Českotřebovský deník 214/2018 (24/7)
Podporujte náš evropský projekt v elektronickém hlasování! 

na facebookovém účtu Zastoupení Evropské komise v ČR můžete od dnešního odpoledne najít veškeré soutěžní projekty v soutěži "Náš evropský projekt". Od 23. 7. 2018 do 11. 8. 2018 probíhá veřejné hlasování, ve kterém lidé rozhodnou o vítězích soutěže. Zde zasíláme odkaz na album soutěžních příspěvků a předem děkujeme za sdílení → http://bit.ly/Hlasovani_SoutezNEP

Multifunkční dopravní terminál Česká Třebová

nominován do soutěže „Náš evropský projekt“


Zastoupení Evropské komise v ČR vyhlásilo soutěž pro obce a města České republiky „Náš evropský projekt“. Partnery projektu jsou Svaz měst a obcí, evropská informační síť Europe Direct a Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem soutěže je připomenout přínosy projektů podpořených Evropskou unií.
Obce a města České republiky mají možnost přihlásit do této soutěže jeden již dokončený projekt podpořený z evropských fondů. V případě, že bude jejich projekt vyhlášen jako jeden ze tří vítězných, mohou získat finanční příspěvek na uspořádání obecní slavnosti. O vítězném projektu bude hlasovat široká veřejnost na facebookovém profilu Zastoupení Evropské komise v ČR.
Město Česká Třebová nominovalo do této soutěže projekt „Multifunkční dopravní terminál Česká Třebová“. Rádi bychom Vás touto cestou požádali o účast v hlasování pro náš projekt na odkazu zde. Hlasovat bude možné od 23.07.2018 do 11.08.2018. Výsledky soutěže budou známy nejpozději začátkem září. Více informací naleznete zde.
Hlasujte, zatím zdaleka nejsme nejlepší !   Určitě to dokážeme zlepšit!
 
LETNÍ  KINEMATOGRAF bude opět v klidové zóně Starého náměstí

Začátky ve 21.00 hodin       
Program:
 6. 8.  SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ  (USA)
 7. 8.  ŠPINDL  (ČR)
 8. 8.  INFERNO  (USA, Maďarsko)
 9. 8.  TÁTOVA VOLHA  (ČR) 
10. 8. PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA  (USA)
11. 8.  MILADA (ČR)
Občerstvení zajištěno.  Vstupné dobrovolné.
Představitelé lidových tradic i památek žádali o krajské dotace

Rada Pardubického kraje rozhodovala v dalším kole programu podpory kultury a památkové péče o výši dotací pro jednotlivé žadatele. Celkem rozdělili radní 346 tisíc korun a dotace v hodnotě 280 tisíc korun doporučili schválit srpnovému zastupitelstvu.
„Podpořili jsme například Nositele lidové tradice, výrobce žinylkových textilií Josefa Fidlera z Hlinska a přidali jsme mu 50 tisíc korun na takzvaný cvirnovací stroj, který stáčí vlákna příze dohromady a dělá z nich tu charakteristickou žinylku. Vážíme si toho, že tuto starou techniku na Hlinecku zachoval a dává ji vyniknout ve své dílně na Betlémě,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má kulturu na starosti.
Kromě toho kraj podpořil například účast národopisného souboru Kohoutek na mezinárodním festivalu, nebo restaurování vzácných obrazů či dalších památek. Po schválení zastupitelstvem by příspěvek kraje mohl pomoci také opravě křížku ve Štěpánově, opravě varhan v Mistrovicích nebo dokončení obnovy střešní krytiny na hlavní lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi.
 
Lhůty pro revize domácích kotlů se prodlouží ze dvou na tři roky

Cenové rozpětí za revizi bude vymezeno vyhláškou ministerstva životního prostředí, Senát včera schválil návrh novely zákona o ochraně ovzduší ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Předloha nyní poputuje k podpisu prezidentovi. Obce dostanou pravomoc zakázat vyhláškou spalování určitých paliv v zastaralých domácích kotlích dřív než v září 2022, kdy začne ze zákona platit zákaz provozu těchto neekologických kotlů. Obecní restrikce by se mohla podle autorů sněmovní úpravy vztahovat například i na hnědé uhlí; spalování uhelných kalů či lignitu je zakázáno už nyní. Zákaz se podle ministerstva životního prostředí týká jen kotlů první a druhé emisní třídy, nikoli kotlů vyšších tříd. Nebude se vztahovat na kotle pro teplovodní ústřední topení, které splňují zákonem požadované emisní požadavky.
 
Kraj podepíše s gruzínskými partnery memorandum o spolupráci.
Inspirace a učení může být vzájemné

Gruzie - Jednáním s gubernátorem regionu Mtscheta-Mtianeti Levanem Zautashvilim a zástupci místních akčních skupin pokračovala pracovní cesta delegace Pardubického kraje v Gruzii, která je zaměřena na předávání zkušeností v oblasti školství, cestovního ruchu a spolupráce na venkově. Právě turismus je jednou z hlavních možností, jak pozvednout celý region a zlepšit životní podmínky jeho obyvatel. Z toho důvodu gruzínská vláda finančně podporuje budování dopravní infrastruktury, které je nezbytnou součástí pro rozvoj oblasti. Hejtman Martin Netolický se se svým protějškem dohodl na podpisu memoranda o vzájemné spolupráci v podzimních měsících letošního roku.
„Turismus je v regionu, který se rozkládá de facto od hranice hlavního města Tbilisi až po kavkazský masiv na hranici s Ruskem, jednou z hlavních možností, jak zajistit místním obyvatelům lepší životní podmínky. Za poslední roky narostl počet zahraničních turistů ze 100 tisíc až na půl milionu a číslo stále roste. K tomu je však potřeba především kvalitní silniční infrastruktura, která je problémem hlavně směrem do hor. Gruzínská vláda si to uvědomuje, a proto za přispění zahraničních investorů začala významně finančně podporovat rekonstrukci silnic. Jedná se v přepočtu o přibližně 55 miliard korun do roku 2020. Vláda navíc jako podporu znevýhodněným horským oblastem přijala zákon, který nabízí finanční podporu obyvatelstvu, ale také daňové zvýhodnění pro investory včetně těch zahraničních. To by mohlo být zajímavé také pro investory z České republiky,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Právě tento způsob podpory by mohl být transformován také do podmínek České republiky. „Nejen budování infrastruktury, ale přímá podpora či úlevy pro obyvatelstvo v postižených regionech jsou velmi zajímavou cestou, jak vrátit život některým oblastem, které se potýkají s úbytkem obyvatelstva. Dovedu si představit, že by tato podpora pomohla také některým našim regionům, které byly postiženy nejen druhou světovou válkou, ale také úpadkem průmyslu po pádu komunismu,“ řekl hejtman Netolický, který se se svým protějškem dohodl na definování oblastí spolupráce, které budou součástí memoranda, jehož podpis je plánován s představiteli gruzínského regionu v rámci jejich říjnové návštěvy Pardubického kraje. „Učení může být z mého pohledu vzájemné, protože například rychlost, jakou se zde opravují silnice a realizují velké dopravní stavby, je až závratná a není to pouze o poskytnutých prostředcích, ale i nastavení systému, který důležité stavby upřednostňuje,“ dodal hejtman.
Zahraniční spolupráci a výměnu zkušeností s Pardubickým krajem vnímají pozitivně také představitelé regionu. „Uvědomujeme si, co je nezbytné pro rozvoj našeho regionu směrem k cestovnímu ruchu. Kromě oprav silnic, stavby hotelů jsou to také zkušenosti, a proto chci poděkovat Pardubickému kraji, který nám nabídl svoji pomoc v oblasti školství, cestovního ruchu a obecně spolupráce na venkově. Zkušenost partnerů ze zahraničí je pro nás nesmírně důležitá,“ sdělil gubernátor regionu Levan Zautashvili.
V rámci setkání proběhla diskuse se všemi garanty jednotlivých oblastí, tedy cestovního ruchu, školství a rozvoje místních akčních skupin. Podle předsedy zastupitelského výboru pro sport a cestovní ruch Dušana Salfického je především při rozvoji turismu nutné myslet také na specifika země. „Vnímám jako nezbytné, aby rozvoj turismu neovlivnil negativně tradice celé oblasti. Právě nedotčená příroda, bohatá historie, kultura a tradice může být pro turisty při vhodném využití velice zajímavá,“ uvedl Dušan Salfický.