Českotřebovský deník 222/2018 (1/8)
Dovolená v redakci

Jsou prázdniny a člověk není stroj, nelze pracovat 24 hodin denně ani plných 365 dní v roce. Proto bude nyní v polovině prázdnin několikadenní zpravodajská přestávka. V příštím týdnu bude opět vše zveřejňování v běžném rytmu. Věřím, že pro to najdu pochopení.  Milan Mikolecký
 
Termín odevzdání kandidátek uplynul. Jak to dopadlo?

MěÚ Česká Třebová přijímal kandidátky do komunálních voleb z našeho města a také z obcí v rámci našeho ORP.  V České Třebové se bude o přízeň voličů ucházet celkem 8 volebních stran, v Rybníku byly podány 3 kandidátky, v Třebovici  a v Semaníně po dvou kandidátkách a (tradičně) největší počet  byl podán pro komunální volby v obci Přívrat - 13.  Nyní probíhá registrace kandidátních listin, ještě lze provádět v kandidátkách změny. Toto období by mělo skončit 18. srpna 2018. Více podrobností tajemnice Městského úřadu Ing. Věra Pirklová k odevzdání kandidátek nesdělila, není k tomu oprávněna.
Proti posledním volbám je tedy počet volebních subjektů zvýšen o dva, tak, jak bylo očekáváno.
 
Parní lokomotivu v sobotu nahradí dieselový "Čmelák"

Plánovaná jízda historickým vlakem dne 4. srpna se bude muset obejít bez parní lokomotivy. Důvodem je dlouhotrvající sucho. Na trať bude nasazena lokomotiva „Čmelák“. ¨

 

Důvodem zákazu je dlouhotrvající sucho a horké počasí. Pro Pardubický kraj byla vydána výstraha zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Jízdu z tohoto důvodu zabezpečíme lokomotivou ř. 771 (dříve T 669.1) "Čmelák".

 
Na dálnici D35 čekáme přes 20 let.
Stát by se měl z chyb konečně poučit, říká hejtman Netolický.

Rozhodnutí antimonopolního úřadu určitě není dobrá zpráva nejen pro občany našeho kraje, ale pro celou Českou republiku, protože se opět zpožďuje výstavba prvních dvou úseku dálnice D35. To, že bude zahájen v pořadí druhý úsek z Časů do Ostrova, nemění nic na tom, že je nutné vyvinout maximální úsilí k urychlené výstavbě prvního úseku z Opatovic do Časů. Nedovedu si totiž představit, že by řidiči při cestě z Prahy nejprve u Opatovic sjeli na silnice nižších tříd, potom u Časů najeli na novou dálnici a opět u Ostrova z ní sjeli.
Stavbu D35, původně R35, očekávají české i moravské kraje s napětím už více jak 20 let. Pamatuji si sliby ministra dopravy, který s optimismem zahajoval stavbu dálnice před krajskými volbami v roce 2016. Je úsměvné, že šlo pouze o archeologický průzkum, na což jsme tehdy upozorňovali s tím, že průzkum rozhodně neznamená zahájení samotné investiční akce.
Celá záležitost je podle mého názoru možná i ukázkou možná i podcenění celé veřejné zakázky. Nyní však nezbývá nic jiného, než vyvinout maximální úsilí, abychom investora a Ředitelství silnic a dálnic donutili k urychlenému konání, protože silnice I/35 je v současné době zahlcena nejen nákladní, ale i osobní dopravou. Řada obyvatel našeho kraje se této silnici vyhýbá přes silnice nižších tříd, aby vůbec nemuseli tuto páteřní komunikaci využít.
Ačkoliv jsme si již zvykli na optimistické termíny dokončení dálnice, myslím si, že by se stát mohl poučit například i od našeho kraje, protože již druhým rokem vedle soutěže na nejnižší nabídkovou cenu využíváme kritéria délky realizace stavby, což vedlo ke zkrácení délky stavby až o jednu polovinu. Přitom rozhodně nedošlo k navýšení cen, které se pohybují na stále stejné úrovni. Doufám, že si konečně stát vezme z této chyby ponaučení a bude přistupovat k zakázkám ve veřejném zájmu výrazně flexibilněji.
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje
Vlevo 1. úsek Opatovice - Časy, který se stavět nebude, vpravo 2. úsek  Časy - Ostrov, který se stavět bude.

Psali jsme před 10 lety v roce 2008: R35 začne až za pět let 

MFD věnovala problematice stavby rychlostní silnice R35 , která má být páteřním dopravním spojením kraje velkou pozornost, tzv. "Téma" v sobotním vydání dne 30.8. 2008
Zpoždění. Stát nestihne zahájit stavbu klíčové silnice dříve než v roce 2013.
Doba snů o tom, jak brzy povede naším krajem rychlostní silnice R35 na Moravu, skončila. Nastává čas reálného plánování, které ale řidiče ani obyvatele kraje nepotěší: stavět se nezačne dříve než na konci roku 2013. Ještě letos na jaře ministerstvo dopravy připouštělo termín 2011. „Střízlivý odhad je, že stavba začne kopnutím do země někdy za pět let,“ řekl včera mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka. Střízlivě lze také spočítat, že v roce 2017, o kterém mluvil generální Ředitel silnic a dálnic ještě letos v dubnu, silnice hotová nebude. Odhad, že by silnice mezi Opatovicemi a Mohelnicí měla začít vyrůstat až tak pozdě, považuje hejtman kraje Ivo Toman za katastrofický. „To je velmi pesimistická zpráva. Pokud bude pětatřicítka déle než za osm let, tak je to katastrofa,“ říká Toman. Že bude Ředitelství silnic a dálnic potřebovat ještě nejméně pět let, potvrzuje i jeho mluvčí Martina Vápeníková. „Ze zkušeností víme, že kratší doba než pět let není při současné legislativě reálná, ale vzhledem k tomu, že může dojít k řadě dodatečných řízení, protestů a odvolání občanských a ekologických sdružení, může jít i o dobu podstatně delší,“ říká Vápeníková. Kdy tedy budeme po klíčovém úseku rychlostní silnice mezi Opatovicemi nad Labem a Mohelnicí jezdit? Optimistické odhady politiků i Ředitelství silnic a dálnic mluvily o roce 2016 pak 2017. To by ale silničáři museli stavět tempem superhrdinů. Skoro sto deset kilometrů dálnice by museli postavit stejně rychle, jako staví patnáct kilometrů. „Stavba menších úseků o deseti až patnácti kilometrech trvá obvykle do tří let. Nedovedu dnes říci, zda se bude stavět více úseků najednou,“ říká mluvčí ministerstva dopravy Hanzelka. Politici z Pardubického kraje přesto věří, že prvních skoro třicet kilometrů od Opatovic nad Labem k Ostrovu může začít vyrůstat dříve. Už proto, že právě probíhá výběrové řízení na firmu, která pro tuto část trasy vytvoří dokumentaci pro územní rozhodnutí. To chce mít Ředitelství silnic a dálnic na stole do srpna 2010. „Nechci si vůbec připustit, že by se u Opatovic začalo až za pět let. Držím se toho, že jsme s vládou a ministerstvem dopravy podepsali memorandum o podpoře R35. Tam jsme si řekli, že uděláme vše pro to, aby se v roce 2010 nebo 2011 nejdéle začalo stavět. Pak by v roce 2013 mohla být stavba u Mýta,“ tvrdí hejtman kraje Ivo Toman. 
Příprava stavby R35 2008 dokončení studie o vlivu stavby na životní prostředí, zpracování investičního záměru,
2009 vypracování dokumentace územního rozhodnutí, první majetkoprávní jednání
2010 - 2013 získávání územního rozhodnutí, výkupy pozemků, žádost o stavební povolení, výběrové řízení na zhotovitele stavby
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic
Skutečnost je jiná, nakonec si přečtěte "čerstvý" článek z Orlického deníku ZDE
 
Z Twitteru komentátora Petra Honzejka:

Václav Klaus ml. se děsí, že by se děti učily rozeznat fake news. Prý je to "vymývání mozků." Leč mediální vzdělávání je jen metoda, jak si nenechat mozek zaneřádit pitomostmi. Svého druhu mentální hygiena. Klaus ml. preferuje, aby se co nejvíc lidí nemylo.
 
Před 10 lety hasiči slavili 135 let od založení sboru, dostali nový prapor

V sobotu 30. srpna 2008 se na Starém náměstí v České Třebové a v kostele sv. Jakuba uskutečnily oslavy 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Česká Třebová a svěcení nového hasičského praporu, který hasičům věnovalo město Česká Třebová. Na vyklizené náměstí se  stěhovala  hasičská technika již od osmé hodiny ranní a zvědavci začali okukovat zejména historické kousky, které zde přivezly sbory z Kozlova,. z Parníka, z Řetové a nechyběla ani známá "Laurinka" českotřebovského hasičského sboru s dalšími čerpadly. Jako naopak nejmodernější "kousek", byla přistavena  technika z Hasičského záchranného sboru z Hylvát a to zvedací plošina zvedající kabinu až do výšky 30 metrů nad okolí terén pomocí které lze dosáhnout do nejvyšších podlaží všech domů České Třebové a to až na jejich střechy.   Zástupci okolních sborů se se svými prapory shromáždili zatím před hasičskou zbrojnicí v Chorinově ulici, kde bylo od rána živo. Hasiči zde měli vzácnou družební návštěvu z Horní Lhoty u Opavy.  V devět hodin se vydává průvod  hasičů v jehož čele je dosud platný hasičský prapor z roku 1973, pořízený ke stoletému jubileu českotřebovského sboru. Tento prapor se nyní dostane do muzejních sbírek,  neboť  jeho návrh byl až příliš poznamenán dobou, kdy vznikl a v dnešní době měli hasiči problém s tímto praporem vystoupit na veřejnosti. Na praporu byl použit název "Požární sbor Česká Třebová 1873 - 1973", v té době nezbytná pěticípá rudá hvězda je zde dokonce "využita" čtyřikrát a také stylizovaný "Víšův" městský znak, který byl později např. symbolem oslav 700 let města a který  je využit např. i ve sgrafitech v hale českotřebovského nádraží.(Na druhé straně bylo pak obvyklé hasičské "Sobě ku cti, bližnímu ku prospěchu". Alespoň to mohlo z hasičské tradice na praporu zůstat. K letošnímu 135. výročí obdrželi od města prapor nový, navržený  a vyrobený ústeckou specializovanou firmou Velebný a Fam, který se drží hasičské tradice (nápisem Sobě ke cti, bližním ku prospěchu) a také tradic města. Na praporu je   patron hasičů sv. Florian s rotundou sv. Kateřiny. Na druhé "bílé" straně praporu je znak zdejšího sboru (štít s městským znakem a zkřížené sekyrky) a nápisem  Sbor dobrovolných hasičů Česká Třebová - zal. 1873. 
Jako druhý  v průvodu pak nesl velitel sboru Michal Daněk prapor nově pořízený, za nimi potom další prapory sborů z okolních obcí. Průvod s prapory zamířil do kostela sv. Jakuba. Slavnost svěcení praporu vedl O. Miloš Kolovratník  Zmínil vysokou vážnost, kterou mají hasiči ve společnosti, daleko větší než třeba vojenské sbory nebo policie, které  mají  také "pomáhat a chránit" a úlohu, kterou v minulosti již hráli hasiči v historii kostela sv. Jakuba, ve kterém se slavnost odehrává.  Po svěcený prapor pak nesl velitel sboru Michal Daněk již v čele průvodu na Staré náměstí. Tomu ovšem předcházelo velké fotografování na schodech pod kostelem, na kterém se podíleli všichni zainteresovaní, tedy zástupci hasičských sborů včetně početné delegace hasičů a hasiček z Líšnice.(Viz fotografie).
Po příchodu průvodu se konal slavnostní nástup zástupců přítomných jednotek za účastí sborů z České Třebové, Rybníka, Dlouhé Třebové, Řetové, Parníka  a  Lhotky.
Letos budou oslavy 145. výročí v průběhu srpna poněkud skromnější, uskuteční se 25. srpna 2018 v parku Javorka, budou součástí akce PIKNIK V JAVORCE a budou současně připomenutím historického výročí 740 let od první zmínky od České Třebové.

Dávají šanci pracovně znevýhodněným lidem na Orlickoústecku

Pardubický kraj i díky inspiraci z partnerského regionu Centre ve Francii začal jako první v České republice před čtyřmi lety podporovat sociální podnikání, třebaže dosud není v naší legislativě jasně zakotveno. U zrodu myšlenky stál radní Pavel Šotola, který je se sociálními podniky pravidelně v přímém kontaktu a sbírá další podněty, které by tomuto fenoménu mohly napomoct. Naposledy se byl podívat na aktivity Sdružení Neratov, které sice sídlí těsně za hranicí kraje, ale jeho sociální podnikání v Žamberku a v Králíkách dává práci lidem z tohoto regionu Pardubického kraje.
Na zastřešené a dřevem obložené terase kiosku v Odborném léčebném ústavu Albertinum v Žamberku si hosté objednávají domácí limonádu, kávu a zákusky. Uvnitř v prodejně pracovnice podle ručně psaných seznamů „nakupují“ za pacienty do plátěných tašek s nápisem Občerstvení U neratovských. Nákup jim odnesou až na pokoj a k tomu přidají tolik potřebné popovídání a zájem o druhého. Všechny prodavačky tu na zkrácené úvazky už čtvrtým rokem zaměstnává právě Sdružení Neratov. 
Přišli jsme sem v létě 2015, kdy tu sháněli provozovatele a my hledali uplatnění pro absolventy speciální školy nebo lidi se zdravotním postižením,“ říká manažer sdružení Antonín Nekvinda. „O rok později jsme si pronajali knihovnu ve stejné budově v 1. patře, kde jsme zřídili čistou montážní dílnu, takže tu můžeme jak půjčovat knihy, tak i montovat drobné plastové dílky pro OEZ Letohrad,“ dodává.  V občerstvení nyní pracuje na 4-6 hodin kolem 10 lidí a v dílně 36 lidí nejen ze Žamberku, ale také z Ústí nad Orlicí, České Třebové a okolí. Některým se vozí práce i domů, další se svážejí do dílny.
Podobné dílny vznikly nedávno i v Králíkách, kde nyní pracuje celkem 40 lidí. Sdružení uvažuje dokonce o další provozovně v Červené Vodě. „Na první výzvu v Králíkách se nám přihlásilo 53 lidí, kteří potřebují jednoduchou práci na zkrácený úvazek. Zjistili jsme ale, že hlavním problémem, proč nebyli zaměstnaní je to, že se neměli do práce jak dostat. Proto je pravidelně svážíme na dopolední a odpolední čtyřhodinové směny naším vozidlem. A nejsou to jen lidé s fyzickým nebo mentálním postižením, ale také psychicky nemocní, lidé po nemoci, nebo třeba lidé, kteří už 20 let nikde nepracovali a nemají žádné pracovní návyky. Přitom ale vidíme, že pracovat chtějí, mají z toho radost, jsou rádi mezi ostatními a práci odvedou,“ líčí pan Nekvinda.
Nejnovější aktivitou Sdružení Neratov v Žamberku je převzetí bývalého zahradnictví v Albertinu. Kdo viděl zbytky bývalého skleníku a zatravněný svah ještě před pár lety, nemůže uvěřit svým očím. „Sdružení Neratov zde od loňského roku obnovilo zahradnictví a vzniklo tu krásné prostředí jak pro pacienty, tak i pro veřejnost. Mají tu spoustu výpěstků, které dodávají jak do jídelny Albertina, tak do prodeje. Pardubický kraj pomohl zahradnictví zatím dvakrát formou dotace v rámci podpory sociálního podnikání. 200 tisíc bylo na stavbu slaměného zahradního domku, který slouží jako zázemí pro zaměstnance a dále na separační záchod, který vyřešil problém s velkou vzdáleností toalet od pracoviště. Zrekonstruován byl i starý skleník. Na Burze filantropie, kde se ke kraji přidali další donátoři z řad firem a podnikatelů, získalo sdružení v roce 2016 podporu ve výši 73 tisíc korun pro vybavení montážní dílny v Žamberku speciálními pracovními stoly a následující rok 68 tisíc korun na dva nové skleníky do zahradnictví, konstatuje radní pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje Pavel Šotola.
Nové zahradnictví vede Marie Svobodová: „Je tady hromada lidí, kteří jsou pracovití, ale musí se také k práci vést, je potřeba je stále chválit a působit na ně. Rozhodli jsme se, že to tady dáme do pořádku, aby z toho byl užitek a aby tady bylo krásně. A to nejen prostředím, ale i tím, jak se k sobě chováme. Potom jde práce úplně jinak. Nyní tady pracuje 11 lidí. Pacienti si sem chodí pro květiny, pro bylinky, pro zeleninu a hlavně se sem chodí potěšit. Sednou si tady u jezírka. Jsou tady i ovocné stromy, tak možná dojde na nějaké šťávy, nebo zavařování či sušení ovoce, jsme tu teprve druhou sezónu.“
V letošním roce použije sdružení krajskou dotaci na sociální podnikání ve výši 116 tisíc korun na stavbu plotu, který zabrání srnkám a zajícům užírat úrodu, na bylinkářský a ovocnářský kurz pro zaměstnance a na podporu prodeje výpěstků. „Pardubický kraj  v letošním roce podpořil celkem 13 projektů částkou téměř 2 miliony korun,” shrnuje podporu kraje sociálnímu podnikání Pavel Šotola.
Domovské sídlo Sdružení Neratov je od roku 1992 ve vysídlené pohraniční vsi nedaleko Rokytnice v Orlických horách. Jeho cílem je navrátit život vysídlené obci a obnovit poničené poutní místo smíření v Neratově, jehož poutní tradice sahá až do 17. století. Pomáhá lidem s postižením a lidem, kteří jsou sociálně znevýhodněni. Provozuje chráněné bydlení pro lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, chráněná pracoviště zaměstnávající lidi s různými formami postižení a pomoc opuštěným dětem a dětem s postižením.
 
Jaký bude LETNÍ  KINEMATOGRAF 

Staré náměstí – klidová zóna 6. - 11. srpna 2018 - začátky ve 21.00 hodin       
 
  6. 8.  SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ  (USA)
  7. 8.  ŠPINDL  (ČR)
  8. 8.  INFERNO  (USA, Maďarsko)
  9. 8.  TÁTOVA VOLHA  (ČR) 
10. 8. PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA  (USA)
11. 8.  MILADA (ČR)