Českotřebovský deník 275/2018 (25/9)
Ptačí festival  na rybnících u Opatova

Vás všechny touto cestou pozval na letošní ročník Ptačího festivalu, který se bude tradičně konat na Opatovských rybnících. Sraz je v sobotu 6.10. v 9:00 na hrázi rybníku Hvězda u Třebovic. Odtud se vydáme k Novému rybníku, kde se můžeme těšit na vedle pozorování a kroužkování našich opeřenců. Pro děti bude připravena soutěž o zajímavé ceny. Oficiální plakátek vycházky ZDE
 
Na vycházku za houbami s mykologem Martinem Mičkou

Neděle 30. září v 9. 00 hodin. Sraz u hříbku v Javorce.
 
DEN SENIORŮ V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Na akci vystoupí ZUŠ Česká Třebová, DDM a JABKANCOVÉ ŠLAPETO  Občerstvení zajištěno.
1. října 2018 v malém sále Kulturního centra od 15 hodin  vstupné: zdarma  Více ZDE

Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka Česká Třebová

Všechny čtyři  festivalové koncerty se uskuteční v kostele sv. Jakuba v České Třebové
První zahajovací koncert se koná v sobotu 29. září od 19. hodin
Po stopách romantismu od Německa k Pobaltí a Severu
Christian Markus Raiser - varhany (DE)
Skladby autorů F. Mendelsson - Bartoldy, A.F. Hess, G. Munschel, Z. Pololáník, M. Reger, A. Karindl.
 
2. koncert 6. října 2018
Michal Hanuš - varhany
Sto let české varhanní hudby.
Skladby autorů: P. Eben, O. Mácha, B. Martinů, Z. Pololáník
 
3. koncert 13. října v 19 hodin
Jana Kubová-Pololáníková (varhany),
vokální kvartet QVOX: um. vedoucí Tomáš Krejčí (zpěv)
Pocta Zdeňku Pololáníkovi.
Autor skladeb: Z. Pololáník - spirituály.
Beseda s mistrem Zdeňkem Pololáníkem hodinu před koncertem na faře.
 
4. koncert 20. října v 19 hodin
Viktor Darebný a Michal Hanuš
Varhany pro čtyři ruce a čtyři nohy na české národní motivy.
Skladby autorů: A. Dvořák, C. Franck, J. Klička, J. K. Kuchař, Z. Pololáník
Vstupné : 100,- Kč, předplatitelé KPH (po předložení průkazu), studenti a senioři 50,- Kč.

KOJK uvede Smetanovu Mou vlast v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí

Ten zážitek, který měli Českotřebováci na jarním festivalu Bennewitz 2018 si mohou zopakovat příznivci vážné hudby v pátek 28. září v Ústí nad Orlicí. Doporučujeme i těm, kteří jarní koncert v České Třebové nestihli. Další českotřebovské hudební těleso - Velký swingový orchestr se chystá na 3. října na koncert do Litomyšle.
 

CHILDREN OF THE WORLD DANCE FOR PEACE 2018
bude nejen v Pardubicích

12. ročníku světového dětského folklórního festivalu CHILDREN OF THE WORLD DANCE FOR PEACE 2018 se uskuteční v termínu 9. - 23. října 2018 v České republice. Hlavním městem světového folklóru budou Pardubice, kde se zástupci z více jak 15 států zúčastní Městských slavností nebo Velké pardubické. Festivalový program zavítá také nejen do dalších měst Pardubického kraje, jako např. Slatiňan, Svitav či Litomyšle, ale festivalový program zavítá také do sousedního Hradce Králové. Zahraniční delegace z Evropy, Jižní a Latinské Ameriky navštíví také Prahu.  Více v samostatném článku zde

Letohrad se opět přihlásil k celostátní akci pro seniory

Týden plný aktivit (1. 10.až 4. 10. 2018) začíná již za několik dnů. Nejen seniorům nabídne rozmanitý program od filmových dokumentů, přes soutěžní hry, cestování po Číně až po setkání s oblíbeným bavičem Josefem Náhlovským. Začínáme prvního října hledáním ztraceného času. Promítneme unikátní záběry z Kopečkové pouti 1983, školáků jezdících do školy v Červené, nahlédneme také pod pokličku vášně sběratelské. Druhý den si zájemci mohou zahrát Člověče, nezlob a ještě vyhrát nějakou zajímavou cenu. Tereza Hrdinová provede návštěvníky čínskou provincií Sečuán 
a o závěr se postará komik, moderátor a spisovatel Pepa Náhlovský.
 
Proč se ještě jednou sejdou zastupitelé  3. října

Jde o přípravu projektu  Dětské hřiště sídliště Trávník Česká Třebová, o kterém se jednalo již na schůzi ZM v červnu tohoto roku. Ovšem tehdy se jednalo o projektový záměr, nyní  již příprava pokročila, projekt je hotový a byl projednaný i s veřejnosti. Proti původnímu  schválení jsme tedy dál, známe i cenu projektu a je také určen jeho nový přesný název "Park S hřištěm sídliště Trávník v České Třebové" a je žádoucí aby byl schválen v této nové podobě.  Na srpnovém veřejném projednání v městské knihovně bylo sděleno, že Město  připraví projekt tak, aby do 4. září byla podána žádost o dotaci ze SFRB, určená na revitalizaci veřejných prostranství na sídlištích. Celkový  rozsah projektu má hodnotu cca 4,3 mil. Kč, dotace činí 50% z uznatelných nákladů. Tento termín již nyní uplynul, zřejmě původní usnesení z června nestačí, musí být upřesněno, jinak o dotaci přijdeme. Nedá se nic dělat, je třeba věc vyřešit operativně. Můžeme porovnat co bylo v této věci schváleno v červnu: 
Zastupitelstvo města souhlasí s investičním Záměrem „Dětské hřiště sídliště Trávník, Česká Třebová" a S podáním žádosti o dotaci Z Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích Z MMR ČR - SFRB a prohlašuje, že v případě Získání dotace zajistí financování investiční akce Z rozpočtu města pro rok Z018 a pro rok 2019, v textu dle předloženého návrhu. (viz usnesení RM Č. 605 ze dne 04.06.2018)
A nový návrh dvou usnesení, pro jejichž projednání a schválení se ještě zastupitelé musí krátce sejít, projednala v pondělí rada města a jejich text již byl zveřejněn:
1) Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s investičním projektem „Park S hřištěm sídliště Trávník v České Třebové“ a s podáním žádosti o dotaci Z Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích Z MMR ČR - SFRB a prohlásit, že v případě získání dotace zajistí financování investiční akce Z rozpočtu města pro rok 2018 a pro rok 2019.
2) Rada města doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit v případě přidělení dotace Z prostředků SFRB na investiční projekt „Park s hřištěm sídliště Trávník V České Třebové“ s dofìnancováním investičního projektu ve výši do 2.389.494 Kč včetně DPH Z rozpočtu města pro rok 2019, jako finanční spoluúčast žadatele ve výši 50 % Z uznatelných nákladu rozpočtu investičního projektu, v textu dle předloženého návrhu.

 

Dobrovolnictví pomůže úředníkům poznat problémy z jiné stránky

Pardubický kraj se v roli partnera zapojil do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě, který připravil Fond dalšího vzdělávání. Jeho cílem je podpora dobrovolnických programů určených výhradně pro zaměstnance veřejné správy a podpora zapojeným institucím.
„Mnoho zaměstnanců Krajského úřadu Pardubického kraje je samostatnými dobrovolníky v různých organizacích a spolcích. Ale když každoročně oceňujeme také firmy, které podporují firemní dobrovolnictví, hledali jsme způsob, jak to umožnit i na krajském úřadu. Nakonec se to podařilo a myslím, že to pro případné zájemce bude příležitost, jak poznat některé problémy v terénu a třeba přitom i stmelit kolektiv. Zároveň firemní dobrovolnictví často inspiruje lidi k vlastnímu zapojení pro dobrou věc v jejich volném čase,“ řekl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
„Vítám takovou iniciativu, protože svědčí o charakteru úřadu, o jeho firemní kultuře a hodnotách. Novelou pracovního řádu umožníme od 1. října letošního roku v rámci společenské odpovědnosti úřadu zaměstnancům vykonávat dobrovolnické činnosti v rozsahu maximálně 8 hodin ročně v rámci jejich pracovní doby,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje Jaroslav Folprecht.
Pardubický kraj v této oblasti spolupracuje s dobrovolnickými centry, která jsou v kontaktu s neziskovými organizacemi působícími zejména v oblastech pomoci osobám se zdravotním postižením, při volnočasových aktivitách dětí, mládeže a rodin nebo při kulturních či charitativních akcích. „Zaměstnanec si konkrétní místo výkonu dobrovolnické činnosti vybere z dané nabídky a dobrovolnické centrum s ním uzavře smlouvu o výkonu dobrovolnické činnosti. Ta obsahuje i pojištění pro případ škody na majetku a na zdraví, způsobené dobrovolníkem při výkonu dobrovolnické činnosti a rovněž pro případ škody způsobené dobrovolníkovi,“ doplnil Pavel Šotola.
Pardubický kraj má nejlepší sportovce

Na pravidelných sportovních hrách krajských úřadů, jejichž pořadatelem bylo tentokrát Hlavní město Praha, v minulých dnech nejvíce bodovali sportovci z Pardubického kraje. V součtu bodů obsadili první místo a Lucie Lebedová s Davidem Venzarou zvítězili i v disciplíně in-line brusle. Na celkovém druhém místě zůstal Plzeňský kraj a na třetím Moravskoslezský kraj.
Účastníci soutěžili ve společném štafetovém závodu na koloběžkách. Dalšími sportovními disciplínami byly orientační běh, volejbal, pétanque a in-line brusle, na kterých se jel jak sprint, tak vytrvalostní závod a štafetový dovednostní závod.
Pardubický kraj kromě vítězství v závodě na in-line bruslích obsadil třetí místo ve společné sportovní soutěži na koloběžkách. Ta se jela na těchto hrách poprvé a získala velkou oblibu. Koloběžky se předávaly štafetově spolu s číslem na dres. Nově byl zařazen i orientační běh, ve kterém dvojice Martina Kubešová a Jan Macl získali rovněž bronzovou medaili.  Hry se konaly ve sportovním areálu České zemědělské univerzity Praha a v okolí.
 
Družstvo Pardubického kraje:  Lucie Lebedová, Martina Kubešová, Iveta Pleskotová, Lenka Bulisová, Lucie Angelová, David Venzara, Jan Macl, Petr Bořek, Martin Kiss,  Ondřej Ludvíček,  Jiří Kyral,  Milan Bodeček.
 
Spolek Hurá na Výlet – Poslední volná místa na výlet do Mladé Boleslavi

Spolek Hurá na Výlet! (Chrudim) má za sebou již 25 výletů a možnost podívat se na výlet mělo tak již více než 1 000 seniorů. Se seniory jsme navštívili například poutní místo Neratov, s nově založeným pivovarem, známý poutní kostel ve Velehradě, či barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou. O velkém zájmu seniorů svědčí zaplněnost vypsaných výletů. Stále evidujeme náhradníky, a to každé pondělí buď telefonicky (dle jednotlivých krajů) či osobně v sídle spolku v Chrudimi. Před sebou máme ještě například výlet do Dukovan, Železných hor, Dobrušky či Mladé Boleslavi. Závěr sezóny bude zakončen již tradičním výletem do Polska, na který se pojede za dvou krajů České republiky. V tuto chvíli máme poslední volná místa na výlet pro seniory z Prahy, a to za krásami automobilového designérství do Mladé Boleslavi.
Spolek Hurá na Výlet! má již čtyřletou zkušenost s realizací volnočasových aktivit pro seniory. V současné době se připravujeme na rozšíření poskytovaných služeb a otestování pilotní aktivity propojující seniory a mladší generaci. Stavíme na předpokladu, že vzájemné setkávání dětí a seniorů a společně strávený čas je přínosem pro obě skupiny. Na konci měsíce října plánujeme zrealizovat výlet seniorů a dětí na Babiččin dvoreček v Licibořicích. Aktuality můžete sledovat na našich webových stránkách www.huranavylet.info.
Činnost spolku a její další rozšiřování o nové projekty by nebyl možný bez přízně štědrých dárců. Podpořit dynamický růst činnosti spolku můžete na našem transparentním účtu: 2701034210 / 2010.
Spolek Hurá na Výlet! je nezisková organizace, která vznikla v roce 2014 a od roku 2015 realizuje volnočasové aktivity pro seniory 65let+ a osoby ZTP – výlety a kulturní akce spojené s informačně osvětovou činností. Výlety respektují možnosti, omezení a specifické potřeby těchto osob. Proto jsou koncipovány jako jednodenní, snadno zvládnutelné, bezpečné, finančně dostupné a přitom zajímavé. Jsou zajišťovány se zdravotnickým dohledem, osobní asistencí, průvodcem a s živým hudebním doprovodem. Vše organizuje kolektiv mladých lidí, a to způsobem a za cenu dostupnou seniorům a osobám ZTP. Každý senior či osoba se ZTP za výlet zaplatí symbolickou částkou 100 Kč. Skutečné průměrné náklady na osobu jsou cca 800 Kč / výlet. Zbylé náklady hradí spolek a prostředky vyhledává z veřejných i firemních zdrojů, grantů a nadací.
Motivem pro činnost spolku je snaha o zlepšení kvality života osob starších 65 let a osob ZTP. Jedním z dalších motivů pro vznik spolku Hurá na Výlet bylo i zjištění značné míry zneužívání seniorů na předváděcích akcích. Patronkou spolku se proto stala režisérka Silvie Dymáková, autorka dokumentu „Šmejdi“, který zachycuje podvodné praktiky obchodníků.
 
V případě zájmu jsme připraveni na rozhovor a po vzájemné dohodě je možná také účast na nějakém z našich pořádaných výletů. Spolek Hurá na Výlet!  Školní náměstí 11, 537 01  Chrudim. IČ: 03225470 
info@huranavylet.info  www.huranavylet.info   https://www.facebook.com/spolekhuranavylet/