Českotřebovský deník 205/2018 (15/7)
Stadion na Skalce se staví - bude ozdobou města

Odtěžením zeminy zmizely navršené tribuny, stadion tím získal příjemnější vzhled. Je rozpracováno oplocení areálu, úpravy podkladové vrstvy pro běžeckou dráhu včetně obrubníků, pracuje se na na dešťové kanalizaci, která umožní rychlé odvodnění atletické dráhy. Na stavbě v současné fázi vidíme především techniku společnosti RYDO. 
Stadion  má výhodnou polohu pro využití českotřebovskými školami, dokončuje se tak k plnému užitku úsilí všech, kteří zde začali budovat stadion (v akci Z) již padesátých letech. Současná etapa  prací v hodnotě 17 mil. Kč je podpořena šestimilionovou dotací MŠMT. Jde o celkovou úpravu stadionu s atletickou dráhou se šesti drahami a sektory pro další atletické disciplíny. Mimo běžecký ovál bude ještě sektor pro skok daleký a trojskok, skok vysoký, hody a vrhy, vodní příkop. Akce bude letos na podzim (v řijnu) dokončena položením umělého tartanového povrchu. Fotbalové hřiště s travnatým povrchem bude zachováno a upraveno. Česká Třebová tak bude mít  nadále tři fotbalová hřiště s travnatým povrchem, chybí hřiště s povrchem umělým, které se do atletického stadionu nehodí.
Celé úsilí o vybudování stadionu na Skalce popisuje samostatný článek ZDE

Současné fotografie z 15. července porovnejme  se snímky z 6. května t.r., kdy práce začínalyNabitá podzimní sezóna sboru Bendl

Jsou prázdniny a kdo by přemýšlel o tom, co bude na podzim.  Mezi ty, kteří o tom mají jasno, patří pěvecký sbor Bendl Česká Třebová. Zatímco o prázdninách pořádá tradiční přátelská setkání zaměřená především na utužování kolektivu, bez kterého by se nedalo v početném souboru pracovat, již nyní vědí, že pravidelné čtvrteční zkoušky budou zahájeny již v druhé polovině srpna.  Již 7. září  již má Bendl v programu první koncert ve Vysokém Mýtě, na kterém budou provedeny společně s Litomyšlským symfonickým orchestrem a a vysokomýtským sborem provedeny operní sbory. Škoda, že tento náročný koncert neuslyšíme také v nás v České Třebové. Na 5. října pak Bendl připravuje samostatný koncert v Semaníně. Ve dnech 11. - 14. října se pak chystá na Slovensko, kde opět připravuje provedení operních sborů a bude se následně připravovat na příjezd italského družebního sboru Il Rifugio z italského města Seregno, pro který Bendl připravil zajímavý program. Společně vystoupí na třech koncertech. 26. října ve Štítech, 27. října v Kozlově a 28. října se českotřebovském Kulturním centru uskuteční slavnostní koncert sborů Bendl a Il Rifugio ke 100. výročí založení samostatného Československa.
 
Soirée francaise v kostele sv. Jakuba

Zveme Vás na francouzsky laděný večer s harfou a mluveným slovem v předvečer pouti sv. Jakuba staršího.  koncert se koná  v sobotu 21. července od 19 hodin.

Účinkují

Anna Rakoto (Francie) - harfa 

Jakub Brdíčko - mluvené slovo.

 
Akce - hra:
Putování za českotřebovskými strašidly bude v pátek 20. července
Městské muzeum Česká Třebová ve spolupráci s DDM Kamarád Česká Třebová a Kulturním centrem Česká Třebová Vás zve na dobrodružnou hru Putování za českotřebovskými strašidly.  
V pátek 20. července 2018 se můžete od 19 do 22 hodin v parku Na Zámostí a jeho okolí setkat s místními strašidly, s jejich pomocí vyřešit pár drobných úkolů a zrušit tak kletbu nad zlým správcem Riedrem. Skupinky hráčů se budou pohybovat samostatně, proto musí být děti v doprovodu rodičů nebo jiné odpovědné osoby. Ke startu se můžete dostavit kdykoliv ve výše uvedené době. V cíli bude děti čekat malá odměna. Hra je vhodná pro děti od 4 let (mladší děti dle uvážení rodičů), startovné činí 40 Kč/dítě (doprovod zdarma). Časová náročnost je cca 45 - 60 minut. Na hru se není nutné předem registrovat. Pořadatel si vyhrazuje právo akci v případě nepříznivého počasí zrušit!
 
Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy Litomyšl 2018

Letní cyklus koncertů inspirací a možnou návštěvu v nedaleké Litomyšli
Koncerty se konají v malém sále Smetanova domu a v kostele Povýše sv. Kříže
V létě není v České Třebové doba vhodná pro vážnou hudbu, proto bychom si měli vážit nabídku, kterou chystají pravidelně v sousední Litomyšli v návaznosti na tradiční operní festival.  Litomyšl žije hudbou i v létě. Letošní program koncertů  je zajímavý. Třeba tím, že zde vystupuje (vlastně pravidelně) českotřebovský Komorní orchestr Jaroslava Kociana s dirigentem Bohuslavem Mimrou a také Janou Mimrovou a v programu najdeme také vystoupení souboru Guarneri Trio Prague, které u nás v Malé scéně 2. června úspěšně zakončilo koncertní sezónu KPH 501.českotřebovským hudebním večerem. Právě vystoupení Komorního orchestru Jaroslava Kociana  ve středu 11. července  bylo napínavé tím, že díky indispozici sólisty - houslového virtuosa Čeňka Pavlíka (hrál v červnu také u nás  ve Třebové) byl program ohrožen, především jeho část - Koncertantní symfonie Es dur pro housle a violu W. A. Mozarta. Naštěstí se koncert konal ve městě plném výborných houslistů a v publiku byl Leoš Čepický  (o dva dny dříve zde vystupoval na úvodním koncertu Setkání přátel komorní hudby). Jednak pomohl (o deset let staršímu) Čeňku Pavlíkovi zajistit potřebné léky a na jeho požádání pak přinesl housle a  sólový houslový part zahrál spolu s violistou Janem Peruškou přímo "z listu". Byl to čin hodný ocenění "fair play", navíc s plnohodnotným výkonem sólisty před Komorním orchestrem Jaroslava Kociana a zaplněným kostelem "Povýšení sv. Kříže v Litomyšli.

Jaký mělo (a ještě má) Setkání přátel komorní hudby v Litomyšli program:

Pondělí 9. 7.–   Letní trio přátel : Ivan KLÁNSKÝ -klavír, Leoš ČEPICKÝ - housle, Michal Kaňka -violoncello
Úterý 10. 7. –   MAGISTRI – flétnový soubor, um. ved. Magdalena TŮMOVÁ
Středa 11. 7. – KOMORNÍ ORCHESTR J. KOCIANA Dirigent Bohuslav MIMRA,
                        sólisté – Čeněk PAVLÍK - housle Jan PĚRUŠKA - viola
Čtvrtek 12.7. – Petr RIES – kontrabas, Miroslav SEKERA - klavír Pátek 13. 7. - Ivan ŠTRAUS – housle,
                        Michaela ŠTRAUSOVÁ - housle Michal KAŇKA – violoncello, Jan PĚRUŠKA – viola,
                        Matouš PĚRUŠKA – housle, Miroslav SEKERA – klavír Kristina VOCETKOVÁ –violoncello, 
Sobota 14. 7. - GUARNERI TRIO PRAGUE Čeněk PAVLÍK – housle, Marek JERIE - violoncello Ivan KLÁNSKÝ - klavír Neděle 15. 7. - Natalie SCHWAMOVÁ - klavír
Pondělí 16. 7. - Matouš PĚRUŠKA – housle, Kristina VOCETKOVÁ - vcl
Úterý 17. 7.  -   ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ
Středa 18. 7. -   HU- HU večer (Humor v hudbě)

Kdo je pořadatelem této akce: Česká hudební společnost – Spolek přátel krásných umění ve spolupráci se ZUŠ Litomyšl a Smetanovým domem v Litomyšli a s podporou: Město Litomyšl, Nadační fond AVAST, Ministerstvo kultury ČR, Newtech s.r.o., Nadace ČHF, Pardubický kraj
   •