Českotřebovský deník 36/2019 (6/2)    
Užitečná lyžařská škola na Pekláku

Jsou jarní prázdniny v tom pro zimu nejpříhodnějším termínu a vydařily se. Skiareál Peklák slouží naplno a snad by mohl sloužit ještě více, žádné fronty se u vleku netvoří. Sjezdovka je skutečně ve výborném stavu a také lyžařská škola jede naplno podle požadavků rodičů malinkých i větších dětí.  Je to zařízení, které je třeba jen chválit,  takové všude opravdu nemají, je to velký bonus pro Třebováky.  Zimní počasí zve do přírody na běžky i na sjezdovky a všechno letos můžeme nabídnout..
 
Kdo zaplatí negativní dopady průmyslových zón v Pardubicích?

Jak ulehčit krajskému městu od negativních dopadů průmyslových zón a kde na to vzít peníze, to byl hlavní bod už několikáté schůzky pracovní skupiny, kterou na Krajský úřad Pardubického kraje svolali náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš spolu s primátorem statutárního města Pardubice Martinem Charvátem. Sešli se tu zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (MPO), CzechInvestu, kraje, města i silničářů.
„V Pardubicích jsou celkem tři průmyslové zóny – jedna je v Černé za Bory, druhá v Semtíně a třetí ve Starých Čívicích. Všechny se v průběhu uplynulých desetiletí poměrně živelně rozvíjely a počítají i s dalším růstem. My teď až následně řešíme stav silnic, které k nim vedou, ale i další důsledky jejich činnosti,“ říká Michal Kortyš. „Impulzem bylo třístranné memorandum mezi firmou Foxconn , krajem a městem o posílení infrastruktury v lokalitě Černá za Bory. V roce 2018 firma Foxconn  od memoranda odstoupila a dohodli jsme se s primátorem pokračovat i bez jejich účasti“ dodává Kortyš.
Jednou z dobrých zpráv na jednání byla informace náměstka primátora Pardubic Petra Kvaše o tom, že rekonstrukce ulice Dělnické má už stavební povolení, a zároveň tu zazněl příslib finančních prostředků z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Další silnice u průmyslových zón ale bude potřeba zafinancovat z dalších zdrojů. Jedná se zejména o silnice II. a III. tříd, ale i místní komunikace, ať už v areálu v Černé za Bory, silnice navazující na dopravní uzel v Semtíně nebo silnice ze Starých Čívic směrem na Lázně Bohdaneč.
Představitelé města Pardubic zároveň ale poukázali na další problémy, které jsou s vysokým přílivem cizinců do města spojené. „Ti lidé potřebují někde bydlet. V Pardubicích jsou v současné době všechny ubytovny plné, zaměstnanci si shánějí bydlení i v okolních obcích a dojíždějí. Velmi silně se projevuje nárůst dětí cizinců zejména třetích zemí v našich mateřských a základních školách, už jich je téměř 400, to je v podstatě jedna celá škola a školka. V rámci tzv. slučování rodin čelíme také tlaku umísťování desítek dětí a žáků mimo období zápisů do MŠ a ZŠ v průběhu školního roku, problémy vnímáme i v oblasti zdravotní péče, kdy je nedostatečně pokryta péče v odbornostech praktického lékařství, pediatrie, stomatologie nebo gynekologie,“ shrnuje náměstek primátora Jakub Rychtecký aktuální stav a požadavky města na zástupce dotčených ministerstvech.
Příští schůzka pracovní skupiny rozšířená o zástupce dalších ministerstev, kteří by mohli být nápomocni s těmito problémy, se uskuteční 20. února v prostorách Senátu v Praze.
 
K návrhu změny územního plánu města Litomyšl

Na webu města je zveřejněna vyhláška  Města Litomyšl ke změně územního plánu. Můžeme se zde dozvědět o zónách rozvoje tohoto města, má opravdu do nabízet, je to podnětné si podklady prostudovat. Mně zaujalo řešení dopravy, zejména to, zda územní plán počítá s  se změnou vedení  silnice II/358, která vede pro Litomyšl nevhodně přes zámecké návrší, kde by měla být  spíše zóna klidu. Žádnou změnu jsem ovšem nezaznamenal. Jakési řešení by se ovšem najít dalo, jde o komunikaci od Vlkova na příjezdu od města směrem k silnici na Strakov kolem "primátorské hráze". V této trase dnes vede jen nezpevněná polní cesta a v návrhu plánu je pouze "rezerva  pro plánovanou místní komunikaci". Byl by to důležitý obchvat historické části města Litomyšl.  Určitě lepší než dnešní často užívaná  "objížďka" jednosměrnou uličkou  Matěje Kuděje kolem zámeckého parku.
Trasa II/358 změnu vyžaduje už dávno a je s podivem, že město Litomyšl nemá zájem na to takovou změnu navrhnout zvláště pro případ, že skutečně budeme muset najíždět na dálnici D35 přes intravilán Litomyšle a tedy přes zámecké návrší.
O to víc bychom měli usilovat o to, abychom ze Třebové mohli najíždět na dálnici ještě před Litomyšlí, aby se našel způsob, jak toto zabezpečit. Podle posledního jednání "Výboru pro přivaděče" se už s něčím takovým začalo, ale bude důležité, aby se takové řešení přímého napojení našlo našlo a také realizovalo. Mělo by to být v zájmu města Litomyšl i v zájmu nás v České Třebové. Takové řešení už v návrhu trasy dálnice bylo, ale díky rozhodnutí zastupitelstva města Česká Třebová z roku 2014 jsme se přímého připojení na dálnici neuváženě zřekli. A Litomyšlští to pak rádi využili, byla to "nahrávka na smeč". Jejich snaha zrušit uzel Litomyšl sever se pak snadno zdařila. Jediní, kdo to mohl skácet, byla města Česká Třebová a Ústí nad Orlicí. Je nejvyšší čas usilovat o změnu, úsek kolem Litomyšle se bude brzo projektovat.. (mm).

Unikátní výstava Křížová cesta z Orlice v Olomouci

Tak se jmenuje výstava restaurovaných obrazů z letohradského kostela na Orlici v Arcidiecézním muzeu Olomouc. Prostor muzea nechá vyniknout kráse Berglových obrazů, které zrestaurovali v letech 2010 až 2018 Šárka a Petr Bergerovi z Písečné. Expozice přiblíží náročný projekt záchrany Křížové cesty z Orlice. Výstava, nad níž převzal záštitu vedle arcibiskupa olomouckého a královéhradeckého a Pardubického kraje také letohradský starosta Petr Fiala, bude otevřena ve čtvrtek 14. února a potrvá do neděle 19. května. Pozvánka na výstavu ZDE
 
Bezplatné volnočasové kroužky s technickým zaměřením pro děti

Kroužky se konají  ve spolupráci MAS OrlickoVOŠ a SŠT Česká Třebová a budou brzy začínat.  Jedná se o dva kroužky pro děti do 15 let, první kroužek se jmenuje Naprogramuj si svého robota a začne 11. 2. 2019, druhý kroužek se jmenuje Hrátky s elektrotechnikou a začne 18. 2. 2019. Více informací najdete na dále zveřejněných letácích

 • Pardubický kraj zabodoval u polských novinářů

  Destinační společnost Východní Čechy ve spolupráci se zahraničním zastoupením agentury CzechTourism v Polsku zorganizovala třídenní poznávací cestu pro polské novináře po Pardubickém kraji. Nadchly je zejména masopustní obchůzky na Veselém kopci, muzeum v Litomyšli a také expozice plakátu Alfonse Muchy v Regionálním muzeu v Chrudimi.
  „Snažíme se nabízet tyto poznávací cesty celému spektru novinářů, které může oslovovat zájemce o cestování. Tentokrát přijeli z Polska redaktoři a fotografové z deníků, několika rádií, z on-line médií, z časopisů a také dva oblíbení blogeři, kteří se věnují cestování a kulinářství. Budeme se těšit na jejich články a reportáže,“ informoval radní René Živný.
  Zástupci Destinační společnosti Východní Čechy nejprve zavezli polské novináře do Litomyšle, kde měli možnost se seznámit se zámeckým areálem, ale také s piaristickým chrámem Nalezení sv. Kříže a regionálním muzeem, které je velmi zaujalo. Další den vyrazili na Chrudimsko a Hlinecko, kde si prohlédli Muzeum v přírodě Vysočina. Po tradičních domcích řemeslníků v hlinecké čtvrti Betlém je čekal ojedinělý zážitek při tradičních masopustních obchůzkách na Veselém Kopci. Nechyběla ani návštěva Chrudimi a tří místních muzeí. Poslední den věnovali novináři prohlídce Pardubic, místního zámku, letiště a hradu Kunětická hora. Podle ohlasů nečekali, že u nás najdou tolik zajímavých míst k vidění a návštěvě.
 • Zkušenost z České Třebové má zabránit těžbě písku na Přeloučsku

  V okolí Lohenic a Mělic plánuje soukromý investor obnovení těžby písku. Obce mají strach nejen ze zničení rekreační lokality, ale také velkého zvýšení nákladní kamionové dopravy. „Lokalita Mělic a Lohenic je pro celé široké okolí velmi významná z hlediska rekreačních aktivit. Tento záměr by měl z mého pohledu velmi neblahý vliv na celou lokalitu Bohdanečska a Přeloučska. Nejedná se však pouze o rekreaci, ale především o životní prostředí a silniční infrastrukturu v celé širší oblasti, protože zdejší silnice rozhodně nejsou stavěné na to, aby po nich jezdili těžké kamiony s pískem, jejichž váha se pohybuje až okolo 40 tun. Podobnou neblahou zkušenost máme z České Třebové, kdy trasa přes Semanín byla poškozena zvýšeným provozem kamionů,“ řekl hejtman Netolický, který vyslyšel přání starostů obcí k otevření širší debaty o připravovaném záměru. „Celá oblast je v tuto chvíli v územním plánu vedená jako les a není tam plánována žádná těžba. Z toho je nutné vycházet. V rámci procesu EIA jsou navíc v tuto chvíli evidovány přibližně dva tisíce faktických podnětů a připomínek. V první etapě těžby je předpokládáno postižení přibližně 62 hektarů lesa, přes který vede při povodních jediná úniková cesta z Lohenic směrem na Výrov. Celkově záměr počítá s plochou 121 hektarů lesa,“ uvedl hejtman Netolický s tím, že v nejbližší době iniciuje jednání s báňským úřadem a vyžádá si jeho stanovisko k tomuto ložisku.
  Jako Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích vidíme zcela zásadní problémy spojené s plánovanou těžbou v oblasti bezpečnosti, ochrany přírody, zvýšení prašnosti a hluku, snížení hladiny podzemních vod a nevratného poškození krajiny. Není přeci možné, aby předložené studie zcela ignorovaly jedinou únikovou cestu Lohenických občanů při povodních, neobsahovaly jakékoliv hydrogeologické průzkumy a odepsaly zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin,“ řekl předseda spolku Aleš Prokopec s tím, že sama vzdálenost plánované těžby k obci Lohenice od 50 do 200 metrů by znamenala pro místní enormní zátěž. Zkušenost již loheničtí mají a to s těžbou písku, která byla na nedalekých písnících Mělice I a II před 30 lety ukončena.