Českotřebovský deník 280/2019 (9/10)
Dalším místem ve městě s problémy v autoprovozu se stává Zámostí

Vše naznačují fotografie, které byly pořízeny dopoledne a potom podvečer. Vykládání štěrku a objemných panelů a jejich transport do koryty řeky, kde budou tvořit podloží pro nový provizorní ocelový most  se neobešlo bez omezení dopravy. K už tak komplikované situaci ve městě tedy přibyla další lokalita. Jde přitom o dlouhodobé omezení, po stavbě provizorního mostu přijde na řadu bourání "starého" železobetonového  mostu postaveného v roce 1958.  V té době byla také na Zámostí  provizorní lávka, tehdy ovšem dřevěná.  Přežila dokonce i známou povodeň, při které se protrhla přehradní nádrž v Srnově a vzniklou rázovou vlnou potom rozlomila dřevěná lávka v Bezděkově. Rozdělená na dvě části odplavala až na Zámostí, kde  ji hasiči a další dobrovolníci vytáhli  z vody, aby netvořila v řečišti Třebovky další překážku zvyšující   výšku zatopení zdejších domů. V té době se také budovaly současné kamenné zdi, koryto Třebovky se tím zúžilo. Na straně dnešního Nábřeží Míru (dříve Glücksmanova nábřeží) dříve žádná kamenná  nábřežní zeď nebyla.


Firma CZ LOKO pomohla na Skalce vybudovat novou učebnu

Vyšší odborná a střední škola technická v České Třebové otevřela novou učebnu pro strojní a elektrotechnické obory. Na nové prostory za 550 tisíc korun přispěl i soukromý investor. 
„Podporujeme prvky duálního vzdělávání, kdy se firmy podílejí na odborné praxi žáků. Díky této spolupráci mají žáci možnost pracovat  s moderní technikou a firmy mohou do budoucna získat kvalifikované pracovníky. Tato učebna je dalším výraznou podporou českotřebovské technické škole ze strany průmyslového sektoru," sdělil Bohumil Bernášek, radní pro školství.
Nová učebna bude sloužit pro výuku odborného výcviku pro strojní a elektrotechnické obory. Také bude sloužit žákům prvního ročníku k základnímu zámečnickému výcviku. Škola dlouhodobě spolupracuje s firmou CZ LOKO, která nepřerušila podporu školy ani v dobách průmyslové krize. Na učebnu přispěla částkou 300 tisíc korun. Zbylých 250 tisíc zaplatila škola ze svých prostředků.
 
Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí, M. R. Štefánika 234                 

Tel: 606 748 616   www.agenturacam.cz
Zveme vás na 4-denní relaxační výlet do termálních lázní v Maďarsku, Bűkfűrdó hotel Répce Gold 4* s polopenzí
Jedeme ve čtvrtek 6.2. - 9.2.2020 autobusem z ÚO, ČT
cena: Kč 5 890,-/osoba v ceně je 3x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálních lázní a zážitkové části, zapůjčení županu, pobytová taxa, doprava autobusem z ÚO,ČT
Dále nabízíme výlet do DRÁŽĎAN spojený s nákupy v Primarku i prohlídkou města
jedeme v sobotu 23.11.2019 autobusem z ÚO,ČT, cena Kč 690,-/osoba

 

Kyberšikana 2

Ve středu 9.10.2019  proběhla v klubovně  KC Česká Třebová 2. přednáška  na téma: Kyberšikana - Jak se chovat bezpečně na internetu. Tentokrát byla přednáška zaměřená na chování uživatelů na internetu a sociálních sítích /Facebook, Instagram, Twitter,  TikTok, FB Messenger.../.
Přednášející Ing. Petr Kadlec DiS (lektor organizace Etika mezi světy) seznámil přítomné s nástrahami internetu a prostředí přirovnal k Václavskému náměstí ve 3 hodiny v noci, kde by se většina z nás necítila příliš bezpečně  a je to v podstatě stejně nebezpečné prostředí jako na internetu. Je dobré něco o tom vědět, a proto vznikly programy a stránky, které mají pomoci jak učitelům, tak rodičům a dětem.  Více informací ZDE

POZVÁNKA NA BESEDU DO SVINNÉ

Pátek 11. října od 18 hodin v bývalé škole ve Svinné:  Alena Pirklová  + Jan Šimůnek  

Oceánie ... Šalamounovy ostrovy


Zájezd na  muzikály autobusem do Prahy 7.12. 

Využijte možnost rezervace (jen do konce října)!
Muzikály: Kvítek Mandragory za 790,- až 1140,-   Čarodějky za 840,- až 1240,-   Mefisto  za 1230,-  Drakula za 1140,-  Johanka z Arku za 990,-Kč.  

 Prodej zájezdů na rok 2020, slevy až 33 % .
V podělí a ve čtvrtek v kanceláři na Splavě 53, na mailu a telefonu kdykoliv.
Tel. 723226287, mail: hvtour.ca @seznam.cz . Hana Vraspírová, CA Č. Třebová

Bílá pastelka slaví 20 let

Celonárodní sbírka Bílá pastelka, jejíž výtěžek půjde na podporu nevidomých, je opět tady! Dobrovolníci v bílých tričkách s kasičkami a bílými pastelkami, kterými budou odměňovat dárce, vyrazí do ulic ve středu 16. října. Bílou pastelku, která letos slaví 20. výročí, pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR spolu s Tyfloservisem a krajskými TyfloCentry.
Co všechno se díky přispění do sbírky Bílá pastelka člověk osleplý v dospělosti naučí: znát Braillovo písmo, pracovat na počítači s hlasovým a hmatovým výstupem, psát na klávesnici po paměti všemi deseti, chodit po ulici s bílou holí, zvládat běžné práce v domácnosti poslepu … Oslepne-li někdo v dospělosti, musí také často změnit své původní povolání, je tak nutná rekvalifikace, a i té se mu u nás dostane. Výtěžek ze sbírky prostřednictvím pořadatelských organizací podporuje právě tyto činnosti.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých také poskytuje svým členům a klientům právní poradenství, vydává časopisy ve zvětšeném písmu, Braillově písmu či zvukové podobě, provozuje Knihovnu elektronických knih a časopisů, ve spolupráci s úřady a dopravními podniky se zasazuje o odstraňování bariér, které nevidomým při pohybu v ulicích znepříjemňují život. Část výtěžku sbírky také putuje na výcvik vodicích psů.

POZVÁNKY NA KULTURNÍ A JINÉ AKCE VE MĚSTĚ

Lidí, kteří potřebují v kraji pomoc, přibývá

Ze setkání zástupců Pardubického kraje se sociálními pracovníky obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem vyplynulo, že stoupá počet lidí, kteří v kraji potřebují pomoc ze strany úřadů.
Ve střednědobém plánu je počítáno například s rozšířením kapacit domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem pro osoby s demencí, zvýšením dostupnosti pečovatelské služby a osobní asistence, s rozvojem odlehčovacích služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby s poruchou autistického spektra. Pardubický kraj bude pokračovat v transformaci služeb péče o osoby se zdravotním postižením tak, aby většina péče probíhala v přirozeném, běžnému životu blízkém prostředí, bude podporovat služby podpory rodiny s cílem snížit počet dětí v náhradní péči.
Výzvou, které musí všechny kraje napříč republikou čelit, je reforma psychiatrie, jejímž cílem je zajistit potřebnou péči o osoby s duševním onemocněním v přirozeném prostředí. Obdobně bude nutné zajistit péči o osoby, které část svého života strávily na ulici nebo v obdobných podmínkách, a v současnosti již potřebují vedle přiměřeného bydlení také péči a ošetřování. „Je to skupina osob, na kterou je částí společnosti nahlíženo velmi negativně. Mnozí lidé zastávají názor, že si tyto osoby mohou za svou situaci samy, a proto si nezaslouží pomoc. Sociálním pracovníkům ale nepřísluší hodnotit, nakolik mají osoby bez domova nárok na pomoc. Věřím, že ve spolupráci s obcemi se nám podaří najít vhodné řešení, které těmto lidem zajistí odpovídající péči,“ doplnil Šotola.
Na setkání byly dále prezentovány teze novely zákona o sociálních službách a její dopady na síť sociálních služeb, financování sociálních služeb, jejich registraci, spolupráci obcí a krajů, na sociální práci, kterou obce vykonávají.
Tématika článku navozuje osud českotřebovského bezdomovce Františka Kováře, který je již několik roků odkázán na milosrdenství  spoluobčanů, i když by měl možnost žít lépe, pokud by souhlasil s tím, že mu pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění v dražbě prodali střechu nad hlavou.  Stal se tím ovšem  "vězněm svého svědomí". Dobrovolně zvolil život na ulici, než by souhlasil s tím, že mu stát zabavil domek jeho rodičů. Pečoval o rodiče a nepracoval, nemá proto ani národ na důvod a je tedy nucen v době, kdy máme stále dokonalejší sociální systém, žít na ulici jako pes. Nárok na důchod mu vznikne až v roce 2021, pokud se dožije. O mimořádné přiznání důchodu nelze požádat. Rozhodnutí je jen na něm, k právním úkonům není nijak omezen. Nicméně lze znovu upozornit na tvrdost zákona, kdy mu byl pro jeho dluh na pojistném prodán rodinný dům za 700 tisíc korun a téměř 550 tisíc mu u exekutora zbylo. Těchto peněz se František Kovář štítí, odmítá je převzít, souhlasil by tak s bezprávím, způsobeným režimem.
Porovnávám osud Františka Kováře s výše uvedenou větou "...tyto osoby mohou za svou situaci samy, a proto si nezaslouží pomoc.  Myslím, že to nemusí být  vždycky pravda.  (mm)