Českotřebovský deník 260/2018 (10/9) 
Městské zastupitelstvo jednalo v tomto období naposledy

V pondělí 10. září se českotřebovští zastupitelé sešli na jednání v tomto období naposledy a dokonce v plné sestavě. Plánovaný program nebyl složitý a kontroverzní, většina hlasování proběhla bez problémů. Problematikou majetkových usnesení se budu zabývat ve zvláštním příspěvku zítra. Plným počtem hlasů byla např. schválena 2. rozpočtová změna letošního rozpočtu, která přinesla několik změn především v oblasti investic. Daňové příjmy jsou stále ponechány od začátku roku ve stejné výši, výběr daní odpovídá  rozpočtu, není třeba nic měnit. Mezi příjmy byla pouze započtena vyšší částka  na příjmu z pokut, zejména se jedná o pokuty, které jdou na vrub automobilistů porušujících předpisy na úsekovém měření v Třebovici, kde si nedají říci a stále překračují rychlost, i když je měřící místo známé a označené.
V oblasti výdajů byla zvýšena částka věnovaná na výspravu  povrchu místních komunikaci. Zejména jde o potřebu upravit povrch Husovy ulice v sousedství budované tenisové haly. Částka 800 tisíc Kč byla věnována na vyřešení  vytápění a regulace v tělocvičně na Skále, převzaté od Pardubického kraje pro základní školu Habrmanova. Dalších 800 tisíc Kč je věnováno na opravu chodníku a veřejného osvětlení v Kozlovské ulici, kde ČEZ realizuje kabelizaci  nízkého napětí a na podobný účel investice do veřejného osvětlení u tenisové haly způsobená budoucí kabelizací sítě NN je věnována částka 245 tisíc Kč. Pro řešení statiky v Malé scéně je určena částka 250 tis. Kč. Pro rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Skuhrově bylo třeba v rámci rozpočtové změny přidat dalších 630 tis. Kč, takže celkem zde bude letos na dostavbu zapotřebí 890 tis. Kč.  Novou položkou v rozpočtu je náhradní výsadba zeleně v areálu atletického stadionu Skalka celkem za částku 886 tis. Kč., naopak 300 tis. Kč se ušetří dle výsledku výběrového řízení na demolici objektů na koupališti Křivolík.
Do položky "ostatní projektové dokumentace" se přidává částka 340 tisíc na pořízení projektu  úprav chodníků v ulici Podbranská, neboť v příštím roce zde proběhne rekonstrukce komunikace, chodníků i veřejného osvětlení. Komunikaci zaplatí Pardubický kraj, chodníky a osvětlení pak město Česká Třebová. V rozpočtu jsou zaúčtovány transfery a dotace pro školy a DDM. Vzhledem k letos poukázané nižší dotaci kraje pro Sociální služby bylo třeba  na zajištění jejich úkolů přidat dalších 600 tisíc Kč. Poslední větší částkou, která byla zahrnuta do rozpočtu je částka 250 tis. Kč určena pro OS ČČK jako mimořádná dotace na pořízení nového vozidla Seniordopravy v České Třebové. V oblasti dluhové služby je v rozpočtu započtena mimořádná splátky 32 mil. Kč, kterou byl jednorázově splacen předchozí úvěr sjednaný  za nevýhodných podmínek v roce 2009. Proto nebude třeba do konce roku platit jinak dříve pravidelné čtvrtletní splátky jistiny za 3. a 4. čtvrtletí 2018 tedy 2 x 6 milionů Kč.
Zastupitelé  vzali na vědomí přijetí překlenovacího úvěru pro financování akce Singletrack Glacensis II na dobu do přijetí dotace a převzali ručení za úvěr, který přijme Region Orlicko Třebovsko. Region Orlicko Třebovsko také zajistí výběr dodavatele na tuto akci.  (mm)

3 cenné kovy z Nového Bydžova 

V sobotu 8. 9. 2018 zahájil oddíl JUDO Česká Třebová podzimní část letošní sezóny účastí na 4. kole Polabské ligy v Novém Bydžově za účasti 5 svěřenců. Turnaje se účastnilo 318 závodníků ze 42 oddílů včetně jednoho oddílu z Polska. Naši judisté si vedli dobře, což dokazují 1 zlatá, 1 stříbrná a 1 bronzová medaile. K tomu jsme obsadili 2 pátá místa a získali tak 6 bodů za toto kolo Polabské ligy. Kromě závodníků zahájila v Novém Bydžově svoji rozhodcovskou roli mladá členka našeho oddílu Zuzana Gregarová.
1. místo: Maxim Chromý  2. místo: Zora Zemánková  3. místo: Adam Janíček
 
Fotbalové výsledky Fotbalového klubu Česká Třebová z víkendu

Starší žáci porazili Lanškroun 5:0.

Mladší žáci vyhráli nad Lanškrounem 1:0.

Starší dorost porazil Tempo Praha po PK 1:0.

Mladší dorost prohrál s Tempem Praha 1:4.

"B" mužstvo zvítězilo v Kerharticích po PK 3:4.

"A" mužstvo porazilo Hlinsko 1:0.

 
Rekordní peníze pro hasiče

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila poskytnutí finančních prostředků v rámci druhého kola krajského dotačního programu na pořízení požární techniky a zásahového vybavení v hodnotě 3,2 milionu korun 105 žadatelům. V rámci prvního kola byla rozdělena částka 2,5 milionu korun 55 obcím. Společně s krajským příspěvkem k dotaci Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na pořízení 37 nových dopravních automobilů a na rekonstrukci a výstavbu tří požárních zbrojnic v hodnotě 11,7 milionů korun a dalšími dotacemi pro složky IZS se krajská podpora v letošním roce pohybuje na rekordních 25 milionech korun.
V rámci druhého kola se nám podařilo rozdělit finance mezi 105 obcí v našem kraji. Společně s prvním kolem se dostáváme na 160 obcí, které v rámci tohoto dotačního programu získaly celkově 5,7 milionu korun. Jedná se o žádosti od pěti a půl tisíce korun až po 305 tisíc korun. Povětšinou se jedná o nákup radiostanic s příslušenstvím, nákup různých druhů čerpadel nebo opravy cisternových automobilových stříkaček,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V letošním roce se dostáváme na kdysi nepředstavitelnou podporu složek integrovaného záchranného systému v hodnotě 25 milionů korun. Jsem přesvědčený, že i hasiči vnímají, že se za poslední roky podařilo velmi výrazným způsobem obnovit a zmodernizovat nejen zásahová vozidla, ale také jejich technické a materiální vybavení,“ dodal hejtman Netolický.
 
Kraj žene dopředu stavbu nemocnice v Moravské Třebové

jednou ze zdravotnických priorit Pardubického kraje pro nejbližší roky je kromě výstavby centrálních příjmů v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici také stavba zcela nové moderní budovy nemocnice v Moravské Třebové. Na svém posledním srpnovém jednání schválili radní upřesnění projektu, které zohledňuje ztížené podmínky, které vyplývají z inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu a navíc se zvýší komfort budoucích pacientů i personálu, ale také krajské záchranné služby. Celkově by měla moderní nemocnice včetně investice do lékařských technologií, vozovek či chodníků vyjít kraj na necelých 200 milionů korun bez DPH. Na svém pondělním jednání se krajští radní detailně zajímali o plnění stanovených termínů a pokrok v přípravě stavby.
„Zařadili jsme tento projekt do takzvaného zvláštního režimu, což znamená přísný a pravidelný dohled nad přípravou jednotlivých součástí projektu a kroků, které povedou k co nejrychlejšímu dokončení stavby. Osobně totiž nesouhlasím s jakoukoliv debatou týkající se prodloužení termínu dokončení po roce 2020. V projektovém záměru je sice stanoven termín na počátek roku 2021, ale vzhledem k zařazení kritéria doby realizace stavby do výběru dodavatele předpokládáme, že vše bude dokončeno tak, jak jsme avizovali,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „I přesto, že se může zdát částka 200 milionů korun jako vysoká, tak se jednoznačně jedná o navýšení komfortu jak pro pacienty, tak personál a zdravotnickou záchrannou službu. Museli jsme také zohlednit výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, ze kterého vyplývají možnosti založení objektu a způsob likvidace dešťových vod v rámci předpokládaného staveniště“ upřesnil hejtman.
Původní návrh byl opakovaně debatován jak se zástupci moravskotřebovské nemocnice, tak Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje. „Nová budova musí být co nejvíce funkční, a proto věřím, že se nám podařilo vyloučit možné provozní problémy. Díky úpravám bude většina pokojů pro dva pacienty s tím, že se sociální zařízení bude společné v rámci jedné buňky pro dva sousední pokoje. Jednolůžkové pokoje budou k dispozici pro vážně nemocné pacienty,“ řekl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Zvýšenou pozornost přípravě investice potvrzuje také 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má krajské investice ve své gesci. „Odbor majetku a investic bere tento investiční záměr jako jednu za současných priorit. Proto směřujeme vše k tomu, abychom v srpnu příštího roku měli zpracovanou projektovou dokumentaci a následně i stavební povolení tak, abychom mohli ideálně zahájili stavbu ještě na podzim téhož roku,“ řekl Roman Línek.
Dramatické vzpomínky 

Na konci září si budeme připomínat smutné výročí 80 let od podepsání Mnichovské dohody a postoupení velké části území tehdejšího Československa nacistickému Německu. Dovolujeme si Vám k tomuto výročí nabídnout příběhy pamětnic z Pardubického kraje, které natočili dokumentaristé pro Paměť národa.
Jde o Vzpomínky Mileny Kallistové, která zažila se svými rodiči dramatické stěhování z Dolní Čermné do Letohradu, a Anny Vašátkové, která v tu dobu žila jako malá dívka v německé rodině v Červeném Potoce u Králík.
Text také obsahuje odkazy na celé příběhy pamětnic a dobové fotografie.
Jak k tomu dodává ředitel východočeské pobočky Paměti národa Tomáš Heller, je pro nás všechny velmi poučné seznámit se s příběhy lidí, kteří pocítili Mnichov na vlastní kůži, i s problémy, které musela řešit druhorepubliková vláda:
Migrace, sociální traumata, vzestup nacionalistických a xenofobních sil, ale také závist, hledání obětních beránků a politika národního sobectví ukázaly odvrácenou tvář československého demokratismu. Druhá republika vypovídá o stavu dnešní společnosti mnohem více, než jsme ochotni si přiznat.“