Českotřebovský deník 261/2018 (11/9) 
Ahoj kluci, ahoj holky, pojďte s námi k nám do školky.
Je tady opět nový školní rok a s ním i nové děti.

Jako každý rok, tak i letos, jsme v naší MŠ U Koupaliště dětem připravili seznamovací týden – jak s novými dětmi, tak i s prostředím naší školy. Na každý den byly pro děti připraveny aktivity, aby byl start do nového prostředí pro děti co nejpříjemnější.
-         V pondělí se přivítáme, o sobě si povídáme, celý den se budem smát, na zeď, asfalt malovat.
-         V úterý se zase smát, na stopovanou si budem hrát, už mám nové kamarády a máme se tu všichni rádi.
-         Je tu středa milé děti, pojďte na královský bál, budem tančit, zpívat taky a co bude dál?
-         Ve čtvrtek je velký den, všech princů a princezen, postavíme z písku hrady, pozvem všechny kamarády.
-         V pátek, že nic nedělat? Copak vás to napadlo, přijelo k nám divadlo.  Učitelky z MŠ U Koupaliště Česká Třebová

Klub ALFA-OMEGA

Oblastní charita Ústí nad Orlicí otevírá prostor pro setkávání lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka.
Naše společnost vytěsnila z veřejného prostoru smrt, její projevy i prožívání smutku. Svůj zármutek často potlačujeme a skrýváme. Ztráta blízkého člověka je pro pozůstalé vždy bolestná. Tyto zkušenosti jsou nepřenosné, a je důležité sdílet je s těmi, kteří nám rozumí, protože podobnými zážitky sami prošli. Právě mluvení a naslouchání druhým je hojivé.
Domácí hospic ALFA-OMEGA, který provozuje Oblastní charita Ústí n.Orl., otevírá prostor, kde si žal můžeme dovolit – místo, kde je možné o těchto věcech mluvit, pochopit je a třeba i pomoci druhým, kteří jsou na začátku truchlení.
Klub ALFA-OMEGA je otevřen všem, kdo potřebují sdílet prožité. Jednou měsíčně se scházíme v Klubu u stolu s kávou nebo čajem nad tématy kolem umírání, zármutku či odpuštění. Každý se zapojí do té míry, do jaké sám chce.
 
Místo:     Oblastní charita Ústí nad Orlicí, ulice 17. listopadu 69
Kdy:       18. října, 22. listopadu, 13. prosince
Čas:        od 15:30 do 17:30 hod
 
Bc. Martina Procházková, tel. 731 402 331, e-mail: martina.prochazkova@uo.hk.caritas.cz
Renáta Prokopcová, tel. 739 383 597, renata.prokopcova@uo.hk.caritas.cz , informace o domácí hospicové péči

 

Permanentky na hokej                         


Všechny fanoušky našeho klubu tímto upozorňujeme, že od úterý 4. září (od 8 hodin) si mohou v českotřebovském Městském muzeu v Klácelově ulici zakoupit permanentní vstupenky. Tyto vstupenky platí pro první a druhou část soutěže, tedy pro celkem 15 domácích zápasů, a to v období od 30. září 2018 do 27. ledna 2019. Cena permanentky je 500 Kč.  V omezeném množství budou k dispozici permanentní vstupenky na místo, s platností na celou hokejovou sezonu (včetně play off). Rezervace a platba: výhradně u vedoucího zimního stadionu Davida Píši (tel. 731 449 814), a to od pondělí 10. září. Cena permanentky na místo je 1 000 Kč.

Památky dostávají v kraji stále větší šanci

Pardubický kraj průběžně kontroluje, jak je naplňována koncepce podpory památkové péče na tomto území. Z poslední zprávy, kterou tento týden projednali radní, vyplývá, že v současné době je v krajském dotačním programu na podporu památkové péče téměř 15 milionů korun, kraj ve své režii rekonstruuje památky za 73 milionů korun a hodnota rozpracovaných evropských projektů na památkách v kraji je 525 milionů korun.
„Ochrana památek byla u nás dlouhodobě podfinancovaná, snažíme se to v současném období napravit. Nahrává nám i skutečnost, že právě nyní je na kulturní památky možné čerpat dotace Evropské unie. Možná se to nezdá, ale Pardubický kraj je majitelem velkého množství památkově chráněných objektů, ve kterých sídlí jeho příspěvkové organizace,“ říká 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.
Dotační program
V průběhu posledních dvou let narostl dotační Program podpory památkové péče na 14,2 milionu korun v letošním roce. „Vážíme si všech vlastníků, kteří chtějí ať už velké památky, nebo i ty drobné, udržovat v dobrém stavu a chránit pro další generace. Naše pomoc je určitým stimulem, který je pro ně důležitý. Jako optimální vidíme pro příští léta v tomto programu částku 20 milionů korun,“ konstatuje Línek.
Revitalizace kulturních památek
Pardubický kraj v současné době připravuje obnovu řady kulturních památek ve svém vlastnictví. Financovat ji bude ze svého rozpočtu. Jedná se například o stavební úpravy kulturní památky Liniové opevnění - Dělostřelecká tvrz Bouda, opravu hradebních zdí a mostku Zámku Pardubice, vybudování nového reprezentativního sálu a nových expozic Východočeského muzea, úpravy Domu hudby, rekonstrukce části Portmonea v Litomyšli a další.
Evropské fondy
Na obnovu památek využívá kraj v současné době všechny dostupné evropské fondy. Týká se to například Příhrádku Pardubice, Zámku Pardubice, depozitářů pro Východočeské muzeum, zateplování historických budov muzeí, Winternitzových automatických mlýnů a dalších projektů.
Památky dalších vlastníků
„Aby mohly i další vlastníci památek v kraji žádat o dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky, spolufinancujeme je i z krajského rozpočtu. V minulých letech to byly například příspěvky pro obnovu střech kostela Nanebevzetí P. Marie v Chrudimi, na obnovu Larischovy vily v Pardubicích, průzkumy v kapli sv. Jana Nepomuckého v Letohradě a další,“ dodal Roman Línek.
 
Odborné učebny osmi středních škol v Pardubicích, Chrudimi a Holicích se modernizují z prostředků ITI

Pardubický kraj vloni uspěl ve výzvě  teritoriálního evropském programu pro Hradecko-pardubickou aglomeraci, která byla určená na modernizaci a vybavení středních škol, s osmi projekty. Z celkové vyčleněné částky ve výši 90 milionů obdrží kraj na tyto projekty 75,6 milionu korun a kromě toho ještě pětiprocentní podíl investičních nákladů ze státního rozpočtu. Všechny projekty byly v průběhu letošního roku už zahájeny a některé se již dokončují nebo byly dokončeny. 
V srpnu byl ukončen projekt zaměřený na strojní vybavení školních dílen na SPŠ v Chrudimi. S dotací 16 milionů korun pořídil Pardubický kraj škole univerzální hrotové soustruhy, univerzální frézky s výkyvnou hlavou, univerzální konzolové frézky, univerzální konzolovou frézku vertikální a spektrometr. V neposlední řadě došlo k souvisejícím stavebním úpravám, rekonstrukcím rozvodů elektroinstalací a zateplení části dílenských budov.
Dokončeny jsou také práce na SOŠ a SOU obchodu a služeb v Chrudimi, kde byly přestavbou půdních prostor vytvořeny dílny odborného výcviku oborů Kuchař, Cukrář a Gastronomie. Vznikla tu zóna praktického vyučování, demonstrační zóna, zázemí pro vedoucí praktického vyučování a příruční sklad.  Součástí projektu je i nová gastrotechnologie. Evropská dotace projektu je 5,5 milionu korun,“ říká radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová.
Práce se dokončují na gymnáziu Mozartova v Pardubicích. „Tam modernizací a přestavbou stávajících učeben vzniknou dvě odborné učebny pro výuku matematiky, informatiky a výpočetní techniky, deskriptivní geometrie a odborný kabinet matematiky. To vše se zajištěním bezbariérovosti nových učeben a pořízením nových výukových pomůcek, nábytku a vybavení,“ vysvětluje radní pro školství Bohumil Bernášek. Unie dotuje tento projekt částkou 6,5 milionu korun.
Finální novou podobu také získává pět odborných učeben (čtyři odborné učebny IT a jedna odborná učebna přírodovědných předmětů) na Obchodní akademii v Chrudimi. Všechny učebny budou vybaveny novým nábytkem a IT a AV technikou, Unie přispívá částkou 7,6 milionu korun.
Intenzivní práce probíhají rovněž na SPŠ stavební v Pardubicích.  Předmětem projektu je modernizace tří odborných dílen včetně vybavené novými truhlářskými stroji a vzniká zde nová počítačová učebna, to vše s evropskou dotací 10 milionů korun.
Na gymnáziu v Holicích se díky programu ITI mohou těšit na odborné učebny a laboratoře (laboratoř fyziky, chemie, biologie, přípravna chemie, biologie, učebna chemie, biologie, zeměpisu, výpočetní techniky, praktická dílna a multifunkční učebna přírodovědných předmětů).  Všechny odborné učebny a laboratoře se vybavují novými pomůckami, IT a AV technikou a budou vybaveny novým nábytkem. K podpoře odborné výuky bude sloužit i modernizovaná počítačová síť s kvalitním pokrytím Wi-Fi a venkovní učebna pro potřeby výuky biologie, chemie a zeměpisu. Dotace EU je zde ve výši 6,3 milionu korun.
Zajímavý je i projekt modernizace dílen Střední školy automobilní v Holicích. Díky dotaci škola svým studentům nabídne nově rekonstruované prostory, konkrétně tři odborné učebny a sedm dílen. Rekonstruované haly byly původně využívány jako specializované dílny autoservisu, ale z důvodu nedostatečné kapacity školy byly budovy od autoservisu odkoupeny. Nově vytvořené odborné učebny a dílny odborného výcviku se vybavují novými pomůckami a stroji. Všechny rekonstruované prostory budou přístupné osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Tady je dotace přes 21 milionů korun.
Na Střední průmyslové škole elektrotechnické a VOŠ v Pardubicích se modernizují čtyři odborné učebny pro výuku 3D technologií, pneumatiky, programování PLC a automatizace. Řešena je i bezbariérovost modernizovaných prostor prostřednictvím bezbariérových vstupů a plošiny. Všechny modernizované učebny budou vybaveny pomůckami, bude zde také vytvořeno ojedinělé výukové pracoviště čtvrté průmyslové revoluce. Dotace EU ve výši 4,7 milionu korun mohla být trojnásobná, kdyby nebyla omezena výší prostředků ve výzvě ITI.
Kromě uvedených projektů, financovaných z programu IROP prostřednictvím výzvy ITI Hradecko-pardubické aglomerace, finišuje Pardubický kraj s 13 dalšími projekty zaměřenými na modernizaci a vybavení středních škol a učilišť. „Tyto projekty s celkovými náklady cca 340 milionů korun a výší dotace téměř 300 milionů korun uspěly v celostátních výzvách programu IROP č. 32 a 33,“ konstatuje radní Štěpánová.

 
Kraj žene dopředu stavbu nemocnice v Moravské Třebové

jednou ze zdravotnických priorit Pardubického kraje pro nejbližší roky je kromě výstavby centrálních příjmů v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici také stavba zcela nové moderní budovy nemocnice v Moravské Třebové. Na svém posledním srpnovém jednání schválili radní upřesnění projektu, které zohledňuje ztížené podmínky, které vyplývají z inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu a navíc se zvýší komfort budoucích pacientů i personálu, ale také krajské záchranné služby. Celkově by měla moderní nemocnice včetně investice do lékařských technologií, vozovek či chodníků vyjít kraj na necelých 200 milionů korun bez DPH. Na svém pondělním jednání se krajští radní detailně zajímali o plnění stanovených termínů a pokrok v přípravě stavby.
„Zařadili jsme tento projekt do takzvaného zvláštního režimu, což znamená přísný a pravidelný dohled nad přípravou jednotlivých součástí projektu a kroků, které povedou k co nejrychlejšímu dokončení stavby. Osobně totiž nesouhlasím s jakoukoliv debatou týkající se prodloužení termínu dokončení po roce 2020. V projektovém záměru je sice stanoven termín na počátek roku 2021, ale vzhledem k zařazení kritéria doby realizace stavby do výběru dodavatele předpokládáme, že vše bude dokončeno tak, jak jsme avizovali,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „I přesto, že se může zdát částka 200 milionů korun jako vysoká, tak se jednoznačně jedná o navýšení komfortu jak pro pacienty, tak personál a zdravotnickou záchrannou službu. Museli jsme také zohlednit výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, ze kterého vyplývají možnosti založení objektu a způsob likvidace dešťových vod v rámci předpokládaného staveniště“ upřesnil hejtman.
Původní návrh byl opakovaně debatován jak se zástupci moravskotřebovské nemocnice, tak Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje. „Nová budova musí být co nejvíce funkční, a proto věřím, že se nám podařilo vyloučit možné provozní problémy. Díky úpravám bude většina pokojů pro dva pacienty s tím, že se sociální zařízení bude společné v rámci jedné buňky pro dva sousední pokoje. Jednolůžkové pokoje budou k dispozici pro vážně nemocné pacienty,“ řekl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Zvýšenou pozornost přípravě investice potvrzuje také 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má krajské investice ve své gesci. „Odbor majetku a investic bere tento investiční záměr jako jednu za současných priorit. Proto směřujeme vše k tomu, abychom v srpnu příštího roku měli zpracovanou projektovou dokumentaci a následně i stavební povolení tak, abychom mohli ideálně zahájili stavbu ještě na podzim téhož roku,“ řekl Roman Línek.
Dramatické vzpomínky 

Na konci září si budeme připomínat smutné výročí 80 let od podepsání Mnichovské dohody a postoupení velké části území tehdejšího Československa nacistickému Německu. Dovolujeme si Vám k tomuto výročí nabídnout příběhy pamětnic z Pardubického kraje, které natočili dokumentaristé pro Paměť národa.
Jde o Vzpomínky Mileny Kallistové, která zažila se svými rodiči dramatické stěhování z Dolní Čermné do Letohradu, a Anny Vašátkové, která v tu dobu žila jako malá dívka v německé rodině v Červeném Potoce u Králík.
Text také obsahuje odkazy na celé příběhy pamětnic a dobové fotografie.
Jak k tomu dodává ředitel východočeské pobočky Paměti národa Tomáš Heller, je pro nás všechny velmi poučné seznámit se s příběhy lidí, kteří pocítili Mnichov na vlastní kůži, i s problémy, které musela řešit druhorepubliková vláda:
Migrace, sociální traumata, vzestup nacionalistických a xenofobních sil, ale také závist, hledání obětních beránků a politika národního sobectví ukázaly odvrácenou tvář československého demokratismu. Druhá republika vypovídá o stavu dnešní společnosti mnohem více, než jsme ochotni si přiznat.“


  •