Českotřebovský deník 328/2019 (29/11)
Vzpomínka na zemřelé kamarády po patnácté

15 let uplynulo od začátku hraní malé dechové kapely při vzpomínkách na zemřelé kamarády. Vše vzniklo nebo začalo před 15 lety v blízké restauraci, kde jsme se scházeli u dobrého moku a při kytarách jsme muzicírovali , zpívali a vzpomínali na kamarády, kteří už tu s námi nejsou, tak část naší sešlosti se rozhodla, že jim zahrajeme tam, kde spočívají, tedy na hřbitově.
Z toho vznikla tradice, která pokračuje nepřetržitě již 15 let. Nevím já ani další kamarádi, že by se v České republice něco podobného konalo. Myslím, že napíšeme do Pelhřimova. V tento den 2.11.2019 bylo opravdu nevlídné počasí, ale hudebníci jsou na to zvyklí. Dík patří všem 12-ti hudebníkům v čele s kapelníkem Řetůvanky panem Jiřím Zemanem.
Nemalý dík patří taky již tradičnímu sponzorovi a organizátorovi  panu Janu Broulikovi. Děkujeme i dalším příznivcům tohoto setkání i náhodným účastníkům této akce za příjemnou atmosféru.  Alois Vyroubal.  

Také v Litomyšli si nepřejí, aby Třebováci jezdili na dálnici přes jejich město!

Svědčí o tom nejen bohatá mailová korespondence, ale také články publikované v litomyšlském městském tisku "Lilie". Ukazuje se, že zde se zájmem sledují iniciativu vedenou z města Česká Třebová pro přímé připojení  na D35 a zejména vytvoření exitu Litomyšl - sever, který byl  z trasy v současné verzi "vygumován". Hlasy tohoto druhu z Litomyšle mají pro nás velký význam. Znamenají zejména morální podporu, udržují v nás přesvědčení, že naše českotřebovská a nyní již i orlickoústecká snaha je správná a potřebná, protože pomůže nejen nám, ale také uleví  dopravě ve městě Litomyšl a zvýší bezpečnost dopravy v jejich městě. Odvedou vozidla, která přes Litomyšl vůbec nemusí a ani nechtějí jet. Dokonce se v Litomyšli formuje  iniciativa, která by chtěla prosadit usnesení tamního zastupitelstva o tom, že souhlasí se zřízením exitu Litomyšl sever ve tvaru T., jen zatím zřejmě nemá většinu. Důvody bych zatím neuváděl, je třeba vše nejdříve dobře rozmyslet. Ale je to pro nás dobrá zpráva. 

Takovým velmi důležitým podpůrným stanoviskem pro nás je  příspěvek Doc.PhDr. Tomáše Havránka, Ph.D., který uvádím ZDE.

 

Andělský advent v Litomyšli


Centrem Andělských adventních nedělí bude i letos Olivetská hora - tedy zámecké návrší. Po všechny adventní neděle bude právě zde bohatý program. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na zámeckém návrší za  asistence sborů Kvítek a Lilium. Centrem duchovního dění je samozřejmě chrám Nalezení sv. Kříže, kde si můžete každou Andělskou adventní neděli poslechnout sváteční slovo, při kterém bude rozsvícena vždy další adventní svíce. Čekají vás zde i speciální adventní světelné instalace, oblíbená výstava betlémů či pohled na adventní Litomyšl z Andělské vyhlídky z mezivěží chrámu. Právě v chrámu budou startovat také pravidelné komentované prohlídky města. Otevřena bude samozřejmě i expozice sakrálního umění a dětský program.
Na děti nezapomínáme ani na dalších místech návrší – každou adventní neděli mohou od 15.00 hodin shlédnout v Nové městské síni v přístavbě piaristické koleje pohádku. V regionálním muzeu je připravená výstava Fenomén Igráček včetně zimní dětské herny, S pejskem a kočičkou si děti mohou nejen děti projít výstavu ozdob v zámeckém sklepení, společně s Andělkou soutěžit nebo si v zámeckém infocentru něco vyrobit.
Koncerty budou probíhat na Andělském pódiu před chrámem Nalezení sv. Kříže. VOXEL a Spol. nám pomohl rozsvítit vánoční strom první adventní neděli. Druhá andělská adventní neděle bude od 17.00 patřit Pavlíně Jíšové a Bababandu, třetí ve stejném čase pražskému Gospelu Limited a poslední herečce a zpěvačce Jitce Smutné, která přijede se svojí kapelou.


Rekonstrukce Domu hudby je náročnější, ale firma ji musí stihnout

Před rokem 1989 to byla jedna z nejmodernějších budov Komunistické strany Československa. Po Sametové revoluci bylo rozhodnuto přeměnit její využití na takzvaný Dům hudby, tedy sídlo profesionálního orchestru, konzervatoře a základní umělecké školy. V současnosti je majitelem budovy Pardubický kraj, který zde v těchto měsících nechává renovovat společenskou část a také celému objektu v rámci architektonických možností vylepšit energetické parametry.
„Asi pokaždé, když nevíte, co najdete po odkrytí podhledů, podlah či vedení sítí, se objeví nějaké překvapení, a to většinou nemilé. Tento dům byl v době svého vzniku sice moderní, ale je samozřejmě poznamenán technologiemi své doby,“ říká Roman Línek. V současné době se v Domě hudby sice pracuje na dvou samostatných stavbách (modernizace společenské částí a projekt RÚE), ale Pardubický kraj je koordinuje tak, aby se do Sukovy síně mohl vrátit společenský život už od března 2020. V sálové části budovy tak nyní musí oba dodavatelé pracovat současně. Společenskou sezónu by tu měl otevřít zahajovací koncert Pardubického hudebního jara s Komorní filharmonií a Václavem Hudečkem, Josefem Špačkem a Marií Hasoňovou 12. března 2020.
Modernizace společenské části Domu hudby spočívá ve výměně technologických rozvodů, v estetické úpravách interiéru a v modernizaci audiovizuální techniky a akustiky. „Rehabilitujeme prosklené ochozy sálové části budovy na příjemné korzo s možností občerstvení o přestávce koncertu či konference. Hosté si tu budou moci posedět či postát u stolků s výhledem na pardubický zámek. Tento prostor dostane i nové umělecké lustry od českých designových sklářů,“ informuje Roman Línek.
Rekonstrukcí procházejí i malé koncertní sály, kavárna, toalety a přilehlý venkovní parter. Celková cena včetně vybavení je 66,1 milionu korun. Konečný termín dohotovení je v červenci, ale Sukova síň a její zázemí včetně šatny, toalet a části korza až ke kavárně budou stavebně hotové do konce ledna. Stavební práce v malých sálech a ve druhé části korza skončí na konci března. Hlavní vchod do budovy školy s vnějšími úpravami u budovy bude pak hotový v červnu.
Druhý dodavatel provádí energeticky úsporná opatření. Postupně se vyrábí jednotlivá okna přesně na míru. V současné době jsou vyměněná okna v celé společenské části a dodavatel nyní postupuje celou budovou po jednotlivých místnostech od nejvyššího podlaží směrem dolů.

Faraon Kebab House zavádí novou službuOd pondělka 2. prosince zahajujeme rozvoz našich dobrot v České Třebové a okolí!

Při objednávce pouze 30Kč navíc za dopravu do 5km, do 8km za 50Kč.

Těšíme se na vaše objednávky na mobil/: 00420 723 103 579  facebook.com/Faraon Kebab House


Na opravě krajských silnic poškozených při stavbě D35 se bude podílet stát

Během výstavby dálnice D35 přepraví stavbaři velké množství zeminy a dalšího materiálu po silnicích II. a III. tříd. Pardubický kraj, jakožto jejich vlastník, jedná se státem o tom, jak bude financována oprava silnic poškozených právě v rámci těchto přesunů.
 „V polovině října jsme jednali s generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic Radkem Mátlem, abychom ho detailněji informovali o problematice poškozených silnic v rámci převozu materiálu ze stavby D35 na území našeho kraje,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš. „Důležité je, že ŘSD nevidí po ukončení výstavby dálnice problém s odstraněním poškození na silnicích II. a III. tříd. Zároveň nám pan ředitel Mátl přislíbil projednání míry povinnosti k odstraňování škod na našich silnicích, a to přímo s dodavateli výstavby,“ uvedl náměstek Kortyš s tím, že jednání budou pokračovat nejprve s náměstkem ministra dopravy Tomášem Čočkem a následně bude tato problematika projednávána s ministrem dopravy.
 Pardubický kraj ze zákona jedná ve věci odstraňování závad ve sjízdnosti a rušení provozu i za cenu, že tyto výkony zatím nejsou finančně kryty.
„V současné době je již vynaloženo 10 milionů korun a do konce letošního roku předpokládáme až 14 milionů korun. Na vyčíslení předpokládaných škod pro 2020 se právě pracuje,“ dodal Michal Kortyš.