Tříkrálový koncert v kostele sv. Jakuba 12. ledna 2019     

Vystoupil smíšený pěvecký sbor Alou Vivat Ústí nad Orlicí, sbormistryně Paed.Dr. Kamila Pavlíková a českotřebovský smíšený pěvecký sbor Bendl Česká Třebová se sbormistrem Mgr. Josefem Menšíkem. Koncert se konal ve zcela zaplněném kostele sv. Jakuba.  

Úvodní slova patřila Mgr. Miloši Kolovratníkovi, starostce města  Mgr. Magdaléně Peterkové a zástupkyni orlickoústecké Charity paní Bc. Ivy Markové. Byl spojena především s poděkováním za příspěvky do Tříkrálové sbírky také poděkování všem, kteří s organizací tak velké akce v České Třebové pomáhali.  Iva Marková seznámila posluchače také s tím, kolik občanů a rodin z našeho města využívá služby Charity,  a jak široká je škála poskytovaných služeb.  A právě pro Charitu a její klienty je Tříkrálová sbírka učena. Větší část z vybraných finanční prostředků zůstává v našem regionu. 

V první části koncertu vystoupil  pěvecký sbor Bendl. Dirigoval Mgr. Josef Menšík, klavírní spolupráce Blanka Poukarová, průvodní slovo MUDr. Alena Formánková.V druhé části koncertu vystoupil sbor Alou Vivat Ústí nad OrlicíNa závěr koncertu pak společně oba sbory zazpívaly tradičně chorál Narodil se Kristus pán a za zpěvu písně "My tři králové jdeme k Vám skutečně přišli Tři králové ....


Můžeme se  podívat jaký byl Tříkrálový koncert v minulých letech:   2018 ZDE      2017 ZDE