Českotřebovský deník 342/2019 (13/12)
Videoměsíčník bude trvalou součástí Českotřebovského deníku

Ve spolupráci s Liborem Vašinou jsme zahájili amatérský projekt  pravidelného uvádění Českotřebovského videoměsíčníku. Dosud bylo natočeno několik ukázek, ve kterých tento videopořad hlásil k Českotřebovskému zpravodaji, nyní po jeho převzetí městem Česká Třebová se stane od lednového vydání součástí Českotřebovského deníku a bude mít i novou grafiku. Vždy koncem měsíce bude vždy připraven sestřih z natočených akcí a událostí, ke kterým přibudou také rozhovory, budeme se snažit nejen z dokumentovat dění ve městě z více stránek, ale také připomenout existující aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Na webu Českotřebovského deníku bude u každého pořadu uveden také jeho obsah, tedy stopáž jednotlivých reportáží a časem jejich začátků, tak, jak lze najít v archivu televizních pořadů České televize. Ke spolupráci zveme i další spolupracovníky, tedy např. českotřebovské amatérské kameramany, rádi bychom spolupracovali také např. se studenty českotřebovského gymnázia tak, aby obsah byl co nejzajímavější. Nejde jen o zajištění natáčení, ale i o pomoc při redakční práci, výběr námětů, zajištění komentáře sestříhaných pořadů. Jsem přesvědčen, že to dále zvýší jeho sledovanost.
Nyní se připravuje prosincový videoměsíčník, který by měl především zachytit předvánoční atmosféru našeho města. Ukazuje se, že je mnoho akcí, na kterých kamery profesionálního a z daní placeného kanálu OIKTV prostě chybí a tak prostor pro další amatérský projekt je velký. Do jisté míry to bude znamenat i prolomení monopolu OIKTV na televizní zpravodajství. Nejde o to tento pořad nahradit, ale objektivně jej zařadit. V současné době se již nejedná o městské televizní vysílání, ale větší regionální projekt, který má především zajistit pro společnost OIKTV ekonomickou stabilitu.
Českotřebovský videoměsíčník je tedy "návratem ke kořenům", tedy k době  devadesátých let, kdy vznikalo městské televizní studio, tehdy s velkou podporou vznikající Kabelové televize, v době, kdy ještě nebyl internet. Dnes je situace jiná, jak na  možnosti přístupu k televizní technice, tak i v možnosti vysílání prezentovat na internetu. Velkou výhodou internetu je možnost vybrat si termín, kdy si pořad prohlédnete podle svého vlastního uvážení. V Českotřebovském videoměsíčníku se nebudete muset koukat na většinu reportáží z okolních měst, ale zaměříte se na dění v našem městě. Zatím má tento způsob prezentace i logiku v tom, že internetový Českotřebovský deník bude uvádět také internetem šířený Českotřebovský videoměsíčník. A prostřednictvím sdílení  na sociálních sítích může mít opravdu dostatek sledujících.  (mm)
Fotografie z natáčení historie  Unzeitigova "chodícího betlému" s paní Olgou Preislerovou, dcerou  pekaře Čeňka Unzeitiga, který před 100 lety betlém s. J. Resslerem sestavil. Naposledy byl v moučnici Unzeitigovy pekárny postaven v roce 1976... Můžeme také nahlédnout na Unzeitigův betlém zezadu, abychom viděli mechanismus, pohony a vedení oveček. Tam jinak nikdo nesmí....


Stomatologická pohotovost v našem regionu v roce 2020

Termíny přidělení stomatologické pohotovosti  na jednotlivé víkendy a státní svátky rozděluje Oblastní stomatologická komora se sídlem v Litomyšli. Pardubický kraj je  rozdělen na několik regionů, kde je pohotovost zajištěna tak, aby byla pro občany co nejdostupnější. Pro nás je vytvořena oblast Česká Třebová - Ústí nad Orlicí - Choceň - Vysoké Mýto. V této oblasti potom pravidelně propaguje stomatologickou pohotovost také např. Českotřebovský zpravodaj, ročenka Českotřebovsko  a nyní také Českotřebovský deník. Ordinace s pohotovostí se střídají podle určeného systému. Českotřebovské ordinace tak budou pro pohotovost otevřeny v průběhu roku 2020 ve 26 termínech, orlickoústecké 14x, do Vysokého Mýta bude třeba za pohotovostí zajet v 15 termínech, do Chocně bude možné zajet na pohotovost v 10 termínech. Další ordinace s pohotovostí v našem regionu jsou ještě v Brandýse nad Orlicí a v Dolní Dobrouči.
Přehled termínů stomatologické pohotovosti s adresami a telefonními kontakty v roce 2020 najdete ZDE
Během roku bude přehled stomatologické pohotovosti  součástí trvale aktualizovaného souboru "Plakátnice- programy". V některých případech bude pro nás výhodné zajet na pohotovost do Litomyšle, do Svitav nebo Lanškrouna, přehled pohotovostí v kraji najdete na webové stránce Pardubického kraje.


Dálnice u Litomyšle a Ministerstvo životního prostředí

Co vědí na Ministerstvu životního prostředí ohledně možného vypuštěn í exitu Litomyšl sever z úseku D35 u Litomyšle?
Trasa D35 má schválený proces EIA pro trasu D35 včetně mimoúrovňové křižovatky Litomyšl - sever. Podle textů v návrhu  Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje má být exit Litomyšl sever vypuštěn, navzdory současné snaze měst České Třebové, ale i Litomyšle  o zachování tohoto exitu ve tvaru T, umožňující připojení z Českotřebovska a Orlickoústecka.  Dotaz v této věci  položil Ministerstvu životního prostředí doc. PhDr. Tomáš Havránek z Litomyšle a obdržel tuto odpověď:
 "MŽP v současné době eviduje žádost o ověření změn vybraných objektů stavby „D35 Litomyšl – Janov I. etapa“ dle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), jejíž součástí je i zmíněné zrušení MÚK Litomyšl-sever. Závazné stanovisko k ověření změn záměru podle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. vydá MŽP až na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného správním orgánem příslušným k vedení navazujícího řízení. MŽP v současné době oznámení o zahájení navazujícího řízení od příslušného úřadu ke stavbě „D35 Litomyšl – Janov I. etapa“ neobdrželo." 
Jinými slovy: Exit není možné "vygumovat" z mapy jen tak automaticky a bezdůvodně a navíc ještě v této věci není nic rozhodnuto, je třeba znovu jednat i o požadavku České Třebové a okolního regionu. Zajímavé je to, že vypuštění exitu Litomyšl-sever bylo iniciováno požadavkem města Litomyšl a nyní rada města Litomyšl nyní přijala k existenci  exitu stanovisko "velmi změněné", požaduje mimoúrovňovou křižovatku tvaru T, která nebude bránit připojení ze strany měst Česká Třebová a Ústí nad Orlicí.  Skoro to je jako v pohádce: "...odvolávám co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil..." Důležité tedy bude nadcházející jednání místostarosty Ing. Dalibora Zeleného  s ředitelem ŘSD Pardubice Ing. Vebrem, které se má uskutečnit v následujícím týdnu.   (mm)
 
Vyšší odměny pro českotřebovské zastupitele, předsedy výborů a komisí

V souladu s vládní vyhláškou dochází od 1. ledna  cca 20% zvýšení odměn pro zastupitele, předsedy komisí a výborů. Vyhláška určuje rámcové maximální odměny, ke kterým se ovšem ty českotřebovské  opravdu nepřibližují a jsou cca na dvou třetinách hodnot z vládních tabulek. Neuvolnění členové zastupitelstva města  mají odměnu 1800 Kč, neuvolnění členové rady města 5400 Kč. Neuvolněný člen zastupitelstva, který zastává funkci předsedy komise nebo výboru má odměnu 3000 Kč, neuvolnění zastupitelé vykonávající funkci člena stálých komisí nebo výborů mají stanovenou odměnu ve výši 2160 Kč. zastupitelstvo města dále stanovilo odměnu předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 1500 Kč měsíčně, pro předsedy osadních výborů je stanovena odměna ve výši 2000 Kč.
Nad garážemi v ulici v Lukách káceli strom

Topol, který rostl ve ne zcela pevném svahu nad kolonií garáží v ulici v Lukách už neroste, jeho život ukončila v pátek třináctého (prosince) motorová pila a technika. Vysoký strom u komína bývalé (mazutové) kotelny ÚZCHV vyrostl jako nálet a hrozil  pádem, nyní je problém vyřešen. Společně byly ze svahu odstraněny i další dřeviny.
 
Medaile hejtmana Pardubického kraje pro Jana Toningera

Jeden ze zakladatelů Lanškrounské kopy, která v letošním roce oslavila 51. ročník a aktivní člen Klubu českých turistů. To je Jan Toninger, který se stal ve čtvrtek večer dalším držitelem Medaile hejtmana Pardubického kraje, kterou převzal z rukou hejtmana Martina Netolického. Zařadil se tak po bok biatlonisty Ondřeje Moravce, matematika Josefa Kubáta, youtubera Kovyho či naposledy bývalého starosty Litomyšle Miroslava Brýdla.
„Jan Toniger patří mezi zakladatele Lanškrounské kopy, která v posledních letech láká přes 8,5 tisíce účastníků a stala se postupně akci přesahující význam Pardubického kraje, a proto ji také v rámci krajského rozpočtu pravidelně podporujeme. Pan Toninger je také velmi aktivní v rámci lanškrounského Klubu českých turistů, jehož nezastupitelnou úlohu vnímám především v rámci značení turistických tras, které mají celosvětový věhlas,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který svojí medailí naposledy ocenil v rámci oslav 30 let od Sametové revoluce bývalého starostu Litomyšle Miroslava Brýdla. Hejtman v rámci členské schůze Klubu českých turistů informoval přítomné o plánovaných investicích Pardubického kraje v okolí Lanškrouna.
 
Mezinárodní Seminář Reálné Sebeobrany v Ústí nad Orlicí

Ve dnech 5.-6.12.2019 uspořádala východočeská organizace Krav Maga –Kapap Bohemia Czech Republic  mezinárodní seminář reálné sebeobrany. Pozvání do České republiky přijal náš přítel a kolega Master Teacher IKA a elitní bodyguard světových celebrit jako jsou Madonna, Jennifer Lopez, Lady Gaga  a mnoho dalších - samotný Sensei  Redah Madouri z Londýna.
Celé akce se zúčastnilo více jak 70 členů, kteří se učili reakcím na nejčastější možné napadení či obranu proti noži. Semináře se mimo jiné zúčastnili jak děvčata KMKB tak i například naši členi z řad policie, armády a lékaři, se zájmem o sebeobranu.
Krav Maga-Kapap Bohemia, je skupina lidí zabývající se trénováním a propagací izraelských bojových umění a reálné sebeobrany v ČR. Vlastníme oficiální licenci a patříme do sítě světových škol IKA Izrael.
Působíme v České Třebové, Svitavách, Moravské Třebové, Lanškrouně, Ústí nad Orlicí, Žamberku, Olomouci, Prostějově ,Kunčině, Dolní Čermné a v dalších lokalitách. Nabízíme pravidelné tréninky sebeobrany, specializované semináře v ČR  i v zahraničí, soustředění, ženskou sebeobranu, dětskou sebeobranu, profesní sebeobranu, certifikace ESP- teleskopický obušek. Součástí organizace KMKB jsou sportovní kluby Brazilského Jiu-Jitsu a MMA Gym Ústí nad Orlicí, které se umísťují na předních příčkách Evropských turnajů. Trénujeme více jak 400 řádných členů od dětí až po dospělé. Naučte se bránit jednoduchými a osvědčenými technikami.
Kontakt Jan Kubín 724015671  jan.kubin@kravmaga-kapapbohemia.cz. Vice ZDE


MODRÝ TRPASLÍK leden 2020         


  10.01.2020 20:00 Jízdné 200,- koncert
Ester Kočičková & Moody Cat Band
Nekorektní písňová show o Bohu, lásce a smrti. Svérázný „polyester“ tuzemské kulturní scény se tentokrát publiku představí jako nekompromisní textařka, i jako pohříchu kompromisní, ale nakonec ještě biologicky udržitelná zpěvačka. Ve zhruba dvouhodinové, v mnoha směrech vskutku nekorektní písňové férii zazní ty nejznámější i nejzásadnější světové hity: Od výběru z jazzových standardů, přes dílčí exkurze do repertoáru Amy Winehouse, Lou Reeda, Davida Bowieho, skupin Rammstein, Boney M. a dalších superhvězd, až po něžné a režné balady ze zpěvníku mexické superdivy Chavely Vargas.
 
  15.01.2020 19:00 Jízdné 80,-  přednáška
Markéta Kutilová: Turecku na dostřel - válka v Sýrii
Večer válečné reportérky Markéty Kutilové, novinářky, humanitární pracovnice a spoluautorky knih Islámskému státu na dostřel I a II. Kutilová pracovala jako koordinátorka na zahraničních misích Člověka v tísni, společně s Lenkou Klicperovou se dlouhodobě věnuje situaci v Sýrii. Přednáška se bude týkat nejen její poslední syrské návštěvy, z níž se vrátila před několika týdny.

 

 
  17.11.2020 20.00 Jízdné 150,- koncert
Movebreakers
Originální fúze elektronických beatů, živých nástrojů a neuvěřitelná energie na podiu. To jsou MoveBreakers, pražská hudební skupina, která funguje od roku 2015 a za první tři roky odehrála přes 150 koncertů.
MoveBreakers hrají třaskavý mix disca, funky ale i electro-swingu, italského folkloru nebo žánrů house a drum’n’bass a každý koncert je jedinečnou party. Texty písní jsou převážně v anglickém jazyce, ale nechybí čeština, italština, francouzština nebo dokonce srbština.
 
  25.01.2020 20.00 Jízdné 100,-  koncert
Café Industrial
Ostravské trio Café Industrial o sobě tvrdí, že hrají něco mezi Hendrixem a bratry Nedvědy. Je prostě alternativou ke všemu. Tu máte pocit, že to je indie, tu skoro folk, tam zaplují až k art rocku či psychedelii a místy se zmítají v řízném bigbítu. Crossškatulkové písně často sklouznou do dlouhých zasněných pasáží, surfují na vlnách nálad a v opakovaných motivech postupně gradují.
 
 31.01.2020 20.00 Jízdné 130,- koncert
Vojta Violinist
Přijďte se uvolnit a zatančit si na keltské melodie a domorodé rytmy! Vojta je multiinstrumentalista hrající na více nástrojů najednou jako jsou housle, didgeridoo, buzuki, bansuri flétna a perkuse.
Svým osobitým způsobem kombinuje motivy keltské a domorodé hudby, kdy za použití zvukové magije živého loopingu vytváří zvuk, jakoby hrála celá kapela. Pro Vojtu je hudba prostorem, kde se může hluboce propojit a komunikovat jak sám se sebou tak i s ostatními a s místy, kde se bariéry času a úsudku prolínají.