Mgr. akad. sochař Tomáš Vejdovský a Kozlov                    
 Tomáš Vejdovský se narodil v roce 1970 v Praze. První dva roky života, jakož i následné letní prázdniny trávil na Kozlově mezi Českou Třebovou a Litomyšlí ve stavení, kterému se říká Pecháčkův statek. Není to statek ledajaký, ve štítě má sgrafito „žnečka“ od Maxe Švabinského. Hned vedle je další stavení, které se jmenuje Švabinského chaloupka a je zde jeho muzeum. Švabinský si vzal mladší sestru Tomášova praděda Karla Vejrycha Elu. Karel byl vynikající pianista, jeho nejmladší bratr byl malíř Rudolf Vejrych a tak díky nim a Švabinskému celá rodina žila uměním výtvarným i hudebním i v dalších generacích. V takovém prostředí Tomáš Vejdovský vyrůstal. Jeho otec měl také mnoho výtvarně řemeslných nadání, pracoval v pražském „Divadle na zábradlí“, kde maloval a vyráběl kulisy, sbíral také různé historické artefakty, vercajky a knihy o umění a řemeslech.
Není proto divu, že si Tomáš vybral a byl přijat na střední umělecko-průmyslovou školu v Praze obor řezbářství. Od druhého ročníku na této škole začal navštěvovat ateliér akademického sochaře Zděnka Josefa Preclíka, se kterým se kdysi setkal v lidové škole umění. Skoro každý den chodil po škole do jeho ateliéru a tam začal poznávat základy a krásu sochařství. Bylo jasné, že se po maturitě bude snažit dostat na pražskou Akademii výtvarných umění právě na sochařství. Nevyšlo to na poprvé, a tak pracoval jako řezbář-pozlacovač v družstvu Štuko, kde se blízka seznámil se sochami v kostele Panny Marie na Strahově, s výzdobou Arcibiskupského paláce, nebo Stavovského divadla. Po práci dál navštěvoval svého mistra Preclíka v ateliéru a dál se učil a poznával.
Na podruhé to vyšlo a Tomáš byl přijat na Akademii, hned v prvním ročníku sochařské přípravky ho zastihla revoluce a mnoho věcí a většina pedagogů se změnila. Ač byl a je hlavně klasickým figurálním sochařem, nevybral si figurální ateliér, ale volnější ateliér Karla Nepraše. Ten ho v jeho klasické tvorbě podporoval. Ve čtvrtém a pátém ročníku byl Tomáš na stáži na Vysoké škole umělecko-průmyslové v ateliéru medaile a glyptiky Jiřího Harcuby. Diplomovou práci „Zmrtvýchvstání Krista“ už zase dělal na Akademii. Tuto keramickou sochu v životní velikosti umístil v předsíni kostela navštívení Panny Marie na Dobrši, zde se setkal s otcem Františkem Martinem Víchem. Díky němu na Dobrši vytvořil ještě pomník Pátera Ondřeje Jakuba DeWaldta významného barokního kazatele a buditele. Poslední sochou pro Dobrš byl portrétní pomník pátera Vícha po jeho smrti. Jeho pamětní desku také nedávno odhalil v Dolním Újezdě. Pracoval často pro film, když bylo potřeba vytvořit klasickou sochu, jako se dělali dříve, nebo kopii jen podle pár fotek. Je autorem sochy „Ruce komika“ pro hrob Vlasty Buriana na Slavíně, nebo kopie sochy sv. Jana Nepomuckého z Karlova mostu pro Expo 2010 v Šanghaji a dalších soch, pro které je společným jmenovatelem špičkové sochařské a řemeslné zpracování.
V současné době je již sedmým rokem vedoucí pedagog Malířské a sochařské přípravky na Akademii výtvarných umění, kde svou lásku k umění a bohaté zkušenosti předává prvním a druhým ročníkům, ale hlavně všem, kdo o to mají zájem, třeba i u diplomové práce. Na Kozlov jezdí pravidelně a nejen tam, ale i do Benátek a Litomyšle za rodinou své partnerky. Vztah k tomuto kraji nejlépe vystihují jeho slova „Víš, já když přijíždím a vidím tu litomyšlskou pánvičku třeba od Makova, tak na mě všechno minulý i současný promlouvá tak nějak snadno a blízce až skoro intimně a já vím, že jsem doma“.
Podle vyprávění sepsal Matyáš Bukolický.
 
Další texty: Figurama 2018 Kozlov - najdete ZDE
 
 Některé práce Tomáše Vejdovského

Vizualizace sochy sv. Kryštofa pro Dolní Újezd                        Pomník Vlasty Buriana                Portrét badatele R. Angermullera