Českotřebovský deník 4/2019 (4/1)      
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2019

Nejvíc koledníků navštíví naše domovy o víkendu a sbírku doprovází i spousta akcí
Letošní Tříkrálová sbírka přináší nejen radost a požehnání do našich domovů, ale především konkrétní pomoc pro lidi z našeho okolí, kteří ji potřebují. Sbírka je také krásnou ukázkou toho, že dokážeme i v dnešním světě spolupracovat na společném díle: Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí vidí v TS smysluplnou akci, do které se již 19 let obětavě zapojují.
„Naše dobré skutky jsou jako malinké hořčičné zrnko, jež se vůbec nepodobá nádhernému stromu, který z něho jednou vyroste. Přesto mají sílu a schopnost, aby přinesly trvalý užitek.“ Basil Veliký
Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem vám, kteří jste se na Tříkrálové sbírce podíleli buď jako dobrovolníci nebo přispěvatelé.
Podrobné výsledky najdete na webu OCH www.uo.charita.cz
Všichni koledníci a organizátoři jsou zváni 4.2.2019 na divadelní představení „Vyprávění starého vlka aneb pravda o Karkulce“ v 18 h. v Orlovně Letohrad-Orlice.  Markéta Drmotová
 
Oslavy 110. výročí založení Gymnázia v České Třebové
Vážení absolventi a přátelé Gymnázia v České Třebové!
V letošním roce  2019 si připomeneme 110. výročí založení českotřebovského gymnázia. Vzniklo v roce 1909 jako c.k. státní reálka.  Oslavy, na jejichž přípravě se podílí vedení školy a další pracovníci gymnázia, jsou naplánovány na červen 2019 a vyvrcholí v sobotu 15. června. Veškeré informace o připravovaných akcích najdete postupně na webové stránce školy v sekci O škole – 110. výročí školy. Na shledanou v červnu 2019 se těší Petr Poldauf, předseda Spolku gymnázia. 
Svou účast v průvodu absolventů a zájem o Almanach potvrďte, prosím, prostřednictvím el. formuláře. Uzávěrku přihlášek předpokládáme k 30. 4. 2019. Rezervaci míst v restauracích škola absolventům nezajišťuje, každá třída si takováto setkání organizuje sama.
 
Sněhová nadílka prověřila zimní údržbu

Sněhovou nadílku přivítaly především děti, také jistě i na Pekláku. Každé množství přírodního sněhu pomůže vylepšit srážkovou bilanci, přiblížit se ke dni, kdy skiareál Peklák zase "pojede".  Předpověď je příznivá, po sobotním malém zhoupnutí nad nulu zase přijdou záporné teploty. Motoristům přináší komplikace a pracovníkům Eko Bi práci.  Během čtvrtka a pátku toho mnoho nenaspali. Je třeba uklidit komunikace, ale i chodníky. Techniku máme, musí ji obsluhovat lidi. Děkujeme za jejich úsilí, všude nemohou být současně, ale snaha je viditelná.

11. výtvarná Svinná bude 6. července 2019
od 13 hodin                                                   

V Kulturním centru začala  nová výstava 

První výstavu roku 2019 otevřeli dnes 4. ledna společně Josef Kopecký a PhDr. Ludmila Kesselgreuberová, Ph.D.  Na vernisáž přišla spousta lidí, výstava se líbila. "Každý by měl možná jiný výklad vystavených fotografií, myslím však že se všichni shodneme na tom, že jde o díla vydařená, fascinující tím, co všechno lze v detailech obrazů spatřit. Jde o dokument a přitom snímky vnímáme, jako by byly vyvářeny s cílem předat nějaký vzkaz nebo myšlenku," řekla k vystaveným pracím starostka Magdaléna Peterková. "Na plný zážitek z výstavy by bylo možná potřeba více klidu, než mi dává dnešní vernisáž. Rozhodně doporučuji výstavu shlédnout," dodala starostka.
Na výstavě byl také k dispozici zajímavý výstavní katalog, který umožnil si vystavené práce potom v klidu prohlédnout doma u kávy či sklenky červeného vína. Snad mohl také obsahovat nějaké  verbální sdělení samotného autora nebo kurátora výstavy. Abychom si připomněli pocity, které měli při vnímání vystavených prací nebo při jejich zpracování, abychom více věděli o tom, jak se vystavený soubor, původně ještě daleko obsáhlejší vytvářel. 
Docela by mně osobně zajímalo, jak se vizuálně měnila prvotní pořízená fotografie a čím se liší od vystaveného snímku, jaké úpravy byly prováděny. Abstrakce snese totiž opravdu nejrůznější postupy. V katalogu se sice píše, že snímky nebyly nijak aranžovány, ani dodatečně upravovány, nicméně nějaké úpravy autorka úvodní vernisážové řeči připustila. Vystavené dílo Českotřebováka Lukáše Rufera vzbudilo pozornost, jde o abstraktní obrazy připomínající vesmír.  Byly pořízeny při dokumentaci objektu určeného k demolici (jde o snímky  podlahy v jednom nejmenovaném a už také dávno zbouraném objektu dříve užívaném firmou ELMO)   Více ZDE
 
Akce v příštím týdnu v našem regionu

Pondělí 7. ledna Pardubice: 
Tématem setkání je zhodnocení dosavadního fungování krajské koalice, rekapitulace uplynulých dvou let a výhled do zbývajících dvou let funkčního období.
 
Středa 9. ledna 2019 Krajský úřad Pardubického kraje
Hlavní témata tiskové konference:
Unikátní systém spolupráce soukromé stavební firmy Eurovia s odbornými pracovišti organizací Východočeské muzeum v Pardubicích, Archaia a Archeologické centrum Olomouc.  Shrnutí výsledků rozsáhlé sondy do historie regionu a představení nejvýznamnějších nálezů a výsledků záchranného výzkumu, včetně oznámení senzačního nálezu 7000 let staré studny na Chrudimsku, která je dosud nejstarší dendrochronologicky datovanou konstrukcí v Evropě. (Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro majetek, investice a kulturu, Lubomír Veselý, hlavní stavbyvedoucí záchranného archeologického výzkumu, Eurovia CS, Petr Juřina, ředitel Archaia Praha, Jaroslav Peška, ředitel Archeologického centra Olomouc, Karol Bayer, proděkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, Bohumil Vebr, ředitel pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic)
 
Čtvrtek 10. ledna 2019 Litomyšl:
Slavnostní otevření zrekonstruované budovy interního pavilonu v areálu Litomyšlské nemocnice, která nově slouží nejen jako zázemí pro pacienty interního oddělení, ale i léčebny dlouhodobě nemocných. Součástí setkání bude také komentovaná prohlídka vily Klára na Zámecké ulici, která ještě donedávna sloužila pacientům právě jako léčebna dlouhodobě nemocných. Akce se zúčastní hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr, člen představenstva Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Vladimír Ninger a starosta města Litomyšl Daniel Brýdl.  (Budova vily Klára je nadále vedena jako záložní zdravotnické zařízení)
 
V lednu půjdem dvakrát na jazz  


10. ledna bude první letošní koncert KPH ! Už je vyprodáno!                           


Komorní pěvkyně Soňa Červená (* 1925)
Začala svoji profesionální operní dráhu po zkušenosti z Osvobozeného divadla v Janáčkově divadle v Brně, odkud po sedmi letech přešla do Berlína. Tam vytvořila role, které ji otevřely cestu na prestižní světové scény Západní Evropy i Spojených států amerických. Stala se legendární Bizetovou Carmen. Vynikající protějšek k této postavě tvořily role francouzského, německého a italského repertoáru i německé barokní opery a zvláště pak opery dvacátého století – Janáčka, Berga, Stravinského, Prokofjeva, Hindemitha, Nona, Ligetiho, Henzeho, Brittena. Spolupracovala s prvotřídními režiséry a dirigenty a sama stanula mezi světovou pěveckou elitou. V 70. a 80. letech účinkovala v převratných inscenacích evropské činoherní avantgardy, například v spolupracovala s režiséry G. Taborim a R. Wilsonem. Nastudovala též rozsáhlý koncertní repertoár písňový, kantátový a oratorní. Je dvojnásobnou nositelkou titulu Komorní pěvkyně – v Berlíně (1960) a ve Frankfurtu (1978).
Když byla malá, chodili k nim na návštěvu František Gellner, Bohuslav Martinů, Eduard Kohout a Jindřich Plachta. Její první velkou roli jí dal Jan Werich. Ve filmu vystoupila po boku Jaroslava Marvana a Meddy Valentové. Šatnu měla dohromady s Ljubou Hermanovou. V divadle hrála s Oldřichem Novým i Vlastou Burianem. Pro evropskou operu ji objevil Herbert von Karajan. Nudle pro ni vařil Luciano Pavarotti. Večeřela s Marií Callas, zpívala s José Carrerasem - a to když ho ještě nikdo neznal, v Netopýru vystoupila pod taktovkou Plácida Dominga. Obdivuje ji Robert Wilson. Je fascinující, temperamentní, oduševnělá a velkorysá. Zkoušet s ní je zážitek. Když už nikdo nemůže, ona bývá v nejlepším. Umí vášnivě mluvit o divadle, je zanícená vlastenka, skvělá řidička. Trasu Praha - Hradec Králové umí ve svém voze Rolls-Royce absolvovat za 75 minut.
Dcera JUDr. Červeného, zakladatele a vůdčí osobnosti kabaretu Červené sedma. Studovala operní zpěv. Na divadle začínala v Divotvorném hrnci v režii J. Voskovce. Na přelomu 40. a 50. Let hrále i ve filmu. Později se hlavně věnovala opernímu zpěvu. Po 3 letech v Brně jí bylo nabídnuto agažmá v berlínské opeře. Od počátku 60.let zůstala trvale v zahraničí. S mimořádným úspěchem účinkovala na předních operních scénách. V pozdějších letech hrála i v činohře a muzikálu (Hamburk).