Byli jsme na výstavě FIGURAMA 18 
Tři desítky vystavených prací jsou kolekcemi čtyř vysokých škol s výtvarným zaměřením  z Prahy, Plzně, Zlína a Bratislavy. Je to tedy kolekce česko-slovenská, byla umístněna do Kozlova, tedy kraje, který tolik inspiroval Maxe Švabinského, známého také svou figurální tvorbou. Obsazení kozlovské výstavy odpovídá letošnímu 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Organizátorem výstavy je spolek FIGURAMA, který pořádá stejnojmenné výstavy již 18. rokem, proto tedy letos "Figurama 18". Zpravidla se jedná o 3 výstavy v roce. Budou také letos. Po výstavě v Kozlově se v září další letošní Figurama 18 uskuteční na zámku Valeč, kde spolek současně pořádá plenér a výtvarné semináře pro účastníky. Jde o zámek Valeč u Karlových Varů s částečně dochovaným unikátním barokním parkem s plastikami z dílny Matyáše Bernarda Brauna, teatronem, iluzivními branami a letohrádkem. "Do nedávna jsme tyto semináře spojené s výstavou pořádali  v Hospitalu Kuks, po té, co zde již musíme platit komerční nájem hledáme jiné výhodné  lokality, letos v moravské Valči," říká Mgr. akademický sochař Tomáš Vejdovský, který je výkonným ředitelem spolku Figurama a má tedy právě výstavní činnost a její zajištění na starosti. Třetí letošní výstava Figurama se potom uskuteční v říjnu v Plzni.
Na výstavu posílají své kolekce vysoké školy a univerzity zejména ze středoevropských zemí "Vyšegradské čtyřky", tedy z Polska (Poznaň, Katowice), Maďarska (Budapešť), Česka (Praha, Plzeň, Zlín, Ústí nad Labem, Litomyšl) a Slovenska (Bratislava). Také i z dalších států, zatím nepravidelně. Výstavy Figurama byly také dále v zahraničí, ve Vídni, Německu, USA a také v Soulu.
Každý vysoká umělecká škola platí účastnický poplatek, který ji zajišťuje prezentaci její vybrané kolekce, účast na plenéru, prezentaci ve výstavním katalogu. Letošní katalog se zatím doplňuje, mohu zatím poskytnout obrázky katalogu z loňského úspěšného 17. ročníku. měl celkem 355 barevných stran ... 
Projekt Figurama nejsou jen výstavy. Spolek Figurama také nyní každým rokem uděluje Cenu Egona Schieleho (Egon Schiele Award) za kresbu,  finančně ohodnocenou první, druhou a třetí cenu. Nominace na cenu zadávají jednotlivé vysoké školy, o udělení rozhoduje komise, letos se za účelem výběru nejlepších tří prací z nominovaných sejde právě na sympóziu na zámku Valeč v polovině září.
Pro Kozlov je letošní letní výstava velkým obohacením. Vernisáž výstavy byla 8. srpna velmi dobře navštívená, zájemci o výtvarné umění přijeli do Kozlova z široka daleka. Ozdobou vernisáže bylo především vystoupení prof. akademického malíře Borise Jirků, který je předsedou spolku Figurama od samotného počátku a současně osobností, které zajišťuje dlouhodobou prosperitu mezinárodního projektu Figurama, podporovaného  také Mezinárodním Vyšegradským fondem.  Zásluhu na uspořádání výstavy v Kozlově má především akademický sochař Tomáš Vejdovský (*1970), učitel AVU Praha, který má vlastně v Kozlově "domovské právo". Je pravnukem Karla Vejrycha (pianisty) a jeho maminka Jana Vejdovská  (vnučka Karla Vejrycha) byla organizátorkou výstavy "Jak bývalo v Kozlově", uspořádané u Sitařů loni v létě. Bylo by vynikající, kdybychom mohli v Kozlově u Sitařů na loňské i letošní dění navázat a zorganizovat zde letní výstavu každým rokem, jistě by to bylo možné např. ve spolupráci s blízkou litomyšlskou fakultou restaurování Univerzity Pardubice nebo s dalšími obdobnými výtvarnými školami, např. Umělecko-průmyslovou školou v Ústí nad Orlicí. Úplně postačí současná otevírací doba výstavy, která se kryje s provozní dobou kozlovské hospůdky: ve všední dny od 17 hodin, o víkendech již od 14 hodin. Kozlov by tak udržel a dále upevnil svou (letní) pozici ve výtvarném světě. Mohli bychom tomu i napomoci např. podporou organizace vhodného výtvarně zaměřeného sympózia. To je však na samostatné téma. V sobotu 11. srpna bylo na výstavě U Sitařů  poměrně živo. A mohlo by tomu tak být každé léto... Kozlov je významné místo blízko Litomyšle a tak rozšíření letních možností kulturního vyžití by rozvoji cestovního ruchu v lokalitě jen pomohlo.  MILAN MIKOLECKÝ
Fotografie:
1) akademický malíř Tomáš Vejdovský U Sitařů nad katalogem loňské výstavy Figurama 17
2) z vernisáže výstavy - projev Prof. Borise Jirků (Foto Jaroslav Plocek)
3) prohlídka  některých prací z tří desítek vystavených. V Kozlově vystavují studenti Akademie výtvarných umění Praha, Akademie výtvarných umění Bratislava, Univerzity Tomáše Bati Zlín a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Plzeň.

A ještě nahlédněme do katalogu Figurama 17  (pro ročník 2017, A5, 355 barevných stran)