 jejich komentovaná prohlídka. Překvapením výstavy byla historická parní stříkačka, která byla předvedena také v provozu. Byla zde ovšem také automobilová stříkačka úplně nová, zabalená jako dárek. a byla slavnostně pokřtěna za účastí starosty Svotav D. Šimka a hejtmana Martina Netolického. Od 11 hodin se uskutečnila autogramiáda Martina Sodomky, zahrál Humpolecký dixieland. V horní části náměstí se konaly slavnosti piva, jejichž součástí byla soutěž ve vaření kotlíkových gulášů (s mezinárodní účastí týmů partnerských měst).  Také další  soutěže: v pojídání bramborových knedlíků, o nejlepší svitavskou bábovku a soutěž „Svitavský nášup“. Vystoupily kapely Hodiny, Megaphone, Znouzectnost...

Posezení seniorů - jubilantů se starostou  - zatím jen v okolních městech

Senioři - jubilanti si pozornost od představitelů města velmi považují. V každém městě to dělají jinak. Zatímco v České Třebové je s jubilantem  domluvena návštěva zástupce vedení města, většinou místostarostky Jaromíry Žáčkové někdy i starosty města Jaroslava Zedníka. Stalo se ovšem i to, že kytici a přání k narozeninám předával třeba také jen úředník nebo třeba i řidič. Jinde je pozornost města řešena pozváním jubilantů (většinou od osmdesátky) na radnici, např. v Ústí nad Orlicí, ve Svitavách, ale také např. v partnerském městě Svitu.  Pro svůj zdravotní stav ovšem nemohou někdy přijít všichni pozvaní (to je nevýhoda), přestože město zabezpečí jejich bezplatnou dopravu. Tak např. tento týden se konalo takové setkání s jubilanty z května a června na svitavské radnici, kde se z 39 pozvaných 12 omluvilo Zde při posezení se starostou  a místostarostou přijali upřímné gratulace k významnému životnímu jubileu a drobné dárky s květinou. Besedovalo se především o připravených projektech a akcích,  také o problémech seniorů  ve městě. 
V České Třebové s podobným námětem pro kontakt se seniory - jubilanty přišla již před dvěma lety na podnět občanů, kterým se současný systém (popřát a odejít) nezamlouval, Koalice pro Českou Třebovou. "Zdálo se nám tehdy, že náš námět padl na úrodnou půdu a že se jej město pokusí realizovat," řekla lídryně Koalice pro Českou Třebovou Mgr. Magda Peterková. "Od té doby se však nic nezměnilo a vše v této oblasti stále pokračuje ve stejném stylu. Zdá se mi to tak, jako by se vedení města bránilo novým pohledům a možnostem. Starší občané  si snahy o kontakt a setkání váží, nechtějí zůstávat jenom v ústraní, velká část z nich se dlouhodobě podílela na tom, co se  ve Třebové vytvořilo a nyní se pak cítí jako nepotřební o které už není zájem," dodala Magda Peterková
  •