Českotřebovský deník 56/2019 (26/2)  
Českotřebovský zpravodaj březen v distribuci

Během úterý 26. února byla zahájena distribuce březnového vydání Českotřebovského zpravodaje do prodejen v České Třebové a na Parníku. Ve středu a ve čtvrtek pak bude provedeno zásobování prodejen v okolních obcích a zpravodaj  bude doručen do schránek předplatitelů, opět nejen ve Třebové, ale také v Rybníku,  Třebovici, Semaníně, Kozlově,  Přívratě, Němčicích, Přívratu, Řetové, Dlouhé Třebové,  a v Ústí nad Orlicí. Všude sem  je distribuce zajištěna vlastními silami, do ostatních míst v republice již zpravodaj posíláme poštou. Každý měsíc to je minimálně 400 - 450 kg, které musí projít rukama vydavatele, za rok to pak je více než 5 tun.  
Z obsahu březnového čísla: Řada materiálu někde i podrobně informuje o tom, co vlastně bylo obsahem jednání únorového zastupitelstva. jde zejména o projekt Singletrack Glacensis, kde je ovšem mimo tolik propagovaného  dotovaného projektu potřeba zaplatit i mnohé další vynucené investice, na kterou bohužel již dotace není a vše nám tedy přijde poměrně draho. Popisujeme také  právě zahajovaný investiční projekt budování nových chodníků a veřejného osvětlení v úseku Tyršovo náměstí - tunely. Dále se zabýváme problematikou přímého připojení města Česká Třebová na budoucí dálnici D35. Popisujeme možnosti, které nyní existují, když jsme bohužel o dříve zajištěné přímé připojení města vinou chybného usnesení zastupitelstva přišli.
ČtZ se také zabývá "Kauzou Zedník", diskutovanou i v krajském tisku a České televizi a úspěšným zásahem Policie ČR při hledání pachatele loupežného přepadení seniora u garáží v ulici U Stadionu.  Bohatá je  také diskusní rubrika Českotřebovského zpravodaje, kam se však bohužel ani všechny příspěvky nepodařilo umístit. Z dalších příspěvků bych chtěl upozornit na doprovodné články k připravované výstavě Karla Šilera, na připomínku   italského projektu dostavby Hrdličáku a také na úplný přehled příměstských táborů organizovaných DDM Kamarád. (mm)
 
Rekordní seminář pro pamětníky 

Přenáška v úterý 26. února  byla rekordně navštívena. Bylo  tam 94 účastníků, všechna místa zcela zaplněna, hojně byly využity i přístavky, židle se přinášely na pokračování, tak jak další návštěvníci přicházeli. Přítomní se seznámili  s historií prodeje potravinářského zboží ve městě od poloviny  19. století po konec 40. let století dvacátého. Měli možnost též vidět některé ukázky dobového vybavení starých prodejen, jako bývaly např. historické pokladny, kupecký regál, kávoměry, plechové reklamní cedule, historické obaly na zboží apod. Dle ohlasu přítomných se přednáška líbila. (re)
 
ANKETA "ČESKOTŘEBOVSKÁ MÉDIA" JE ÚSPĚŠNÁ

 • Určitě v návštěvnosti a aktivitě účastníků, kteří hned první den zahltili přístupovou stránku, tak, že se mnohým nepodařilo na dotazník vstoupit. proto autor ankety Karel Kubišta ještě připravil druhou možnost přístupu  pro případ, že se zájemci na dotazník přímo na prvním odkaze nedostanou.  Je určitě dobře že bude hodně názorů, právě taková anketa má smysl, budou tak omezeny vlivy nahodilostí a vše bude objektivněji zjištěno.    Celý text k anketě najdete ZDE
 • Je připravena možnost vyplnění připraveného dotazníku, který je věnován třebovským médiím. Jde skutečně pouze o 5-7 minut vašeho času. To je čas, který je k vyplnění tohoto dotazníku potřeba. Anketu najdete na této internetové adrese:
  https://www.survio.com/survey/d/M0X0G5L9P7G5B0T8V.
  Pokud vám nepůjde jeden kontakt, zkuste druhý. Tady je ten odkaz:
  https://www.survio.com/survey/d/T4Q8A6N0S6U6Y9R0M
  Stačí pouhé prokliknutí a jste přímo v dotazníku.

  Státní financování pozastavilo rozvoj sociálních služeb v kraji

  Vzhledem k nedostatečným financím na sociální služby ze státního rozpočtu pozastavil Pardubický kraj rozvoj sítě služeb na rok 2020. Problém s financováním sítě sociálních služeb je však i v dalších krajích. Radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola proto připravuje na čtvrteční jednání komise Asociace krajů České republiky návrh společného postupu krajů k zajištění potřebných finančních prostředků.
  „V letošním roce nám účelová dotace na sociální služby ze státního rozpočtu nepokrývá potřeby kraje,“ říká Pavel Šotola. „Výše dotace totiž nezohledňuje navýšení platů a zvláštních příplatků schválené vládou a dále nepokrývá výpadek financování některých služeb sociální prevence z evropských zdrojů. Zároveň chybí finance na rozvoj služeb pro seniory, osoby s autismem i osoby s duševním onemocněním. Lze také předpokládat nárůst poptávky po terénních službách sociální péče v souvislosti s navýšením příspěvku na péči ve III. a IV. stupni,“ dodává radní Šotola.
  Zastupitelstvo Pardubického kraje z tohoto důvodu minulý týden přijalo usnesení o omezení rozvoje sítě sociálních služeb pro rok 2020. Rozvoj kapacit bude umožněn pouze u služeb s vysokou prioritou a potřebností nebo u služeb, které převezmou kapacitu po zrušené sociální službě jiného poskytovatele. Další rozvoj bude samozřejmě možný po zvýšení státní účelové dotace na poskytování sociálních služeb, případně po zvýšení alokace ve výzvě Operačního programu Zaměstnanost.
  V síti služeb Pardubického kraje je registrováno na 130 poskytovatelů a 300 jednotlivých sociálních služeb.

  PRODÁM BYT 2+1
  Zateplená fasáda, plastová okna, částečně rekonstruovaný, všude zatepleno ORSILEM, palubkové stropy, 3 roky starý plynový kotel, vyvložkovaný komín, 5 let stará kuchyňská linka. Ihned k nastěhování.  Nejsem realitka.  Nutné vidět.  Informace na telefonu 722 949  643

  Festival podporující vědu a techniku má za sebou úspěšná oblastní kola

  V polovině února se uskutečnila v Lanškrouně a Pardubicích oblastní kola soutěže Festival vědy a techniky pro děti mládež, která je součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji. Festival je určen žákům druhého stupně základních škol a středoškolákům. Pořádá jej Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET ), partnery jsou Pardubický kraj, Univerzita Pardubice a další instituce.  
  „Stejně jako v minulých letech jsme AMAVET výrazně finančně podpořili. Je to pro nás jedna z nejdůležitějších akcí, propagujících  technické a přírodovědné vzdělávání. Žáci se v rámci festivalu dlouhodobě zabývají vědeckými metodami zkoumání zvolené problematiky,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní pro školství.
  Jednou z velmi úspěšných škol, jejíž studenti se soutěže pravidelně zúčastňují, je Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli.  V letošním roce postoupilo 17 projektů z 25 přihlášených do krajského kola. V lanškrounském oblastním kole nejvíce zaujal porotu Ondřej Cenek se svým projektem „Fluorescence uranových minerálů“. Kromě postupu získal ocenění od dvou sponzorských firem a navíc cenu radního Bohumila Bernáška.
  Studenti mají v předstihu školní kolo, kde mohou své projekty prezentovat před pedagogy a odstranit případné nedostatky. Zároveň studentům radíme, jak případné zkušenosti z dosavadní badatelské práce uplatnit při vysokoškolském studiu. Například v loňském roce bylo z 61 studentů přijato 23 studentů na přírodovědné obory a 14 na technické obory. Na humanitní obory bylo přijato pro srovnání 16 studentů a na ekonomické obory 5,“ sdělila ředitelka gymnázia Ivana Hynková.
  Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji má mezi školami rostoucí popularitu. Kvůli velkému zájmu je zapotřebí pořádat okresní kola, ze kterých studenti a žáci postupují na kolo krajské. V letošním roce se zúčastnilo soutěže v okresních kolech 258 žáků ze 33 základních a středních škol se 160 projekty. Do krajského kola postoupilo 178 žáků základních a středních škol se 112 projekty.
  Program se stal inspirací pro Královéhradecký kraj, kde má letos premiéru. Potřetí se koná také v Libereckém kraji.