Českotřebovský deník 347/2019 (18/12)

Akademie gymnázia: Rád bych Vám řekl…                                                         

V pondělí 16. prosince se prostory Kulturního centra zaplnily studenty gymnázia. Konala se zde tradiční akademie. Studenti si tentokrát připravili scénky na téma Rád bych Vám řekl… Byly nápadité, úsměvné i vedoucí k zamyšlení.
Diváci mohli prostřednictvím dramatických výstupů, tance a zpěvu nahlédnout např. do televizního zpravodajství, podniknout exkurzi do zoo nebo zakusit pocity maturantů, kteří stojí před zásadní volbou – z jakých předmětů jsme vlastně schopni odmaturovat? Pozornosti určitě neuniklo KvartoSlovo, 1. mluvený časopis na světě, který můžete najít na webu kvartovinářů www.kvartoviny.webnode.cz. Velká dávka humoru a originálních nápadů byla odměněna potleskem zaplněného sálu.
Součástí akademie bylo také vystoupení hudební skupiny 375 m n. m. a předání cen studentům, kteří v minulém školním roce úspěšně reprezentovali školu v mnoha soutěžích a olympiádách. Dana Řehořová, foto: Milana Soukupová  - VÍCE ZDE
 
Nové (vyšší) ceny vodného a stočného mají ve všech městech...

Jak to bude v roce 2020 v České Třebové se dočtete ve zvláštním textu ZDE.  Zde jsme připravili jen malou retrospektivu, jak se vyvíjely ceny vody v České Třebové a pokud se podařilo zjistit tak i v Ústí nad Orlicí, kde si udržují před námi stále náskok ve výši cca 10Kč/m3. O jeho vyrovnání ovšem opravdu nestojíme, rádi budeme s cenou vody zaostávat a naopak rádi najdeme náměty na snížení toho tempa růstu, který můžeme  sledovat. Letošní brzdou bude snížení DPH na 10%, které umožní od května návrat k cenám roku 2019. Tempo růstu je však trvalé a impozantní a oprávněně se obáváme, jak to bude třeba za 10 let.... Žádný zlom se opravdu předpokládat nedá.  A to je Česká Třebová městem, které vychází ve srovnání v rámci ČR z tem nejlacinějším.

 


Houslový koncert uzavřel předvánoční maraton ZUŠ

Tradičně poslední akcí roku 2019 byl  Koncert houslové třídy p. u. Jitky Novákové v koncertním sálku ZUŠ, který se konal ve středu 18. prosince podvečer. Formou klavírní korepetice se na koncertu podílely také učitelky Milada Hamplová a Helena Němečková. Koncert navázal na velký maraton adventních veřejných vystoupení, na kterém se podílely všechny obory ZUŠ. Středeční koncert byl ukázkou, jak na naší zušce vyrůstají  postupně od nejmenších až po aspiranty na  vítěze v novém ročníku soutěže ZUŠ, kde právě letos je sólová hra na housle jednou z významných vypsaných soutěžních oborů.  Po převedení individuálních vystoupení si pro rodiče připravili jako překvapení společné provedení  populární vánoční písně. Na všechny nyní čekají zasloužené - letos  velmi dlouhé - vánoční prázdniny.... Všichni účinkující také našli pod stromečkem na okraji pódia svoje malé dárečky.  Za velkou práci s mladými talenty  ve všech oborech ZUŠ je třeba jménem rodičů učitelům zušky poděkovat. (mm)

Inspirace ze Svitav

V prostoru před svitavským nádražím je poměrně nenápadně umístěna kompaktní buňka WC pro veřejnost, která by jinak v tomto veřejném prostoru chyběla. Jistě nebyla zadarmo, ale zdá se být trvanlivým a odolným objektem a dovedl bych si ji představit umístěnou třeba i v našem parku Javorka, kde takové zařízení stále chybí a kde je také postrádáno. 

Vyměním družstevní byt velikosti 3+1 M, na Lhotce, v České Třebové,

za družstevní byt 1+1 v centru České  Třebové,  nebo poblíž, vyjma Semanínské a Lhotky.

Byt je před rekonstrukcí, má plastová okna, zasklenou lodžii a zděný sklep. Kontakt: 723 504 824


Nové složení dozorčí rady Tezy

Místo Ing. Aleše Spirmana, který se stal 9. prosince  radním nastoupil na místo v dozorčí radě obsazené sdružením 27 statečných Prof. Ing. Václav Cempírek, který byl následně zvolen předsedou dozorčí rady městské obchodní společnosti TEZA. s.r.o.  Změna byla provedena 16. prosince na jednání rady města ve funkci valné hromady  městské společnosti TEZA.

Chrudim bude mít brzy kompletní obchvat                                                          

Na silnici I/37 se konala dnes ve středu 18. prosince velká slavnost, Všichni, kteří v oblasti silniční dopravy něco v kraji znamenají, zde byli, drželi v roce kladívko a poklepávali na nově tabulkou značený základní kámen části ochvatu silnice I/37  od Slatiňan východně Chrudimi směrem k silnici I/17. Stavba bude tedy po Novém roce zahájena.

Rádi bychom viděli obdobnou slavnost také v případě města Česká Třebová. To však ještě uplyne v Třebovce opravdu hodně vody.  Zatím se náš obchvat nachází ve stadiu  Zjišťování vlivu na životní prostředí a to zatím v části Česká Třebová Opatov (ktde ho vlastně ani nepotřebujeme), následně, snad ještě letos přijde na řadu pro nás důležitější část od budoucího kruháče u Korada  východně od města až nad Avenu Dlouhá Třebová. 

Rozumím tomu, že se zde jedná o frekventovanější silnice, ale stejně je intenzita stavební činnosti na silnicích v západní a východní části kraje sotva porovnatelná. Třeba konkrétně v Chrudimi je na silnicích 8 kruhových objezdů, zatímco v České Třebové ten jeden jediný, který je nutně zapotřebí na křižovatce u tunelů, zatím nemá ani projektovou dokumentaci. Pokud by byl vybudován, byl by to první základ nového obchvatu města. Zde nezbývá než lobovat, jak se dá. Důležitým člověkem, který má na starosti dálnice silnice v Pardubickém kraji je právě Ing. Bohumil Vebr, ředitel ŘSD pro Pardubický kraj, zachycený na posledním snímku. Na něm také záleží, zda se podaří zajistit pro Českou Třebovou dálniční připojení na D35 před Litomyšlí ....
(mm, foto Luboš Kozel)