Českotřebovský deník 66/2019 (7/3)    
Vstřícné jednání SŽDC 

Dne 20. 2. 2019 jsem se obrátila na pana Ing. Vítězslava Lössela ze Správy železniční dopravní cesty, s žádostí ohledně opravy plotu u dráhy v našem městě. Jednalo se o  plot u tratě u podchodu mezi ulicemi Tykačova a Masarykova. Hned u podchodu u trati v ulici Tykačova, chyběl u trati plot. (viz první obrázek z 23. srpna 2017). 
Kdo z Vás chodí okolo, ví, že plot u trati nebyl již delší dobu. Hned vedle jsou koleje a denně tudy chodí většina dětí z Jelenice, mezi nimi i dvě naše, do školy a ze školy. Pan Lössel můj podnět postoupil dál, byl projednán na  poradě OŘ Hradec Králové a bylo mi přislíbeno, že plot a zábradlí budou do 31. 3. 2019 opraveny. 
A opravdu toto bylo dodrženo. V příloze posílám foto. Tímto bych chtěla veřejně poděkovat za vstřícné jednání  panu Ing. Vítězslavu Lösselovi a ostatním zaměstnancům ze Správy železniční dopravní cesty, kteří se na opravě plotu a zábradlí podíleli.  
Bc. Zuzana Šimková

Dalibor Zelený bude jednat (nejen) o dálničním připojení  u Litomyšle

Díky společné iniciativě vedení města Česká Třebová, hejtmana Pardubického kraje a dalších veřejných činitelů z našeho regionu se zítra v pátek 8. března uskuteční v Pardubicích důležité jednání s odpovědnými funkcionáři kraje, krajských institucí a Ředitelství silnic a dálnic, na kterém budou znovu posouzeny možnosti  pro přímé připojení měst Česká Třebová a Ústí nad Orlicí a obcí z regionu  na dálnici D35. Toto přímé připojení  bude výhodné jak pro "města na severu", tedy Českou Třebovou, Ústí n.O. a další obce, neboť významně zkrátí přístup k dálnici, tak i pro město Litomyšl, pro které to bude pokles frekvence vozidel přímo v intravilánu města.
Zatím proběhla přípravná jednání  místostarosty města Ing. Dalibora Zeleného s představiteli Pardubického kraje, a starosty měst Ústí n.O. i Litomyšle, Ing. Zelený získal také podporu svazku obcí Orlicko-Třebovsko  i zástupců podnikatelského sektoru  města Česká Třebová.   Nelze však čekat nějaké definitivní vyřešení. Optimálním  výsledkem jednání za současných podmínek by bylo zajištění přímého společného připojení pro města Česká Třebová a Ústí nad Orlicí  na D35 tvořící obchvat Litomyšle křižovatkou typu T, která by napojila  oblast na dálnici a dále už neumožňovala  napojení Litomyšle, která má dostatečné připojení na D35 u obce Řídký  a u Janova. (mm)
 
Kohouti do finále Krajské ligy

Rozhodující pátý zápas znamenal třetí rozhodující vítězství pro  českotřebovské Kohouty po velkém boji po prodloužení nerozhodného zápasu, které znamená postup do finále. Zde  bude soupeřem Kohoutů HC. Chrudim.  Je to výsledek na který před dvěma měsíci při krizi v týmu jistě nikdo nečekal!
HC Slovan Moravská Třebová - HC Kohouti Česká Třebová 5 : 6
Více ve zvláštním příspěvku HC Kohouti ZDE
Jaký bude finálový program krajské hokejové ligy

Ve finále krajské hokejové ligy se střetnou týmy, které po základní části soutěže figurovaly na prvním (Chrudim) a na pátém místě (Česká Třebová). Série se hraje na tři vítězné zápasy.
Neděle 10. března:  Chrudim – Česká Třebová (17.00).
Středa 13. března:   Česká Třebová – Chrudim (18.30).
Neděle 17. března:  Chrudim – Česká Třebová (17.00).
Případný 4. zápas – středa 20. března:  Česká Třebová – Chrudim (18.30).
Případný 5. zápas – neděle 24. března:  Chrudim – Česká Třebová (17.00).
Utkání o 3. místo: Neděle 10. března: Chotěboř – Moravská Třebová.  Neděle 17. března.: Moravská Třebová – Chotěboř.
Dokumentaristé z Litomyšle a České Třebové natočí vzpomínky pamětníků

2. světová válka, politické procesy 50. let a kolektivizace, ale také doba nedávná a rok 1989. To jsou témata, kterým se bude až do konce června věnovat devět žákovských týmů ze tří litomyšlských a jedné českotřebovské základní školy. Zapojily se totiž do projektu Příběhy našich sousedů, které realizuje nezisková organizace Post Bellum díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a měst Litomyšl a Česká Třebová.
Najít ve svém okolí pamětníka, natočit jeho vyprávění, to dále zpracovat do rozhlasové či video reportáže, komiksu nebo třeba divadelní scénky a nakonec příběh srozumitelně představit veřejnosti. To jsou úkoly, které před sebou žáci 8. až 9. tříd mají. Pomáhat jim při tom budou jejich učitelé dějepisu nebo občanské výchovy a regionální koordinátorka Michaela Kaplavková. „Jsem příjemně překvapena velkým zájmem o tento projekt ze strany žáků. Z našich výzkumů vyplývá, že děti získávají díky projektu nejen znalosti o moderních dějinách a práci s technikou, ale učí se spolupracovat v týmu a dochází i ke zlepšení jejich vztahu k učitelům i starší generaci. V dětech projekt probouzí také zájem o rodinnou historii a osud jejich rodiny ve 20. století,“ míní Kaplavková.
Některé děti v rámci projektu navštíví Český rozhlas, kde si s pomocí odborníka zpracují vlastní rozhlasovou reportáž, jiné sestříhají a vytvoří video reportáž pod dohledem profesionála nebo nakreslí komiks. Účast v projektu potvrdili např. Václav Jozefy, MUDr. František Zeman či Vojtěch Stříteský. Nejen jejich zajímavé životní příběhy pak děti představí široké veřejnosti na závěrečném slavnostním večeru 26. června v litomyšlském kině Sokol. Zpracované vzpomínky pamětníků se stanou součástí archivu Paměti národa a budou tak uchovány pro další generace.
K červnu 2018 se do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů zapojilo na 3 182 žáků a studentů z téměř pěti set škol po celé České republice, kteří zdokumentovali celkem 761  pamětnických příběhů. Cílem projektu není zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale naopak zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů.
Foto z workshopu v Litomyšli "Jak natočit pamětníka  (foto St.Švejcar)
 
Hrací automaty  - aktuální stav v Pardubickém kraji

Nyní jsou hrací automaty umístěny v hernách ve 14 městech Pardubického kraje. Nejvíce možností zahrát si hazard je v Pardubicích, potom v Chrudimi, na dalších místech podle počtu příležitostí jsou Svitavy, Přelouč a Polička. Česká Třebová se drží těsně za Chocní na sedmém místě. S určitým odstupem jsou pak zbývající města ve kterých ještě existuje příležitost navštívit herny a to v tomto pořadí:  Hlinsko, Žamberk, Holice, Ústí nad Orlicí, Moravská Třebová, Letohrad a Jablonné nad Orlicí, To jsou zpravila o města, kde díky přijatým vyhláškám o regulaci hazardu letos herny skončí. V přehledech se nyní neuvádí počet provozovaných výherních automatů, ale podíl města v procentech. na celostátně vybrané dani z technických her  Z přehledu se můžeme dočíst, že v samotném hlavním městě Praha zůstává 10,69% z celostátního balíku v této kategorii.  V našem Pardubickém kraji celkem  zůstává v rozpočtech zmíněných 14 měst a obcí celkem jen 3,8%, z toho pak polovina, cca 1,9% v krajském městě Pardubicích. Ve srovnání s jiným kraji ČR to je tedy podprůměrná hodnota. Pro Českou Třebovou a Choceň  připadá pak 0,17%, na Ústí nad Orlicí nebo Žamberku cca polovina tohoto podílu.  Tato čísla jsou důležitá zejména pro očekávání, jak bude naplněna příjmová část rozpočtu města. Ministerstvo financí upřesňuje  tyto podíly podle aktualizovaných počtu povolených výherních hracích přístrojů na každé čtvrtletí. Výše uvedená čísla jsou vybrána ze zveřejněného  přehledu MFČR na 2. kvartál 2019. Počet  technických výherních přístrojů v republice klesá. První pokles přišel s novým zákonem o hazardu, který zpřísnil podmínky pro provoz heren, druhou příčinou poklesu jsou legislativní opatření regulujících hazard ve stále větším počtu měst. První taková obecně závazná vyhláška  regulující  hazard  v našem městě je připravena k přijetí na dubnovém zasedání zastupitelstva města. Přesto smutných následků hazardu na rodiny a jejich majetek neubývá. (mm)
 
Pardubice 1,887311
Chrudim 0,319545
Svitavy 0,287091
Přelouč 0,242155
Polička 0,232169
Choceň 0,169758
Česká Třebová. 0,167262
Hlinsko 0,114836
Holice 0,079886
Ústí nad Orlicí 0,079886
Žamberk 0,079886
Moravská Třebová 0,054922
Letohrad 0,039943
Jablonné nad Orlicí 0,024964
 
Hlavní pošta bezbariérová, chválí to vozíčkáři i maminky s kočárky          

¨
            Pošta 02  březen 2018                                Pošta  02 březen 2019                          Pošta Parník s pěti schody            
V každém případě to je pokrok proti stavu, který zde byl před rokem po provedené rekonstrukci interiéru, kdy zde byl sice ne moc vysoký, ale pro vozíčkáře zcela nepřekonatelný  schod, díky kterému se museli dostat do důležitého objektu jen s pomocí druhé osoby.   Nepříjemnost se podařilo odstranit a patří za to všem, kteří se o to zasloužili, poděkovat. Ocení to i maminky s kočárky, I pro ně to je velká změna k lepšímu.  Škoda, že nelze instalovat fotobuňkou řízené otevírací dveře, to by zase nebyla šířka vjezdu dostatečná. 
Další bezbariérovou poštu máme na Chmelnici, kde je služebna pošty integrována do nákupního střediska Konzumu. Na Parníku musíme bohužel na tamní poštu po pěti schodech a to je pro vozíčkáře moc zlé. V rámci odstraňování bariér by bylo správné najít řešení také pro parnickou poštu 03, vždyť zde bude v městském objektu natrvalo a objekt se má připravovat k rekonstrukci. Je zde totiž 5 prázdných po řadu let nevyužívaných bytů.  (Je to ukázka, jak málo se město staralo o svůj majetek). MM
 
Potravinářská komora zavedla označení cechovní normy i na hovězí a vepřové maso

Zákazníci by z nálepek na balíčcích měli na první pohled poznat, že jde o maso, jež nikdy nepřekročilo hranice Česka. „To znamená – je ze zvířat, která se zde narodila, byla vychována, vykrmena, poražena a prodána,“ řekl Miroslav Koberna z Potravinářské komory. Míní, že značení podle evropských norem nemusí o mase vždy udávat vyčerpávající informace.   Spotřebitel sice vyčte, že bylo zpracováno třeba v Německu. „Ale když zjišťujete historii zvířete, zjistíte, že se narodilo, bylo vychováno a poraženo třeba v Polsku a díly potom byly převezeny jinam a tam zabaleny,“ vysvětlil Koberna. „Tohle chceme spotřebiteli zjednodušit. Má-li tam cechovní normu, je to české maso,“ prohlásil.  Norma určuje, co se do výrobku smí použít. Měl by mít vyšší obsah masa i svalových bílkovin, nižší obsah tuku, maso by nemělo být odděleno strojně a obsahovat zvýrazňovače chuti. Seznam schválených cechovních norem obsahuje přes dvě stovky potravinářských výrobků – zejména pečivo, mléčné výrobky, ryby a salámy.  
V Berlíně se kraj prezentuje s Dolnoslezským vojvodstvím

Na nejvýznamnějším evropském turistickém veletrhu ITB Berlín se nyní představuje Pardubický kraj na společné expozici s polským Dolnoslezským vojvodstvím. První tři dny jsou určeny odborným návštěvníkům, o víkendu se otevřou brány výstaviště široké veřejnosti.
„Důvod pro realizaci společné česko-polské prezentace v Berlíně je prostý. S Dolnoslezským vojvodstvím a dalšími českými i polskými partnery právě realizujeme projekt na podporu kulturního a přírodního dědictví česko-polského pohraničí“, řekl René Živný, radní Pardubického kraje odpovědný za cestovní ruch a sport.
„Naším projektovým partnerem v Pardubickém kraji je Destinační společnost Východní Čechy. Společné projekty realizujeme již od roku 2010,“ poznamenal Jakub Feiga z Dolnoslezské turistické organizace.
ITB Berlín je významnou turistickou přehlídkou, účastní se ji v roce 2019  téměř deset tisíc vystavovatelů z šesti kontinentů. V loňském roce se počet návštěvníků vyšplhal na 170 000!
 

 
  •