Českotřebovský deník 67/2019 (8/3)    
Již letos začne první část modernizace silnice z České Třebové do Litomyšle. Dočká se také Semanín

Hejtman Martin Netolický jednal s místostarostou České Třebové Daliborem Zeleným. Tématem setkání byly především záležitosti dopravy v okolí města včetně pokračování rekonstrukce silnice přes Semanín či napojení města na D35.
„Silnice přes Semanín v letošním roce čeká rekonstrukce dalších úseků, které byly poničeny v rámci rekonstrukce podjezdů pod železniční tratí u Korada. Schválený krajský investiční plán zahrnuje rekonstrukci úseku přímo v intravilánu Semanína, kde by měly být práce zahájeny na konci letních prázdnin. K tomu budeme od poloviny března pracovat na propustku v Zádolkách a od konce června v Semaníně,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Ten s místostarostou Zeleným projednával také napojení České Třebové na D35 a modernizaci silnice II/358. „V rámci prostředků, které máme garantovány od státu na výstavbu přivaděčů k D35, již v letošním roce zahájíme modernizaci silnice II/358 směrem na Litomyšl. Proti tomu se z druhé strany zahájí stavba z Litomyšle až po hranici městské zástavby. Příští rok budeme pokračovat dalším úsekem. Celkově máme od státu na tuto stavbu vyčleněno 130 milionů korun bez DPH,“ uvedl hejtman Martin Netolický, kterého místostarosta zelený informoval o jednání s podnikateli ve městě ohledně omezení průjezdu kamionů. „Současné opatření na této silnici není zástupci firem v okolí nijak rozporováno. Všichni počítají s tím, že i po modernizaci této propojky směrem na Litomyšl zůstane zákaz průjezdu pro nákladní kamionovou dopravu zachován,“ uvedl Dalibor Zelený.
Krádež za bílého dne ?

Je to problém, nad kterým by se nemělo mávnout rukou.  Jde o již mnohaletou vrbu, která rostla na parcele číslo 2653/189 v katastru města Česká Třebová, přesněji  na pozemku pana Tibora Alešíka, který shodou okolností žije trvale v Bavorsku a do České Třebové přijíždí jen několikrát do roka.
V České Třebové vlastní rodinný domek a spolu  se svými sourozenci ještě i pozemkové parcely za domem mezi parkem Javorka, zahradou přiléhající domu a vodojemem na Robově kopci. 
Při návštěvě svého rodného města v tomto týdnu se při obchůzce zahrady nestačil divit. Místo staré vrby rostoucí těsně za plotem zahrady byl jen čerstvě uříznutý pařez a vedle je ještě dodnes hromada ořezaného vrbového proutí, kterou již  neznámý dřevorubec nepotřeboval.

Více ve zvláštním příspěvku ZDE


Svátek využila ke krádeži

Metody a záminky bývají různé, ale cíl je vždy stejný, tj. využít důvěřivosti seniorů k vlastnímu obohacení. Tuto smutnou zkušenost získala dne 8.3.2019 paní (r. nar. 1942) z Tylovy ulice v České Třebové. V odpoledních hodinách ji totiž doma navštívila žena středního věku, silné postavy a tmavšího odstínu pleti, která se představila jako pracovnice městského úřadu.  Pod smyšlenou historkou, že jí jde popřát k Mezinárodnímu dni žen a přináší jí dárek 1000,- Kč, si nechala rozměnit bankovku vyšší hodnoty. Tak zjistila, kde má žena uloženu finanční hotovost, kterou následně v nestřeženém okamžiku odcizila. Z místa poté utekla a seniorce zůstal pouze pocit hořkosti a smutku. Událost si na místě od strážníků převzali kolegové z Policie ČR pro podezření ze spáchání trestného činu, je rovněž možné, že případ nebyl ojedinělý a mohou se přihlásit další poškození. Petr Baláž - zást.velitele MěP
 
V dubnu bude vyhlášeno výběrové řízení na stavitele urgentního příjmu

V sále Rady Pardubického kraje se uskutečnil další kontrolní den k přípravě Centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici. Ten je společně s dalšími významnými krajskými investicemi do oblasti zdravotnictví, dopravy či kultury zařazen na seznam staveb se zvláštním režimem. V tuto chvíli dokončil kraj demolici staveb dispečinku a garáží a podal žádost o stavební povolení. Zároveň probíhá upřesňování jednotlivých parametrů stavby a finalizace předpokládané ceny. Výběrové řízení na dodavatele by mělo být zahájeno v průběhu dubna.
„Vzhledem k tomu, že ceny na stavebním trhu neustále rostou, tak musíme pružně reagovat v rámci jednotlivých parametrů celé stavby a vnitřního uspořádání. Rozhodně nechceme celý projekt osekávat na kost, ale spíše debatujeme o tom, aby byl celý objekt maximálně funkční bez zbytečného plýtvání veřejnými prostředky. Zároveň se snažíme vycházet vstříc potřebám personálu nemocnice, se kterým jednotlivé požadavky konzultovány,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Podařilo se nám při detailním procházení projektu najít úsporu 31 milionů korun, která však rozhodně není na úkor potřeb personálu či komfortu pacientů. Vše směřujeme k tomu, abychom v průběhu dubna zahájili výběrové řízení na stavitele. Teprve po ukončení výběrového řízení se ukáže, zda se podaří výslednou cenu srazit či nikoliv. V tuto chvíli jsou předpokládané náklady II. etapy bez přístrojového vybavení 377 milionů korun včetně DPH,“ doplnil hejtman.
Výstavbě budovy centrálního příjmu předcházela demolice budov dispečinku a garáží, který byla v průběhu února dokončena. Zároveň 15. února nabylo právní moci územní rozhodnutí k nové stavbě. Následně podal kraj žádost o stavební povolení. „Zahájení samostatné stavby bude předcházet I. etapa, kterou jsou přeložky kabelových tras silnoproudé elektrotechniky, nové rozvody a přípojky vodovodu, kanalizace, plynovodu, venkovní rozvody osvětlení, elektronických komunikací a medicinálních plynů. Součástí této etapy je rovněž výstavba energobloku, skladu tlakových láhví a provedení přilehlých komunikací, terénních a sadových úprav,“ uvedl radní Ladislav Valtr, který zároveň připomněl, že se kraj zabývá také otázkami hluku v rámci provozu budovy. „Máme k dispozici prováděcí dokumentaci pro snížení hlukové zátěže, která spočívá především v instalaci přídavných tlumičů hluku na stávající vzduchotechnice, provedení akustického obkladu nové stěny u chladící jednotky a další kroky,“ doplnil radní Valtr.
 
Slavnostní křest Cyklopecek
Východních Čech

Radní pro cestovní ruch Pardubického a Královéhradeckého kraje René Živný a Pavel Hečko na veletrhu cestovního ruchu Infotour 2019 v Hradci Králové společně pokřtili zbrusu nové Vandrovní knížky k soutěži Cyklopecky Východních Čech. Jedná se o vůbec první takto velkou spolupráci obou krajů na poli cykloturistiky.
Zatímco Pardubický kraj pořádá cestovatelskou soutěž zaměřenou na cykloturistiku už popáté, Královéhradecký kraj se letos připojil poprvé. „O to zajímavější může být nabídka našich tras a míst, kde lze získat potřebná razítka do Vandrovní knížky. Myslím si, že pro turistu nejsou důležité hranice regionů, ale především zážitky. Názvy tras jako Za zvukem opery a motorů, Krakonošův horský sjezd, Zámky a hrady na Orlici nebo Z Pekla až do nebe jich slibují skutečně hodně,“ uvedl René Živný, radní Pardubického kraje pro cestovní ruch a sport.
Princip soutěže spočívá v tom, že si soutěžící Vandrovní knížku buď stáhnou z webu vychodnicechy.info/cyklopecky, nebo si ji vyzvednout v některém turistickém informačním centru. Podle zajímavých míst, délky i sportovní náročnosti, si vyberou trasy, které chtějí v období o od 1. dubna do 25. října na kole nebo pěšky navštívit. Na trase získávají razítka do formuláře v knížce. Po získání alespoň tří razítek mohou formulář odeslat do slosování o ceny.
V letošních Cyklopeckách je zastoupeno celkově 15 tras, přičemž právě pět z nich vede přes oba kraje a zbylých deset je spravedlivě rozděleno mezi Pardubický a Královéhradecký kraj. Trasy měří od 28 do 66 kilometrů a mají náročnost od dvou do pěti bodů v pětibodové stupnici. Nejnáročnější je trasa nazvaná Po hřebenu Orlických hor, která vede z Deštného v Orlických horách až do Králík.
Na veletrhu Infotour se představil také projekt Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí, pod názvem Společné dědictví. Ten připravil nové česko-polské publikace a filmové spoty.
 
Oznámení SFRB o vyhlášení výzvy v programu Regenerace sídlišť

Státní fond rozvoje bydlení oznamuje, že v průběhu měsíce dubna 2019 bude vyhlášena výzva pro žadatele k předkládání žádosti o dotaci v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Dotace budou poskytovány na základě nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích (dále jen "NV č. 390/2017 Sb."). Dotace může být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 milionů Kč na projekt. Spolu se žádostí o dotaci může žadatel požádat o úvěr na dofinancování projektu. Součet výše úvěru a dotace poskytnuté podle NV č. 390/2017 Sb. může činit nejvýše 90 % uznatelných nákladů na projekt. 
V České Třebové máme do této výzvy připravený projekt na výstavu parku s hřištěm na sídlišti Trávníkˇ. Škoda, že se jej nepodařilo  uplatnit loni,  na základě zjištěných nedostatků nebyl mezi podporované akce zařazen.  To by již projekt startoval do realizace. Celkové náklady na projekt "Hřiště s parkem na sídlišti Trávník" činí 5720 tis. Kč, požadovaná dotace je 2389 tis. Kč. Doufejme, že úspěch v programu nám již letos nic nepokazí a projekt budeme moci v příštím roce odstartovat. Výzva bude vyhlášená v dubnu, zde bude také sdělen termín pro odevzdání žádostí. Z toho vychází, že informace o získání dotace by měla přijít ještě v letošním roce tak, abychom mohli zahájit přípravu, tedy výběr zhotovitele. S reálným zahájením prací lze tedy počítat až v příštím roce. 2020. Pro letošní rok není tato akce v rozpočtu města zakotvena.  (mm)
 
Kapela OBOROH v Knapovci 

V neděli 31. března 2019 zveme do Knapovce
na koncert folkrockové kapely OBOROH.
V 15 hodin bude v kostele sv. Petra a Pavla mše svatá a v 16 hodin koncert legendární kapely OBOROH z Rychnovska (http://www.oboroh.cz). Kapela má na svém kontě 30 tisíc prodaných alb, přes 1000 koncertů v tuzemsku, na Slovensku, v Polsku, Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku, Irsku a společná vystoupení s Filharmonií Hradec Králové. Léta zkušeností dala Oborohu jistotu a přesvědčivost při koncertním provedení skladeb, ať už starozákonních žalmů zhudebněných vedoucím kapely Slávkem Klecandrem nebo písní s jeho filozofujícími texty.
Po koncertu zveme všechny domácí a návštěvníky na velikonoční jidáše a občerstvení před kostelem. Za příznivého počasí budou u kostela rozmístěny lavičky a roztopena venkovní kamna. Akce je součástí projektu Knapovecký rok podpořeného městem Ústí nad Orlicí.   Jana Staňková a P. Vladislav Brokeš
 
Informace z Občanské poradny  

Novela insolvenčního zákona
nabude účinnosti od 1. 6. 2019. Podle nových pravidel dlužník splní podmínky oddlužení v případě, že během 3 let uhradí alespoň 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů, nebo po dobu 5 let vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby uspokojil pohledávky svých nezajištěných věřitelů alespoň ve výši 30 %. Novela také nabízí zvýhodnění pro starobní i invalidní důchodce.
 
Zvyšuje se příspěvek na péči
Příspěvek na péči je sociální dávka určená nemocným a nemohoucím, kteří se kvůli vážnému zdravotnímu stavu neobejdou bez pomoci při zvládání každodenních činností.
Od 1. 4. 2019 dojde k automatickému navýšení příspěvku na 19 200 Kč pro děti i dospělé ve IV. stupni závislosti, jestliže nevyužívají pobytové sociální služby. Při využití takových služeb částka zůstane stejná jako v předešlém roce, tj. 13 200 Kč.
Od 1. 7. 2019 se zvýší příspěvek na péči pro III. stupeň závislosti. Pro osoby mladší 18 let dojde k navýšení na 13 900 Kč, pro starší na 12 800 Kč za předpokladu, že také nevyužívají pomoc poskytovatele pobytových sociálních služeb.
 
Ruší se karenční doba
Od 1. 7. 2019 bude zaměstnancům náležet náhrada mzdy nebo platu i za první 3 pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti. Doposud zaměstnavatel hradil náhradu mzdy až od 4. pracovního dne. Zaměstnavatel tak bude vyplácet náhradu mzdy za celých prvních 14 dní, kdy bude zaměstnanec v pracovní neschopnosti. Od 15. dne nemoci má zaměstnanec nárok na nemocenskou od ČSSZ. 
 
Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz nebo je získáte na telefonu 734 281 415. Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.
Pozvánka do Ústí nad Orlicí na putovní výstavu „Pracuji, bydlím, žiji…

V sobotu 6. dubna odstartuje v Ústí nad Orlicí  putovní výstava „Pracuji, bydlím, žiji…“
 Jde o cyklus fotografií od tandemu autorů Jindřich Beneš a Veronika Oliva. Představí se vám v něm inspirativní muži a ženy, kteří žijí mimo „škatulku“ svého znevýhodnění. Tanečnice, která zdárně překonala těžký úraz a amputaci, dobrovolník, který se i přes své postižení rozhodl pomáhat druhým, nebo tak trochu „rebel“ ve stylu Jamese Deana. Zajímaví lidé a jejich neméně poutavé osudy, které vyzývají k zamyšlení. Velká část z vyfotografovaných jsou (nebo v minulosti byli) klienty společnosti Rytmus Východní Čechy, o.p.s. Výraznou finanční podporu získal projekt v rámci loňské orlickoústecké Burzy filantropie.
Zveme širokou veřejnost na vernisáž 6. 4. 2019 v 15:00 v prostorách Nové Louže; akce probíhá souběžně s festivalem Jeden svět. Výstava bude na tomto místě k vidění do 13. 4. 2019.
Další místa, na kterých bude výstavu možno shlédnout  jsou: Jídelna Pohanka Pardubice - květen, Kruh zdraví Chrudim - červen, Kavárna Eva Česká Třebová – červenec a srpen a v září můžete výstavu shlédnout ve svitavské Fabrice. 
Výstava Pracuji, bydlím, žiji… vznikla díky podpoře Pardubického kraje;  společnosti Iveco Czech Rebublic, a.s.; společnosti Konzum, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí - Jsme tu doma; města Žamberk a města Ústí nad Orlicí – DĚKUJEME!
Podrobné informace ke konkrétním akcím můžete dohledat na webových a FB stránkách
www.rytmusvychod.cz  https://www.facebook.com/rytmusvychod/


Lidé budou moci důstojně bydlet 

Podařilo se naplnit jeden z hlavních programových bodů KDU-ČSL, který umožní lidem důstojně bydlet. Po několika jednáních s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou jsme pomohli prosadit navýšení peněz na výstavbu obecních bytů ve Státním fondu rozvoje bydlení. Program na podporu výstavby vyhlásí MMR v dubnu. Znamená to, že pokud budete mít připravené projekty, můžete už za měsíc čerpat finance na obecní byty.  Tím na obce předávám pomyslnou štafetu. Program umožní stavět byty od 23 metrů do 120 metrů čtverečních pro vícečetné rodiny. Byty zájemci získají na dva roky. Neznamená to ale, že se poté musí odstěhovat - pokud do fondu nájemních bytů získáte další. V příštím roce ministryně přislíbila peníze na výstavbu bytů znovu navýšit.  Jan Bartošek , předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL
 
 Jaký bude finálový program krajské hokejové ligy

Ve finále krajské hokejové ligy se střetnou týmy, které po základní části soutěže figurovaly na prvním (Chrudim) a na pátém místě (Česká Třebová). Série se hraje na tři vítězné zápasy.
Neděle 10. března:  Chrudim – Česká Třebová (17.00).
Středa 13. března:   Česká Třebová – Chrudim (18.30).
Neděle 17. března:  Chrudim – Česká Třebová (17.00).
Případný 4. zápas – středa 20. března:  Česká Třebová – Chrudim (18.30).
Případný 5. zápas – neděle 24. března:  Chrudim – Česká Třebová (17.00).
Utkání o 3. místo: Neděle 10. března: Chotěboř – Moravská Třebová.  Neděle 17. března.: Moravská Třebová – Chotěboř.