Českotřebovský deník 72/2019 (13/3) 
Ozdobou hudebního festivalu Bennewitz 2019 bude komorní orchestr Farandole  (Basel, Švýcarsko)

Velkou zajímavostí letošního XXI. ročníku hudebního festivalu Bennewitz 2019 bude vystoupení švýcarského komorního souboru Farandole KEF (Kammer Ensemble Farandole) z města Basilej. Jeho uměleckým vedoucím je českotřebovský rodák MgA. Jiří Němeček, který své umělecké začátky spojuje právě s českotřebovskou zuškou a svým učitelem houslí Josefem Petrákem..
Jiří Němeček se tak po letech opět vrací na Bennewitzův festival, naposledy zde  vystupoval na X. ročníku festivalu se "svým" Bennewitzovým kvartetem, které vzniklo jako kvarteto HAMU Praha a název získalo právě podle našeho festivalu a podle přívratského rodáka Antonína Bennewitze
Na festivalový koncert v pátek dne 26. dubna přijede Jiří Němeček jako umělecký vedoucí Kammer Ensemble Farandole, t.j. smyčcového souboru, složeného z angažovaných amatérských hudebníků regionu Basel.  Soubor, který hraje bez dirigenta. Orchestr vede od houslového partu právě Jiří Němeček. Vystoupí na společném koncertu s Komorním orchestrem Jaroslava Kociana, představí aranžmá z oblasti jazzu, které rád kombinuje s klasickým repertoárem.  Na koncertu vystoupí jak švýcarský soubor samostatně, tak v závěru společně s Komorním orchestrem Jaroslava Kociana pod taktovkou Jany Mimrové přednese výběr známých melodií z muzikálu amerického skladatele Leonarda Bernsteina "West side story". Bude to nesporně velký zážitek a to nejen pro českotřebovské příznivce vážné hudby. Více ZDE
Spolupráce basilejského Kammer Ensemble Farandole a KOJKU tímto českotřebovským koncertem nekončí. V srpnu letošního roku naopak odcestuje KOJK ke společnému vystoupení v Basileji.
 
Zúčastnili jsme se JA NN Social Innovation Campu

Zúčastnili jsme se JA NN Social Innovation Campu a připravujeme se na soutěž JA v Praze Jsme studentská firma Paletea z VOŠ a SŠT v České Třebové, která se zapojila do programu JA Studentská firma, který je pod společností JA Czech. V tomto programu se učíme podnikat. Naše firma vyrábí sypané čaje se sušenými plody a bylinkami z našich zahrádek. Naším druhým produktem jsou multifunkční držáky neboli paletky.  Tyto paletky mají 3 využití: prvním využitím je podtácek pod hrnek, druhým je stojan mobilu při sledování videí a poslední využití a taky nejdůležitější využití je držák mobilu při nabíjení. Ve středu 06.03.2019 jsme se společně se čtyřmi studenty z druhého ročníku zúčastnili Social Innovation Campu v pražských prostorách HubHub. Po představení partnera NN jsme se rozdělili do 12skupin a dostali za úkol vyřešit problém na téma: Jak předejít zadlužování dětí? Za 2 hodiny jsme museli navrhnout řešení tohoto problému, vytvořit prezentaci a odprezentovat naše nápady. Dva studenti z druhého ročníku se umístili na vítězných příčkách. Daniel Kulhavý se umístil se svým týmem na 3. místě a Ladislav Hinšt obsadil 2. místo.  Bohužel 1. místo nám uteklo o kousíček, ale příště zlepšíme nedostatky a obsadíme všechna místa. Tato akce patří mezi nejlépe vydařené akce od Junior Achievement neboli JA Czech. Studenti, kteří navštíví akce spojené s JA Czech nebudou litovat toho, že se akce zúčastnili. Studenti se sjeli z různých koutů České Republiky a dohromady jsme vytvořili výbornou atmosféru.  Také se připravujeme na soutěž JA Studentská Firma Roku 2018/2019, která se uskuteční   4. dubna v pražské Galerii Harfa. Tímto Vás zveme na tuto soutěž a byli bychom rádi, kdybyste se zastavili u našeho stánku s číslem 19! Najdete nás na Facebooku a Instagramu jako /yourpaletea. Také se podívejte na náš e-shop www.paletea.cz     Lenka Cerháková
 
Chystá se rekonstrukce Podbranské a Lidické ulice.

Jde vlastně o rekonstrukci průtahu silnice III/31512 přes Českou Třebovou až na světelnou křižovatku. Tato akce Pardubického kraje si vyžaduje součinnost od města, došlo nejdříve k majetkovému oddělení vlastní komunikace a chodníků, které přešly do vlastnictví města. Součástí rekonstrukce má být také přestavba mostu přes Třebovku, přestavba kanalizace a vodovodu včetně přípojek do okolních domů, rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení . Nebude to jednoduchá práce a je třeba ji připravit. S realizací lze počítat zřejmě až v příštím roce 2020.  nyní byla na webu města zveřejněna vyhláška. která oznamuje zahájení správního řízení  ve věci kanalizace a vodovodu. 
Dešťová kanalizace ul. Podbranská řeší odvedení dešťových vod z rekonstruované silnice III/31512 z PP SN 16 – DN 250 v délce 199 m, které budou napojeny do stávajícího odvodnění komunikace v ulici Chmelnice. Na kanalizaci bude umístěno 5 ks šachet. Přeložka vodovodu ul. Podbranská řeší přeložení vodovodního řadu „I“. Stávající litinové potrubí je velmi poruchové a kvalita materiálu neodpovídá dnešním potřebám. Navrženo je nové potrubí PE 100 RC dn 160 v délce 257 m, které bude na stávající potrubí z PVC DN 150 napojeno v křižovatce ulic Podbranská, Klácelova a Chmelnice, kde bude provedena výměna všech stávajících propojení a uzavíracích armatur. Odtud je potrubí vedeno v souběhu s novou dešťovou stokou „B“ k mostu přes Třebovku, kde odbočuje do nábřeží Míru, kde je trasa vedena v městské asf. komunikaci a kde bude napojena na vodovodní potrubí PE 160 ve stávající armaturní šachtě. Na trase budou umístěny 3 podzemní hydranty, které nahradí stávající hydranty.
Přeložka vodovodu ul. Lidická navrhuje přeložení vodovodního řadu „II“. Stávající litinové potrubí je již hodně poruchové a i kvalita materiálu neodpovídá dnešním potřebám. Navrženo je nové potrubí PE 100 RC dn 160 v délce 630 m, které bude na stávající potrubí z PE DN 150 napojeno v ulici Zámostí ve stávající armaturní šachtě při výměně stávajícího šoupěte. Odtud je vedeno v asfalt. chodníku k mostu, kde kříží silnici a bude propojeno s dalším potrubím PVC 160. Odtud povede trasa Lidickou ulicí v souběhu s dalšími stávajícími sítěmi (kanalizace, plynovod, vodovod a různé kabely) v rekonstruované silnici III/31512. Řad bude ukončen podzemním hydrantem u garáží, kde bude potrubí propojeno se stávajícím řadem LT DN 100. Na trase bude umístěno 5 podzemních hydrantů, které nahradí stávající hydranty.
 
Zlatý erb zná své krajské vítěze

Ceny vítězům 21.  ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2019 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí byly ve středu předány při slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě Pardubického kraje.  Předávajícími byli René Živný, radní odpovědný za sport, cestovní ruch a informatiku a Jaroslav Folprecht, ředitel krajského úřadu.
„Jsem rád, že se obce věnují správě webových stránek. To hlavně znamená, že komunikují se svými občany. Velký význam však mají přehledné a uživatelsky přívětivé webové stránky pro turisty a návštěvníky našeho kraje. Přál bych si, aby rozvoj elektronické komunikace neustal a mohli jsme v příštích ročnících hodnotit ještě více webových stránek a mobilních aplikací,“ sdělil René Živný.
Dvacátého prvního ročníku soutěže Zlatý erb se aktivně zúčastnily obce a města z celé ČR. Celkově se letos opět zapojilo všech 14 krajů České republiky. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 363 projektů. V Pardubickém kraji bylo přihlášeno 14 projektů. Do celorepublikového finále, které se uskuteční na konferenci ISSS 1. dubna 2019 v Hradci Králové, postoupili vítězové tří kategoriích - nejlepší webové stránky města, nejlepší stránky obce a nejlepší elektronická služba.  
Nejlepší webové stránky města:
1.     Lanškroun , www.lanskroun.eu   2.     Skuteč, www.skutec.cz   3.     Svitavy,  www.svitavy.cz
Nejlepší webové stránky obce:
1.     Rohoznice, www.rohoznice.cz  2.      Pustá Kamenice, www.pustakamenice.cz  3.     Břehy, www.obecbrehy.cz
Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba:
1.     Lanškroun: interaktivní mapa 2.     Pustá Kamenice: obecní meteostanice   
 
Mladí vědci představují v IDEONu v Pardubicích 112 projektů

Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET) pořádá dnes a zítra ve spolupráci S Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími partnery 12. ročník festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Ta je součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji. Přihlášeno je 178 autorů v 12 projektech z nejrůznějších vědeckých a technických oborů ze středních a základních škol, kteří postoupili z okresních kol. Současně probíhá celostátní soutěž RoboRAVE, tj. soutěž v hašení svíček a přenášení míčků do zásobníku zkonstruovaným autonomním robotem, do které je přihlášeno 28 týmů.
„Pardubický kraj v uplynulých třech letech zvýšil dotaci pro festival z 200 tisíc na 700 tisíc každý rok. Uvědomujeme si, jak je důležité, když se studenti už v základní nebo střední škole věnují vědeckým projektům. Může to totiž nasměrovat celou jejich profesní budoucnost,“ říká radní pro školství Pardubického kraje Bohumil Bernášek.
Festival je určen žákům druhého stupně základních škol a středoškolákům. Žáci dlouhodobě pracují na konkrétních vědeckých a technických projektech, výsledky své práce prezentují odborné porotě a veřejnosti na dvou okresních kolech v Lanškrouně a v Pardubicích a poté v krajském kole. „V letošním roce se zúčastnilo soutěže v okresních kolech 258 žáků z 33 základních a středních škol se 160 projekty. Do krajského kola postoupilo 178 žáků základních a středních škol se 112 projekty,“ informuje předseda AMAVET Stanislav Medřický. Studenti z Pardubického kraje byli v loňském roce úspěšní v národním kole středoškolské soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, kde mezi deseti nejlepšími obsadili celkem čtyři místa.
Do krajského kola soutěže postoupilo i 5 projektů.studentů z českotřebovského gymnázia.  Chemickými výzkumy se zabývaly projekty „Chloridy v minerálkách“ od V. A. Volosové, „Faktory kyselosti minerálních vod“ od M. Krásy, S. J. Svobody a F. Záleského a projekt „Jak čističky odpadních vod ovlivňují vodní tok?“ od V. Vaňkové a A. Sedlákové. Biologicky zaměřené byly projekty „Jak moc je pro nás spánek důležitý“ od D. Štěpánkové, D. Kolářové, B. Doležalové a projekt „Lze poznat temperament podle písma?“ od N. Mikulové a Z. Mazurové, který v okresním kole obdržel cenu firmy AVX Czech Republic s.r.o
Součástí festivalu je i soutěž RoboRAVE, tj. soutěž v hašení svíček zkonstruovaným autonomním robotem. V loňském roce na mezinárodní soutěži Robo RAVE International pořádané v Albuquerque v Novém Mexiku (USA) reprezentovali Českou republiku žáci Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné školy Pardubice a v konkurenci27 týmů z 20 zemí se umístili na 2. místě. Výsledky letošního ročníku budou vyhlášeny ve čtvrtek ve 14 hodin. Nejlepší řešitel v kategorii JUNIOR se zúčastní setkání Broadcom MASTERS International v americkém Phoenixu, další řešitelé i se svými vedoucími prací se zúčastní krátkodobé odborné stáže ve Francii. V kategorii středoškoláků se autor nejlepšího projektu zúčastní mezinárodní soutěže CASTIC v srpnu 2019 v Číně, další postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 4. a 5. dubna 2019, ze kterého mají možnost dále postoupit do soutěže INTEL ISEF 12. až 17. května 2019 v USA nebo se zúčastnit odborných akcí v České republice i zahraničí za zvýhodněných podmínek.
 
Kraj podpoří hasičské soutěže

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání rozdělila přes 250 tisíc korun v rámci dotačního programu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Celkově kraj na podporu konání požárních soutěží, vzdělávacích a výchovných aktivit, výročních akcí či vydávání publikací v oblasti požární ochrany a prevence vyčleňuje ročně 500 tisíc korun. Zbývající částka je určena na akce, které se konají ve druhé polovině roku.
„Jedná se stále o relativně nový dotační titul, který jsme vyhlásili poprvé ve druhé polovině roku 2017, a v tuto chvíli je nastaven do roku 2020. Pro nás je důležité, že jsme vytvořili systém a jednoznačné podmínky v poskytování dotací subjektům, které působí v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení souvisejících tradic. Primárně se jedná o jednotlivé sbory dobrovolných hasičů obcí. Maximální částka dotace v tomto kole činí 20 tisíc korun s tím, že vždy vyžadujeme minimálně stejnou spoluúčast ze strany žadatele,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Mezi žádostmi máme například pořízení hasičského praporu, rozličné hasičské soutěže, dětské dny, výroční akce k založení SDH či preventivní aktivity směrem k mládeži. Kromě toho, že uvolňujeme rekordní prostředky na nákup hasičských automobilů či pořízení technického vybavení, chceme i nadále podporovat i tyto spolkové aktivity, které jsou velmi často navázány na mládež,“ upřesnil hejtman Martin Netolický s tím, že bylo podpořeno 19 žádostí.
Silnice v okolí Boříkovic je zvlněná. Kraj požaduje po stavební firmě nápravu

Jedním z projektů, spolufinancovaných z evropských fondů v oblasti Králicka byla modernizace silnice III/04314 Boříkovice – Červená Voda za 50 milionů korun včetně DPH. Při přejímacím řízení dokončené stavby tohoto šestikilometrového úseku však byla zjištěna vada spočívající v nerovnosti povrchu vozovky na úsecích o celkové délce cca 1,2 kilometru. Kraj již uplatnil reklamaci u dodavatele stavby. Do konce března bude stanoven přesný rozsah oprav.
„Modernizace této silnice zapadá do koncepce rozvoje celého Králicka. Tento projekt byl podpořen v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci rozvoje příhraničních regionů. Bohužel jsme však v rámci přejímání dokončené stavby koncem loňského roku zjistili, že na několika úsecích je vozovka zvlněná, což mohlo být způsobeno poruchou na finišeru nebo nízkou teplotou živičné směsi při pokládce vrchní vrstvy vozovky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Uplatnili jsme proto reklamaci u zhotovitele stavby, avšak vzhledem ke klimatickým podmínkám na konci roku jsme se dohodli, že vada bude odstraněna do konce května letošního roku. Přesný rozsah oprav a způsob provedení bude zpřesněn do konce března. Rozhodně se nespokojíme s nekvalitně provedeným dílem. Silnice má sloužit další roky v oblasti, která je klimaticky velmi náročná. Proto nám záleží na kvalitě a precizním provedení,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Celý projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie přiblížil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. „Celý projekt vyšel na 50 milionů korun včetně DPH, což je o 17 milionů nižší částka, než bylo projektováno. Součástí modernizace téměř šestikilometrového úseku silnice III. třídy vedoucí přes Dolní Boříkovice do Červené Vody byla sanace neúnosných míst vozovky, provedení recyklace za studena s následnou  pokládkou živičných vrstev vozovky. V rámci modernizace silnice bylo provedeno zesílení vozovky o tři až pět centimetrů. Na celý šestikilometrový úsek jsme nechali položit nové krytové vrstvy vozovky, čímž se jednoznačně zlepší kvalita celé komunikace a prodlouží se tak i její životnost. Samozřejmě je nutné, aby byl kryt položen správně, což bude v rámci reklamace vyřešeno. V rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu bylo i modernizováno dopravní značení a zádržný systém. V neposlední řadě jsme opravili také pět mostních objektů, které se na trase nachází,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Výstava fotografií Pracuji, Bydlím, žiji…

 

6. dubna odstartuje v Ústí nad Orlicí  putovní výstava Pracuji, bydlím, žiji…


Jde o cyklus fotografií od tandemu autorů Jindřich Beneš a Veronika Oliva. Představí se vám v něm inspirativní muži a ženy, kteří žijí mimo „škatulku“ svého znevýhodnění. Tanečnice, která zdárně překonala těžký úraz a amputaci, dobrovolník, který se i přes své postižení rozhodl pomáhat druhým, nebo tak trochu „rebel“ ve stylu Jamese Deana. Zajímaví lidé a jejich neméně poutavé osudy, které vyzývají k zamyšlení. Velká část z vyfotografovaných jsou (nebo v minulosti byli) klienty společnosti Rytmus Východní Čechy, o.p.s. Výraznou finanční podporu získal projekt v rámci loňské orlickoústecké Burzy filantropie.

Zveme širokou veřejnost na vernisáž 6. 4. 2019 v 15:00 v prostorách Nové Louže; akce probíhá souběžně s festivalem Jeden svět. Výstava bude na tomto místě k vidění do 13.4. 2019.

Další místa, na kterých bude výstavu možno shlédnout  jsou: Jídelna Pohanka Pardubice - květen, Kruh zdraví Chrudim - červen, Kavárna Eva Česká Třebová – červenec a srpen a v září můžete výstavu shlédnout ve svitavské Fabrice.

Výstava Pracuji, bydlím, žiji… vznikla díky podpoře Pardubického kraje;  společnosti Iveco Czech Rebublic, a.s.; společnosti Konzum, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí - Jsme tu doma; města Žamberk a města Ústí nad Orlicí – DĚKUJEME!

Podrobné informace ke konkrétním akcím můžete dohledat na webových a FB stránkách

www.rytmusvychod.cz  https://www.facebook.com/rytmusvychod/