Českotřebovský deník 79/2019 (20/3)  
KŘEST KNIHY – AUTORSKÉ ČTENÍ
BLANKA KOSTŘICOVÁ: FORMÁT ŠEST KRÁT DEVĚT

V pražském nakladatelství Dauphin právě vyšla nová – již devátá – kniha Blanky Kostřicové Formát šest krát devět, která obsahuje povídky z uplynulých zhruba devíti let. (Některé z nich již v českotřebovské knihovně zazněly – např. Železné cesty či Kamarád). Většina povídek je nesena v mírně nostalgickém duchu, jak napovídá klíčová pasáž z té úvodní, Šest krát devět: „A najednou, po desetiletích, se jí zasteskne po světě, který se mohl vejít do formátu šest krát devět centimetrů, nebylo třeba nic zvětšovat, jen kontaktní kopie vznikla, fotka, která měla kontakt se světem, jejž zachytila… S digitální fotkou můžeš dělat, co chceš, a svět se do ní přece nevejde, ten přerostlý a zpitomělý svět, z něhož se skutečný kontakt, kontakt se skutečností, čím dál víc ztrácí (anebo je již ztracen dočista?), v němž kontakt znamená e-mailovou adresu anebo číslo mobilního telefonu… A Pavla zatouží udělat z toho všeho výřez, který by se vešel do formátu šest krát devět, chodí po světě a hledá vhodné záběry“.
Křest knihy se koná v pondělí 8. dubna v 19 hodin v Městské knihovně (1. patro).
Kmotrou knížky bude paní starostka Magdaléna Peterková.
 
Zpráva o činnosti městské policie za rok 2018 - najdete ZDE

HC Kohouti porazili  ve 4. finále Chrudim a získali Titul krajského mistra 


Úmrtí v březnu 2019  

Jan Tojmar, nar. 1939 Kozlov
Jan Jiskra nar. 1946 Česká Třebová
Lucie Blažková nar. 1971 Česká Třebová
Anna Vydrová nar. 1913 Česká Třebová
Josef John  nar. 1932 Česká Třebová
Jaromír Beran nar. 1935 Česká Třebová
Jindřich Broulík nar. 1952 Skuhrov,
Růžena Mitvalská nar.  1947 Česká Třebová,
Ing. Michal Křeček, nar.  1992 Česká Třebová
Karel Tomek nar. 1947 Česká Třebová, Riegrova
Anna Lukešová nar. 1938  Česká Třebová Táborská
Jaroslav Motyčka nar.  1943 Třebovice,
Jarmila Jánošíková nar. 1958 Česká Třebová, Truby
Ludmila Marešová nar. 1938 Česká Třebová, Pernerova
Hana Dobrovolná nar. 1949 Česká Třebová Boženy Němcové
Anna Zdena Čapková nar. 1939  Česká Třebová Masarykova 2100 
Čest jejich památce!
 
Skautské středisko Javor hlásí:  Zdejdovou stopou 24. 2. 2019

Dne 24.2.2019 se uskutečnila již tradiční skautská akce s názvem Zdejdovou stopou. Původně běžkařský závod na počest bývalého starosty a skauta Zdenka Langa – Zdejdy, který 24. 2. 2001 zemřel při projížďce na běžkách, se koná už od roku 2002. Trať závodu vede od pomníku, kde se každý rok pokládají svíčky a věnuje se tichá vzpomínka, na Kozlov, kde na všechny zúčastněné čeká teplý čaj. Na letošní ročník si roveři z pátého oddílu vodních skautů připravili stanoviště pro veřejnost, a tak si děti, kterých se zúčastnilo přes 30, mohly během cesty od pomníčku na Kozlov vyzkoušet i různé úkoly jako např. kimovka, šifry, překážková dráha, nebo závody psích spřežení. Kromě početné skupiny z řad skautů si přišli zavzpomínat i lidé z řad veřejnosti a bylo nás tolik, že jsme se všichni k pomníčku ani nemohli vejít.
Jsme rádi, že jsme mohli pomoci s organizací této akce a těšíme se třeba za rok! Kadeti pátého oddílu vodních skautů
 
Protihlukové stěny se řeší  konstruktivním způsobem

Ještě na podzim roku 2018 byla hlavním neřešeným problémem města hrozba rozdělit město 5 km dlouhým systémem až 5 metrů vysokých protihlukových stěn, které měly být hradbou rozdělující celé město.  Velký zájem veřejnosti o tento problém  způsobil, že zastupitelstvo města předložený záměr odmítlo akceptovat a požadovalo nové řešení s využitím moderních schválených a mnohde také již používaných technologií. Od listopadu 2018 nastoupilo na radnici nové vedení města a bez  velkých řečí přistoupilo k vyjednávání  na  důležitých místech.  Lví podíl na této práci má především místostarosta Ing. Dalibor Zelený. Díky dobrým kontaktům na vedení SŽDC byly zahájeny práce na  revizi hlukové studie.  Dalibor Zelený se pak také osobně účastnil práce řešitelských týmů i jednotlivých měření, všechno nad rámec svých běžných povinností a nikde se tím ani nechlubil. Další fází je nyní projednání a schválení navrženého řešení na Krajské hygienické stanici.  "Po dohodě s experty byla použita jiná metodika. Ta lépe využívá moderní trendy, které se v poslední době na železnici montuje, tedy např. kolejové absorbéry, nižší stěny a všechno podobné," řekl k problémům Dalibor Zelený. Proces posuzování naměřených výsledků zatím stále probíhá. Na mapě města byly vytipovány body, kde zatím existuje problém s vypočtenou hodnotu hladiny intenzity hluku a řeší se, jaká opatření bude třeba použít, aby byly normy splněny. I když zatím zdaleka není vše dořešeno, tak je zřejmé, že proti původnímu návrhu, předloženému před rokem 11. dubna 2018 veřejnosti v Národním domě, může dojít k velkým změnám.  O nové řešení protihlukové ochrany města od železničního provozu se zajímala nedávno regionální televize OIKTV. Zde mluvčí SŽDC potvrdil, že jiné než původní navržené řešení  nebude odmítnuto, avšak jen za podmínky, že budou splněny hlukové limity. "To je ovšem samozřejmě i cíl představitelů našeho města, v tom se shodujeme. Cesty, jak tohoto stavu dosáhnout, se však mohou lišit a využití nových postupů se může pozitivně projevit i na vzhledu našeho města. Nyní je stav takový, že probíhá posuzování revize záměru. Výsledek bude opět předložen českotřebovské veřejnosti k posouzení. Mohlo by se tak stát ještě v průběhu května," dodal Dalibor Zelený.
Další příprava projektu modernizace železničního uzlu Česká Třebová bude pokračovat po schválení systému protihlukových opatření. Realizace projektu byla loni odložena, má být zahájena až v roce 2022. To není pro Českou Třebovou dobrá zpráva, zvláště v souvislosti s technickým stavem podchodu Korado - Semanínská. Mohlo by se stát, že neprojde revizemi a bude pak nutně uzavřen. Nemůžeme čekat, že by do podchodu, který má být zrušen, SŽDC ještě investovala. V příštím roce 2020 má v českotřebovském uzlu  proběhnout předsunutá investice  - přeložka jižní spojovací koleje, která umožní další rozvoj terminálu Metrans. Nový terminál Metrans II by se neměl následně nijak projevit na intenzitě kamionové dopravy,  bude zde realizována jen překládka vlak - vlak. Projektové řešení neumožňuje zavést kamionovou dopravu do nové části terminálu. (mm)
 
Beseda o vodě

Ve čtvrtek 21.3.2019 se v Ekocentru Podorlicko uskuteční beseda na téma Voda - jak si vychutnat naši skvělou kohoutkovou vodu, jak je skvělá a leckdy opomíjená. Beseda bude spojena i s ochutnávkou ionizované vody a věřím, že to bude zajímavý podvečer. Pokud víte o svých známých, které problematika vody zajímá, pozvěte je!
ZO ČSOP Podorlicko připravila pro veřejnost projekt Šetrná spotřeba . Jeho cílem je vést občany k omezení tvorby odpadů, zejména odpadů plastových. Součástí projektu je soutěž o vlastní nákupní tašku  a beseda o pitné vodě.
Ochranáři jsou opět připraveni na transport obojživelníků u Přívratu

Dočasné zábrany pro žabky okolo Přívratských rybníků jsou postaveny. Zatím bylo chladno takže počet zachycených žabek byl minimální. Nicméně na víkend se má oteplit, budou zapotřebí dobrovolníci.

Nové odborné učebny také na vysokomýtském gymnáziu

Pardubický kraj pokračuje v investicích do Gymnázia Vysoké Mýto. V úterý byla za přítomnosti hejtmana Martina Netolického a radních Hany Štěpánové a Bohumila Bernáška slavnostně otevřena nová učebna přírodovědných předmětů včetně dílen a laboratoří za 8,5 milionu korun. Zároveň kraj spouští rozsáhlou investici do budovy jako takové, která se dočká opatření pro úspory energií včetně výměny oken a zateplení střechy za 30 milionů korun.
„Před pěti lety jsme jednali s městem Vysoké Mýto o převodu budovy z vlastnictví města na kraj. Bylo pro obě strany výhodné, aby zřizovatel školy byl zároveň také majitelem budovy. Ihned poté jsme začali připravovat řadu projektů primárně spolufinancovaných z evropských fondů na vybavení učeben a opravu školní budovy. Jedním z prvních projektů je právě otevřená učebna technických oborů za 8,5 milionu korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Nová učebna včetně vybavení se nachází v bytě, který ještě před přibližně 10 lety využíval školník. „Nechali jsme vybourat příčky bývalého bytu, kompletně jsme vyměnili podlahy a elektroinstalaci a následně jsme pořídili také nezbytné pomůcky a technické zázemí pro výuku přírodovědných a technických oborů. Celý projekt je navíc řešen s ohledem na bezbariérovost, “ uvedl krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. „Celkové investiční náklady tohoto projektu činí 8,5 milionu korun, přičemž 5,8 milionu představuje dotace z Evropské unie a přibližně 2,4 milionu je podíl krajského rozpočtu,“ doplnila krajská radní pro oblast regionálního rozvoje a evropských fondů Hana Štěpánová.
Škola však v nejbližší době znovu pohltí čilý stavební ruch. Kraj zde začíná opravovat fasádu školy včetně energeticky úsporných opatření. „Tento památkové chráněný objekt jsme chtěli nechat zateplit již v minulosti, ale právě kvůli statutu památky nebylo možné tato opatření v rámci dotačních titulů z Evropské unie realizovat, což již nyní neplatí, a proto jsme se rozhodli investovat necelých 30 milionů korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
 
Hrad Rychmurk  bude dalším turistickým cílem v kraji

Do dvou let opustí poslední klienti Domova na hradě Rychmburk (v okrese Chrudim) své nynější historické bydliště a nastěhují se do nových domků v obci Podhradí. Středověké sídlo v majetku Pardubického kraje osiří. Pracovní komise složená z představitelů kraje, zástupců obce, místní akční skupiny a památkářů řeší jeho další využití. Tento týden představily své diplomové práce na toto téma dvě absolventky Fakulty architektury ČVUT v Praze.
„S touto fakultou jsem navázal spolupráci už před několika lety, kdy jsem potřeboval sestavit poradní sbor architektů pro Zámek Pardubice. V něm máme dokonce přímo děkana fakulty, profesora Ladislava Lábuse,“ říká 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek. „Na Rychmburku se stal naším konzultantem profesor Václav Girsa, odborník na památkové objekty. Právě pod jeho vedením pracovaly dvě studentky na diplomové práci s tématem rekonstrukce pro nové využití hradu. V loňském roce už zpracovala jedna studentka urbanistickou studii hradu a okolí.“
Podle architekta Václava Girsy to byl pro jejich katedru zajímavý úkol: „Je to velmi krásný hrad, který nemá zrovna ideální využití, a naši studenti měli možnost promyslet, jak by mohl vypadat a čemu by mohl při zachování jeho památkové hodnoty sloužit. Tento gotický hrad na ostrohu má fantastickou polohu v krajině, je skvěle zakomponován na konec půvabné obce.  Je to nádherné místo, zatím trochu skryté turistům, které nás zaujme svojí intimitou a krásnou atmosférou.“
Své diplomové práce představily přítomným čerstvé architekty Dominika Dašková a Barbora Cahová. „Obě jsme navrhovaly využití hradu jako multifunkční, i když každá to pojala trochu jinak. Na hradě by neměl chybět prohlídkový okruh, který ukáže konstrukce, které se nově odkryjí od nánosů minulých let, měl by tu být prostor pro společensko-kulturní funkci, místo na výstavy i dlouhodobé expozice a samozřejmě nesmí chybět sociální a hygienické zázemí,“ říká první z nich. Obě architektky do hradu umístily i kavárnu, byt pro správce, infocentrum a také několik apartmánů.
„Všechny práce jsou pro nás velmi přínosné a inspirativní. Díky nim dnes víme, co je možné, čeho se musíme vyvarovat a jak by to bylo ideální. To se samozřejmě musí střetnout s realitou a finančními možnostmi,“ shrnuje nové pohledy odborníků na hrad Roman Línek, který pracovní komisi řídí. „Rádi bychom, aby prodleva mezi vyklizením hradu od sociálních služeb a jeho zpřístupněním byla co nejmenší. Je zřejmé, že úpravy budeme muset dělat v součinnosti s obcí a okolním regionem po etapách. Budeme muset vyřešit také parkování a příjezd k hradu tak, aby to nenarušilo život v obci.“
Už nyní se do části hradu mohou zájemci podívat. Volně přístupné jsou gotické sklepy, kde je výstava o historii hradu. „Při akcích, které na hradě pořádáme pro veřejnost, nebo po předchozí domluvě, bereme návštěvníky také na věž,“ konstatuje dosavadní hradní pán, ředitel Domova na hradě Rychmburk Jakub Vávra.
 
Vítání jara
s Otakarem Brouskem

Druhý koncert XVI. ročníku festivalu Hudební Skuteč se uskuteční v komorních prostorách Městského muzea Skuteč ve čtvrtek 21. března.
 
Radostné jarní skladby Josefa Suka a Antonína Dvořáka zde uvede Komorní soubor Variace.
Vzácným hostem tohoto hudebního pořadu bude Otakar Brousek ml., který podvečer doplní uměleckým přednesem půvabných povídek Ilji Hurníka.
 
V muzeu koncert začíná v 18 hodin.

Staré trolejbusy 14Tr z Pardubic letos zmizí.
Najezdily miliony kilometrů, svezly miliony lidí, pardubické ulice brázdily od roku 1983. Pardubický dopravní podnik má ve své flotile trolejbusů Škoda 14Tr už jen několik a i ty brzy dojezdí. Ve druhé polovině roku tak z ulic krajského města zmizí vozidla, kterými do práce nebo do školy jel někdy snad každý.
 
Z dětského domova se postupně přestěhují do bytů

Zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radními Bohumilem Bernáškem a Pavlem Šotolou jednali se starostou Poličky Jaroslavem Martinů o fungování dětského domova ve městě se zaměřením na transformační proces a opouštění ústavního způsobu péče. Dětský domov v Poličce má v tuto chvíli registrovanou kapacitu 24 dětí a je naplněn přibližně ze tří čtvrtin. Šest dětí již nyní bydlí v bytě v Pomezí. Další přesuny do bytů budou následovat.
„V souladu s transformačním plánem řešíme postupné opouštění klasického způsobu ústavní péče. V případě Dětského domova v Poličce máme již jeden byt v Pomezí. Společně s městem řešíme další byty, z nichž jeden by měl být k dispozici v průběhu jarních či letních měsíců,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Pro opuštění stávajících starých prostor potřebujeme zajistit adekvátní bytové, ale i nebytové prostory ve městě a nejbližším okolí. Variantou, kterou se budeme nyní detailně zabývat, je stavba nového domu rodinného typu nedaleko centra města, kde již nyní pořizujeme domek pro uživatele Domova na zámku Bystré. Tento pozemek je v tuto chvíli k dispozici a je nejlepší variantou. Město má následně v plánu zbourat stávající budovu domova a na jeho místě postavit byty, kterých je v tuto chvíli nedostatek. Z mého pohledu je reálné, pokud vše půjde bez větších problémů, abychom náš dům pro potřeby dětského domova postavili v průběhu roku 2020,“ řekl hejtman Netolický s tím, že již v letošním roce by mohlo být zahájeno projektování stavby.
Podmínky transformačního plánu a parametry rodinných skupin přibližuje radní pro oblast sociálních věcí Pavel Šotola. „Transformační proces v Poličce započal přesunem první skupiny dětí do bytu v Pomezí. Počet dětí ve skupině se obecně pohybuje mezi čtyřmi až osmi, ovšem s ohledem na potřeby dětí bychom  se chtěli pohybovat spíše na spodní hranici na jednu skupinu,“ uvedl Pavel Šotola.
Stavba nového rodinného domu s potřebným zázemím je z pohledu zástupců kraje ideální variantou. „Lokalita, kterou město nabízí je vzhledem ke své poloze v centru města velmi zajímavá. Zároveň si uvědomujeme, že stavba nových prostor pro jednu skupinu a zázemí celého domova je daleko lepší než adaptace starých prostor, které k tomuto účelu nebyly připravené,“ řekl krajský radní Bohumil Bernášek.