Českotřebovský deník 34/2019 (4/2)    
Bývalá restaurace Beseda prodána - co s ní bude se neví 

Budovu podle výpisu z katastru nemovitostí koupila společnost Ditty s.r.o., Bryksova 763/46, Černý Most, 19800 Praha 9. Tato společnost se zabývá podle obchodního rejstříku zprostředkováním obchodu a služeb, velkoobchodem a maloobchodem a realitní činností, správou a údržbou nemovitostí. Dřívějším majitelem objektu byl Aleš Koktavý, který nyní bydlí mimo Českou Třebovou. Objekt byl v nabídce realitní kanceláře, ještě před tím byl ovšem nabídnut městu za cenu cca 4 miliony Kč. Tuto nabídku zastupitelstvo města neakceptovalo. Nyní se opět začalo mluvit o možnosti znovu se o  tento objekt zajímat a umístit do této lokality novou městskou knihovnu. 
Budovu by sice bylo třeba vlastně zbourat a postavit znovu, ale  místo pro takovou instituci by to bylo zcela ideální. Byla by v centru na výhodném místě v blízkosti škol i autobusové dopravy. Než se nové vedení města mohlo rozkoukat a zvážit tuto možnost, přichází zpráva o odkoupení objektu. Nový vlastník zatím nijak nové využití neurčuje, můžeme jen spekulovat. Podle obchodního rejstříku společnost tvoří jen dva jednatelé Jiří Chládek z Prahy a Dita Chládková z Lanškrouna. Lze usoudit, podle ní je zřejmě společnost, založená v roce 2013, pojmenována. Sídlem společnosti je byt v bytovém komplexu Bryksova 46 na sídlišti Černý most, nemá tedy žádnou provozovnu. Podle toho mně alespoň vychází, že  nový vlastník objekt využívat přímo nebude, nemá ani žádné zaměstnance.  Půjde jen o realitní společnost. Nového využití budovy bývalé restaurace Beseda se tedy zřejmě hned tak nedočkáme.  (mm)
 
Zimní táboření v Přívratě po páté, poprvé na Presích 

Víkendová zima nebyla nijak vzorová, byla především mokrá a to pro zimní stanování není "nic moc". Přesto se v Přívratě sešla již po páté dobrá parta kamarádů, kteří zde na pozvání Táni Řehákové prožili zajímavý víkend. Stanové městečko letos vyrostlo v sousedství hostince na Presích, po čtyřech letech strávených v sousedství  statku "U Kubů" se tedy zimní tábor posunul o kilometr dál směrem k Řetové.  I zde je nyní velmi dobré zázemí a větší prostor pro stanování, ještě kdyby se dalo tomu počasí více poručit. Velmi dobrou náplní pro sobotní den byla návštěva Pravěké osady Křivolík, kde právě slavili Hromnice a tak zde bylo vše pro návštěvu připravené. Pátý ročník zimního tábora v Přívratu byl jubilejní a proto se neobešel bez dortu. Táňa Řeháková je v tomto oboru velký mistr a tak dort byl nejen hezký na pohled, také dobrý a jistě i zdravý.  Jak to na Presích a také na Hromnice v Křivolíku bylo, můžete vyčíst z fotodokumentace Táni Řehákové - více ZDE

V Kulturním centru vystavuje Lukáš Kania   (* 1991, Orlová)

Lukáš Kania (1991) je absolventem ateliéru Užité malby Aleše Hudečka na SUŠ v Ostravě, nyní žije v Praze. Již v roce 2014 již vytavoval cyklus obrazů s expresivním gestem zvýrazněným zvukovou smyčkou. Má několik rovin působení, které můžeme vystopovat na internetu ve virtuálních galériích.  Jako příklad lze uvést  cyklus JINUDY, kde prezentuje cyklus potemnělých obrazů zasazených do tichých výhledů městského prostředí (periferií, osamělých ulic, zákoutí v bezčasí aj.). Experesivní gesto se u Kanii dostalo do pozadí současná zklidněná forma upřednostňuje soustředěnost a vnitřní koncentraci meditativní podoby. Absence figury či živého objektu zdůrazňuje přítomnost situace obrazu i její nevratnost.
V České Třebové vystavuje 11 obrazů se společným tématem Percepce = vnímání. "Vnímám, tedy jsem", tak uvedla výstavu ve své vernisážové řeči PhDr.- Ludmila Kesselgruberová, Ph.D. a zabývala se právě percepcí  na příkladech obrazů Lukáše Kanii.  Mgr. Josef Kopecký pak vysvětlil, jak se obrazová kolekce  Percepce Lukáše Kanii dostala do České Třebové (z Prahy). Lukáš byl vystavováním v naší galerii potěšen a dojat, při vernisáži  řekl jen stručné "děkuji".
Obrázky je třeba prohlédnout osobně a nelze je ani jednoduše prezentovat na fotografiích, je třeba k tomu mít odstup, dojem z barevnosti, osvětlení a také rozměru vystavených prací.  Poznáte, že Lukáš Kania si rád ve své tvorbě pohrává s existenciálními a melancholickými tématy a snaží se o navázání intenzivního vztahu mezi divákem a námětem, se kterým jej konfrontuje. Toho se pokouší docílit prostřednictvím rafinované barevnosti, nezřetelnosti zobrazených objektů a jednoduchou, byť promyšlenou kompozicí.  Na českotřebovské kolekci chybí  jinde prezentované agresivních tahy štětcem, souhry světel.  Obrazy však přesto mají schopnost vyjádřit osobní pocity a vzpomínky autora i vyvolat rozvinuté asociace a reflexe u pozorovatele.  (mm)  Více ZDE

Připravuje se výběr autobusových dopravců: revoluce nehrozí 

Krajští radní na svém pondělním jednání schválili návrh zadávacích podmínek pro výběr autobusových dopravců, kteří budou do poloviny roku 2020 obsluhovat region na dalších deset let. Celý region bude nově rozdělen do osmi oblastí. Součástí podmínek je vedle ceny za ujetý kilometr také například maximální stáří vozového parku, zajištění bezbariérovosti či klimatizace. Kraj bude v rámci výběru přihlížet rovněž k nabídce wifi či USB připojení. Návrh projednají 19. února na svém jednání v Českých Heřmanicích také krajští zastupitelé.
„Vedle železničních dopravců, kde od prosince letošního roku na základě jednání budou v našem kraji jezdit dva dopravci, zahajujeme jednání také s dopravci autobusovými. V tomto případě předpokládáme zahájení provozu od 1. července 2020,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Rozhodně nechystáme v rámci autobusové dopravní obslužnosti žádnou revoluci. Všichni ještě máme v neblahé paměti optimalizaci provedenou v roce 2011. Proto chci ujistit, že nic takového nehrozí. Navíc chceme nastavením zadávacích podmínek tlačit dopravce k lepšímu komfortu cestování a logickým návaznostem jednotlivých spojů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Nastavení zadávacích podmínek jednotlivým dopravcům je v gesci náměstka pro dopravu Michala Kortyše. „Nově jsme kraj rozdělili do osmi oblastí, u kterých máme nadefinované počty autobusů v různých kategoriích, jízdní řády, které je dopravce povinen akceptovat, návrhy oběhů autobusů a maximální cenu za vozový kilometr. Dále chceme, aby žádný z autobusů ve standardním provozu nebyl starší devíti let, což nám zajišťuje, že budou cestující jezdit kvalitními spoji. V rámci vyhodnocování nabídek budeme klást důraz kromě ceny za ujetý kilometr také na poměr vozů na alternativní paliva, zásuvky USB či připojení k wifi,“ uvedl Michal Kortyš, který zároveň potvrdil snahu kraje, aby došlo v prvních třech letech k postupnému nasazování nízkopodlažních a klimatizovaných vozů. „Po třech letech od uzavření smlouvy požadujeme, aby dopravce zajistil na polovině spojů nízkopodlažní a klimatizované autobusy. Chceme tím vyjít maximálně vstříc nejen zdravotně postiženým, ale také matkám s kočárky, pro které je cestování ve standardních typech autobusů často velmi komplikované a může je od využití veřejné dopravy odradit,“ sdělil Michal Kortyš.
Předpokládaný termín uzavření smlouvy s vybranými dodavatelem na základě realizovaného zadávacího řízení se je předpokládán nejpozději do 31. 10. 2019.
 
Kraj zvýší podporu služeb i pro malé knihovny 

Rada Pardubického kraje projednala návrh dotací určených pro zajištění výkonu regionálních funkcí pro knihovny v roce 2019. Ta by se měla oproti minulému roku zvýšit o půl milionu korun. Závěrečné slovo bude mít ještě Zastupitelstvo Pardubického kraje.
„Pojem regionální funkce knihoven zní možná trochu nesrozumitelně, ale jedná se o to, aby krajská knihovna a jí pověřené větší knihovny mohly poskytovat knihovnické a informační služby pro celou šíři i těch nejmenších knihoven v obcích. Máme jich v našem kraji přes čtyři stovky a chceme, aby ani obyvatelé mimo centra nebyli v tomto ohledu nějak diskriminováni. Díky projektu mohou venkovské knihovny také rozšířit nákup nových knih,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Služby knihovnám garantují Krajská knihovna v Pardubicích a pověřené knihovny v Chrudimi, ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí. „Celkem jsme v posledních letech dávali na tyto účely z krajského rozpočtu 6 milionů korun, nyní navrhujeme 6,5 milionu,“ upřesnil Línek. 
Poznámka: Z výše uvedeného textu tiskové zprávy Pardubického kraje současně vyplývá, že že českotřebovská městská knihovna neplní funkci pověřené regionální knihovny a že snaha bývalého vedení vybudovat "Regionální knihovnu v České Třebové" byla marná již od samotného počátku.
 

¨Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v České Třebové - Hliníkách

pořádá pro své členy a všechny zájemce z řad vlastníků zahrádek z České Třebové

a okolí odbornou besedu s praktickou instruktáží

PŘEDJARNÍ ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

Beseda se koná v sobotu 2. března 2019 ve Spolkové chatě Hliníky

od 14 hodin, od 15:30 hodin instruktáž na blízkých zahrádkách.Koncert klavíristy Pavla Zemena se uskuteční v úterý 12. února
od 19:00 hodin v českotřebovské Malé scéně.


Pavel Zemen se narodil v roce 1992 do hudební rodiny. Na klavír začal hrát v pěti letech pod vedením své matky BcA. Taťány Zemenové a posléze Mgr. Ireny Hlasové v Základní umělecké škole v Rychnově nad Kněžnou. Pod jejich dohledem dosáhl prvních úspěchů (národní soutěže ZUŠ, soutěž Prague Junior Note, Mezinarodowy festival mlodych pianistów Glubczyce – tituly laureáta). Od roku 2005 jezdil na HAMU v Praze, kde jako model pracoval se studentkou klavírní katedry Veronikou Böhmovou pod vedením prof. Aleny Vlasákové. V roce 2007 úspěšně vykonal talentovou zkoušku na Konzervatoř České Budějovice, kterou nakonec ukončil absolutoriem ve dvou oborech, a sice v oboru klavír ve třídě MgA. Marie Šimkové-Kotrčové a ve třídě Mgr. Zdenka Zavičáka v oboru klarinet. Po absolutoriu na Konzervatoři v Českých Budějovicích byl přijat v roce 2014 na JAMU v Brně do třídy prof. Aleny Vlasákové v oboru klavír a do třídy prof. V. Spilky a prof. M. Poláka v oboru klarinet. Již v  prvním roce svého studia na této škole dosáhl výrazných úspěchů v mezinárodních klavírních soutěžích  Jeho jméno od roku 2016 figuruje na Listině mladých umělců poskytované Nadací Český hudební fond. V současné době je studentem 2. ročníku magisterského studia JAMU v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasákové. Pravidelně koncertuje v České republice i v zahraničí. Od roku 2017 je pedagogem Konzervatoře Brno.