Českotřebovský deník 9/2019 (9/1)      
Lyžovačka ve Třebové zatím na Kozlovském kopci a na Horách

Peklák tým vzkazuje: Teploty jsou nahoru a dolů –  sníh vyrábíme vždy když teplota a vlhkost dovolí.  Příroda nám hodně pomáhá přírodním sněhem, ale i komplikuje život výkyvy teplot a deštěm. Rádi bychom již zahájili provoz, ale svah je odspodu úplně obměklý a jakákoliv manipulace 12 tun těžkou rolbou vytahuje nahoru hlínu. Pro bezpečný a udržitelný provoz potřebujeme ještě  2-3 mrazivé dny a noci (alespoň -3 °C)  Prosíme Vás o trpělivost a děkujeme za pochopení.
A tak zatím je nelépe vzít běžky a zajet na Kozlovský kopec, kde je připravena stopa na okruhu s délkou 5 km, poměrně dobře navštěvovaný lyžaři. Běhá se i večer s čelovkami... Další plocha vhodná k bruslení je upravena na louce na Horách, kde je také připraven upravený okruh.  Je to za humny a můžeme se dojet za chviličku třeba po práci.... 
 
První změna ve složení Osadních výborů

Složení osadních výborů pro nové volební období ZM bylo schváleno na prosincovém jednání zastupitelů, ale již nyní v lednu máme první změnu. Ve Skuhrově odstoupil z funkce člena pan Lukáš Pakosta (čp. 17) a na jeho místo nastoupí pan Sonták (čp. 74). Změnu doporučila rada města na jednání 7. ledna,  musí ji ale ještě potvrdit únorové jednání zastupitelů, které se uskuteční 11. 2. 2019.
 
Vzpomínka na loňskou Olympiádu dětí a mládeže

Na přelomu ledna a února 2018 hostil nás Pardubický kraj mladé sportovce z celé republiky. Soutěžilo se v řadě disciplín. Polovina turnaje v ledním hokeji se hrála na našem zimním stadionu, kde se také konalo slavnostní zakončení ODM. Své zastoupení na soutěžích měla Česká Třebová ještě v dalších sportovních disciplínách, např. v krasobruslení (v Litomyšli) a v běžeckých lyžařských disciplínách (v areálu v Letohradě). Běh na lyžích úspěšně provozuje např. paní Janečková se synem (sport mají v rodině, vždyť děda Ing. Fiedler je předseda Skiklubu Česká Třebová). Na loňské olympiádě olympiádě v Letohradě běželi smíšenou štafetu (tři chlapci a tři dívky) dva Českotřebováci. Na druhém úseku přebíral štafetu Gregor na třetím místě předával Janečkovi jako první s takovým náskokem, že ho udržela i dvě děvčata  na dalších úsecích. Až v posledním úseku se stalo nečekané neštěstí: třetí dívka ve snaze vyhrát snad tři metry před cílem upadla a tím štafeta přišla o vítězství a skončila druhá. Jako vzpomínku na tento závod se smolným koncem se mi podařilo získat fotografii ze stupňů vítězů. Štafeta Pardubického kraje se dvěma Třebováky je na bedně vlevo na 2. stupínku. (mm)
 
Křížek v Bezděkově má letos 150 let. Dočká se opravy.

Na stav křížku, který stojí v  Bezděkově v blízkosti Rambouskova mostu a který sice není evidovanou kulturní památkou, avšak je kulturním dědictvím 19 století, upozornili sousedé z okolí.  Používá se kombinace kamene na korpus a litiny na vlastní krucifix. Je poměrně prostý. Odstupněný fundament pokračuje hranolem čtvercového půdorysu. Kamenná část je završena vystupující římsou a několika zužujícími se stupni, které pokračují litým křížem s korpusem Kristovým a dekorativně zakončenými břevny. Přední část hranolu nese obdélnou desku ze světlejšího kamene s nápisem:
Já jsem cesta a pravda i život Jan 14, 6
K větší cti a chvále postavil  Čeněk Hübl Občan Č. Třebovský  1869
Ke vzniku křížku se váže zápis ve farní kronice. Prozrazuje, že objekt byl vyzdvižený opět z popudu nám už známého kaplana Josefa Ledra (jinak horlivého stavitele podobných sakrálních stavbiček), a to z daru 120 zlatých od Vincence Hýbla. Tak popisuje tento kříž (společně s dalšími obdobnými objekty v našem městě) PhDr. Ludmila Kesselgruberová v poslední Ročence Městského muzea Česká Třebová, která vyšla v roce 2013. Nyní je tento kříž v  dezolátním stavu skrytý ve vegetaci. V letošním roce uplyne od  jeho vztyčení právě 150 let. Je jen o dva roky mladší než známější a bohatší kříž s Ukřižovaným a nápisem INRI (z roku 1867, původně vyrobený ještě pro starý hřbitov u rotundy sv. Kateřiny), který známe z městského hřbitova.
Na základě upozornění byl stav křížku v Bezděkově posouzen odborníkem, zajištěným odborem památkové péče MěÚ Česká Třebová, aby mohl být již v letošním (výročním) roce restaurován. Podle nyní dostupných informací by finanční zajištění akce v hodnotě 50 tisíc korun mělo město získat z grantu Pardubického kraje.

Valná hromada Spolku gymnázia bude 21. února 2019

Předsednictvo Spolku Gymnázia Česká Třebová Vás zve na valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 21. února 2019 v 17.00 hodin v učebně biologie v budově Gymnázia Česká Třebová.
Těšíme se na setkání se všemi příznivci gymnázia. Veškeré informace o programu valné hromady a činnosti Spolku najdete http://www.gymnct.cz/spolek. Návrhy na kandidáty do nového předsednictva, náměty a připomínky je možné zasílat na adresu ředitelství gymnázia nebo e-mailem na: Petr.Poldauf@gymnct.cz.
Petr Poldauf předseda Spolku
 
Městská hokejová liga CHL: blíží se závěr druhé části soutěže

  

Nyní v závěru druhé části je třeba upozornit  na pravidlo CHL: Od 11.1.2019 je zakázáno dopisování hráčů na soupisky. Pokud někdo uvažujete o dopsání hráče na soupisku proveďte do čtvrtka 10.1.2019. Toto pravidlo je uplatněno především pro zajištění regulérnosti 3. části CHL, která bude rozhodovat o konečném pořadí v jednotlivých ligách.

Archeologický výzkum pod budoucí dálnicí přinesl řadu svědectví z doby kamenné i bronzové

Záchranný archeologický výzkum pod dvěma úseky budoucí dálnice D35 v Pardubickém kraji skončil. Přinesl v České republice novou zkušenost s unikátním systémem spolupráce soukromé stavební firmy Eurovia s odborným garantem Pardubického kraje – Východočeským muzeem v Pardubicích (VČM) a s odbornými organizacemi Archaia a Archeologické centrum Olomouc. Odkryl řadu nových nálezů, z nichž vyniká senzační objev dochované 7000 let staré dřevěné studny u Ostrova.
„Záchranný archeologický výzkum v 28 kilometrů dlouhé trase  D35 je největší historickou sondou do krajiny regionu od dob budování železnic,“ říká 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. „Kraj je ze zákona majitelem všech nálezů a jejich správcem, což pro nás zajišťuje jako odborné pracoviště Východočeské muzeum v Pardubicích. Pracovníci muzea se podíleli na přípravách výzkumu, dohlíželi na něj i na jeho vyhodnocení, a budou mít na starosti i jeho uložení a zpřístupnění veřejnosti jak laické, tak i odborné.  Vzhledem k tomu, že už v minulých letech jsme měli problémy s ukládáním archeologických sbírek, začali jsme v minulém roce připravovat stavbu archeodepozitáře v Ohrazenicích, kde budou nálezy z D35 umístěny,“ dodává Línek. 
Jak se kope na dálnici   Pohřebiště lužické kultury u Rokytna  Studna

Dotační politika kraje v oblasti sportu je na dobré úrovni

Zástupci zastřešujících sportovních svazů v regionu jednali ve středu s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým a krajským radním pro oblast sportu a cestovního ruchu René Živným. V sále Jana Kašpara se sešlo přes 20 zástupců regionálních svazů od fotbalu a hokeje přes házenou až po krasobruslení. Jedním z hlavních témat byla dotační politika kraje v oblasti sportu, jelikož za poslední roky velmi výrazně narostla, což pozitivně vnímají jak svazy, tak jednotlivé sportovní kluby. Mezi další témata patřila podpora sportu ze strany státu, měst, ale také problematika fungování Olympiády dětí a mládeže.
„Za poslední roky došlo k výraznému nárůstu finančních prostředků pro sport ve všech jeho podobách. Jsem přesvědčený, že naše dotační tituly jsou pro sportovní svazy a kluby vzhledem k jejich stabilitě a jednoduché administraci velmi přívětivé. V průběhu roku nepředpokládáme v rámci přesunů financí ze zvýšeného inkasa daní, že bychom navyšovali raketově podporu v rámci jednotlivých dotačních titulů. Pro letošní rok je rozpočtovaná podpora ve výši 40 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který zároveň připomněl jednu z krajských zásad při podpoře sportu. „Musíme si uvědomit, že rozpočtové určení daní dává finanční prostředky na sport především městům a obcím, a proto se chceme i nadále držet zásady, že kraj není druhá radnice, a proto považujeme za logické, že by podpora kraje vůči městu měla být minimálně v poměru jedna ku dvěma,“ řekl hejtman, podle kterého je cílem obdobných setkání především vzájemná informovanost a výměna zkušeností, a to jak mezi svazy mezi sebou, ale především ve vazbě na Pardubický kraj. „Společně se svazy připravíme seznam úspěšných reprezentantů, kterým bychom formou individuálních dotací mohli přispět na jejich přípravu, protože se často jedná o velmi úspěšné medailisty. Bohužel však řada z nich velmi složitě hledají na svoji přípravu peníze,“ doplnil jedno z projednávaných témat hejtman Netolický.
Krajský radní René Živný, do jehož gesce sport spadá, hovořil především o jednotlivých krajských dotačních programech v oblasti sportu. „Již v únoru bude krajské zastupitelstvo schvalovat finanční prostředky pro kluby působící v nejvyšších soutěžích a střešní organizace. Chceme, aby se k nim podpora vzhledem k probíhající sezoně dostala co nejdříve. V rámci ostatních dotačních programů bude o podpoře rozhodovat dubnové zastupitelstvo, jelikož lhůta pro podání žádostí je nastavena do konce ledna,“ uvedl René Živný.
Kromě jednotlivých sportovních svazů byli jednání přítomni také představitelé České unie sportu. „Pardubickému kraji patří za poslední roky spolupráce velký dík, protože došlo k velkému nárůstu finančních prostředků v rámci několika posledních let. Zatímco v době, kdy kraje vznikaly, byla podpora oproti ostatním regionů relativně nízká, dnes patří při přepočtu na počet obyvatel do vyšších pater,“ uvedl místopředseda České unie sportu v Pardubickém kraji Petr Klimpl. Zástupci sportovních svazů si kromě snadné administrace žádostí pochvalují také včasné zaslání finančních prostředků oproti prostředkům státu či měst.
Další debata se točila okolo systémové podpory sportu či Olympiády dětí a mládeže. „Bohužel se tento projekt, který je jako takový samozřejmě velmi prospěšný a pro děti motivační, dostal do finančních rozměrů, které začínají být pro kraje neúnosné, na což jsme upozorňovali rovněž v rámci našeho pořadatelství zimní dětské olympiády. Budeme chtít jako Asociace krajů debatovat s Českým olympijským výborem o dalším směřování akce včetně výběru jednotlivých sportů,“ sdělil v rámci setkání hejtman Netolický.

Výběrové řízení na místo ředitele Sociálních služeb Česká TřebováSkautské středisko ,,Javor" Česká Třebová 
pořádá letos v létě ve spolupráci s Městským muzeem 
výstavu ke 100 letům skautingu v České Třebové.
Pro zdokumentování skautingu v našem městě a doplnění materiálů
na výstavu žádáme všechny skauty, skautky a občany,
aby pro tuto příležitost zapůjčili materiály týkající se skautování v České Třebové.
Kontakt Oldřich Pešina, e-mail olda.p@centrum.cz, tel. 721585783