Českotřebovský deník 84/2019 (26/3)  
Otevřena nová prodejna jízdních kol a elektrokol

Rádi bychom vás pozvali do nově otevřené prodejny jízdních kol a elektrokol v České Třebové. Prodejnu BIKESTOCK najdete na adrese Dr. E. Beneše 1446, otevřena je každý všední den od 14:00 do 18:00 a také v sobotu dopoledne od 9:00 do 12:00. Provoz byl oficiálně zahájen dne 1. 3. 2019 za účasti místních fanoušků cyklistiky, zástupců dodavatele i široké veřejnosti. Ve zcela novém a moderně zařízeném interiéru naleznete velký výběr doplňků, příslušenství a především celý sortiment kvalitních kol a elektrokol značky Rock Machine.  Rock Machine je tradiční český výrobce, který v letošním roce oslavil výročí 25 let od svého vzniku. Zakládá si na vlastím vývoji a důkladném testování, nabízí širokou škálu jízdních kol a stále více populárních elektrokol.
Hlavním cílem majitelů prodejny, nadšených cyklistů, je vyjít zákazníkovi vstříc při plnění jeho individuálních přání a nabídnout kromě kvalitních produktů také nadstandardní služby. Pokud si zákazník nevybere ze zboží vystaveného v prodejně, může přímo na místě nebo z domova navštívit internetové stránky a online obchod www.bikestock.cz s kompletním sortimentem, a objednat daný výrobek k osobnímu vyzvednutí v nejbližším možném termínu, zpravidla hned následující den. Mezi základní služby patří samozřejmě servis kol všech značek. Prodejna disponuje kvalitním servisním zázemím včetně diagnostiky pro elektrokola se systémy Shimano STePS a Sport Drive.
Nová prodejna dále poskytuje možnost zapůjčení testovacích modelů elektrokol, využití dobíjecí stanice, u zakoupeného kola první garanční servis zcela zdarma, individuální nastavení posedu (BIKEFIT), parkovací stání přímo u prodejny a další služby. Přijďte vyzkoušet profesionální servis a poradenství, vždy jednáte přímo s majiteli, kteří jsou každodenně k dispozici na prodejně a snaží se zcela vyhovět potřebám a přáním každého zákazníka.  Více ve zvláštním článku ZDE.
 
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí bude mít od 1. dubna novou ředitelku Světlanu Jeřábkovou

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání na základě doporučení výběrové komise a jmenovala novou ředitelkou ústavu Světlanu Jeřábkovou, která v současné době působí jako náměstkyně pro ošetřovatelskou péči v Litomyšlské nemocnici.
„Výběrového řízení na pozici ředitele ústavu se zúčastnili tři zájemci, přičemž výběrová komise doporučila právě Světlanu Jeřábkovou, která má nejen bohaté zkušenosti z oblasti zdravotnictví a ošetřovatelské péče, ale také je zkušeným vedoucím pracovníkem. Po rezignaci paní ředitelky Tomanové jsme chtěli co nejdříve najít nové vedení, před kterým stojí úkol stabilizovat zařízení po personální stránce a obecně vylepšit atmosféru v tomto ústavu,“ řekl hejtman Martin Netolický, který zároveň připomněl, že kraj nechal zadat v rámci ústavu personální audit. „Posudek nezávislého auditora společně s nástupem nové paní ředitelky by nám měl dát odpovědi na řadu dotazů, které jsou s dosavadní praxí ústavu spojené. Osobně předpokládám, že bychom jako krajská rada měli výsledky auditu projednat v polovině května,“ doplnil hejtman Netolický.
Nová ředitelka se ujme své funkce v pondělí 1. dubna. „Personální změna s ohledem na rezignaci dosavadní paní ředitelky bohužel poněkud předbíhá plánovaný nezávislý audit. Nicméně i tak je dobré ještě znovu a objektivněji vyhodnotit důvody nedávné eskalace personálních nepokojů v daném zařízení a především pak ukázat, co konkrétně zde zlepšit. Věřím, že doporučení auditu ve výsledku také přispějí k potřebnému uklidnění situace.  Krátkodobým úkolem nové paní ředitelky Jeřábkové je tedy vyslyšet doporučení auditorů a hlavně návrat ke standardnímu fungování organizace. Ve střednědobém horizontu by se pak měla zaměřit na mnohem užší spolupráci a vazbu tohoto rehabilitačního zařízení s krajskými nemocnicemi akutní péče. Nové paní ředitelce přeji hodně úspěchů v její nové náročné funkci,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
 
Mgr. Světlana Jeřábková
Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci a následně Slovenskou zdravotní univerzitu v Bratislavě. Od roku 1993 působí na různých pozicích v rámci krajského zdravotnictví. Nejprve pracovala v Nemocnici v Ústí nad Orlicí jako sestra specialistka a dále jako staniční sestra. Od roku 2007 do roku 2014 pracovala jako manažerka operačních oborů v Orlickoústecké nemocnici, ze které v roce 2014 přešla na pozici náměstkyně ošetřovatelské péče v Litomyšlské nemocnici.
 

NOVOU ŘEDITELKOU REHAB. ÚSTAVU V BRANDÝSE BUDE SVĚTLANA JEŘÁBKOVÁ.

Rada Pardubického kraje  na svém zasedání vzala na vědomí informaci Ladislava Valtra o proběhlém výběrovém řízení na uvolněnou pozici ředitele/ředitelky Rehabilitačního ústava Brandýs nad Orlicí a na základě doporučení komise provedla jmenování Mgr. Světlany Jeřábkové do této funkce počínaje 1.4. t.r. Nová paní ředitelka má bohaté zkušenosti s vedením velkého kolektivu, a to středního zdravotnického personálu nejprve v Orlickoústecké nemocnici, a.s. a následně po proběhlé fúzi v Nemocnici Pardubického kraje. Změna nastala po rezignaci předchozí dlouholeté ředitelky Michaely Tomanové, která odešla na základě obrovské vlny nespokojenosti se stylem jednání jak ze strany zaměstnanců, tak zástupců zřizovatele, tedy samosprávy Pardubického kraje. Organizaci nyní čeká také personální audit a řada kontrol zřizovatele v oblasti hospodaření a odměňování zaměstnanců. Paní ředitelka Jeřábková bude mít velmi mnoho práce k ustálení zejména personální situace. Zařízení opustily v posledních letech desítky zaměstnanců, podstav se projevuje v klíčových profesích lékařů, fyzioterapeutů i zdravotních sester.  (FB Martin Netolický)
 

Kraje by mohly získat evropské prostředky na vybavení urgentních příjmů

Hejtmani sdružení v Asociaci krajů České republiky jednali s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a jeho náměstkem Romanem Prymulou. Pardubický kraj na jednání zastupoval hejtman Martin Netolický,  který se zajímal především o možnost čerpat na investice spojené se stavbami centrálních příjmů evropské dotace v rámci příštího programového období. Hejtmani s ministrem jednali dále o problematice rezidenčních míst, úhradové vyhlášce či fungování lékařské pohotovostní služby.
„Výstavba centrálních příjmů v Pardubicích a Ústí nad Orlicí je naší prioritou pro další roky. Oba projekty jsou finančně velmi náročné pro krajský rozpočet, a proto budeme muset i přes dobré výsledky hospodaření využít úvěr, a to především v případě Pardubické nemocnice. Proto je pro nás velmi zajímavou informací, že by Ministerstvo zdravotnictví chtělo v rámci příštího programového období Evropské unie jako jednu z priorit zařadit právě dotace na urgentní příjmy. Nejednalo by se však o částky v řádech stovek milionů korun na žadatele, ale spíše desítky například na přístrojové vybavení. O to by však byla velmi zajímavá finanční pomoc. Konkrétní parametry jsou však samozřejmě předmětem dalších jednání,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také připomněl, že Nemocnice Pardubického kraje má možnost získat až půlmiliardovou dotaci z Integrovaného regionálního programu na návaznou péči a modernizaci přístrojového vybavení.
Hejtmani hovořili s ministrem Vojtěchem také o problematice rezidenčních míst. Celé české zdravotnictví, ale především periferní a příhraniční regiony trápí nedostatek praktických a dětských lékařů, ale také zubařů. Snahou ministerstva je proto více zavázat absolventy medicíny pro fungování na území republiky. „V našem kraji nejsou takové problémy jako v některých příhraničních regionech, ale některých okrajových oblastech je i u nás problém s praktickými či dětskými lékaři. Proto opakovaně vyhlašujeme dotační program na podporu absolventů medicíny, kteří se hodlají stát právě praktickými lékaři nebo lékaři pro děti a dorost. Díky podpoře až 60 tisíc korun může lékař, který zaškoluje, přidat začínajícímu lékaři na mzdě nebo mu uhradit další vzdělávací kurzy, například školení či stáže v nemocnicích. Cílem této dotace je usnadnit mladým lékařům jejich profesní start a pomoci právě také školitelům,“ řekl hejtman Netolický s tím, že než absolvent získá způsobilost pro samostatný výkon práce praktického lékaře, musí projít vzdělávacím procesem, který probíhá formou rezidenčních míst, která vypisuje, schvaluje a financuje Ministerstvo zdravotnictví.
Mezi další témata jednání patřila lékařská pohotovostní služba, návrh zákona o léčitelských službách, zajištění dětské paliativní péče, kompetence krajů v oblasti návykových látek či zaměstnávání lékařských pracovníků z Ukrajiny. „Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo, že bude komunikovat s ostatními zapojenými ministerstvy do Projektu Ukrajina tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením v přijímacím procesu, jelikož pro některé kraje jsou v tuto chvíli pracovníci z Ukrajiny stěžejní pro udržení některých oddělení,“ řekl hejtman s tím, že Nemocnice Pardubického kraje v tuto chvíli pracuje na přijetí zdravotních sester. V první části projektu, který se zaměřoval na lékaře, bylo do NPK přijato 14 lékařů, kteří nastoupili na různá oddělení do Svitavské, Pardubické a Litomyšlské nemocnice.

TURISTICKÁ SEZÓNA ZAHÁJENA V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Zahájení turistické sezóny v Pardubickém  kraji organizoval Klub českých turistů na zajímavém místě, o kterém mnoho z nás  moc neví.  Na místě původního hradu byl v Moravské Třebové  postaven raně renesanční zámek v 90. letech 15. století Ladislavem Černohorským z Boskovic (1455 - 1520). Tento objekt byl ovšem stržen po rozsáhlém požáru, který zachvátil město Moravská Třebová v roce 1840. Zámek, jak jej známe nyní, jsou ve skutečnosti hospodářské budovy a širší areál, který nechal postavit počátkem 17. století až Ladislav Velen ze Žerotína, známý vůdce moravských stavů v průběhu povstání. Velká škoda, že se nedochoval do dnešních dnů původní zámek, který by byl mimořádně cennou renesanční stavbou.
 

Hana Štěpánová: I-KAP není zaklínadlo, ani tajné heslo

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozjel Pardubický kraj projekt se zvláštním zkráceným názvem I-KAP. Na jeho obsah jsme se zeptali radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hany Štěpánové.
Je to téměř tříletý projekt za 89 milionů korun, ze kterého 95 procent zaplatí dotace Evropské unie a státního rozpočtu. Nezkrácený název projektu zní Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje. Ale abych vysvětlila, v čem to vlastně spočívá: projekt přispěje k podpoře polytechnického vzdělávání, podpoře čtenářské a matematické gramotnosti, rozvoji kariérového poradenství a tvorbě školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje.
Je to projekt určený jen pro střední školy, které kraj zřizuje?
Ne, je to mnohem širší školský projekt, který se týká základních, středních a vyšších odborných škol.
Co projekt učitelům a ředitelům škol nabízí?
Díky projektu dochází k podpoře učitelů a ředitelů škol zejména formou vzdělávání. Pedagogové prostřednictvím nově nabytých vědomosti v oblasti odborného vzdělávání podnítí zájem žáků o technické obory. Za tímto účelem je pořizováno vybavení pro zapojené školy, kdy z prostředků projektu bude do školních dílen a učeben nakoupeno zařízení a vybavení v celkové hodnotě přes 43 milionů korun, které bude sloužit pedagogům a žákům středních a základních škol pro projektové dny a kroužky. Jsou to například CNC stroje, soustruh, mikroskopy, záchranářské a ochranné pomůcky, elektrotechnické a konstrukční stavebnice, matematické stavebnice, roboti a robotické stavebnice, biologické modely, didaktické pomůcky na chemii a další stroje a pomůcky. Za zmínku určitě stojí i nákup počítačů a notebooků za 10 milionů korun.
Už se v rámci projektu uskutečnila nějaká větší akce?
Zapojené střední školy průběžně pořádají projektové dny, kde pedagogové seznamují žáky s nově pořízenými stroji, přístroji a dalším vybavením, což vede k získávání zejména praktických dovedností žáků. Pro pedagogy se minulý týden uskutečnila konference na téma Cesty kariérového poradenství. Pořádal ji partner projektu, kterým je příspěvková organizace Pardubického kraje Centrum celoživotního vzdělávání. V kongresovém centru na Seči se sešlo na sto výchovných poradců základních a středních škol, aby vyslechli přednášky, které se týkají jejich práce.
  

Rozvoj dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji bude pokračovat

Dotační titul byl poprvé vyhlášen na rok 2018 s tím, že pro letošní rok bylo částkou necelých 2,8 milionů korun pokryto 17 žádostí. Finální schválení dotací je v kompetenci krajského zastupitelstva. „Povinnost učit děti, jak se pohybovat v silničním provozu, mají základní školy zřizované obcemi. Jedná se ale pouze o teoretickou část, kterou je nutné doplnit praxí. Tu mají zajišťovat právě dětská dopravní hřiště, kterých je však nedostatek. Proto chceme tímto dotačním titulem, který byl poprvé vyhlášen na konci roku 2017 s vyhodnocením v roce 2018, přispět k lepší kvalitě tohoto druhu vzdělávání. Celkově letos rozdělíme 2,8 milionu korun 17 žadatelům,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Dotační titul na dětská dopravní hřiště byl vytvořen na základě podnětu náměstka hejtmana pro oblast dopravy a dopravní obslužnosti Michala Kortyše. „Jsem rád, že se v letošním roce sešlo více žádostí, než v roce předchozím, což svědčí o tom, že se nám daří vysvětlit potřebnost tohoto dotačního titulu. Všem by nám mělo primárně jít o to, abychom děti připravili co nejlépe na pohyb v silničním provozu, který je čím dál více složitý,“ uvedl Michal Kortyš. „V rámci dotace budou stávající hřiště vybavena novým dopravním značením, moderními typy křižovatek, kruhovými objezdy, přenosnými semafory nebo oblíbenými dopravní prostředky, jako jsou koloběžky nebo in-line brusle. Z dotace lze také nakoupit kompletní přenosná dopravní hřiště. Na příští rok již mohu avizovat drobné úpravy na základě debaty a zkušeností stávajících žadatelů,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast dopravy a dopravní obslužnosti Michal Kortyš.
Dotace na jednu žádost činí minimálně 10 tisíc korun a maximálně může dosáhnout 400 tisíc. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 procent z poskytnuté dotace.
 

Oprava pardubického Domu hudby se dává do pohybu

Rekonstrukce pardubického Domu hudby se po vyřešení administrativních překážek dává do pohybu. Radní kraje dnes schválili zahájení dvou zadávacích řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce v Domě hudby. Jedno se týká zateplení budovy za 38 milionů korun a druhé modernizace společenské části za celkem 45 milionů korun.
„Projekty jsou připravené, zbývá vysoutěžit dodavatele obou staveb, které na sebe navazují. Věřím, že se vejdeme do termínů, abychom co nejméně omezili provoz v Domě hudby. Zateplování by mělo probíhat letos od června do srpna a modernizace společenské části od 1. července 2019 do konce února příštího roku. Předpokládáme, že Komorní filharmonie Pardubice se do svých domovských prostor vrátí od března 2020,“ říká 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek pro majetek, investice a kulturu.
V prvním projektu budou provedena energeticky úsporná opatření na vnější obálce budovy při zachování stávajícího výtvarného výrazu exteriéru budovy. Nová hliníková okna i dveře budou mít identické tvarové členění i barevnost, pouze tepelně-technické vlastnosti výrobků budou vycházet ze současných energetických požadavků. V rámci stavby bude rovněž provedena repase stávajících vzduchotechnických zařízení, které zajišťují výměnu vzduchu v sálové části budovy.
„Při přípravných šetřeních jsme zjistili, že veškeré technologické rozvody v Domě hudby jsou na pokraji životnosti.  Při modernizaci společenské části proto musí nejprve dojít k jejich výměně, a až potom se můžeme dát do úprav interiérů,“ vysvětluje další postup Roman Línek.
Koncertní sály budou modernizovány především z hlediska dosažení tepelného a hygienického komfortu vnitřního prostředí. Dále je plánováno zlepšení akustických vlastností sálů a jejich vybavení audiovizuální technikou.  „Velmi se těším také na nově pojatou společenskou promenádu v prosklené chodbě, která návštěvníkům poskytne výhled na Zámek Pardubice, a kde bude i pohodlné posezení či mobilní pult pro obsluhu návštěvníků akcí,“ dodává Línek.
Rekonstrukcí projdou i toalety a zázemí sálů jako šatny, sklad mobiliáře a další příslušenství. V dalších letech by měla na tyto projekty navázat třetí etapa modernizace Domu hudby, která se bude týkat školských prostor Konzervatoře Pardubice a základní umělecké školy. Město Pardubice se navíc zavázalo upravit venkovní prostory kolem Domu hudby, které jsou v jeho vlastnictví.