Dálniční exit Litomyšl sever se nám opět vzdaluje              
Dva úseky u Litomyšle mají rozhodnutí o územním řízení.
Územní řízení na poslední třetí více než pět kilometrů dlouhý úsek kolem Kornic, se ještě nerozjelo
Místostarosta Dalibor Zelený  navštívil ředitele ŘSD Pardubice Ing. Bohumila Vebra
Shrnutí výše uvedeného je obsaženo ve větě
"Opětovné zřízení vyřazeného dálničního exitu Litomyšl - sever je velmi, velmi nepravděpodobné."

ŘSD Pardubice by změnu, tedy nové zavedení dálničního sjezdu Litomyšl sever ve tvaru T zařadilo do projektu jen tehdy, pokud k tomu bude vyzváno Ministerstvem dopravy. A protože ministerstvo má jediný cíl - tedy výstavbu dálnic nijak dále nekomplikovat - tak jde variantu z říše snů. Je to něco, jako čekat na hlavní výhru ve Sportce.

Vydání územního řízení  ovšem ještě nemusí být definitivní, ještě nenabylo právní moci.  Běží patnáctidenní odvolací lhůta, která bude jistě využita, chystá se k tomu nejeden subjekt. Někteří jsou na tuto možnost připraveni, jiní nejsou, udělení územního souhlasu před Vánoci překvapilo. Můžeme spekulovat, zda bylo iniciováno tím, že se do problému chystá zapojit hnutí "Děti země",  neboť někteří stěžovatele Ing. Patrika, který toto hnutí představuje kontaktovali. Jenže souhlas byl udělen, žádný správní prohřešek, na který by mohl být někdo "přistižen při činu" není a tak odvolání  nebude muset být akceptováno. I tak může být ještě rozhodnutí napadeno u soudu a proces se dále zdrží, ovšem bez velkého očekávání, že by se u soudu projednávalo také znovuzavedení  dálniční křižovatky.

K vlastnímu exitu Litomyšl sever.  Není jasné, zda se tento exit nachází na ještě neschváleném pětikilometrovém úseku kolem Kornic, nebo ne. Podle vedlejšího obrázku nikoliv. Z aktuálního stanoviska MŽP  publikovaného v Českotřebovském deníku č. 342 z 13.12. ZDE je však zřejmé, že vypuštění tohoto sjezdu by mělo být schváleno Ministerstvem pro životní prostředí, které čeká na "oficiální oznámení o zahájení řízení zaslaného správním orgánem", a tedy souhlas zatím nedalo. Z toho lze vyvozovat, že by tento úsek mohl být ještě nedokončen s malou nadějí na to, že se i tento požadavek na znovuzřízení této dálniční křižovatky tentokrát ve tvaru písmene T ještě posoudí, pokud by se např. v 17. 1. 2020 tento požadavek znovu projednal při veřejném jednání o aktualizaci územního plánu kraje.

Podle  vyjádření ředitele ŘSD Ing. Vebra s tím počítat nemáme.  To bylo možné před pěti lety, kdy právě tehdejší českotřebovští zastupitelé na popud starosty Jaroslava Zedníka přijali nyní kritizované usnesení  o tom, že "exit Litomyšl sever nechceme". Toto beze zbytku využili litomyšlští radní...(a dál tu písničku už známe). Tehdy by byly peníze i na potřebný přivaděč postavený mimo Němčice. Stále tedy platí "Poděkujte Jaroslavu Zedníkovi, ten s tím přišel".....

Kdo na tom prodělá:

Českotřebováci, Oušťáci a motoristé z regionu, kterým je takto ztížen přístup k páteřní komunikaci státu, i když jim vede za humny
Obyvatelé Zhoře a Němčic, kteří budou zbytečně trpět zvýšeným dopravním provozem (nebudou mít obchvat)
Obyvatelé Litomyšle, kudy pojede zbytečně několik tisíc automobilů po jejich komunikacích a vůbec by tam nemuseli jezdit a ani tam jezdit nechtějí!
Zbytečně se zhorší bezpečnost na litomyšlských komunikacích .....
Kdo na tom vydělá:

Majitelé pozemků mezi Kornicí a Litomyšlí. Nyní zemědělské pozemky se jistě obratem stanou pozemky stavebními.
Při ceně např. 1000 Kč/m2 to jsou v  některých případech desítky milionů 
To je cena za všechny potíže, které vznikly všem ostatním...
Bravo Litomyšlským představitelům a radním, bravo Jaroslavu Zedníkovi a zastupitelstvu města Česká Třebová!
 

Dostaneme se na dálnici před Litomyšlí jiným způsobem?

Nezbude než čekat na provizorní krajské řešení, které bude možné řešit jako zvláštní stavbu vlastně po dokončení dálnice. Spočívá v realizaci obslužné komunikace kolem dálnice rozšířené na silnici III. třídy, která nás zavede až na nejbližší realizovaný exit. 
Tím je sice exit Janov  ve vzdálenosti 4,5 - 5 km. Při cestě do Čech to je ovšem zbytečná zajížďka  5 km tam a 5 km po dálnici pak zpátky, to už můžeme kličkovat přes Litomyšl. Navíc by způsobil další vzbouření ve Strakově, kolem kterého by jela některá vozidla vlastně dvakrát a tedy i zbytečně.  Tato trasa tedy nemá smysl.
Reálnější je pak cca 8 km dlouhá trasa až na exit Řídký, která by byla užitečná v tom, že by postupně sbírala pro dálniční připojení dopravu nejen z trasy II/358 od České Třebové, II/360 od Ústí n.O., ale  také ze silnice III/36016 vedoucí od středu Sloupnice (a třeba až z Jehnědí) a II/317 od Českých Heřmanic a Chocně. Na silnici II/317 by navíc nebylo třeba budovat přemostění dálnice vedoucí do obce Sedliště.  Vybudovat takovou "sběrnou trasu"  délky cca 8 km by tedy mohlo být užitečné pro větší oblast severně od dálnice a odlehčilo by městu Litomyšl. Stavba by se tedy vyplatila, i když by nebyla určená pro tranzit kamionů nad 12 tun. Trasy pro provoz kamionů nechť určuje stát, ten spravuje a buduje státní silnice I. třídy. Zde jde o krajský projekt a kraj by měl (za účinné pomoci litomyšlských představitelů a radních) tento projekt považovat za prioritu a zajistit na to finanční prostředky, i kdyby musel třeba polovinu platit ze svého!

Pokud exit Litomyšl sever zůstane v mlze a v oblasti zbožných přání, tak bychom měli všechnu pozornost upřít  na realizaci tohoto náhradního řešení. Tato stavba by měla být také připravována co nejdříve po definitivním odsouhlasení trasy dálnice (kde s velkou pravděpodobností exit Litomyšl sever bohužel nebude) a zanesena do aktualizace územního plánu Pardubického kraje. Vybudování této trasy by také bylo v souladu se záměry dopravní politiky kraje, která klade důraz na připojení měst Č. Třebová a Ústí n.O. na dálnici. Pro připojení města na dálnici směr Morava a pro dálkovou nákladní dopravu by sloužila silnice I/14 + I/43.
 
Milan Mikolecký 20/12 2019