Předvánoční jarmark na Července
Sněhové vločky se tiše snášejí, z dálky zní píseň. Že by nastal čas vánoční? U nás na Července ano, přestože venku nesněží. Již po osmé jsme přivítali v naší škole žáky, jejich rodiče a známé. 28. listopadu se konal tradiční Předvánoční jarmark. Program byl opravdu pestrý. V obou budovách zněly vánoční písně, básničky, děti tančily, potěšily posluchače hrou na hudební nástroje. Velká tělocvična se proměnila v jarmark s množstvím stánků, kde jste si mohli vybrat nejrůznější zboží, které vyrobili žáci, učitelé i asistentky. V několika odborných učebnách jste mohli být svědky pokusů, jinde se vyfotografovat a nechat si tak vytvořit osobitou vánoční pohlednici. Menší děti si mohly v dílničce vyrobit vánoční přání a ozdoby. Pro ty, kteří si chtěli posedět, popovídat, odpočinout si od shonu, jsme nachystali několik kavárniček nabízejících dobroty domácí výroby, kávu, čaj. Školní jídelna lákala návštěvníky na vynikající koláčky a bábovky. A ti, kteří nenavštívili před školou stánek s voňavým punčem hned při příchodu, tak mohli učinit později. Nic z toho by se nemohlo uskutečnit bez nasazení všech zúčastněných. Poděkování patří také panu Davidu Skalickému (firma Skalický Transport) za finanční dar, firmě Eko Bi, s r.o. za ozdobení borovice. Rodičům a příznivcům školy děkujeme za projevenou přízeň. Výtěžek letošního Jarmarku bude věnován na osvětlení stromu před naší školou.
Mgr. Jana Ducháčková, ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice  
Další informace o předvánočních akcích na českotřebovských základních školách pořádaných dne 28/11 najdete ZDE