Neřešitelný spor o pravost první zmínky o České Třebové?

Stále jen spekulace a nic víc než  spekulace
Díky za příspěvky pana Renčína k první zmínce o České Třebové, stejně tak díky panu Musilovi a panu Šmeralovi!  Rád se prostřednictvím jejich textů dozvídám nové věci,  nebo polemizuji.
Pro méně zasvěcené jen ve zkratce uvedu, že jde mimo jiné o patrně  nerozřešitelný spor, zda udávaná první zmínka o České Třebové, je opravdu o České Třebové, nebo o Moravské Třebové.  V dotyčné listině si litomyšlský opat Oldřich  stěžuje olomouckému biskupovi Brunovi na loupeže lidí jakéhosi pana Ctibora někdy kolem roku 1280. Jako místo loupeže je jmenovaná  „Třebová“  bez upřesňujícího přívlastku.
Pokud by tedy opat Oldřich mluvil o loupeži v České Třebové, opravdu se nabízí, že lupiči pocházeli z některého z blízkých moravských hradů (hrádků  či tvrzí - v tu dobu byly běžně hrady malé a dřevěné, tedy snadno dobytné - vypalitelné, vždyť trestná výprava Záviše z Falkenštejna  jich dle Zbraslavské kroniky s pomocí vrhacích strojů tesařských mistrů z Kutnohorských dolů stihla během jediného léta zlikvidovat několik). 
Nedaleká moravská država tehdy patřila Boreši z Rýzmburka.  Ten je s panem Ctiborem z popisované listiny někdy spojován pro podobu jména Ctibor – Boreš (v latinských originálech Stiborius –Borsso, Borso, skloňováno Bursonis apod.) Výchozí úvahou je, že dnes už nikdo nedokáže říci, jaká byla „oficiální“ předloha pro patrně původně domácké a česky znějící oslovení „Boreš“. Mohlo to být jméno Ctibor? Ano, ale nabízí se minimálně i Bořislav, Borislav aj., takže jednoznačná odpověď neexistuje. Otázkou totiž hlavně je, jak by takové domácké české jméno přepisoval Němec opat Oldřich do oficiálního latinsky psaného listu.
Připusťme, že původcem loupeže byl Boreš. Důvod by měl, chodil by loupit (jeho čeládka) na území svého nepřítele – na panství českého krále, ke kterému Česká Třebová klidně kolem roku 1280 patřit mohla. Mohla ovšem v té době patřit ještě klášteru v Litomyšli, vlastnictví města v té době není prokazatelné. Že by se občas jistě bezprizorní a zdivočelá  Borešova čeládka „přechmátla“ a loupila místo na královském i na sousedním klášterním, je také možné. Litomyšlské klášterní pozemky  sousedili s královskými i s Borešovými pozemky.  Pak je ale třeba říci, že Boreš měl k dispozici více hradů, než panem Renčínem zmiňovaný Krotenful. Opevňováním (nejen) kopců byl totiž Boreš téměř posedlý.  Vždyť mohl hypoteticky (s jistotou to ovšem nevíme o žádném z nich, ani zda existovali souběžně, nebo se časově „míjely“) spravovat hrady od Hoštejna, přes  řečený Krotenful u Žichlínka (spíše vodní tvrz, než hrad?), hradiště na Mladějově, tvrz v Udánkách, možná i hrádek na Hřebči, hrad v Dlouhé Loučce, hrad na Dubovině nad Moravskou  Třebovou, hrad přímo v moravské Třebové – dnešní zámek, hrad či opevněné městečko Radkov a potenciálně i  Cimburk.  V celku je zřejmé, že si prostě své panství v Moravskotřebovské tabuli  hlídal zejména proti Čechám a měl proč – na život a na smrt si rozhněval krále Přemysla Otakara II., a ten ho také záhy ze světa sprovodil.   
Takže jako východisko k loupeži v České Třebové mohl ještě lépe, než Krotenful, sloužit hrad Mladějov. Byl oproti Krotenfulu ještě blíž, na koni odhadem tak tři čtyři hodinky cesty. Stejně tak snadno by bylo možné lupiče vypátrat – nejen pro malou vzdálenost, ale, a to možná pan Renčín nevzal v úvahu, už jen proto, že lupiči nejspíše odjeli na koních. Ti byli jistě okutí (jinak by jim to nepochybně „klouzalo“, a to si profesionální voják nemůže dovolit).  A když jede skupina okutých koní, určitě se mezi nimi vyskytne jedinec, který má otisk podkovy do měkké půdy natolik specifický, že ho vystopuje i kluk, pěšky a klidně až po rozednění, jestli lupiči utíkali za tmy.
Co se však dále nabízí při promýšlení této „pracovní hypotézy“  (kterých je samozřejmě kvůli nedostatku přesných informací mnoho a jinak to v daném tématu nemůže být), je existence Opatova. Je k Mladějovu ještě blíž – tak hodina až dvě jízdy na koni. Už pan Musil ve svých dřívějších textech k tomuto tématu na Opatov, jako klášterní ves s kostelem již před rokem 1270 upozornil.  Totiž o blíže neoznačené „naší vsi“ píše opat Oldřich v námi sledované listině jako o místu předešlé Ctiborovy loupeži s poničením kostela.  A my se můžeme ptát, jak by opat Oldřich Opatov ve své listině tenkrát nazval? První známé pojmenování Opatova je až o století později a vypadá v latině takto: Abbatis villa. O něco později je známé i německé pojmenování: Abtsdorf. Obojí znamená doslovně Opatova ves.  Jak by ji tedy opat Oldřich nazval? Podotkněme, že jde ještě o dobu, než byla spisovná forma jména Opatova ustálena, neboť šlo o název používaný nejspíše brzy po založení vsi, což bylo patrně kolem roku 1250. Nejspíš by ji nazval, neboť ji sám vlastnil, prostě „naše ves“ , nostra villa, - a tak je také neznámá ves v listině nazvaná.
A teď už jen krátce – pan Renčín se pozastavil ve své úvaze i nad tím, jak tenkrát prostí lidé poznali, že pan Ctibor má na svém hradě Rakušany?  Že Boreš (ať už byl zmiňovaným Ctiborem, nebo ne), na svých hradech mohl přechovávat oddíly rakouského krále Rudolfa, již bylo dříve řečeno, Moravu totiž Rudolf více méně okupoval, Boreš byl jeho spojenec a nutně potřeboval posílit obranu své vlastní kůže před českým králem.  Že to však nebyli místní Němci (kolonizátorské obyvatelstvo Moravskotřebovska), by muselo být jistě zřejmé na první pohled: nikoliv jazykem, jak uvažuje pan Renčín, ani tím, že by říkali, že pocházejí z Rakouska (to ani nemuseli), nýbrž byli označeni Oldřichem za Rakušany proto, že byli ve službách rakouského krále, který jim platil žold. Teoreticky mohli být najmuti i z Čech, nebo třeba z Maďarska atd. Národnost se tehdy neposuzovala jako dnes – etnicky, jakou řečí mluvím, nýbrž komu sloužím. Prakticky se to jistě na dálku poznalo tak, že oproti místním měli cizozemští vojáci nejspíše jiné postroje na koních, jiné součásti svého oblečení, odlišné zbraně apod.  Pokud někdo takovou skupinku cizozemců na Borešově hradě i z dálky viděl, už ji mohl označit za Rakušáky.
Moc ale nerozumím tomu, proč by opat Oldřich zdůrazňoval olomouckému biskupovi Brunovi, že se Ctibor na svém hradě paktuje s Rakušany, když loupež údajně provedli Ctiborovi lidé, patrně tedy místní – nikoliv Rakušani.
David Smyčka 2008
Článek navazuje na text "…a pronásledovali lupiče až k jejich hradu" Miloslava Renčína, který najdete ZDE