D35 - trasa vyřešena. Třebová o svou křižovatku přijde. Poděkujte Zedníkovi.
Více se dozvíte na vizualizaci úseku Kornice - Janov vedoucího kolem Litomyšle viz
 https://www.youtube.com/watch?v=HgsEdwtpvI4

Jak to vlastně je:

Pokusil jsem se pokračovat ve zjišťování informací o tom, v jakém stavu je příprava vyhledávací studie na nové připojení města Česká Třebová na dálnici a získal jsem tyto informace:

Po zrušení trasování vynuceném působením pana Vaňouse z Bohuňovic se trasa kolem Litomyšle řešila narychlo znovu včetně řízení vlivu na životní prostředí EIA.  Při tomto řízení si město Litomyšl uplatnilo svůj požadavek na zrušeni MUK Litomyšl sever, který se jí nehodil do krámu.  Tím byly od dálnice navzdory přijatému Memorandu z roku 2006 odříznuta "města na severu" Ústí nad Orlicí a hlavně Česká Třebová, byť trasa  D35 vede jen několik kilometrů za jejím katastrem. Třebováci tedy musí do Litomyšle a pak teprve na dálnici. Budovat za těchto okolností tzv. "přivaděč" je  výsměch. Jde vlastně o podvod, o žádný přivaděč se vlastně nejedná.
Litomyšl  se stará jen o sebe a Česká Třebová na to doplatila. Litomyšlští a také ŘSD se ohání usnesením zastupitelstva města Česká Třebová z roku 2014, které na Zedníkův návrh naivně odmítlo vlastní připojení u Litomyšle. O tom již bylo napsáno. Vznikla nenapravitelná škoda. Usnesení nás pro další jednání zcela odzbrojilo. Bohužel byl odmítnut  i můj následný návrh toto škodlivé usnesení zrušit ještě včas 22. září 2014. (Více ZDE)
Jakkoliv by bylo rozumné znovu obnovit jednání o vybudování MUK Litomyšl, znamenalo by nové zadání EIA a zdržení o 3 roky, po zrušení trasy v r. 2014 vlastně už podruhé. Vybojovat nový vlastní připojovací bod je proto zcela nereálné.
Přesto se o přímém připojení na dálnici pro Českou Třebovou a Ústí nad Orlicí  znovu nahlas mluví. Pardubický kraj zadal zadávací studii, která má toto vyřešit, ovšem bez zřízení nového sjezdu z dálnice.  Návrh tohoto řešení spočívá v tom, že by pro napojení "měst na severu" tedy České Třebové a Ústí nad Orlicí posloužila obslužná komunikace, rozšířená na parametry silnice II. třídy, vedoucí  těsně podél trasy D35 od "naší" silnice II/358  na sever až na MÚK Řídký, kde je nejbližší připojovací místo ve směru do Čech.  Je to ovšem jistě 7 km! Na tuto souběžnou silnici by se také napojila "třistašedesátka" od Sloupnice a Ústí nad Orlicí. Finanční objem této investice by měl být údajně nižší než dobudování nové dálniční mimoúrovňové křižovatky na II/358. Jde ovšem o to, kdo to bude platit, zda kraj, nebo ŘSD. Bude nebo nebude to součást investice do D35?
Výhoda spočívá v tom, že se ve směru do Čech se tedy  dostaneme na dálnici bez nutnosti  jezdit ulicemi a křižovatkami města Litomyšl a trasa bude o kousek kratší a časově výhodnější. Nepojedeme však po dálnici a toto napojení ztrácí smysl pro cestu směr Svitavy nebo Olomouc, kam budeme muset jezdit přes Opatov.  Každý (na první pohled)  pozná, že to není ideální řešení, ale řešení náhradní nebo snad i provizorní. 
Z prezentované vizualizace uvádím několik vybraných snímků, kde je i napojení na Českou Třebovou a také uzkázka "obslužné komunikace", která má však k parametrům obousměrné "dvojky" hodně, hodně daleko má mít šiřku 4,5 metru, na vizualizaci připomíná spíš cyklostezku....  Vizualizace je z doby, kdy se ovšem s využitím pro připojení ČT k dálnici nepočítalo.

Křížení D35 s II/358 na Českou Třebovou - dva pohledy

Křížení D35 a II/360 na Ústí n.O.

Celý úsek Řídký - Janov se schematickým vyznačením trasy souběžné komunikace pro připojení ČT k dálnici. 

Při pohledu na poslední obrázek každého napadne: nebylo by vybudování mimoúrovňové křižovatky na II/358   jednodušší, užitečnější  a lacinější?   Vždyť lze tuto akci spojit i s úpravou další trasy II/358 do Litomyšle kolem Invekty směrem na Strakovskou silnici a tím vyřešit problém dopravy na zámeckém návrší u památky UNESCO!  Stále ještě neplatí  územní rozhodnutí a stále se dá jednat, stávající projekt doplnit jen v 1 bodě.  Pro všechny podnikatele ze Třebové by to byl dar, který  by jistě ocenili... (MILAN MIKOLECKÝ)