Českotřebovský deník 210/2018 (20/7)
Letní koncert
v Javorce 19. července:
hrála skupiny Do větru
Počasí se tento čtvrtek 19/8 pro koncert vylepšilo, proti středě byl pěkný letní den a tak Javorkou opět zněla muzika v provedení sympatické česko-moravskotřebovské skupiny Do větru.
Hlasitost produkce byla tentokrát trochu větší, zejména duněly basy, takže úplně pro každého to nebylo. Výkon skupiny posluchači posuzovali také podle  muzikální zpěvačky, která dokázala dobře zpívat i udržovat náladu.  V sobotu nyní můžeme vyrazit na fotbalový stadion, kde bude Jazzrockový festival a bude se hrát opět dlouho do noci. I zde bude nálada výborná a také špičkoví muzikanti.

Cirkus JO JOO pod Peklákem

Ukazuje nám všem, jak se má dělat pořádná propagace,  aby každý o několikadenním působení cirkusu ve Třebové věděl. Už dlouho jsme zde cirkus neměli, nyní se ukázalo, že pod Peklákem je pro takovou štaci docela dobré místo.

Silnice na Zacharovec bude měsíc uzavřena

Pro toto období od 23.7. do 24.8. byl připraven výlukový jízdní řád pro autobusovou linku 700932 Česká Třebová - Přívrat - Řetová - Sloupnice - Vysoké Mýto. Jeho novou podobu ve formátu pdf najdete ZDE. Podle nového výlukového jízdního řádu jede ze Třebové do Řetové jen k zastávce Kampelička 6 ze 14 spojů mimo Přívrat  přes Dlouhou Třebovou. Pro občany z Přívratu je nejbližší zastávkou těchto 6 spojů linky zastávka na Zacharovci - odb. Dlouhá Třebová odkud je do Přívratu pěšky 2,5 km. Podobě v obráceném směru je takto vedeno 5 spojů.  Dále uvedené obrázky se pro kliknutí zvětší

Českotřebovák Jiří Fišer navržen na udělení státního vyznamenání
Pan Jiří Fišer je pravděpodobně poslední žijící člověk vězněný v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim Březinka, na kterém dělal osobně své morbidní pokusy doktor Mengele. Jeho otce zavraždili nacisti ještě před začátkem holocaustu a jeho matka šla dobrovolně do plynové komory. Pan Jiří Fišer se narodil společně se svým jednovaječným dvojčetem Josefem 7.1.1936 v červeňáku v České Třebové. Zde rodina žila až do války. Protože bratři přišli během války o rodiče, žili po válce v Nesovicích u svého strýce. V současné době žije pan Jiří Fišer v Mohelnici a na Českou Třebovou velice rád vzpomíná a navštěvuje ji. Jeho bratr Josef zemřel v roce 2011. Ve svém volném čase pan Jiří Fišer přednáší pro školy a veřejnost o životě v koncentračních táborech a o pochybných výzkumech Dr. Mengele. Přednášku měl také minulý rok v českotřebovském muzeu a v současné době se připravuje přednáška na gymnáziu. Právě za jeho velice hodnotnou přednáškovou činnost jsem ho Vladimír Hampl, který studuje osudy Českotřebováků odvlečených do koncentráků a těch, kteří se zapojili do protifašistického odboje, navrhl prezidentovi republiky na státní vyznamenání.  Více najdete v dalším textu ZDE
 
Taneční škola Knířovi informuje – srpen 2018

7. 9. 2018 začínají Základní taneční pro mládež v Restauraci Pod Skalkou.
Taneční večery pro páry („dospělácké“ taneční) – začátečníky i pokročilé zahajujeme 22. 9. 2018.
Přejeme všem našim příznivcům příjemné prázdniny. 
Poskytujeme individuální výuku tance dle Vašich přání. Zároveň Vám nabízíme taneční obuv. Těšíme se na Vás.
Aktuální informace a podrobnosti k akcím se dozvíte na www.knirovi.cz nebo telefonu 606 223 070.
 
Kraj rozšíří možnosti užívat časové jízdenky

možnost rozšíření časových jízdenek na autobusovou dopravu byla hlavním tématem jednání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a náměstka pro oblast dopravy Michala Kortyše s generálním ředitelem společnosti Arriva Danielem Adamkou. V současné době mohou cestující v regionu zakoupit maximálně tříměsíční časovou jízdenku. Kraj však uvažuje o rozšíření na půlroční až roční jízdenky, což by bylo výhodné především pro pravidelné cestující.
 „Naší dlouhodobou snahou je zatraktivnit veřejnou dopravu a zpřístupnit jí všem skupinám obyvatel. Jednou z možností je rozšíření časových síťových karet z tří měsíců na půl roku až rok. Pro cestující by se tak zlevnilo cestování napříč naším krajem v rámci jedné cesty, což je výhodné nejen pro pravidelně dojíždějící studenty či pracující, ale také například pro seniory, kterým by se mohlo ještě více otevřít cestování a poznávání našeho regionu, což může mít pozitivní vliv také na cestovní ruch,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Michala Kortyše by tato myšlenka měla mimo jiné ulehčit přetížené silniční síti. „Řada lidí považuje za jedinou možnost cestování po našem kraji silniční dopravu, ale silnice první třídy jsou přeplněné. Proto chceme pracovat na tom, abychom nabídli co nejlepší podmínky především pro pravidelné cestující. Prozatím budeme pracovat na modelu, který by mohl být platný od 1. ledna 2019,“ řekl náměstek hejtmana Michal Kortyš.
V rámci karty IREDO je možné v současné době zakoupit časové jízdenky s platností 7, 30 nebo 90 dnů. Ty lze pořídit výhradně na bezkontaktní čipovou kartu IREDO nebo In Kartu Českých drah s aplikací IREDO. Nabízeny jsou rovněž jednodenní jízdenky platné pro celou síť IREDO sloužící k cestování jednotlivců nebo malých skupin cestujících (2 dospělí a až 3 děti do 15 let nebo až 4 dospělí). Mimo jízdenek pro dospělé lze zakoupit zlevněné jízdenky pro děti, žáky a studenty, důchodce (při vlastnictví bezkontaktní čipové karty IREDO mají osoby nad 70 let slevu 50 %) a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.
 
Přípravy krajských investic nespí ani v letních měsících

O harmonogramu zásadních investic a přípravě rozpočtu na rok 2019 jednali ve čtvrtek odpoledne hejtman Martin Netolický s 1. náměstkem Romanem Línkem. Mezi tématy jednání byly nejen důležité dopravní stavby, ale také investice ve zdravotnictví se zaměřením na vybudování centrálních příjmů a stavbu nové nemocnice v Moravské Třebové či záležitosti ve školství a kultuře.
„Letní měsíce se snažíme využívat k plánování investiční činnosti ve vazbě na rozpočet pro rok následující. V současné době máme v různé podobě rozpracovanosti téměř 150 projektů z evropských fondů za 5,7 miliardy a celou řadu vlastních investic ve všech oblastech od dopravy po zdravotnictví. Mezi zásadní patří samozřejmě budování centrálních příjmů v Ústí nad Orlicí a Pardubicích, výstavba nemocnice v Moravské Třebové, investice na pardubickém zámku, výstavba výjezdové stanice ZZS ve Vysokém Mýtě či aktivity spojené s Winternitzovými mlýny. Nadále počítáme s investicí do provozní budovy na tvrzi Bouda, kde došlo ke zdržení, ne však na naší straně. Zároveň chceme rozběhnout přípravu převodu Boudy pod Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, což by mělo pomoci především provozní stránce objektu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který zároveň upozornil, že kraj stejně jako v minulosti připravuje projekty i nad rámec dostupných finančních prostředků. „V minulosti se nám osvědčilo připravit projekty do zásobníku akcí. To nám umožňuje v případě problémů pružně reagovat a neztrácet další drahocenný čas,“ sdělil hejtman Netolický.
Jedním z témat jednání byl také postup výkupu pozemků pod silnicemi, které kraj plánuje zmodernizovat. „Bohužel majetkoprávní vypořádání se často vlečou nepřiměřeně dlouho. V rámci silničních projektů se jedná o tisíce smluv s vlastníky pozemků, což samozřejmě vyžaduje nemalé úsilí a čas, a proto jsme v letošním roce personálně posílili, abychom zajistili, že vše bude řešeno co nejrychleji. Cílem je, abychom na naše silnice mohli vyčerpat všechny finance, které můžeme čerpat z rozvojových fondů EU“ sdělil 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má investice, majetek a kulturu ve své gesci.
Ten také navrhl nový systém sledování a řízení investic kraje. Systém počítá mimo jiné například i s tím, že každé čtvrtletí radní Pardubického kraje spolu s vedoucími odborů proberou na svém zasedání po sektorech i jmenovitě všechny běžící i připravované investice. Podle aktuálního vývoje na nich rozhodnou o dopadech do rozpočtu či časových změnách. „Nejedná se o jednoduchý úkol. Kraj je největší realitní vlastník v území, spravuje nemovitý majetek v hodnotě přes 25 mld. korun a téměř 3.200 km silnic. Na tomto majetku dnes realizujeme či připravujeme 211 investičních akcí v celkové výši 9,6 mld. korun,“ shrnul Línek.
 
Kraj do tří až čtyř let opustí i Zámek Bystré

Zástupci samosprávy Pardubického kraje tento týden na zámku Bystré zahájili jednání o dalším využití této památky, kterou má kraj ve svém majetku. V současné době ji kraj využívá pro své sociální zařízení Domov na zámku Bystré. V rámci transformace sociálních služeb ale budou klienti v příštích letech využívat sociálních služeb v jiných, moderních objektech a zámek opustí. V areálu zůstane pro sociální služby pouze jeden modernizovaný objekt.
„Je to stejná situace jako s hradem Rychmburk,“ říká 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má na starosti majetek Pardubického kraje. „Tady máme jen o trochu více času, předpokládáme, že v roce 2021 bude na zámku posledních 8 klientů, jejichž umístění budeme řešit. Zároveň ale nechceme zámek a celý areál jen tak opustit. Je to památka, která leží v nádherné krajině, má návaznost na další turistické cíle a také má nezanedbatelný společenský význam pro obec a místní občany.“
Domov na zámku Bystré poskytuje pobytové, terénní a ambulantní sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. „Spolu s vedením domova se společně snažíme vzdálit od formy bývalých ústavních zařízení,“ vysvětluje radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. „V chráněném bydlení už je nyní 15 klientů z Bystrého, dalších 19 lidí žije v nájemních bytech s podporou samostatného bydlení. Do sociálně terapeutických dílen dochází 15 lidí, kteří tu nacházejí uplatnění. Snažíme se, aby se život lidí s mentálním postižením přiblížil běžnému způsobu života,“ dodává Šotola.
Zástupci kraje proto rozhodli o ustavení pracovní skupiny pro další využití zámku Bystré. „Pozveme zástupce místní samosprávy, mikroregionu Poličsko, privátního sektoru i památkářů. Uvažujeme také podobně jako u Rychmburku o využití nápadů studentů architektury pod odborným vedením jejich profesorů na ČVUT. V případě Rychmburku už máme první výstupy, které budeme chtít veřejně prezentovat,“ uvádí Roman Línek.