Českotřebovský deník 271/2018 (20/9)
Dobrou náladu a chuť do života přinesl kolektiv pracovníků DDM

"Už mnohokrát jsem chtěla veřejně poděkovat  všem, kteří mi pomáhají překlenout chvíle samoty a moje zdravotní problémy." piše Jindřiška Vaníčková. Zná ji určitě spousta Třebováků jako učitelku a také ředitelku Základní umělecké školy, která vyučovala také dlouhá léta  na ZUŠ v Ústí nad Orlicí a dlouhodobě spolupracovala s českotřebovským Domem dětí a mládeže. Sem má ze svého bydliště nejblíže a mnoho let zde působila jako účinný pomocník zejména v dramatickém souboru Knoflíček. Získala zde spoustu přátel, se kterými se pravidelně schází. Díky tomu pomáhá i dnes pokud může nějakou radou, vychovává mladé recitátory...  
"Nemohu především zapomenout na návštěvu celé skupiny (Jany Endyšové, Ivetty Mutlové, Hany Milerové, Pavly Cupalové i s děvčaty, které zde působí nebo působily na stáži v rámci výměny mládeže z Francie a Itálie). Přišly mi gratulovat k mým červnovým narozeninám. Bylo to opravdu  tak srdečné setkání, že něj snad nikdy nezapomenu. Z krátké návštěvy byla zábava na celé odpoledne. Děvčata si přinesla s sebou všechno, co taková oslava potřebuje a tak jsme si také zahrály a zazpívaly, promítly jsme si i video z posledních vystoupení souboru Knoflíček (Ať žijí duchové, Pověst u znaku města...).
Myslím, že by Třebováci měli vědět, jak dobrý kolektiv pracuje v českotřebovském DDM a co všechno dokáže. Pracovníci DDM mají skutečně velké nadání motivovat děti k zájmovým činnostem, udržují si dlouhodobě jejich přízeň, nikdy si na nic nestěžují a dokážou toho tolik, i když nemají pro svou činnost žádné extra vynikající podmínky. Naše spolupráce nekončila jednou návštěvou, děvčata se u mne doma pravidelně stavují, dbají na to, abych měla  potřebné léky, starají se, když něco potřebuji zařídit. Chtěla bych jim tedy alespoň toto cesto poděkovat a veřejně vzkázat, že jsou pro mne sluncem mého současného života."
Jindřiška Vaníčková pak také píše i o tom, že obdobně vynikající vztah má s pracovnicemi matriky na českotřebovské radnici, se kterou dlouhodobě spolupracovala, navštěvují ji i dnes učitelky ZUŠ Jarmila Holcová, Jitka Nováková, Miluše Mimrová i s manželem, také její bývalí žáci. Vždycky, když se vrací do svého rodného města, tak se ohlásí třeba na krátké návštěvě. "Celý život jsem se pohybovala mezi lidmi a tak si možná málokdo dokáže představit, jak si moc  každé návštěvy přátel vážím a jak jsem jim za jejich přízeň vděčná," uzavírá své poděkování Jindřiška Vaníčková.   (mm)
 
"Opozice nebyla konstruktivní".... aneb 4 roky starostou na OIKTV

OIKTV má ve svém programu zpovídat starosty ve svém regionu, tedy i Jaroslava Zedníka. Budiž. Nesl za rozvoj a chod města v uplynulém čtyřletém období největší díl odpovědnosti. Měl by být podle toho zpovídán moderátorem s dostatečným odstupem, tedy znalým a nezávislým. Nikoliv tak, aby to připomínalo prezidentské rozhovory na TV Barrandov. Není to jednoduché, je třeba znát problematiku řešeného města a dění v zastupitelstvu. Takovou práci opravdu nikomu nezávidím. Redaktor OIKTV by si ovšem měl svých omezení být vědom a nedělat práci, na kterou nestačí. Osobně se nás velmi dotkly stesky na to, že opozice nebyla dostatečně konstruktivní apod., na které moderátor nedokázal (možná ani nechtěl) reagovat, zvlášť pokud v TV záznamu nemohl také zaznít názor z té "nekonstruktivní" opozice.  OIKTV je placena s pomocí téměř milionové roční dotace z městského rozpočtu...
Je třeba připomenout,  že opozice má ve svém popisu práce něco jiného než přitakávat starostovi a vedení města. Vždy jsme však podpořili důležitá hlasování, např. městský rozpočet, i když jsme si byli vědomi, že zde jsou některé položky zbytečné nebo nehospodárné. Jiné ovšem naopak velmi potřebné a užitečné. Kromě pouhé očekávatelné kritiky opozice přicházela s vlastními podněty a náměty, které však končily pravidelně pod stolem, nebo se zahrály do ztracena přes šikovně vytvořené komise, které se nedobraly ničeho, protože takové bylo zadání. Pomohly snad jedině vyžádané semináře. K tomu přišly často navíc od starosty, který jednání řídil, jistě "dobře míněné rady" (hraničící někdy však i s ponižováním), že si příště musíme svoje návrhy lépe připravit a často i to, že námitky podáváme pozdě. Pozdě ovšem byly naopak předávány podklady k jednání. (Při jednání o potřebě  řešit situaci na průtahu města se nás dokonce přítomní občané ptali, proč si takové jednání necháme líbit). Starosta tak plně využíval možnost, že má na jednání zastupitelstva (nakonec jako v rozhovoru na OIKTV) poslední slovo.
Lze napsat, že to bylo v historii našeho zastupitelstva poprvé, když si opozice vyžádala pro řešení některých důležitých problémů města zvláštní jednání. (např. problémy ceny vodného a hospodaření Vodárenské společnosti, projektové práce pro Bikerezort Orlicko-Třebovsko). Požadovali jsme jednání veřejná, starosta však k tomu nenašel odvahu. Výsledkem byl tak jen neveřejný seminář pro zastupitele. Opozice tím nejen dokázala svůj zájem o problémy města, ale současně zájem na i konstruktivním řešení, které ovšem starosta nepovažuje za dostatečné. Ti, kteří k problémům neřekli ani slovo, byli zřejmě daleko konstruktivnější...
Připomeňme si proto pár "konstruktivních" postupů radniční většiny, aby bylo vidět, jak "dobře" to s opozicí hrála:  Do dozorčích rad Eko Bi a Vodárenské společnosti  neměla opozice žádný přístup, radniční většina zde tedy kontrolovala sama sebe (a jak jsme se přesvědčili, "přesto nejel vlak"). A kontrolovat městské společnosti je velmi třeba, točí se zde velké peníze a u Vodárenské společnosti dokonce ze 100% mimo městský rozpočet. Poslední zážitek se štukovou fasádou na cihlovém červeňáku s využitím jedné 14 let staré studie je ukázkou:  kontrola musí být zvýšena!
Dalším "konstruktivním nápadem" rady města bylo účelové kutilství při stanovení pravidel pro dotace v r. 2015, kde byl automaticky vyřazen ten žadatel, který se soudil s městem o cokoliv. Co na tom, že to odporuje ústavní listině práv a svobod!. S městem se totiž "náhodou"soudil opoziční zastupitel, zástupce KOJKU, proto měl KOJK přístup k dotacím mimořádně ztížený. Byla to schválnost, samozřejmě.  Problém se řešil i na zastupitelstvu, ale změna nastala až v dalším roce.
Problémů bylo samozřejmě více: Připomeňme zařazování investic do rozpočtu města nebo rozpočtového provizória, aniž by byly samostatně projednány a schváleny. Nebo se podmínky pro dříve projednanou investici velmi podstatně změnily, ale její příprava  pokračovala dál, jako by nic. (např. dobrodružná věž na Pekláku, nakonec díkybohu zrušená).... A pokud se nám podařilo někdy náš návrh přece jen při hlasování prosadit, tak prostě proto, že byl rozumný a přidala se k němu většina zastupitelů.
Toto všechno je za námi a nikdo už o tom nechtěl psát a mluvit. Nicméně, pokud starosta "vytáhl z rukávu" sdělení, které považujeme za nepravdu a tedy i pomluvu, je třeba napsat, jak se věci mají. Dají se doložit v zápisech z jednání zastupitelstva města.
 
Vrátí se do Křivolíku plavci?

Reportáž  OIKTV je dobrá, také v lecčems pozoruhodná. Najdete ji ZDE. Třeba v tom, že dvou letech "intenzivní práce" na záměru a projektu jsme možná zase na začátku, už ani nevíme jistě, zda to bude "bio" a zda vůbec Křivolík.  Také je zajímavé, že všude se k problému  vyjadřují lídři volebních kandidátek, ale nikoliv u Nestraníků. Jako by zde snad lídr nebyl dosažitelný....  A v případě jednoho volebního seskupení se dozvíme se i to, že když se koupaliště po provozně ekonomické  stránce nevyplatí, tak to podporovat nebudeme!
 
Mateřská škola U Koupaliště v České Třebové na Barevném dnu s odpady

Dne 18. září se naše škola zúčastnila Barevného dne s odpady, který pořádá Městský úřad našeho města – Odbor životního prostředí. Děti se učily zábavnou formou jak třídit odpad, rozeznávat barevné kontejnery a poznat, co do kterého patří. V naší škole se ekologii klade velký důraz, dětem poskytujeme spoustu materiálů, knížek, lepoler, pexes a omalovánek. Děti se tak celoročně nenásilnou formou učí, jak se chovat k přírodě a k naší planetě Zemi. Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

Do České Třebové doputuje výstava Příběhy bláznovství

Výstava zapůjčená až z Brna, která nyní putuje po Orlickoústecku v rámci festivalu Týdny pro duševní zdraví, bude možné zhlédnout i v České Třebové. Týdny pro duševní zdraví zavítají tak do České Třebové úplně poprvé. Celorepublikově je však festival tradiční, letos se koná jeho již 29. ročník. 
Výstava Příběhy bláznovství putuje po okrese již od 10. září, do České Třebové zavítá na 4 dny
24. - 27. září. Zhlédnout ji můžete na Gymnáziu v České Třebové na Tyršově náměstí.
Poutavou výstavu vytvořily medičky ze studentské organizace IFMSA v Brně (www.ifmsa.cz). Popisuje různá duševní onemocnění, ale hlavně životy těch, kteří se s těmito problémy potýkají. Krátké texty o 9 diagnózách jsou doplněny grafikou Karolíny Kryštofové. Výstava má pomoct odstranit mýty, které jednotlivé nemoci obestírají. „Naším cílem není jen informovat veřejnost o jednotlivých nemocech, ale především umožnit lidem blíže poznat, jaký je život člověka trpícího duševním onemocněním. Jaké problémy řeší, jak to prožívá a co mu pomáhá. Základním prvkem jsou příběhy konkrétních lidí,“ upřesňuje Tereza Ondráčková, jedna z autorek výstavy a studentka medicíny na Lékařské fakultě MU.
Výstava se nám představí v rámci Týdnů pro duševní zdraví - festivalu na podporu lidí s duševním onemocněním a zlepšení jejich postavení ve společnosti, který pořádají neziskové organizace, ve východních Čechách je hlavním pořadatelem spolek Péče o duševní zdraví. „Na akcích se snažíme veřejnost informovat, vzdělávat a bojovat tak proti diskriminaci lidí s duševním onemocněním. Mnoho lidí se snaží řešit duševní problémy samo doma a bojí se vyhledat odbornou pomoc, aby předešli pomluvám svého okolí. Tím se jejich zdravotní stav zhoršuje a rozvíjí se dlouhodobá onemocnění. I tomu se snažíme zabránit právě akcí Týdny pro duševní zdraví,“ říká organizátorka TDZ Michaela Venclová.
 
HC Kohouti hlásí: 19 gólů a těsné vítězství v přípravě s Novým Bydžovem  

Devatenáct gólů padlo ve středečním třetím přípravném utkání Kohoutů s účastníkem krajské ligy v Královéhradeckém kraji, Stadionem Nový Bydžov. Hosté přijeli na poslední chvíli a ještě v ne zcela úplné sestavě. Nestihli rozbruslení a podle toho vypadala první třetina. Domácí ji vyhráli snadno 3:0, když další dvě vyložené šance spálili. Ve druhé a třetí dvacetiminutovce se většinou jen bezhlavě útočilo…

Česká Třebová – Nový Bydžov 10:9 (3:0, 5:5, 2:4)

Branky: 1. Hemský (Verner), 15. Štefka (Hemský), 17. Král (Prachař), 25. Krejza (Prachař, Král), 27. Hemský (Křečan, Šejba), 34. Kavalír (Velinský, Křečan), 35. Drobný (Fúzik, Dvořák), 38. Prachař, 47. Velinský (Jemelka, Fúzik), 56. Prachař (Krejza, Král) – 24. Kubišta, 25. Klust (Chára), 33. Chára (Kulhánek), Kubišta), 33. Kozák (Hlaváček, Štěpán), 35. Hlaváček (Veselý, Klust), 44. Postolka (Chára, Veselý), 51. Postolka (Kubišta), 55. Kubišta (Kozák), 58. Hlaváček (Kubišta).

Rozhodčí: Sedlák - Melichar, Konečný. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváků: 188.

Česká Třebová: Nimmerrichter (30. Sajdl) – Verner, Pražák, Šejba, Jemelka, Žouželka, Šimončič – Hemský, Fúzik, Štefka - Velinský, Křečan, Kavalír – Král, Prachař, Krejza – Drobný, Veverka, Dvořák.

Nový Bydžov: Dosoudil – Kulhánek, Štěpán, Doskočil, Klust, Vlach – Postolka, Kubišta, Chára – Kozák, Veselý, Hlaváček – Pirkl, Jebavý. Odveta se hraje opět v České Třebové v neděli od 17 hodin . Fotografie Jarda Komíček.


Nové chodníky na Křibě staví firma RYDO

Po úpravě chodníků se dostává sídliště Křib na úplně jinou úroveň, vzpomeňte, jak to tu vypadalo ještě loni na jaře. Svědčí o tom i fotografie, zase se podařilo upravit další díl sídliště. Kéž by se dařilo v tomto záměru pokračovat všude, kde to je jen trochu možné!

O úpravě obvodů matrik se bude ještě jednat.
Není nutné situaci hrotit, shoduje se hejtman s ministrem vnitra

Samostatným tématem při návštěvě ministra vnitra Jana Hamáčka v Pardubickém kraji byla problematika financování a samotného fungování matričních úřadů měst a obcí. Původní ministerský plán na utlumování jejich činnosti, který byl předložen ještě minulé vládě, se pozastavuje a budou dále rozebírány jeho klady a zápory. Hejtman Netolický se s ministrem Hamáčkem dohodli na tom, že původní plán by finančně poškodil především menší obce.
„Před časem jsme řešili pobočkovou síť České pošty a snahu bývalého vedení zrušit pobočky v nejmenších obcích, což by nepřineslo téměř žádné finanční úspory a výrazně zhoršilo dostupnost služeb. Nyní se situace opakuje v rámci matričních úřadů, kdy se objevil návrh na plošné zrušení přibližně 600 matričních úřadů a změnu financování celého systému. Ten by ale byl právě pro těchto 600 obcí oproti stávajícímu modelu nevýhodný a musely by na něj doplácet. Na výkonu státní správy by se pak výrazně podílely obce samotné z peněz, které mají sloužit především na rozvoj. Ani stát by neušetřil, protože by o částku 130 milionů korun navýšil obcím příspěvek na výkon státní správy. Pro větší sídla by to znamenalo drobné prostředky a malým by to problém nevyřešilo,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
„Povinností státu je zabezpečit efektivní, kvalitní personálně zajištěný a územně dostupný výkon jednotlivých agend s tím, že postupně bude posilován prvek jejich elektronizace. Vidíme to v některých zemích Evropské unie, kde matrika s výjimkou oddacího listu řeší další agendy automaticky díky provázanosti informačních systémů. Například informace o narození či úmrtí občana je do matriky vkládána automaticky, což snižuje následně nároky na personální zajištění. Dobře to funguje třeba ve Finsku,“ řekl hejtman, který s ministrem vnitra Janem Hamáčkem jednal o tom, že nemá smysl toto zásadní rozhodnutí uspěchat. Je nutné jej předjednat s partnery, kterými jsou Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí a Asociace krajů ČR. „Případné změny tak budou v současné době odloženy. Pro státní rozpočet nemá zastavení tohoto záměru žádné dopady, stejně tak na fungování agendy samotné se vůbec nic nemění. Nyní si vytváříme dostatek času na důsledné projednání,“ sdělil Netolický.
Ten již ve středu na Konferenci Venkov 2018 ve Strážnici jednal na toto téma s europoslancem Stanislavem Polčákem a dalšími představiteli měst a obcí. „O závěrech středečního jednání s územními partnery jsem pana ministra informoval. Naštěstí chce naslouchat potřebám českého a moravského venkova a vnímá citlivost tématu pro starosty měst a obcí a chce na dané téma ještě vést diskuzi. Za mne je toto jednoznačně jediný možný a zcela správný přístup,“ dodal k tématu hejtman Martin Netolický.
Od Pernera a Kašpara přes současnost do budoucnosti
Článek na webu IDES:CZ od nedávném 7. ročníku  dopravní konferenci. Informační, ale také komerční sdělení.  Je signifikantní, že se těmito nadnesenými problémy, často opakovanými každý rok nezabývá také nějaký nezávislý komentář, možno by bylo dobré odhalit, kolik procent jednání jsou sny a vzdušné zámky a co je realita a kolik nás to stojí či bude stát.  Aby se konstatovalo, zda opravdu stojíme oběma nohama na zemi, nebo zda jen usilujeme o něco, co nakonec nebude potřeba (např. vodní spojení do Pardubic). Také zjistit, zda to je na úkor ostatních dopravních staveb v kraji nebo v republice, třeba potřebnějších. Já sám jezdím na dopravní konferenci pátým rokem a tak nějak zjišťuji, že se mnohé opakuje a termíny se jen odkládají.  (mm)
 
Knihovny se musí měnit stejně dynamicky, jako dnešní doba

U kulatého stolu pod názvem Knihovna – věc veřejná se na Pardubickém kraji tento týden sešli zástupci kraje, měst, obcí a samozřejmě především knihoven. Shodli se na tom, že knihovny se pozvolna začínají přizpůsobovat novým požadavkům doby, ale tento trend je zatím velmi pomalý. Vázne především na financování. V tom mají hlavní slovo samotné obce, částečně pomáhá i kraj a další partneři.
List New York Times nazval Českou republiku královstvím knihoven. Je to díky zákonu z roku 1919, který dával každé obci za povinnost zřídit veřejnou knihovnu. Právě proto nyní máme v Pardubickém kraji 421 knihoven. „Je otázkou, zda je v možnostech obcí tyto knihovny v nových podmínkách v dobré kvalitě udržet smysluplně při životě, a zda by třeba neměla knihovna v těch malých obcích jezdit spíš za lidmi,“ zahájil debatu 1. náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek.
Odborníci se shodují, že pro budoucnost knihoven budou důležité tři trendy – zdokonalovat a modernizovat současné služby, rozvíjet digitální služby a také se zaměřit na lidi, kteří jsou nepřetržitě na sítích. Již dnes roste počet virtuálních návštěv knihoven (dříve kvůli tomu museli lidé fyzicky dojít do knihovny) a počet stahovaných dokumentů. Knihovny se také musí více zaměřit na nákup současné literatury, která je nejžádanější.
„Jednou z nových rolí knihoven je také jejich přeměna na komunitní centrum obce, kde se lidé budou rádi setkávat, kde se budou obohacovat novými zkušenostmi, vědomostmi, kulturními zážitky. S tím však úzce souvisí požadavky na proměnu interiérů knihoven, jejich vybavení a rozsah i úroveň poskytovaných služeb,“ podotkla ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích Radomíra Kodetová.
Pardubický kraj navýšil podporu na regionální funkci knihoven před nedávnem ze 4 na 6 milionů korun. Tyto peníze jdou do neprofesionálních knihoven zejména na nákup výměnných fondů a jejich rozvoz. „Chceme si nyní nechat zpracovat analýzu, jak co nejefektivněji pomoci tam, kde se nejvíc snaží a nemají prostředky na dovybavení aktivních knihoven v malých obcích. V některých krajích to řeší dotačním titulem. Proto chceme nalézt od příštího roku systémové řešení i v Pardubickém kraji,“ dodal Roman Línek. Jak vyplývá z průzkumů, ve srovnání návštěvnosti kulturních institucí i sportovních utkání v naší republice knihovny s velkým náskokem vedou. Tomu ovšem neodpovídá jak jejich financování, tak platy knihovníků na obcích, kde z 95 procent nedosahují ani průměrné mzdy.
 
Nová sanitka pro LDN Rybitví

Radní Pardubického kraje Ladislav Valtr předal LDN v Rybitví k užívání nový sanitní vůz, který je určen na převoz pacientů.
Nový sanitní vůz je plně vybavený a pomůže s převozem pacientů do nemocnice na pravidelné kontroly a vyšetření. Zajišťovat bude i převoz domů po propuštění. „Na vozidlo za 1,2 milionů korun přispěl v plné výši kraj. Doposud používali v zařízení v Rybitví pouze jeden starší vůz, dříve používaný záchrannou službou, ten však na časté výjezdy nestačil.
„Dalším záměrem ve společné přípravě kraje a zdejšího zdravotnického zařízení je projekt „zkvalitnění hotelových služeb“. Podstatou jsou stavební úpravy umožňující snížit počet pacientů-klientů na pokojích při zachování celkové kapacity zařízení. Zlepšit by se mělo také zázemí pro zaměstnance. Jedná se o částku přesahující 20 milionů.
„Jsem rád, že se s vámi mohu takto pravidelně setkávat. Dobře si uvědomuji, že zdravotnictví není jen o akutní péči, ale trend klade stále větší důraz také na péči následnou. Demografický vývoj nám to jasně ukazuje. Kromě zlepšování kvality zdravotnické péče je potřeba pamatovat na potřebu navyšování sociálních lůžek. Těch je i v našem kraji bohužel nedostatek,“ sdělil radní zodpovědný za zdravotnictví.  K dotazům zaměstnanců LDN Rybitví pak Ladislav Valtr dále hovořil i k otázkám nedostatku zdravotních sester a rizikům neustálého navyšování platů zdravotnického personálu i k dalším současným problémům, které se týkají celé České republiky.
 
Učni na vysokomýtském náměstí předvedli své dovednosti 

Vysoké Mýto (20. 9. 2018) – Mezinárodní soutěž učňů v řemeslných dovednostech ŘEMESLO / SKILL 2018 se uskutečnila 18. - 20. září na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.  Osmého ročníku se zúčastnilo 66 soutěžících z řad zedníků, obkladačů, montérů suchých staveb, instalatérů a truhlářů z více než dvaceti škol z České republiky, Slovenska a Maďarska.
Soutěžící nejprve postavili zdi z různých materiálů. V nich pak plnili svá soutěžní zadání budoucí odborníci z dalších oborů. Na náměstí tak vznikla simulace „staveniště“, kde se všichni řemeslníci museli mezi sebou domluvit a předat si svá pracoviště v takovém stavu, aby každý tým mohl splnit svá soutěžní zadání co nejlépe,“ vysvětlila Lenka Ulrychová z pořadatelské společnosti Erudio CZ.
Během tří dnů se kromě soutěžících představily i stavitelské firmy, které poskytly materiál na stavby a dodaly také odborníky, kteří posuzovali výsledky soutěžních týmů. Součástí akce byla i prezentace škol Pardubického kraje s nabídkou učebních a studijních oborů a s praktickými ukázkami řemesel. Žáci základních škol si mohli vyzkoušet některé řemeslné dovednosti jako je omítání zdí, práce se dřevem, pájení a podobně.
„Pardubický kraj podporuje soutěž SKILL dlouhodobě. Jedná se o jednu z mnoha aktivit, kterými chceme přivést žáky základních škol ke stavebním řemeslům. Soutěž je výjimečná kulisami, které tvoří historické vysokomýtské náměstí. Potěšil mne zájem žáků, kteří se přišli na své starší soutěžící kamarády podívat,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní zodpovědný za školství.
Kulturní instituce jsou úspěšné v získávání dalších dotací

Pardubický kraj zřizuje v kulturní oblasti čtyři muzea, krajskou galerii a knihovnu. Všechny tyto instituce se ale kromě příspěvku kraje snaží na konkrétní projekty a potřeby získávat také dotace z Ministerstva kultury a od jiných dárců. Jsou v tom velmi úspěšné, což ovšem znamená ve většině případů také nutnost spolufinancování.
„Rozhodně nechceme naše instituce v kultuře trestat za úspěšné získávání dotací, proto se jim se spolufinancováním snažíme pomáhat. Souhrnně se se jim letos podařilo získat přes tři miliony korun, ke kterým jim přidáváme 600 tisíc na spolufinancování,“ konstatuje 1. náměstek hejtmana pro majetek kraje, investice a kulturu Roman Línek.
Nejvyšší dotaci se na Ministerstvu kultury ČR podařilo získat Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě. Na speciální vládní pancéřovanou limuzínu Škoda VOS a na soubor dřevěných plastik, takzvanou křížovou cestu z Hedče, mají přislíbeno 190 tisíc korun. Regionální muzeum v Chrudimi dostane 129 tisíc na rozšíření a zkvalitnění služeb badatelům a 172 tisíc na regálovou techniku. Východočeské muzeum obdrží 154 tisíc korun na nový knihovní systém a vytvoření souborného katalogu muzejních knihoven Pardubického kraje.  Východočeská galerie byla úspěšná s projektem Křehké sny modernity/ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938 s dotací 150 tisíc korun a Ladislav Machoň a Pardubice s dotací 130 tisíc korun. Další, o něco menší dotace jsou jak na výstavní projekty, tak i speciální vybavení.