AD: Javorka místo pro zdraví                                              

Iniciativu otužilců za rozšířené využití parku Javorka a zejména pak vodoteče čistou a také studenou vodou se stálou teplotou vhodnou pro otužování z pramene Javorka  si vzala na paškál  dopisovatelka VV, která návrh považuje více méně za aprílový, a proto jej dotvořila po svém tak, jak je vidět z následujícího obrázku. Ten má být pak inspirací pro skutečnou realizaci...

Jak je vidět, nic nelze přehánět a bude třeba námět posoudit z více stránek. Nemyslím však, že bychom měli  dobře míněné návrhy odmítat jen proto, že právě tomuto sportu neholdujeme.  Iniciativa umožňující využití pramenu Javorka pro otužování a tedy zdraví přichází z více stran.  Proč tedy nedat příležitost těm, kteří zdravému pohybu v přírodě holdují a přemýšlet, zda by nešlo tuto iniciativu podpořit tak, aby to nenarušilo účel parku Javorka. 

Necháme-li posoudit návrh pro stránce technické, architektonické, vodohospodářské jistě z toho vyjdou požadavky, které je třeba splnit. Pak se uvidí, jaké připomínky k tomu pak bude mít veřejnost (ale i ta otužilecká). Základem je vyčištění  nádrže a oprava kamenných hrází, přitom může případně dojít i prohloubení a úpravě tvaru. Pak jistě přibude povinnost instalovat zábradlí, o bezpečnost je třeba  pečovat na prvním místě. Proto je nutné počítat také s řádným osvětlením nejlépe celé cesty až l pramenu Javorka a k Bosenskému pavilonu. Ve Třebové (i v Javorce) máme problém "bezdomovci", nepovažuji proto za vhodné uvažovat s žádným jednoduchým "přístřeškem pro převlékání", ale vybudovat uzavíratelný objekt v rozumné vzdálenosti, např. za plotem zahradnictví Eko Bi, kde by mohlo být také jednoduché WC, pro Javorku přece velmi potřebné. Otužování a zdraví spolu souvisí, pro "začátečníky" a veřejnost by pak dobře posloužilo i  navržené knajpoviště s odpočinkovým koutem. Koupání pro psy  nekomentuji, osobně se domnívám, že pro tento účel může lépe posloužit Třebovka a to na mnoha místech. Nemyslím, že by bylo třeba se nechat odradit, lze - li  (a nejde o žádnou velkou investici) vytvořit pro uvedený účel  podmínky, vytvořme je, zpracovaný návrh dejme nejdříve posoudit veřejnosti.  (mm)

Další odkazy na toto téma:

Javorka pro zdraví a otužování - najdete ZDE
Otevřený dopis otužilců zastupitelům města - najdete ZDE