Českotřebovský deník 254/2018 (5/9) 
25. ročník Přehlídky středních škol a zaměstnavatelů

Podzimní období je pro vycházející žáky 9. ročníků základních škol jedním ze zásadních, vzhledem k tomu, že si vybírají své budoucí povolání a v té souvislosti i vhodnou školu pro další studium. Jednou z možností, která může být pro žáky inspirací právě k volbě povolání je návštěva Přehlídky středních škol a zaměstnavatelů.
Budoucím středoškolským studentům, učňům i jejich rodičům se na této akci představí školy různého zaměření převážně z regionu Ústeckoorlicka. Získají komplexní informace o studijních oborech, podmínkách přijímacího řízení, aktivitách školy a následného uplatnění absolventů na trhu práce.
Společně se školami se přehlídky účastní i významní zaměstnavatelé regionu Orlicko, kteří budou prezentovat své výrobní programy a od kterých mohou rodiče a žáci získat cenné informace o budoucí poptávané pracovní síle.
25. ročník Přehlídky středních škol a zaměstnavatelů proběhne 10. 10. – 11. 10. 2018 v prostorách Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové. Přístupná bude pro veřejnost 10. 10. 2018 od 12:00 do 17:00 hodin, 11. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hodin.
Přehlídka škol je rovněž určena i pro širokou veřejnost, jelikož celoživotní vzdělávání je důležitou součástí aktivního přístupu jednotlivce jak ke změnám profesí na trhu práce, tak i zvýšeným požadavkům zaměstnavatelů na pracovní sílu. Školy tak mohou nabídnout vzdělávání nejen žákům, ale také široké populaci.
Přehlídku realizuje Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání
Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394
Tel.: 950 172 445
 
Pozvánka na den regionu Orlicko-Třebovsko - pátek 7. září

Svazek obcí Orlicko – Třebovsko zve všechny své příznivce, přátele a cyklisty v pátek 7. září 2018 na každoroční cyklistický výlet regionem. Letošní rok startuje v České Třebové a končí ve Vlčkově.
Akce začíná ve 13 hodin v České Třebové na Starém náměstí před budovou radnice. Cyklisté po zahájení vyjedou ke sportovní hale v areálu na Skalce Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové, kde se seznámí s historií, okolnostmi nešťastného pádu střechy v lednu 2017 a znovuotevřením sportovní haly v lednu 2018.
K odpolednímu programu je možné se připojit cca ve 14.30 hod. u Přívratu v sedle Zacharovec, odbočka směrem na Řetovou. Starosta Přívratu a zástupce Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko představí projekt žabích přechodů k nedalekému rybníku. Stavbu financuje Pardubický kraj.
V rámci cyklojízdy se účastníci dále seznámí s restaurátorským průzkumem kostela sv. Mikuláše ve Sloupnici a nejnovějšími archeologickými nálezy.  Cyklojízda bude ukončena v 17 hodin ve Vlčkově v penzionu U Červené podkovy. V cíli je pro účastníky připraven zajímavý program o chovu světlých ryzáků alpských koní haflingů.
 
Výstava rehabilitovaných vojáků k roku 1968 a normalizaci je nyní v reálce

Členové Vojenského spolku rehabilitovaných Armády české republiky připomínají svou výstavou události roku 1968 a následné normalizace z pohledu vojáků, kteří se s režimem neztotožnili.  Poté, co výstavu mohli obyvatelé krajského města zhlédnout v  Turistickém informačním centru v Pardubicích pod Zelenou branou, je nyní výstava do 14. září k vidění ještě v bývalé reálce na Komenského náměstí. Poté si ji mohou zapůjčit i jednotlivé školy či další zájemci.
Texty výstavy, která vznikala ve spolupráci s Muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě, upozorňují například na vojenské přípravné akce v okolí Československa i na jeho území na jaře a v létě 1968. Po vojenské stránce tedy nemohla být invaze vojsk Varšavské smlouvy žádným překvapením. Popisují i počáteční postoj velitelů a příslušníků armády po vpádu vojsk, který ovšem změnila následná politická kapitulace.
Období takzvané normalizace silně zasáhlo i armádu, která se zapojovala do akcí VLNA, ZÁSAH, KLÍN, ASANACE nebo NORBERT. Posledně jmenovaná spočívala ve vytvoření seznamů a hodnocení osob, takzvaných antisocialistických živlů, které měly být v případě mimořádných událostí soustředěny v internačních táborech na území republiky. Tito lidé byli cílem permanentní perzekuce.
Jeden z autorů výstavy, Josef Musil, prostudoval také dokumenty k vojenské akci KRKONOŠE z prosince roku 1980: „Se souhlasem prezidenta Husáka byly do bojové pohotovosti uvedeny dvě tankové divize a další útvary s úkolem splnit internacionální povinnost v Polsku.  Měly potlačit stávkové hnutí Solidarity. Kromě českých vojsk v počtu 18 tisíc lidí byl naplánovaný vstup dalších sedmi sovětských divizí. Akce Krkonoše byla zrušena na poslední chvíli, kdy polská vláda přesvědčila sovětské vedení, že si je Polsko schopné vyřešit tento problém samo,“ napsal v textu výstavy plukovník ve výslužbě Josef Musil.
Víme, že mnoho škol v Pardubickém kraji se zabývá novodobou historií našeho státu, pořádají různé semináře, besedují s pamětníky a přibližují tyto události mladé generaci. Pro takové účely máme připravenou nabídku na zapůjčení celé výstavy,“ uvedl Bohumil Bernášek, radní pro školství Pardubického kraje.

Vláda se dohodla s odbory na růstu platů ve veřejném sektoru od ledna. Většině pracovníků veřejných služeb se zvednou platové tarify o pět procent, policistům a hasičům o dvě procenta. Zbývající peníze poputují do odměn a příplatků.

Vodní Valy v Litomyšli jsou rok od otevření plné života 

Jde o projekt realizovaný s pomocí nadace Proměny, která v České Třebové zahájila záměr vybudovat park Benátky, ale pak od záměru pro neshody s ,městem Česká Třebová ustoupila. Za uplynulých dvanáct měsíců se ukázalo, že Litomyšlané do této lokality chodí rádi a často. Ať už na hřiště s dětmi nebo relaxovat po práci. Uplynulé měsíce také ukázaly, jak Vodní valy ještě více přizpůsobit zájmu veřejnosti. „Roční fungování parku postupně ověřuje, jak se podařilo naplnit potřeby a očekávání, s nimiž se pracovalo při přípravách obnovy nábřeží. Zároveň se ukazuje směr dalšího rozvoje, a co je ještě třeba zajistit pro dobrou údržbu parku. Vzhledem k vysoké návštěvnosti má park například vlastního správce, bude nezbytné navýšit množství odpadkových košů nebo upravit přístup k brodu tak, aby snesl větší zátěž. V současné době se také pracuje na výměně podlahy pavilonu, aby více vyhovovala organizátorům kulturních akcí.
Obnova nábřeží řeky Loučné probíhala v letech 2012–2017 a měla lokalitě vrátit funkce, o něž místo přišlo kvůli necitlivým úpravám ve druhé polovině 20. století. Především přiblížit řeku zpátky každodennímu životu města, vytvořit prostor, který budou lidé moci využívat k trávení volného času, a lépe propojit historickou část Litomyšle s okolím řeky a parkem u Smetanova domu. Řešení prostoru vzešlo z architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2013 a pod novou podobou Vodních valů jsou podepsáni architekti Martin Rusina a Martin Frei. Ikonickou součástí projektu se stalo dětské hřiště s atypickými herními prvky od sochařů Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové.
Za financováním projektu stojí zejména Nadace Proměny Karla Komárka, jež podpořila proměnu z grantového programu Parky a po celou dobu zajišťovala projektu také odbornou podporu. Od nadace získalo město Litomyšl příspěvek přesahující 23 milionů korun, město na rekonstrukci parku vynaložilo přes 7 milionů korun.
V České Třebové máme menší obměnu litomyšlského prostoru a to v podobě parku Zámostí (na druhé fotografii), který na svou revitalizaci teprve čeká.  Zřejmě nebude celý tak živým prostorem, jako v Vodní valy v Litomyšli, ale mohl by našemu městu přinést mnohem více, než přináší dnes. Město má již pozemky parku dva roky ve svém vlastnictví a nic nebrání tomu, aby se nyní po volbách podoba tohoto prostoru podstatně proměnila na něco, co nám budou jinde závidět. Jen nám na to budou chybět peníze Karla Komárka z nadace Proměny. Mnohé proměny lze však pořídit i za málo peněz. (mm)
 
V říjnu budou opět v Ekocentru Podorlicko tradiční Mykologické dny

Suché léto houbám nepřálo, ale situace se jistě do října změní. Výstava  hub tedy opět bude, již po jedenácté za sebou, též ve spolupráci s mykology z Chocně. Hlavním iniciátorem akce je českotřebovský mykolog Martin Mička. Součástí Mykologických dnů bude opět také zajímavá přednáška. Do České Třebové přijede  ing. Marek Brtník, přední odborník na rod hvězdovka. Procestoval půl planety a tak jeho přednáška nebude jen o hvězdovkách, ale i o jeho životě v pralese a jinde.  Součástí mykologických dnů má být také Mykologická vycházka s Martinem Mičkou, zřejmě o víkendu týden před výstavou. Podrobnosti a přesné termíny budou uvedeny dodatečně.
 
Stránka o volbách v České Třebové vyjde v krajské mutaci MF DNES

MF DNES Pardubický kraj připravuje na polovinu září stránku věnovanou komunálním volbám v České Třebové, jejíž součástí bude i malá anketa šesti lídrů vybraných politických subjektů. Každý z nich dostane odlišnou otázku. Volební strany byly v těchto dnech v předstihu redakcí osloveny. Bude to další možnost porovnat záměry jednotlivých volebních stran před říjnovými volbami.


Z jednání české vlády o růstu mezd

Ministryně financí Alena Schillerová zdůraznila, že přidávání nebude plošné a víc by měli dostat lidé s nízkými výdělky. Učitelům by se pak měl základ platu zvednout o desetinu. Odboráři považují dnešní dohodu za kompromis. Chtějí dohlédnout na způsob rozdělení sumy na odměny, aby se peníze dostaly k pracovníkům.
Členové vlády se věnovali také připravované systemizaci míst ve státní správě. „Resorty vyslyšely apel paní ministryně Schillerové i můj a od 1. ledna 2019 by mělo dojít ke snížení míst o 1 327, z toho je 281 obsazených, 901 neobsazených a je to možná roční úspora 1,244 miliardy korun. Procentuální vyjádření je různé, nejvíc činí u Ministerstva spravedlnosti a Úřad vlády také nezaostal. Debata bude určitě také pokračovat, protože si myslíme, že státní správa má rezervy,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.